Customer Experience

 
 

Skupienie na celach
>25
Lat doświadczeń
Wspólny, partnerski proces

Pomagamy markom / Dostarczyć niezapomniane doświadczenia zakupowe

Tworzymy interdyscyplinarny zespół ekspertów z obszaru strategii, struktury organizacyjnej, procesów i technologii, który koncentruje się na zwiększaniu przewag konkurencyjnych firm naszych Klientów. Budujemy rozwiązania w podejściu klientocentrycznym, wykorzystując sprawdzone metodyki i narzędzia do projektowania i modelowania.

Audyt użyteczności

Przeanalizujemy cyfrowy proces interakcji użytkowników z Twoim produktem/usługą i zdefiniujemy kluczowe wyzwania, które stoją na ścieżce do budowania pozytywnych doświadczeń i spełnienia potrzeb klientów. Przedstawimy Ci konkretne rekomendacje zmian i optymalizacji, które pozwolą na skuteczne podniesienie jakości obsługi klienta, efektywne budowanie przewag konkurencyjnych i realizację celów sprzedażowych.

Testy użyteczności

Wykorzystując metodyki i narzędzia badawcze, ocenimy cyfrowy proces interakcji użytkownika z Twoim produktem/usługą i zidentyfikujemy konkretne problemy, na które natrafia na ścieżce zakupowej. Pomoże to  zoptymalizować  problematyczne elementy interfejsu i skutecznie podnieść poziom konwersji.

Badanie potrzeb klienta cyfrowego

Zweryfikujemy rzeczywiste potrzeby i oczekiwania Twoich klientów cyfrowych wykorzystując metodyki badawcze (badania użytkowników, badania behawioralne) i narzędzia do analizy danych (analityka internetowa, analiza zachowań użytkowników). Dokonamy syntezy wyników z dostępnymi na rynku badaniami, raportami i aktualnymi trendami konsumenckimi, abyś otrzymał rzeczywistą charakterystykę swoich klientów.

Profil klienta cyfrowego

W oparciu o syntezę wyników badań, danych i wniosków płynących z trendów konsumenckich, przygotujemy pogłębioną charakterystykę aktualnych i potencjalnych klientów cyfrowych. Dzięki opisowi cech demograficznych, preferencji i zachowań, postaw i wartości oraz zwyczajów zakupowych będziesz w stanie zbudować skuteczną strategię działań marketingowych i sprzedażowych zorientowaną na wyniki i realizację konkretnych celów biznesowych.

Projektowanie wartości i doświadczeń użytkownika

Zaprojektujemy ofertę wartości, która pozwoli Ci kształtować unikalne doświadczenia klientów w kontakcie z marką oraz budować trwałe przewagi konkurencyjne produktów i usług. Łącząc metodyki projektowe (np.: Design Thinking, Service Blueprinting, Human-Centered Design) z profilem grupy docelowej, zaproponujemy konkretne wyróżniki marketingowe i motywatory na ścieżce zakupowej.

Przygotowanie strategii doświadczeń klienta

Zaprojektujemy podróż Twojego klienta cyfrowego (Customer Journey Map), która intuicyjnie poprowadzi go do celu, zapewniając wysoki poziom satysfakcji na całej ścieżce zakupowej. Zaplanujemy punkty styku oraz interakcje, które pozwolą Twojej marce budować trwałą relację z użytkownikiem i efektywnie wspierać działania sprzedażowe przy wykorzystaniu unikalnych cech oferty wartości.

Dlaczego warto wybrać
/ Właśnie nas?

Pełne skupienie na celach

Technologia, którą wybierzesz, jest środkiem do osiągnięcia Twoich celów biznesowych, które zawsze traktujemy jako priorytet. Technologia nigdy nie powinna wymagać ustępstw, jeśli chodzi o Twój sukces.

<objectives.met>

Analiza porównawcza na Twoim rynku

Chcesz zostać w tyle czy wolisz znajdować się w czołówce? Ocenimy Twoją pozycję na rynku i ustalimy, gdzie musisz być, aby skutecznie konkurować – a przede wszystkim wyprzedzać innych.

<industry.measured>

Doświadczenie w transformacji handlu

Pomagamy firmom przekształcać procesy biznesowe od 1997 roku. Wiemy, co działa, a co nie oraz jak przejrzyście i z uwagą podejmować często trudne decyzje.

<experience.shared>

Przejrzysta metoda ograniczania ryzyka

Otwarcie mówiąc o ryzyku, z wyprzedzeniem rozwiązujemy wszelkie problemy – albo od samego początku odradzimy Ci ryzykowne opcje. Kiedy trafią się wyzwania, chcemy pokazać pełen obraz sytuacji i przygotować Cię do pewnego pokonywania trudności.

<risks.solved>

Pełne przyszłościowe wsparcie

W odróżnieniu od wielu firm nasz konsulting czerpie z doświadczenia zdobytego podczas realizacji ponad 500 efektywnych projektów. Kompleksowe podejście E2E pozwoli Ci na pewną realizację całego procesu - od koncepcji do produktu - oraz zapewni Ci profesjonalne wsparcie po wdrożeniu!

<future.enabled>

Orientacja na wartość i wymierne wyniki

Spodziewaj się dedykowanego planu na usprawnienie procesów biznesowych technologią, która przynosi wyniki. Nasze doradztwo to nie teorie i akademickie problemy, a wieloletnie, powtarzalne doświadczenia w cyfrowej transformacji biznesów naszych klientów.

<results.guaranteed>

Adamed
Fale Loki Koki - Polwell
Solita logo
Krzysztof Jeger
Head of IT Systems Integration and Maintenance Team
Volkswagen Group Polska

"Na podstawie długotrwałej i owocnej współpracy, możemy polecić Unity Group jako odpowiedzialnego i kompetentnego partnera"

Nasze rozwiązania
/ Kompletny proces

Łącząc wiedzę z naszym doświadczeniem, jesteśmy partnerem, który udziela kompletnych odpowiedzi. Nasze wnioski są zawsze przekładalne na działania – i wiemy, że przyniosą rezultaty.

Rozwiązania

<commerce.transformed>

Erno Hadnagy
Dyrektor Zarządzający
Daniella Villamosag

"Długo szukaliśmy systemu B2B, który umożliwia nam zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku węgierskim. Wierzymy, że platforma ONe, zbudowana na bazie doświadczeń z dojrzałego rynku e-commerce, nie tylko pozwoli nam wyprzedzić działania naszej konkurencji, ale też zapewni nam szybki rozwój i wzrost"

Pożegnaj przeszkody
przywitaj sukces!

Masz pytania, a my mamy odpowiedzi – wykorzystajmy to świetne połączenie. Zacznijmy pracę nad strategią nastawioną na przyszłość i wyniki.

Napisz do nas

<challenges.accepted> <dialogue.opened>