Unity S.A.

Spółka matka w Unity Group, która jest jednym z największych dostawców IT dla e-biznesu w Polsce, silnie rozwijającym się na rynkach międzynarodowych. Od ponad 25 lat dostarczamy technologię, która pozwala z powodzeniem realizować cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Oferujemy naszą wiedzę w zakresie doradztwa biznesowego i technologicznego, a także rozwoju oprogramowania – od analizy, przez projektowanie architektury, wdrażanie i integrację aplikacji, po wszechstronne wsparcie, utrzymanie i ewolucję.

Unity S.A.

NIP: 894-26-49-070
REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS. 0000004330.

Unity S.A. jest akcjonariuszem:

Unity International Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. 0000356947, kapitał zakładowy 125 000 zł, NIP: 894-300-01-30, REGON: 021269071.

Unity Systems Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS. 0000262592, kapitał zakładowy 200 000 zł, NIP 894-28-56-366, REGON 020234490.

Global4Net Sp. z.o.o.

z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS. 0000608120, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP: 8992786490, REGON: 363987723.

One Company Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19, 54-105 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000771182, kapitał zakładowy 2.100.000 zł, NIP: 894-31-38-124, REGON: 382576652.

Ogłoszenia Zobacz wszystkie

15.01.2021

Piąte (ostatnie) wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru...

Więcej

Materiały

Prezentacja dla Inwestorów

Pobierz

Kontakt
/ Dla inwestorów

Marek Lose

Managing Partner, CFO

+48 501 146 978
marek.lose@unitygroup.com

Unity S.A.

Silver Forum
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

NIP: 894-26-49-070    REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą na ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000004330