Transformacja cyfrowa w sektorze medycznym

Od produkcji farmaceutycznej po opiekę zdrowotną, dostarczamy cyfrowe rozwiązania, które modernizują sektor medyczny oraz poprawiają doświadczenia pacjentów.

Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc
/ Poznaj korzyści z transformacji cyfrowej

Liderzy branżowi są coraz bardziej świadomi roli, jaką odgrywają nowoczesne technologie w ich biznesie. Inwestycje w innowacje technologiczne to dziś jedna z kluczowych przewag konkurencyjnych, stąd nasilona konkurencja w zakresie rozwoju architektury IT, telemedycyny, rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, jak też dynamiczny rozwój portali pacjenta i kanałów sprzedaży online.

Od ponad 25-lat sprawnie przeprowadzamy organizacje przez procesy transformacji cyfrowej, dobierając optymalne rozwiązania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i wymagań klientów oraz branży. Wspólnie możemy zapewnić wyższy standard opieki medycznej i zwiększyć efektywność Twojej organizacji.

Lepsze doświadczenia pacjentów
Zadbaj o lepszy dostęp do opieki medycznej i wygodę swoich pacjentów. Dzięki rozwiązaniom takim jak portale internetowe, pacjenci mają wgląd do danych medycznych w każdym miejscu i czasie. Ponadto dostęp do narzędzi online oraz umożliwienie im samoobsługi zwiększy ich zadowolenie z poziomu świadczonych usług.
<experience.improved>
Bezpieczeństwo danych
Dane medyczne są jednymi z najbardziej wrażliwych, a jednocześnie są celem dla cyberprzestępców. Zabezpieczanie tych danych to duże wyzwanie. Architektura IT musi spełniać szereg przepisów związanych m.in. z prywatnością i bezpieczeństwem informacji. Nasze rozwiązania spełniają wymagane standardy bezpieczeństwa.
<data.protected>
Process Automation icon
Automatyzacja procesów
Pomożemy Ci zautomatyzować powtarzalne zadania, oszczędzając czas i usprawniając pracę personelu w celu zwiększenia efektywności biznesowej. Dzięki temu możesz skupić się na potrzebach pacjentów.
<processes.automated>
Wykorzystanie potencjału danych
Firmy farmaceutyczne i placówki medyczne generują ogromne ilości informacji. Pomożemy gromadzić, przetwarzać i analizować dane, dzięki czemu wykorzystasz ich pełen potencjał do osiągania celów biznesowych.
<data.utilized>
Efektywność i optymalizacja kosztów
Od nowoczesnej architektury IT, przez automatyzację procesów, po usługi online – wykorzystaj zalety nowoczesnych technologii dla zwiększenia swojej efektywności i minimalizacji kosztów operacyjnych.
<cost.optimized>
Transparentna komunikacja
Rzetelne i kompletne informacje na temat leków, jasna komunikacja na temat metod leczenie czy kosztów mają kluczowe znaczenie dla budowania zaufania pacjentów. Pomożemy Ci zapewnić użytkownikom końcowym dostęp do przejrzystej i spójnej informacji produktowej.
<information.available>
Igor Bielecki
Dyrektor IT
Adamed

"W ramach naszych strategicznych inicjatyw podjęliśmy decyzję o przebudowie architektury IT, która jest kluczowym elementem naszej przyszłości. Zakończyliśmy etap wdrożenia warstwy integracyjnej Mulesoft, (ESB) – będącej podstawowym fundamentem do dalszych działań w obszarze digitalizacji. Był to proces wymagający, ale dzięki zaangażowaniu całego zespołu razem z Unity Group, stanęliśmy na wysokości zadania i realizowaliśmy go z sukcesem. Jesteśmy świadomi, że potrzeby biznesowe zmieniają się dynamicznie, dlatego dążymy do ciągłego dostosowywania naszej technologii, aby zawsze sprostać oczekiwaniom."

Digital healthcare solutions by Unity Group

Nasze rozwiązania
/ Dla branży medycznej

Niezależnie od tego, czy Twoja firma zajmuje się świadczeniem usług opieki zdrowotnej czy produkcją lub sprzedażą leków, suplementów i sprzętu medycznego, pomożemy Ci wdrożyć optymalne rozwiązania IT.

Portal Pacjenta
Realizujemy portale internetowe przedstawiające dane o placówkach, firmie, specjalizacjach, personelu, świadczonych usługach, dzięki czemu pacjent otrzymuje dostęp do informacji o wynikach badań, historii leczenia, jak też ma możliwość rezerwowania wizyt u specjalistów. Nasze rozwiązania mogą ponadto agregować wiele stron www, zarządzanych z poziomu jednego CMS.
<patient.informed>
Platforma e-commerce
Dostarczamy dedykowane platformy handlowe do sprzedaży w modelu B2B i B2C. Wdrażane przez nas rozwiązania są w pełni zoptymalizowane pod kątem UX, spełniają wymogi prawne regulatorów rynku, a także gwarantują wysoką wydajność, która jest szczególnie istotna w okresach wzmożonych zachorowań. Dzięki skalowalności rozwiązań do roll-outów na rynki zagraniczne, umożliwiamy szybki cross-boarder, a także łatwy, stały rozwój funkcjonalny.
<sales.digitized>
Portal Zdrowia
Wdrażamy rozwiązania typu marketplace, agregujące różne kategorie produktów i usług, uwzględniając charakterystykę asortymentu oraz odmienne ścieżki zakupowe. Dbamy o kompleksowość prezentacji danych produktowych, UX odpowiedni dla każdej grupy asortymentowej, jak również nawigację dostosowaną do drzewa kategorii, która gwarantuje użytkownikom łatwe dotarcie do szukanych produktów. Zapewniamy ponadto wysoką wydajność i dostępność rozwiązania.
<self-service.provided>
PIM
Dzięki naszym rozwiązaniom klasy PIM dane asortymentowe będą bez trudu dystrybuowane do wszystkich kanałów sprzedaży, gwarantując spójność informacji, jak też łatwe tłumaczenie na wiele języków. Naszym klientom pomagamy także na etapie strukturyzowania informacji produktowych, tworząc łatwo zarządzane w interfejsie modele danych oraz wdrażąjąc workflow pozwalający zarządzać cyklem życia produktów.
<information.consistent>
Integracja Systemów
Zaprojektujemy i wdrożymy nowoczesną, skalowalną architekturę integracyjną w Twojej firmie, zgodnie ze standardami ASVSL L1. Nasza platforma integracyjna umożliwi automatyczny przepływ danych pomiędzy systemami IT, a także szybki rozwój kolejnych aplikacji i systemów informatycznych, z zachowaniem bezpieczeństwa, stabilności i ciągłości operacyjnej. Usprawnij obecne operacje oraz zadbaj o rozwój swojej firmy w przyszłości.
<automation.enabled>
Migracja do chmury
Dzięki sprawnej migracji do chmury zapewnimy automatyczną skalowalność i wysoką dostępność systemów (m.in.: sprzedażowych, ERP, PIM, WMS, EDM, systemów rejestracji pacjentów), szczególnie w momentach pików ruchu obciążających infrastrukturę, tj. najbardziej popularne godziny rejestracji pacjentów czy w sezonie wzmożonych zachorowań. Przejście do chmury ułatwi ponadto firmom wyjście na rynki zagraniczne dzięki CDN (Content Delivery Network) jak też poprawi zarządzanie i optymalizację kosztów infrastruktury.
<data.migrated>
Cyberbezpieczeństwo
Usługi, takie jak AWS Macie i AWS HealthLake zaprojektowane specjalnie pod kątem zgodności ze standardami opieki zdrowotnej, wyznaczonymi europejskimi standardami w kwestii przetwarzania danych medycznych, pomagają chronić poufne dane i zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej.
<risk.limited >
Aplikacje Dedykowane
Pomagamy rozwiązywać konkretne problemy dotyczące obsługi procesów wpływających na sprzedaż. Wdrażamy aplikacje kluczowe dla zwiększenia skuteczności działania organizacji, pozwalające im efektywnie zarządzać procesami m.in. reklamacji, obsługi zamówień, zarządzania polityką cenową i innymi.
<expectations.realized>

Nasze realizacje
/ Case studies

Innowacyjny portal zdrowia
z modułem marketplace

Gemini

Pierwszy w Polsce e-commerce oparty o technologię Spryker, a także innowacyjny portal zdrowia z wykorzystaniem modułów marketplace.

<experience.streamlined>  <products.increased>  <efficiency.ensured> 

Digital healthcare solutions by Unity Group

Nowa architektura integracyjna dla wiodącej firmy farmaceutycznej

Adamed

Nowoczesna warstwa integracyjna dla lidera branży farmaceutycznej.

<high.performance>  <scaling.enabled>  <continuity.ensured> 

1 CMS dla ponad 20 serwisów lidera rynku healthcare

LUX MED

Z pozycji jednego, centralnego panelu CMS, LUX MED może swobodnie zarządzać treściami na podstronach wszystkich swoich brandów.

<business.secured>  <content.managed>  <visuals.enhanced> 

Usprawnienie strategii komunikacji & treści dla lidera rynku healthcare

LUX MED

Mając już ponad 2,5 mln pacjentów, LUX MED poszukiwał skutecznego sposobu na wzmocnienie swojej pozycji rynkowej.

<business.updated>  <security.optimized>  <roadmap.developed> 

Dedykowane rozwiązania IT
/ Na Twoją miarę

  • Placówki medyczne
  • Producenci leków
  • Dystrybutorzy i hurtownie farmaceutyczne
  • Apteki

Placówki medyczne

Cyfryzacja służby zdrowia umożliwia pacjentom łatwiejszy i równy dostęp do ochrony zdrowia, m.in. poprzez telemedycynę, platformy internetowe czy portale pacjenta. Dostarczamy rozwiązania cyfrowe, które spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące poufności danych, umożliwiają klientom łatwiejszy, szybszy i wygodniejszy dostęp do usług medycznych oraz poprawiają ich doświadczenia.

<access.improved>

Producenci leków

Automatyzacja procesów sprzedażowych, produkcyjnych czy logistycznych, jak też rozwój cyfrowych kanałów sprzedaży to fundamenty rozwoju producentów farmaceutycznych. Wdrażając nowoczesną architekturę IT możemy pomóc zoptymalizować procesy w firmie oraz umożliwić skuteczną sprzedaż w Omnichanel.

<omnichannel.implemented>

Dystrybutorzy i hurtownie farmaceutyczne

W firmach zajmujących się dystrybucją farmaceutyków istnieje wiele wewnętrznych systemów i procesów, które warto zintegrować i zautomatyzować. Pomożemy wdrożyć nowoczesne technologie, od integracji systemów, po e-commerce oraz PIM, aby bez trudu aktualizować informacje na temat leków, ich dostępności oraz statusów zamówień.

<automated.distribution>

Apteki

Wdrażamy rozwiązania IT, które zapewniają sprzedawcom m.in. aktualizację danych produktowych od dostawców w czasie rzeczywistym, synchroniczne dostawy pomiędzy sklepem internetowym i detalicznym oraz spójne dane na koncie klientów w modelu Omnichannel.

<experience.improved>
Digital healthcare solutions by Unity Group Digital healthcare solutions by Unity Group IT services for healthcare distributors Digital healthcare solutions for Pharmacy

Unity Group
/ Twój zaufany partner technologiczny

Nasi eksperci ds. transformacji cyfrowej w sektorze medycznym zaproponują Ci odpowiednie, skrojone wg Twoich potrzeb rozwiązania IT.

>25

Lat doświadczenia
<since.1997>

500+

Zrealizowanych projektów
<partnerships.forged>

500+

Pracowników
<experts.involved>

Masz pytania?
Porozmawiajmy o współpracy

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Skontaktuj się z nami - porozmawiajmy o rozwiązaniach IT dla Twojej firmy.

<commerce.transformed>