Unity S.A.
/ Zarząd

Grzegorz Kuczyński

Managing Partner, CEO

Przedsiębiorca i lider, który od prawie 25 lat wraz z partnerami biznesowymi skutecznie rozwija Unity Group. W tym czasie pełnił najbardziej kluczowe role w organizacji od szefa sprzedaży i marketingu, po dyrektora operacyjnego. Brał udział w kilkuset projektach z obszaru transformacji cyfrowej, marketingu internetowego oraz e-commerce. Od roku 2016 jest prezesem zarządu i odpowiada za wszystkie obszary biznesowe firmy, zapewniając jej stabilny wzrost. Unity Group przetrwała zarówno bańkę internetową w 2001 r., jak i kryzys finansowy w 2008 r., a dziś wciąż dynamicznie się rozwija (CAGR za okres 1997-2020 to 37%). Szczególnie koncentruje się na budowaniu kultury organizacyjnej opartej na dojrzałości, partnerstwie, odpowiedzialności, zaufaniu, transparentnej komunikacji oraz wartościach firmy. Efektywnie wdrożył w Unity Group praktyki turkusu i stale je rozwija. Konsekwentnie realizuje strategie zarządzania oparte o metodyki zwinne oraz tzw. lean management. Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej i podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Usługami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W roku 2017 ukończył także studia „The Strategic Leadership Academy” w ICAN Institute.

Piotr Wrzalik

Managing Partner, Head of Market Strategy

Ekspert w dziedzinie digitalizacji i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie systemów sprzedaży. Karierę zawodową związał z Unity Group, do której dołączył 1997 roku jako główny programista, od 1998 roku jest jej udziałowcem, a od 2003 roku - członkiem zarządu. W roku 1997, zatem lata przed powstaniem Amazon czy Google, stworzył pierwszą księgarnię internetową w Polsce. Dwa lata później rozpoczął budowę jednego z pierwszych systemów e-commerce B2B w kraju – dla JTT SA. Brał aktywny udział we wdrożeniach licznych rozwiązań e-commerce B2C i B2B dla kluczowych klientów firmy, takich jak Euro-Net, BRW SA, Leroy Merlin i Publio.pl (z grupy Agora). Obecnie z ramienia zarządu odpowiada za obszar marketingu oraz za ekspansję zagraniczną. Jest autorem licznych publikacji w prasie branżowej, współautorem książek, prelegentem na wielu konferencjach poświęconych tematyce e-commerce. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz „Personal Leadership Academy” w ICAN Institute.

Grzegorz Rudno-Rudziński

Managing Partner

Przedsiębiorca i działacz społeczny. Od ponad 20 lat pomaga organizacjom w rozwoju opartym na technologiach IT. W latach 2013-2016 prezes zarządu, a obecnie managing partner w Unity Group, która kulturę i wartości stawia jako nadrzędny atut w relacjach z pracownikami i klientami. Koncentruje się na rozwoju działań firmy na rynku krajowym oraz na współdziałaniu z organizacjami i startupami. Współpracował aktywnie przy rozwoju e-commerce z firmami takimi jak EURO RTV AGD, Polski Bus, Onnibus, Euroterm, Kaczmarek Electric, ASAJ oraz przy digitalizacji procesów sprzedaży w Volkswagen Group Polska czy Hyundai. Ekspert i innowator w dziedzinie transformacji cyfrowej, rozwoju biznesu i metodyk rozwoju innowacji. Founder i członek rady nadzorczej w oneb2b.pl - pierwszej platformie B2B do sprzedaży internetowej i tradycyjnej dostępnej w modelu abonamentowym. Regularnie dzieli się wiedzą w trakcie seminariów i konferencji. Aktywnie szerzy idee wzrostu przez współpracę i wymianę wiedzy jako prezes zarządu ogólnopolskiego stowarzyszenia firm IT - ITCorner. Jest także ambasadorem ogólnopolskiej akcji Woman Update, której celem jest aktywizacja kobiet do zdobywania kompetencji cyfrowych i zawodowego realizowania się w sektorze IT. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Glasgow Caledonian University oraz ICAN Strategic Leadership Academy.

Marek Lose

Managing Partner, CFO

Jeden z założycieli i akcjonariusz Unity Group, którą powołał wspólnie partnerami biznesowymi w 1997 roku inwestując środki wygrane w ogólnopolskim konkursie Challenge Management. Przez wiele lat, w ramach grupy, rozwijał Internet Designers - jedną z pierwszych agencji interaktywnych na polskim rynku, która obsługiwała tak znane marki, jak m.in.: AmRest, Canal+, EFL, Heinz, Nestle, Nivea, Rockwool, Unilever, Winiary i wiele innych. W roku 2012 odpowiadał za proces przejęcia spółki Empathy w Krakowie, jednego z pierwszych na polskim rynku Internet Software House specjalizującego się w tworzeniu aplikacji dedykowanych oraz e-commerce, a następnie za utworzenie Unity Group w obecnym kształcie. Od tego czasu, jako prokurent, odpowiada w grupie za finanse, M&A, kontrolling i administrację. Jest także współtwórcą upsaily.com, innowacyjnego narzędzia do analizy klientów wykorzystującego machine learning dla handlu elektronicznego, które wspiera profesjonalistów marketingu w rozpoznawaniu wzorców zachowań klientów, przewidywaniu szans rynkowych i optymalizowaniu budżetów. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania oraz ICAN Strategic Leadership Academy. Członek Mensy.

Rada nadzorcza

Maja Lose

Przewodnicząca RN

Jolanta Kuczyńska

Członek RN

Anna Janes

Członek RN

Julia Rudno-Rudzińska

Członek RN

Kontakt
/ Dla inwestorów

Marek Lose

Managing Partner, CFO

+48 501 146 978
marek.lose@unitygroup.com

Unity S.A.

Silver Forum
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

NIP: 894-26-49-070    REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą na ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000004330