Digital healthcare solutions by Unity Group

Rozwiązanie: Integracja Systemów Branża: Sektor medyczny

Nowa architektura integracyjna dla wiodącej firmy farmaceutycznej

Wysokowydajna architektura IT
<high.performance>
Szybki i łatwy rozwój systemów
<scaling.enabled>
Bezpieczeństwo i niezawodność
<continuity.ensured>

Wyzwanie

Adamed Pharma to polska rodzinna firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która produkuje ponad 500 produktów oferowanych pacjentom w ponad 70 krajach na całym świecie. Zatrudnia ponad 2700 pracowników. Od 20 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową, na którą od 2001 przeznaczyła 2,1 mld złotych. Adamed współpracuje naukowo z wiodącymi uniwersytetami, ekspertami medycznymi oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy jest chroniona ponad 200 patentami na całym świecie.

Celem podjętej współpracy była budowa architektury opartej o platformę integracyjną, która będzie wydajna, skalowalna i pozwoli sprawnie podłączać kolejne aplikacje i systemy informatyczne.

 • Adamed zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie koncepcji przebudowy architektury IT, która uwzględni mnogość systemów wewnętrznych (m.in. ERP, WMS, LIMS czy MES).
 • Istotny był również wysoki poziom skomplikowania procesów, ambitne plany rozwojowe dotyczące nowych wdrożeń, jak i specyficzne potrzeby branży farmaceutycznej w zakresie norm bezpieczeństwa.
 • Wyzwaniem była specyfika branży i konieczność realizacji wdrożenia zgodnie z wytycznymi GMP dla branży farmaceutycznej.
 • Klient chciał również zbudować kompetencje integracyjne we własnym zespole IT.

Rozwiązanie

 • Współpracę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia projektu konsultingowego. Jego celem był szczegółowy przegląd aktualnej architektury oraz znalezienie rozwiązania integracyjnego, które najlepiej adresowałoby skomplikowane wymagania klienta.
 • W ramach konsultingu nakreśliliśmy nową koncepcję architektury, przedstawiliśmy i porównaliśmy kilka rozwiązań i technologii dostępnych na rynku oraz wspólnie podjęliśmy decyzję o docelowym narzędziu integracyjnym. Docelowa architektura została zaprojektowana z wykorzystaniem Kanonicznego Modelu Danych (KMD) oraz wzorca projektowego Channel/Adapter. KMD jest używany do opisania oraz standaryzacji API, które później może być wykorzystywana do implementacji na szynie usług.
 • Channel Adapter został zaproponowany w Enterprise Integration Patterns dla procesów, które odbywają się asynchronicznie. Składa się on z warstwy przyjmującej żądania (channel), warstwy dystrybuującej żądania (core) oraz warstwy wysyłającej żądania do systemów docelowych (adapter).
 • Całość tego wzorca wraz ze zastosowaniem kolejek wiadomości dzieli ESB na fragmenty, gdzie każdy fragment jest odpowiedzialny za swoje zadania.
 • Zintegrowaliśmy systemy do zarządzania przedsiębiorstwem, wspierające procesy magazynowe oraz produkcji.
 • Zbudowaliśmy uniwersalny mechanizm publikacji indeksów z ERP do innych systemów.
 • Jako warstwę integracji wykorzystaliśmy Anypoint Platform firmy MuleSoft – lidera w tym obszarze.
 • Wszystkie komponenty krytyczne dla ciągłości biznesowej uruchomione są w trybie wysokiej dostępności i odporne na awarie pojedynczych serwerów, jak i całego data center.
 • W trakcie budowania architektury wytworzone zostały skrypty Terraform dla usług chmurowych oraz playbooki Anisble dla systemów IaaS, dzięki czemu środowiska są powtarzalne, udokumentowane oraz możliwe do rozbudowania przy niskim nakładzie pracy.
 • Narzędzia do monitoringu zbierają metryki i generują powiadomienia za pomocą wielu kanałów komunikacji, zapewniając możliwość błyskawicznej reakcji zespołu na ewentualne błędy.
 • Rozwiązanie integracyjne spełnia normy bezpieczeństwa w standardzie ASVSL L1 i na tym poziomie zostały wykonane testy. Unity Group realizuje również autorskie szkolenie dla działu IT Adamed Pharma, tak aby klient mógł w przyszłości samodzielnie rozwijać potrzebne integracje.
 • Prace nad rozwiązaniem integracyjnym realizowaliśmy w modelu partnerskiej współpracy z zespołem Adamed Pharma. Stworzyliśmy jeden dedykowany zespół wspólnie realizujący projekt w podejściu Agile. Zapewniło to lepszą komunikację oraz elastyczność w pracy nad rozwiązaniem.
Adamed case study system integration

Rezultat

Wysokowydajna architektura IT
Stabilna i skalowalna architektura IT oparta na API jest łatwiejsza i wydajniejsza w zarządzaniu i utrzymaniu niż architektura punkt-punkt.
<high.performance>
Skalowalność
Usługi mogą być automatycznie skalowane ze wzrostem obciążenia.
<scalability.provided>
Szybki i łatwy rozwój systemów IT
Integracje kolejnych systemów realizowane są szybciej dzięki wykorzystaniu szyny usług.
<scaling.enabled>
Niezależność
Dzięki kursom MuleSoft oraz autorskim szkoleniom Unity Group klient może wciąż samodzielnie utrzymywać i rozwijać platformę integracyjną.
<independency.unlocked>
Niezawodność
Krytyczne komponenty są odporne na awarie pojedynczych serwerów i całego data center oraz stale monitorowane.
<business.reliable>
Łatwy monitoring i utrzymanie
Warstwa integracyjna wraz z dodatkowymi komponentami zapewnia łatwe monitorowanie i zarządzanie integracjami.
<efficiency.enabled>
Bezpieczeństwo
Rozwiązanie spełnia wymagane przez branżę farmaceutyczną normy bezpieczeństwa (standard ASVSL L1).
<business.protected>

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!