Strategia

Od ponad 25 lat Unity Group dostarcza wartość swoim klientom poprzez realizację ambitnych i kompleksowych projektów transformacji handlu. Usługi IT dla cyfrowego biznesu są kluczowym elementem naszej oferty.

Transformacja handlu
/ Szanse rynkowe

Szacuje się, że na samym rynku europejskim w 2020 roku wartość usług oferowanych przez Unity Group wynosi 1-4 miliarda EUR i nadal będzie dynamicznie rosła na przestrzeni kolejnych 3-5 lat.

Obecna oraz potencjalna wartość rynku jest napędzana przez rozwiązania dedykowane dla sektorów B2C oraz B2B. Przedsiębiorstwa działające w obydwu sektorach inwestują znaczny kapitał w rozwój platform e-commercowych oraz rozbudowę obecnej infrastruktury.

W przypadku segmentu B2C, wartość budżetu przeznaczonego na rozwój tych systemów w perspektywie długoterminowej wyniesie 0.5-2% całości wartości przychodów z kanału sprzedaży online. W przypadku sektora B2B, wartość budżetu wyniesie maksymalnie 0.5% wartości sprzedaży online. Niemniej jednak to drugi sektor ma największą szansę na rozwój. To tu zachodzi konieczność dogonienia reszty jeśli chodzi o transformację cyfrową.

Zgodnie z najsilniejszym, jak do tej pory, zwrotem przedsiębiorstw z całego świata w kierunku kanałów cyfrowych, Unity Group zamierza wspierać międzynarodowe firmy we wdrażaniu rozwiązań także w obszarach: portali self-service czy platform digital experience, które zwiększają sprzedaż i zaangażowanie klientów, systemów do zarządzania informacją produktową czy zamówieniami, które zapewniają digitalizację procesów, pozwalającą na zwiększenie wydajności, a także skalowalnej i bezpiecznej architektury IT. Powyższe elementy uzupełnione są o rozwiązania typu business intelligence oraz narzędzia analizy danych, by wspierać nowoczesne firmy.

„Wg raportu firmy Progress nt. stanu biznesu cyfrowego (State of Digital Business Report) 47% przedsiębiorstw nie rozpoczęło jeszcze transformacji cyfrowej, a 59% obawia się, że może być już dla nich za późno”

Źródło: SuperOffice

Unity Group
/ Stabilny wzrost

Realizujemy procesy cyfrowej transformacji biznesów naszych klientów od 1997 roku. Wspierając ich w wykorzystywaniu nowych kanałów elektronicznych jednocześnie pomagamy im zwiększać swoją wartość, a tym samym przyczyniamy się do wzrostu atrakcyjności naszej firmy dla kluczowych interesariuszy.

W celu utrzymania stałego wzrostu Unity Group, zbudowaliśmy atrakcyjną kulturę organizacyjną i wdrożyliśmy filozofię zwinnej organizacji. To właśnie nasi ludzie, ich wiedza oraz ciągły rozwój są fundamentem naszych działań.

Głównymi czynnikami wzrostu naszej firmy są: ekspercki know-how oraz doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań, które mają realny wpływ na biznes naszych klientów, oraz – a może przede wszystkim – aktywne, zaangażowane, interdyscyplinarne zespoły specjalistów w dedykowanych obszarach.

01 >
Nowoczesna firma
 • Kultura organizacji to nasza przewaga konkurencyjna.
 • Zwinność jest w naszym DNA.
 • Podejście zorientowane na ludzi.
02 >
Kompleksowa propozycja wartości
 • Kompetentne, doświadczone i zgrane zespoły.
 • Doradzamy i staramy się zawsze iść o krok dalej.
03 >
Sukces klienta
 • Znaczący i pozytywny wpływ na biznes klienta.
 • Długotrwałe relacje.
 • Partnerstwa, które nawiązujemy, prowadzą do polecania naszej firmy.
04
Stabilny wzrost
 • Zrównoważony rozwój i rentowność.
 • Postępy dzięki innowacjom.
 • Działania w kierunku fuzji i przejęć.

By wraz z rosnącą skalą działania nie zatracić tych wartości, Unity Group inwestuje w doskonalenie procesów wewnętrznych, ze szczególnym naciskiem na rozwój innowacyjności oraz oferowanie usług dostarczających realnej wartości biznesowej. Dbamy o to, aby nasze usługi świadczyć, bazując na powtarzalnych i sprawdzonych w świecie produktach i rozwiązaniach. Takie połączenie pozwala nam dynamicznie pozyskiwać kolejnych klientów, zarówno w kraju, jak i zagranicą. W efekcie dbałości o te wszystkie obszary budowania wartości uzyskiwaliśmy rentowny wzrost Unity Group na przestrzeni ostatnich lat.

Strategia oraz cele
/ Do 2025

Kluczowe znaczenie transformacji cyfrowej, w związku ze skutkami pandemii koronawirusa, osiągnęło skalę masową. Obecna sytuacja wraz z upowszechnieniem się nowej rzeczywistości doprowadziły to momentu przełomowego, który, zależnie od sektora, może oznaczać dla firm sukces lub porażkę. Dla Unity Group jest to zdecydowanie ten pierwszy scenariusz. W związku z tym, oraz biorąc pod uwagę ciągły wzrost w trakcie wielu ostatnich lat (CAGR 37% w przedziale 1997-2019), stajemy wobec wielkiej szansy na wejście na wyższy poziom rozwoju.

Nasi ludzie .
Fundament
 • Unikalna kultura organizacyjna dająca nam zdecydowaną przewagę konkurencyjną
 • Przyjazne środowisko pracy wspierające rozwój pracowników oraz całej organizacji
 • Kompetentne oraz współpracujące ze sobą zespoły, skupione na dostarczaniu wartości dla naszych klientów

Cyfrowa transformacja handlu

 • Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań E2E dla klientów z branży handlu detalicznego, hurtowego oraz sektorów powiązanych (motoryzacyjny, transportowy, finansowy)
 • Zaufany doradca transformacji cyfrowej oraz dostawca rozwiązań i usług IT dla firm z całego świata

Ekspansja międzynarodowa

 • Zwiększenie strumienia przychodów od klientów międzynarodowych by dywersyfikować biznes, osiągnąć wyższą rentowność oraz rozwijać zdolność globalnego dostarczania usług
 • Zwiększenie udziału na rynkach zagranicznych, skupienie na krajach nordyckich, UK, USA oraz DACH
 • Kontynuacja planowanych przejęć w CEE oraz w EU & US (sprzedaż i consulting)

Lider w Polsce

 • Ekspert “top-of-mind” w przeprowadzaniu transformacji cyfrowych na polskim rynku
 • Lider innowacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej, publikacjom i wydarzeniom branżowym
 • Kompetencje transformacji handlu E2E, dzięki najlepszym w swojej klasie technologiom i partnerstwom biznesowym

Nasza strategia i planowany wzrost wynikają wprost z patrzenia na wiele lat do przodu. Kluczowe obszary działania zostały tym samym przyporządkowane do odpowiednich pozycji na roadmapie rozwoju naszego biznesu.

Jakie kroki planujemy podjąć w latach 2024-2026? Priorytetem jest dalszy wzrost działalności w Polsce oraz w regionie DACH. Jako kompleksowy partner transformacji cyfrowej handlu, będziemy konsekwentnie rozszerzać zakres usług dla klientów z różnych segmentów rynku oraz budować rozpoznawalność marki w kluczowych sektorach.

Strategia rozwoju Unity Group oparta jest z jednej strony na organicznym wzroście biznesu, a z drugiej na działaniach w zakresie M&A, zarówno na rynku lokalnym, jak i poza nim.

Kontakt
/ Dla inwestorów

Marek Lose

Managing Partner, CFO

+48 501 146 978
marek.lose@unitygroup.com

Unity S.A.

Silver Forum
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

NIP: 894-26-49-070    REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą na ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000004330