Strategie cenowe

W biznesie B2B i codziennym łączeniu świata offline z online spójna polityka cenowa jest kluczem do sukcesu. W dobie kryzysu to właśnie odpowiednia strategia cenowa pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu zysków.

Napisz do nas

Konsultacje z naszymi doradcami przynoszą konkretne efekty w krótkim czasie. Większa marża, to lepsze wyniki, dające bezpieczeństwo w niepewnych czasach i zapewniające środki przeznaczone na rozwój Twojej firmy.

Zwiększenie rentowności

Odpowiednio zaprojektowana strategia cenowa pozwala na optymalizację poziomu cen w odniesieniu do kosztów i percepcji wartości przez klientów, co z reguły prowadzi do wzrostu rentowności.

<better.results>

Poprawa konkurencyjności

Poprzez zrozumienie dynamiki cen na rynku oraz potrzeb i oczekiwań klientów, firma jest w stanie zarządzać cenami swoich produktów lub usług tak, aby skutecznie konkurować z innymi podmiotami.

<competitive.ability>

Elastyczność i reagowanie na zmiany rynkowe

Dobrze zorganizowane procesy zarządzania cenami wsparte odpowiednią technologią dają firmie zdolność do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, takie jak wahania popytu, zmiany kosztów czy działania konkurencji.

<quick.response>

Więcej wiedzy o Twoich klientach

Polityka cenowa pozwala na skuteczniejsze segmentowanie rynku poprzez różnicowanie cen w zależności od cech klientów, ich potrzeb czy etapu cyklu życia produktu. 

<precise.segmentation>

Transparentne ceny

Kiedy klienci biznesowi wiedzą, ile dokładnie płacą i za co, łatwiej im zaufać dostawcy. Zaufanie to fundament długoterminowych relacji biznesowych, które są kluczowe w modelu B2B.

<trust.ensured>

Optymalizacja portfolio produktów i usług

Wdrożenie polityki cenowej umożliwia lepsze zarządzanie portfolio produktów lub usług, poprzez identyfikację i promocję najbardziej dochodowych pozycji oraz rezygnację lub zmianę strategii dla tych mniej rentownych

<customized.strategy>

Dlaczego pricing jest teraz tak ważnym tematem?

Pricing jest ważnym elementem strategii rynkowej każdej firmy, wpływającym zarówno na jej konkurencyjność, jak i rentowność. Firmy muszą stale monitorować rynek i dostosowywać swoje strategie cenowe, aby odpowiadały na dynamicznie zmieniające się warunki.

Przedsiębiorcy odczuwają wahania w kosztach produkcji, takie jak wzrost cen surowców lub zmiany w kosztach pracy, co zmusza ich do dostosowania swoich strategii cenowych, aby zachować rentowność.

Ponadto, rynki stają się coraz bardziej nasycone, a konkurencja się nasila. Firmom zależy na tym, aby ich ceny były konkurencyjne, nie tylko dla przyciągnięcia klientów, ale także dla utrzymania swojej pozycji na rynku i maksymalizacji zysków ze sprzedaży.

Unity Group
x Strategie cenowe

W Unity Group wiemy, że transformacja cyfrowa handlu ma wiele wymiarów. Nasz zespół konsultantów technologicznych i biznesowych przeprowadził już dziesiątki projektów, w których towarzyszył przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu. W czasach, gdy najważniejsze jest zapewnienie przychodów i pilnowanie marży, dobra strategia cenowa pozwoli wpłynąć na zabezpieczenie rentowności. Pomoc zewnętrznych ekspertów może być ważnym elementem umożliwiającym osiągnięcie strategicznych celów biznesowych firmy

Kompleksowe wdrożenia

Audyt polityki cenowej to początek naszej współpracy. Nasz projekt zakłada holistyczne podejście – uzgadniamy cele biznesowe i kluczowe założenia polityki cenowej, projektujemy konkretne rozwiązania, dzielimy się rekomendacjami, wdrażamy technologie i niezbędne narzędzia. Wspieramy w monitorowaniu efektów zmian i wprowadzaniu optymalizacji.

<complex.support>

Połączenie wiedzy biznesowej i technologicznej

Jako partner cyfrowej transformacji handlu z ponad 25-letnim doświadczeniem, mamy wiedzę zarówno z obszaru biznesowego, jak i technologicznego, co wyróżnia nas spośród typowych firm zarówno konsultingowych, jak i technologicznych.

<experienced.partner>

Zaangażowani eksperci

Doświadczeni eksperci, którzy przeprowadzili szereg audytów polityk cenowych, będą zaangażowani w cały proces od jego początku aż do fazy finalnej – czyli wdrożenia technologicznego.

<pricing.experts>

Edukujemy rynek

Nasi eksperci dzielą się doświadczeniem i wiedzą podczas wystąpień branżowych np. Retail Summit 2024 i konferencji (Strategic Pricing Management), gdzie mamy okazję kształcić klientów i pokazywać konkretne przykłady naszych realizacji.

<knowledge.shared>

Jak to robimy
/ Nasz proces

Zyskaj lepsze wyniki w niepewnych czasach

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy by zbudować strategię polityki cenowej, która będzie pracowała na Twoje zyski. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak nasi eksperci mogą pomóc Twojemu biznesowi.