Transformacja cyfrowa dla biznesu / Przewodnik

Nawet jeśli Twoja firma od lat używa nowoczesnych technologii, transformacja cyfrowa nigdy się dla Ciebie nie skończy. Wszyscy musimy być gotowi na kolejną cyfrową rewolucję i dowodem na to jest, chociażby rok 2023 i eksplozja narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Co jest więc kluczowe w całym procesie cyfrowej transformacji biznesowej nie tylko w 2024, ale i dalszej przyszłości?

Zebraliśmy dla Ciebie istotne informacje o transformacji cyfrowej w tym poradniku. Potraktuj ten tekst jako mapę, która pomoże Ci się odnaleźć w złożonym świecie rozwiązań cyfrowych i zmianach, jakie zachodzą na tym polu.

Co znajdziesz w tekście?

 1. Czym jest transformacja cyfrowa — definicja
 2. Które branże korzystają z dobrodziejstw transformacji cyfrowej?
 3. Dlaczego transformacja cyfrowa jest ważna?
 4. Dlaczego nie warto odkładać transformacji cyfrowej na później?
 5. Jaką rolę odgrywa kultura firmy w procesie transformacji cyfrowej?
 6. Główne wyzwania transformacji cyfrowej
 7. Jakie rozwiązania technologiczne wspierają transformację cyfrową?
 8. Jak wygląda skuteczna transformacja cyfrowa?
 9. Jak przygotować się do transformacji biznesu?
 10. Trendy transformacji cyfrowej w 2024
 11. Pułapki cyfrowej transformacji — co może pójść nie tak?
 12. Przykłady transformacji cyfrowej
 13. Proces transformacji cyfrowej to nie tylko technologia, ale i sposób myślenia

Czym jest transformacja cyfrowa — definicja

Transformacja cyfrowa (digital transformation) dotyczy integracji rozwiązań technologicznych z różnymi obszarami biznesu. Celem jest zmiana i unowocześnienie sposobu działania organizacji, wdrożenie nowych procesów i operacji tak, aby doświadczenia klienta były jeszcze lepsze.

Cyfrowa transformacja to również szereg zmian w kulturze organizacyjnej. Pracownicy w dynamicznie rozwijających się firmach są zachęcani do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań cyfrowych i podważania status quo.

Powinniśmy też raczej mówić o „procesie transformacji cyfrowej”, ponieważ jest to działanie, które tak naprawdę nigdy się nie kończy. (Przykro nam ;)) Dlaczego? Pojawiają się nowe technologie cyfrowe i modele biznesowe, a i oczekiwania klientów stale ewoluują. W takich okolicznościach jedyną pewną jest zmiana.

Transformacja cyfrowa może obejmować wiele obszarów, takich jak doświadczenia klienta, procesy operacyjne, środowisko pracy, dane i analityka, nowe modele biznesowe, cyberbezpieczeństwo. Co więcej, wydatki na technologie i usługi transformacji cyfrowej na całym świecie stale rosną i prawdopodobnie osiągną 2,51 biliona dolarów amerykańskich w 2024 roku.

Które branże korzystają z dobrodziejstw transformacji cyfrowej?

Nie jest przesadą stwierdzenie, że tak naprawdę wszystkie branże mogą skorzystać na transformacji cyfrowej. Nawet sektory medyczny i bankowości, niegdyś uważane za „na zawsze offline”, realizują projekty transformacji cyfrowej. Kiedy bankowość elektroniczna stawiała pierwsze kroki w latach 90. i na początku XXI wieku, wiele osób twierdziło, że klienci wolą chodzić do stacjonarnej placówki i nie zaufają bankowości elektronicznej. Z kolei nie tak dawno eksperci utrzymywali, że telemedycyna jest nierealna, ponieważ lekarze zawsze muszą spotkać się z pacjentem twarzą w twarz.

Jak doskonale wiemy, te prognozy się nie sprawdziły. Czatujemy z lekarzami online i przelewamy pieniądze za pośrednictwem aplikacji mobilnych, nie wiedząc nawet, gdzie znajduje się najbliższy oddział banku.

Tak więc wszystkie branże odnoszą korzyści z transformacji cyfrowej, ale tempo, w jakim to się dzieje, różni się w zależności od sektora. Według badań największe sukcesy w zastosowaniu nowych technologii cyfrowych odnoszą sektory związane z B2C, takie jak moda i produkty luksusowe, telekomunikacja i handel detaliczny. W tyle pozostają sektory publiczne, opieka zdrowotna i farmacja oraz handel hurtowy.

Na podstawie naszych doświadczeń z różnymi klientami możemy jednak stwierdzić, że i te branże, które dotąd pozostawały w tyle, podjęły wyzwanie transformacji cyfrowej. Kilka przykładów znajdziesz w dalszej części tekstu.

NAPISZ DO NAS!

Dlaczego transformacja cyfrowa jest ważna?

Pomyślna transformacja cyfrowa to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez redukcję i optymalizację kosztów, automatyzację procesów czy lepszą obsługę klienta. Dzięki transformacji firmy mogą działać bardziej elastycznie, rozszerzać działalność na inne rynki czy segmenty oraz podejmować lepsze decyzje na podstawie dostępnych danych.

Kolejną korzyścią, jaką daje proces transformacji, jest budowanie kreatywnego środowiska w firmie. Proces transformacji cyfrowej wymaga zwinnych zespołów, otwartości, rozbijania silosów i efektywnej współpracy. Zbudowanie firmy, która wspiera wszystkie te wartości, pomoże przyciągnąć do organizacji nowe talenty i uwolnić potencjał przedsiębiorstwa.

Potrzeba digitalizacji w różnych branżach jest oczywista, jednak nie zawsze jest to droga usłana różami. Z tego powodu, niektórzy odkładają wdrożenie kluczowych narzędzi cyfrowych i wprowadzenie zmian na później.

Dlaczego nie warto odkładać transformacji cyfrowej na później?

Organizacje, które nie angażują się w projekty transformacji cyfrowej, muszą liczyć się z szeregiem negatywnych konsekwencji.

Po pierwsze, pozostają w tyle za konkurentami, którzy wykorzystują technologie cyfrowe w celu zwiększenia wydajności i zadowolenia klientów. Bez narzędzi cyfrowych i automatyzacji procesów, firmy działają mniej efektywnie. Prowadzi to do wyższych kosztów operacyjnych i mniejszej produktywności. Trudniej jest też skalować działalność i szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku.

Digital transformation - Performance Is a Race Against Patience

Firmy, które odkładają proces transformacji cyfrowej, tracą również w oczach swoich klientów, którzy oczekują dzisiaj wszystkich wygód związanych z nowymi technologiami — sprawnej obsługi klienta, wygodnych zakupów w różnych kanałach czy komfortowego przeglądania oferty.

Jaką rolę odgrywa kultura firmy w procesie transformacji cyfrowej?

Wspieranie kultury innowacji w firmie jest niezbędne, aby skutecznie realizować procesy transformacji biznesowej. Kultura ta charakteryzuje się kilkoma kluczowymi cechami, które ułatwiają proces cyfrowej transformacji organizacji.

Po pierwsze, kluczowe znaczenie ma rozwinięcie w firmie podejścia, które można określić jako data-driven. Oznacza to, że pracownicy na wszystkich szczeblach powinni być zachęcani do podejmowania decyzji na podstawie danych i analiz. Ta zmiana w kierunku podejścia skoncentrowanego na danych może znacznie poprawić trafność decyzji.

Data-driven approach in digital transformation

Co więcej, kultura innowacji powinna promować eksperymentowanie i testowanie nowych technologii. Pracownicy powinni mieć poczucie, że w całej firmie jest otwartość na zmiany i ulepszenia. Taka otwartość na eksperymenty przyspiesza naukę i wdrażanie nowych narzędzi cyfrowych.

Ponadto istotne jest wprowadzenie programów pomagających zrozumieć narzędzia cyfrowe i nowe technologie. Liderzy powinni podejmować działania wyrównujące wiedzę, na przykład przez organizację szkoleń, spotkań czy udział w konferencjach. Takie inicjatywy nie tylko zwiększają kompetencje pracowników, ale także budują gotowość cyfrową całej organizacji.

Ważne jest również budowanie zespołów, które chętnie dzielą się wiedzą i chcą razem współpracować. Jeśli szukacie inspiracji, jak można zbudować takie zespoły, zajrzyjcie do naszego tekstu na temat podejścia team of teams, które wdrożyliśmy w Unity Group.

Entwicklung von einem Kommandomodell zu einem Team-of-Teams-Ansatz

Należy przy tym wszystkim pamiętać, że to liderzy odgrywają bardzo istotną rolę w kształtowaniu kultury innowacji w firmie. Powinni oni demonstrować zaangażowanie w transformację cyfrową i tworzyć atmosferę, w której pracownicy będą chętnie włączać się w proces cyfryzacji.

Główne wyzwania transformacji cyfrowej

Droga do transformacji biznesu nie zawsze jest łatwa. Według badań McKinsey, 89% firm rozpoczęło jakąś formę transformacji cyfrowej, ale osiągnęło tylko 31% oczekiwanych dzięki zmianom przychodów. Powodów może być wiele, ale możemy je podzielić na kilka głównych kategorii.

Wyzwania technologiczne

Wiele firm używa systemów legacy, które nie zostały zaprojektowane z myślą o płynnej integracji z nowocześniejszymi rozwiązaniami. Integracja systemów legacy z nowymi technologiami może być złożona i czasochłonna (są jednak na to sposoby, o których przeczytasz tutaj), ale na tym nie koniec wyzwań technologicznych.

Poważną przeszkodą w transformacji może być brak odpowiednich kompetencji w zespole. Jeśli firma wdraża nowe technologie, ale nie zadba o to, aby rozwijać umiejętności pracowników i zatrudniać ekspertów, którzy z łatwością poruszają się w cyfrowym świecie, trudno będzie o udaną transformację cyfrową.

W miarę jak technologia coraz bardziej rozlewa się na wszystkie aspekty funkcjonowania biznesu, wzrasta ryzyko zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Ochrona wrażliwych danych i zapewnienie ciągłości działania organizacji wymaga solidnych środków bezpieczeństwa, których skuteczne wdrożenie może być wyzwaniem.

Wyzwania operacyjne

Wdrażanie technologii cyfrowych często wiąże się z redefinicją i przeprojektowaniem istniejących w organizacji procesów. Jeśli transformacja jest przeprowadzana nieumiejętnie, może zakłócać działanie firmy i prowadzić do tymczasowego spadku wydajności, ponieważ pracownicy dostosowują się do nowych procesów. Element ludzki ma kluczowe znaczenie w transformacji biznesu. Opór wobec zmian, brak zrozumienia korzyści i potrzeba zmian kulturowych w organizacji mogą utrudniać wdrażanie nowych procesów.

Wyzwania finansowe

Transformacja cyfrowa przynosi wiele korzyści, ale nie możemy zaprzeczyć, że często wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę technologiczną, oprogramowanie, szkolenia czy usługi konsultingowe. Chociaż organizacje widzą po wdrożeniu liczne benefity i oszczędności, średnie firmy mogą napotkać na początku ograniczenia finansowe, które sprawiają, że początkowa inwestycja jest trudna.

Nie trzeba się jednak zniechęcać. Transformację cyfrową przeprowadza się małymi krokami. Nie zmienia się sposobu funkcjonowania średniej czy dużej firmy w ciągu tygodnia. Na szczęście, obecne rozwiązania umożliwiają stopniowe i systematyczne digitalizowanie najważniejszych procesów i wycinków biznesu. Na przykład, jeśli przechodzisz z systemu monolitycznego na podejście Composable Commerce, migracja poprzez SaaS lub mikrousługi krok po kroku będzie bardziej przyjazna dla firmowego budżetu.

Wyzwania związane z zarządzaniem ryzykiem

Niektóre firmy mogą obawiać się, że staną się w dużym stopniu zależne od zewnętrznych dostawców technologii lub usług. Zarządzanie zależnościami i ograniczanie ryzyka związanego z relacjami z podmiotami zewnętrznymi ma zasadnicze znaczenie dla trwałego sukcesu i bezpieczeństwa. Z drugiej strony, doświadczony partner transformacji może zapobiec takiemu ryzyku, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, z przepisami i innymi standardami branżowymi.

NAPISZ DO NAS!

Jakie rozwiązania technologiczne wspierają transformację cyfrową?

Cyfrowa transformacja biznesu wymaga (niespodzianka!) odpowiedniej technologii. Docelowy zestaw technologii będzie się różnić w zależności od branży, wielkości firmy, budżetu i aktualnie używanych narzędzi. Wdrażane narzędzia i rozwiązania powinny odzwierciedlać strategię i cele biznesowe. Oto kilka najpopularniejszych rozwiązań wykorzystywanych w procesie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.

Platformy B2B/B2C

Platformy B2C na dobre zagościły w krajobrazie e-commerce, ale na popularności zyskują też platformy e-commerce B2B. Już 68% kupujących B2B planuje częściej korzystać z cyfrowych kanałów sprzedaży. Dziś nie powinno nas to zaskakiwać, w końcu klienci B2B kupują również jako klienci B2C i coraz częściej oczekują podobnych udogodnień również w transakcjach biznesowych. Platformy e-commerce B2B to istotne narzędzie w budowaniu kanałów cyfrowych. Umożliwiają klientom wygodne zakupy, agregują niezbędne informacje, wspierają zespoły sprzedaży w efektywnej pracy, a to tylko kilka przykładów korzyści.

Systemy zarządzania informacjami o produktach

Systemy PIM pomagają firmom zarządzać informacjami o produktach, a także szybciej wprowadzać produkty do sprzedaży, zapewniając dokładność i spójność danych we wszystkich kanałach sprzedaży i marketingu. Systemy te centralizują zarządzanie danymi produktów, ułatwiając aktualizację i dystrybucję informacji o produktach na różnych platformach. Taka centralizacja pomaga zachować spójność opisów produktów, cen i specyfikacji, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jasnej komunikacji do klientów.

Repozytorium PIM jako ważny element cyfrowej transformacji

Co więcej, systemy PIM automatyzują powtarzalne zadania i redukują potrzebę częstego manualnego wprowadzania danych, minimalizując w ten sposób liczbę potencjalnych błędów. Wspierają również tworzenie treści w różnych językach, umożliwiając firmom rozszerzenie działalności na rynki globalne dzięki zlokalizowanym informacjom o produktach.

Composable Commerce

Composable Commerce to podejście, które pozwala firmom wybierać i łączyć różne rozwiązania i technologie w modułowy i elastyczny sposób. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą korzystać z wybranych narzędzi w zależności od potrzeb. Otwarta architektura Composable Commerce umożliwia elastyczny rozwój biznesu i nowych kanałów sprzedaży oraz łatwiejszą współpracę z różnymi partnerami.

Decomposing monolith - Composable Commerce

Rozwiązania wykorzystujące dane i sztuczną inteligencję w biznesie

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i zaawansowanych analiz umożliwia firmom czerpanie z gotowych rekomendacji i podejmowanie decyzji zwiększających konkurencyjność firmy. Możliwości na tym polu jest naprawdę wiele. Analizy predykcyjne umożliwiają lepsze zrozumienie klientów i przewidywanie przyszłych zdarzeń, silniki rekomendacji pomagają stworzyć personalizowaną ofertę produktów i zwiększyć wartość koszyka, dynamiczne ustalane ceny pomagają dopasować ofertę do różnych segmentów, a chatboty AI usprawniają m.in. obsługę klienta czy przepływ informacji w firmie.

AI chatbot dla biznesu

Ponadto wygodne narzędzia do wizualizacji danych, takie jak Power BI lub Talend, umożliwiają każdej organizacji wygodne korzystanie z informacji przez wszystkich pracowników i stosowanie w praktyce podejścia data-driven.

Systemy Zarządzania Zamówieniami

Systemy zarządzania zamówieniami (Order Management Systems) ułatwiają zarządzanie całym procesem zamówienia od złożenia po dostawy, usprawniając przetwarzanie zamówień, śledzenie zapasów oraz obsługę klienta. Systemy te umożliwiają wgląd w czasie rzeczywistym w status zamówień i poziomy zapasów, zapewniając firmom możliwość szybkiego reagowania na potrzeby klientów i zmiany na rynku. Dzięki automatyzacji minimalizowane są pomyłki w procesowaniu zamówień, a praca zespołów magazynowych i logistycznych staje się bardziej efektywna.

Usługi chmurowe

Usługi chmurowe zapewniają przedsiębiorstwom możliwość utrzymania całej infrastruktury w chmurze, bez dużych inwestycji w sprzęt i jego utrzymanie. Chmura umożliwia organizacjom wykorzystanie wielu niezależnych mikrousług, aby budować łatwe w utrzymaniu i elastyczne aplikacje. W rezultacie firmy mogą działać bardziej zwinnie. Dużo prostsze staje się skalowanie infrastruktury, wdrażanie zmian czy obsługa ruchu na stronie internetowej podczas szczytów sprzedaży.

Obecność usług chmurowych w wielu regionach zapewnia wysoką dostępność i niskie opóźnienia dla użytkowników na całym świecie. Usługi te są również odporne na awarie i gwarantują bezpieczne działanie dla systemów firmowych.

Integracja systemów

Integracja systemów umożliwia płynną współpracę różnych systemów informatycznych, oprogramowania i technologii. Ważnym aspektem tego procesu jest obsługa systemów legacy, w których strategie integracji często obejmują wykorzystanie interfejsów API w celu wypełnienia luki między przestarzałymi i nowoczesnymi systemami.

Nowoczesne integracje systemów ułatwiają również wdrażanie kolejnych systemów i technologii, bez przestojów i zaburzenia funkcjonowania biznesu. Dzięki temu firma może działać zwinniej i na przykład szybciej otwierać nowe kanały sprzedaży czy rozpoczynać współpracę z nowymi partnerami.

Integration middleware as an important part of digital transformation

Cyberbezpieczeństwo

Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa chronią firmy przed zagrożeniami cyfrowymi, zapewniając integralność danych i zgodność z przepisami. W czasach, gdy cyberzagrożenia stają się coraz bardziej wyrafinowane, rozwiązania te odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu i zapobieganiu atakom, takim jak naruszenia danych czy próby phishingu. Zaawansowane strategie cyberbezpieczeństwa wykorzystują połączenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby proaktywnie identyfikować słabe punkty i reagować na zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Ponadto, wraz z rosnącym naciskiem na przepisy dotyczące prywatności danych, takie jak chociażby RODO, rozwiązania wspierające cyberbezpieczeństwo są istotnym elementem transformacji cyfrowej. Nie tylko chronią przed złośliwymi atakami, ale także zapewniają, że firmy przestrzegają norm prawnych w zakresie przetwarzania danych i prywatności.

Oprogramowanie CRM

Oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management) pomaga firmom zarządzać danymi klientów oraz relacjami z nimi.

CRM zapewnia różne ciekawe narzędzia analityczne i raportujące, które pomagają firmom zrozumieć zachowania, preferencje i trendy wśród klientów. Wykorzystując te dane, firmy mogą spersonalizować swoje działania marketingowe, dostosować komunikację i oferty do potrzeb i zainteresowań poszczególnych klientów.

Co więcej, oprogramowanie CRM usprawnia różne procesy interakcji z klientami, od generowania leadów po wsparcie posprzedażowe. Systemy CRM odgrywają również kluczową rolę w zarządzaniu procesem sprzedaży. Umożliwiają zespołom sprzedaży śledzenie i zarządzanie relacjami z klientem na każdym etapie procesu sprzedaży.

Jak wygląda skuteczna transformacja cyfrowa?

Chociaż sposób, w jaki zostanie zrealizowana transformacja cyfrowa, różni się w zależności od unikalnych wyzwań i potrzeb każdej organizacji, możemy wyróżnić kilka wspólnych cech i aspektów, które wpływają na skuteczność projektu transformacji biznesu.

Udana transformacja cyfrowa to z pewnością uporządkowane podejście do przejścia z tradycyjnego modelu biznesowego do podejścia opartego o nowe technologie cyfrowe. Nie jest to działanie ad hoc, a raczej szereg etapów, przez które przechodzi organizacja, aby wdrożyć nowe procesy zasilane technologiami cyfrowymi.

Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu tylko o samo wdrożenie technologii. Ważna jest transformacja cyfrowa procesów biznesowych czy kultury organizacji.

Jak w takim razie skutecznie rozpocząć proces transformacji cyfrowej?

Jak przygotować się do transformacji biznesu?

Planowanie strategii transformacji cyfrowej to złożony proces, który musi obejmować wiele aspektów działalności firmy. Raczej nie będziesz w stanie zmienić wszystkiego od razu (jak już wiesz, transformacja cyfrowa to niekończący się proces), ale nadal dobrym pomysłem jest stworzenie planu, który ma na celu określenie priorytetów dla całej firmy. Poniżej znajdziesz różne kwestie, którym musisz przyjrzeć się, planując zmiany cyfrowe.

Przywództwo a transformacja cyfrowa

Inicjatywy transformacji cyfrowej powinny być wspierane przez liderów firmy. Liderzy C-level muszą najpierw sami zrozumieć korzyści, jakie niosą zmiany, a następnie wspierać budowanie wspólnego języka wokół tematów technologicznych w organizacji. Konieczne jest, aby wszyscy mieli wspólne rozumienie podstawowych terminów, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, internet rzeczy, technologie mobilne, marketing cyfrowy czy data science.

Liderzy powinni rozwijać tak zwany „cyfrowy umysł” i posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na różne tematy, takie jak cyfrowa obecność, analityka, statystyka, nowoczesne miejsce pracy i wiele innych. Więcej na ten temat możesz przeczytać w świetnej książce „Cyfrowy umysł. Jak zarządzać i rozwijać biznes w erze algorytmów i sztucznej inteligencji” autorstwa P. Leonardi, T. Neeley.

Zmiana kultury i transparentna komunikacja

Przygotuj się na ogromne zmiany kulturowe, ponieważ czasami pracownicy niechętnie patrzą na nowinki technologiczne i uporczywie trzymają się starych metod. Przyczyna może tkwić w niezrozumieniu korzyści płynących ze zmian cyfrowych, obawie przed utratą pracy lub większej ilości obowiązków.

Dobrym pomysłem jest więc klarowna komunikacja i przygotowywanie pracowników na zmiany. Opracuj plan szkoleń, rozmawiaj z pracownikami, nie zostawiaj pola na domysły, plotki i snucie czarnych scenariuszy. Buduj kulturę, w której pracownicy są zachęcani do proponowania nowych rozwiązań i ulepszeń oraz mają przestrzeń na eksperymenty.

Change of culture and common language in the company are important aspects of digital transformation

Określ potrzebne zasoby

Transformacja cyfrowa to nie tylko sprawa działu IT. To raczej współpraca zespołu składającego się z pracowników wszystkich kluczowych działów, ponieważ zmiany w procesach będą miały wpływ na większość pracowników. Potrzebni będą product ownerzy, eksperci merytoryczni, projektanci UI/UX, eksperci ds. danych, inżynierowie oprogramowania… Skład zespołu będzie zależał od charakteru rozwiązań, które chcesz wdrożyć. Gdy już to ustalisz, oceń swoje zasoby i zapotrzebowanie na talenty.

Tworzenie mapy talentów jest jednym z najważniejszych kroków w całym procesie transformacji. Należy rozważyć zbudowanie wewnętrznej ławki talentów, ponieważ bardziej efektywna jest ścisła współpraca ekspertów technologicznych z biznesem i operacjami. Trzeba być jednak realistą — doświadczeni eksperci związani z procesem transformacji są obecnie rozchwytywani, ponadto obsadzenie wszystkich niezbędnych ról może być po prostu niemożliwe ze względu na ograniczenia budżetowe. Konieczne może być konieczne zlecenie niektórych zadań na zewnątrz i skorzystanie ze wsparcia partnera transformacji cyfrowej biznesu.

Przyjęcie zwinnego podejścia i elastycznych zespołów

Od lat słyszymy o podejściu agile (zwłaszcza w rozwoju oprogramowania IT) i metoda ta jest przydatna bardziej niż kiedykolwiek. Wraz z szybkimi zmianami całego świata i technologii, firmy muszą pozostać zwinne, aby pozostać konkurencyjnymi. Zwinne podejście do rozwoju prowadzi do 27% większej produktywności w porównaniu z innymi metodami, nie wspominając o zmniejszeniu poślizgów w harmonogramach wdrożenia o 30%. Należy jednak pamiętać, że bycie agile to nie tylko rytuały, takie jak codzienne spotkania, planowanie sprintów czy podsumowania. Ważne jest również właściwe wyznaczanie celów, tworzenie zespołów i egzekwowanie odpowiedzialności za wyniki.

Trendy transformacji cyfrowej w 2024

2023 rok udowodnił po raz kolejny, jak szybko mogą zachodzić zmiany w cyfrowym świecie. W tym roku będziemy obserwować, jak nowe rozwiązania, takie jak chociażby generatywna sztuczna inteligencja, przebudowują strategie firm i wdrażają nowe standardy w zakresie wydajności, obsługi klientów czy rozwoju biznesu na nowych rynkach.

Platformy marketplace w B2B

W 2023 r. marketplace odpowiadał za ponad jedną trzecią globalnych zakupów online. Zauważyliśmy również interesujący trend w rozwoju marketplace dla B2B, które funkcjonują jako platformy cyfrowe, na których firmy mogą prezentować swoją ofertę.

Jednym z przykładów jest Amazon Business, który stał się globalnym liderem w segmencie marketplace dla B2B – 36% klientów B2B korzysta z tej platformy. Na drugim miejscu znalazł się Ebay z popularnością na poziomie 30%, a 27% kupuje na chińskim marketplace Alibaba. Dawno minęły czasy polegania wyłącznie na fizycznych katalogach lub pośrednikach. Marketplace znacznie upraszczają klientom w B2B dostęp do różnorodnych produktów i dostawców.

Sztuczna inteligencja nabiera rozpędu

Rok 2023 upłynął pod znakiem rozwoju sztucznej inteligencji w biznesie i setek narzędzi udostępnianych w każdym miesiącu. Firmy dostrzegły ogromne możliwości włączenia AI do swoich modeli biznesowych.

Już od jakiegoś czasu mamy do czynienia z wieloma przypadkami użycia między innymi zaawansowanych systemów rekomendacji, analizy danych w czasie rzeczywistym — a teraz będzie takich rozwiązań jeszcze więcej dzięki generatywnej sztucznej inteligencji. Może ona pomóc na przykład w rozwijaniu chatbotów AI, usprawniających obsługę klienta.

Recommendation Systems Imperfections

W nadchodzących miesiącach i latach narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji staną się swoistym partnerem biznesowym i nieodłącznym towarzyszem cyfrowej transformacji. W końcu, jeśli 25% zadań można zautomatyzować, pracownicy będą mogli skupić się na ważniejszych rzeczach.

Omnichannel wciąż jest ważny

Omnichannel jest z nami nie od wczoraj i wciąż pozostaje ważnym elementem cyfrowej transformacji. Dlaczego? Z jednej strony zmienia się technologia, rozwijają się nowe kanały i organizacje muszą za tym nadążyć. Z drugiej strony istnieją firmy, które wciąż zmagają się z właściwym wdrożeniem strategii omnichannel z wielu powodów, czy to technologicznych, operacyjnych czy kulturowych. Rok 2024 i kolejne lata to właściwy moment na ostateczne rozprawienie się z wyzwaniami związanymi z podejściem omnichannel i tak się składa, że napisaliśmy nawet e-booka na ten temat. 😊

Pobierz e-book na temat wyzwań modelu omnichannel

Dane i analityka to już must-have cyfrowej transformacji biznesowej

Chyba nie ma lepszego czasu, aby w końcu skonfigurować odpowiednią architekturę i przepływ danych w firmie. Na tym etapie większość liderów zdaje sobie sprawę, że dane powinny być łatwo wykorzystywane w całej organizacji.

Firmy powinny korzystać z danych nie tylko po to, aby podejmować świadome decyzje dotyczące na przykład rozwoju produktów, marketingu czy ustalania cen, ale także rozwijać projekty oparte na sztucznej inteligencji i danych. I tutaj jednak czyhają wyzwania, ponieważ około 70% wysiłków związanych z tworzeniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji wiążą się z harmonizacją danych.

Organizacje powinny teraz określić, które dane mają dla nich znaczenie, stworzyć architekturę danych oraz wdrożyć narzędzia, które umożliwiają odpowiednie przechowywane, przekształcane i zawansowane analizy danych w całej firmie.

Pułapki cyfrowej transformacji — co może pójść nie tak?

Transformacja cyfrowa w biznesie to podróż, w którą wyrusza każda nowoczesna firma. Celem są wzrosty przychodów, większa wydajność czy sukces na nowych rynkach. Ścieżka ta może jednak prowadzić do frustracji i rozczarowań. Jeśli i Ty borykasz się z wyzwaniami cyfrowej transformacji, czytaj dalej 😊

Technologia cyfrowa nie rozwiązała wszystkich problemów firmy

Niektórzy liderzy oczekują, że transformacja cyfrowa oznacza wdrożenie jednego lub dwóch systemów i to wszystko. Technologia, choć oczywiście jest istotną częścią skutecznej transformacji cyfrowej, to tylko wierzchołek góry lodowej. Sprawa jest bardziej złożona i zwykle prowadzi do fundamentalnych zmian w procesach, a nawet modelu biznesowym. Kluczem jest zintegrowanie wszystkich technologii, rozwiązań, procesów i innych ważnych aspektów biznesowych w jedną sprawnie działającą maszynę.

Pracownicy nie chcą korzystać z nowych rozwiązań i trzymają się starych metod

Ludzie na ogół nie lubią zmian, ponieważ budzą w nich niepokój, a nawet strach. Cyfryzacja czy zrobotyzowana automatyzacja procesów może rodzić wątpliwości i trudne pytania, a firma musi być gotowa, aby na nie odpowiedzieć. Jak już wiesz, warto przygotować swój zespół — zorganizować serię warsztatów, zaangażować pracowników w proces transformacji cyfrowej i pokazać im, że ta zmiana jest również szansą dla ich kariery.

Culture and the team are crucial aspects of digital transformation.

Wdrożyłeś technologię, ale po krótkim czasie musisz ją zmienić

Korzyści natychmiastowe są zwykle bardziej atrakcyjne niż te odroczone w czasie. Lepiej jednak walczyć z tym błędem poznawczym i traktować wykorzystanie cyfryzacji jako długofalowy plan. Niektóre rozwiązania IT mogą wydawać się idealne dzisiaj, ale zanim w coś zainwestujesz, lepiej zadać sobie kilka ważnych pytań: czy to rozwiązanie jest przyszłościowe? Czy mogę dzięki niemu rozwijać swoją firmę? Czy mogę je łatwo zintegrować z innymi narzędziami teraz i w przyszłości?

Przykłady transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa może nie być najłatwiejszą drogą, ale istnieje wiele firm, które wykorzystują moc technologii, aby przenieść swoją działalność na wyższy poziom. Przyjrzyjmy się kilku świetnym przykładom transformacji cyfrowej z różnych branż, które dowodzą, że digitalizacja nie zna granic. Firmy te stopniowo wdrażały technologię cyfrową, ulepszając różne aspekty swojej działalności i obecnie czerpią korzyści z wprowadzonych zmian.

Nowoczesna platforma B2B dla producenta materiałów budowlanych

Atlas jest jednym z największych producentów chemii budowlanej w Polsce, a ze względu na szybki rozwój, firma poszukiwała lepszych rozwiązań cyfrowych dla swoich klientów B2B.

Platforma B2B dla branży materiałów budowlanych

W rezultacie firma wdrożyła nowoczesną platformę handlową Unity.Commerce i odnotowała 80% wzrost liczby użytkowników online w ciągu pierwszych kilku miesięcy użytkowania platformy. Obecnie 70% wszystkich zamówień B2B jest przetwarzanych za pośrednictwem platformy, która jest dostosowana do specyficznej grupy docelowej firmy.

Uruchomienie sprzedaży cross-border dla producenta mebli

Działając na rynku mebli i dekoracji wnętrz od 30 lat Black Red White rozumie potrzebę i możliwości transformacji cyfrowej. Przykładem trwających zmian jest ekspansja firmy za granicę dzięki sprzedaży w marketplace. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy BRW było w stanie rozpocząć sprzedaż w Niemczech na popularnym serwisie marketplace z produktami dla wnętrz. A wszystko to bez wielkich nakładów kapitału!

Sprzedaż cross-boder w branży meblowej - cyfrowa transformacja

Nowa architektura integracyjna dla firmy farmaceutycznej

Produkcja leków to złożony proces wymagający wysokich standardów bezpieczeństwa. Wymagany jest nie tylko wykwalifikowany zespół, ale także niezawodna technologia. Adamed jest tego w pełni świadomy, dlatego wdrożył nową, wysokowydajną architekturę IT dla połączenia wielu kluczowych systemów, takich jak ERP, WMS, LIMS czy MES. W rezultacie firma otrzymała skalowalne i pewne rozwiązanie, które jest bezpieczne oraz łatwe w utrzymaniu w przyszłości.

Nowa architektura systemów IT dla branży farmaceutycznej - Adamed

Usprawnienie analityki i raportowania w sieci sklepów odzieżowych

Komex S.A., właściciel marki odzieżowej 5.10.15, rozumie, że jedno źródło prawdy ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Szybka analiza danych, weryfikacja hipotez i tworzenie raportów nie powinny być w dzisiejszych czasach trudnym zadaniem. Pomocne są tutaj takie rozwiązania, jak hurtownia danych, która usprawnia proces raportowania i umożliwia zaawansowane analizy.

Hurtownia danych w branży fashion - transformacja cyfrowa

Proces transformacji cyfrowej to nie tylko technologia, ale i sposób myślenia

Transformacja cyfrowa zmienia procesy, operacje i model biznesowy tysięcy firm. Aby pozostać konkurencyjnym i odpornym w szybko zmieniających się realiach biznesowych, nie ma innego sposobu niż mądre wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Liderzy muszą zaakceptować fakt, że ciągłe zmiany są nową rzeczywistością i pomóc swoim pracownikom dostosować się i nawigować w oceanie nieznanego. Powinni również pamiętać, że transformacja cyfrowa dla firm nie jest celem samym w sobie, ale raczej sposobem na osiągnięcie innych celów biznesowych.

Z pewnością masz już określone cele biznesowe, ale być może wciąż zastanawiasz się, jak dzięki zastosowaniu technologii odnieść sukces i utrzymać pozycję w Twojej branży. Jeśli nie masz pewności, które narzędzia cyfrowe umożliwią Ci realizację Twoich planów, napisz do nas!

W ciągu 25 lat pomogliśmy setkom klientów z różnych branż usprawnić ich modele biznesowe i wdrożyć zmiany, z których czerpią korzyści do dziś.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

18.06.2024

Magento jako CMS / Analiza funkcji zarządzania treścią

E-Commerce

Przygotowanie specjalnych ofert dla klientów to zdecydowanie za mało, żeby zdobyć pozycję lidera w dzisiejszym konkurencyjnym świecie e-commerce. Liczą się wszystkie niuanse, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej platformy e-commerce, która będzie stanowiła silnik Twojego sklepu. Sukces w e-commerce to zdecydowanie więcej, niż tylko...

11.06.2024

Architektura Composable w praktyce / Marketplace B2B w branży medycznej  

E-Commerce

Architektura Composable jest często polecana firmom, ale właściwie dlaczego? Zamiast mówić o niejasnych korzyściach z „kompozycyjności”, skupmy się na konkretach. To, że system jest „composable” pozwala na wdrażanie nowych kanałów, korzystając z istniejącej infrastruktury i podstawowych zasobów, jednocześnie zachowując wysoką...

04.06.2024

Chatbot: co to jest i jak działa asystent AI? 

AI

Dla wielu firm na całym świecie chatboty to jedno z najbardziej strategicznych narzędzi oferowanych przez sztuczną inteligencję (AI). Niezależnie od tego, czy używasz ich do generowania leadów, wsparcia klienta, czy jako wirtualnego asystenta osobistego, chatboty mają ogromny potencjał. Mogą stać się wizytówką Twojej firmy, działając jako...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>