Strategia

Od ponad 25 lat Unity Group dostarcza wartość swoim klientom poprzez realizację ambitnych i kompleksowych projektów transformacji handlu. Usługi IT dla cyfrowego biznesu są kluczowym elementem naszej oferty.

Transformacja handlu
/ Szanse rynkowe

Szacuje się, że na samym rynku europejskim w 2020 roku wartość usług oferowanych przez Unity Group wynosi 1-4 miliarda EUR i nadal będzie dynamicznie rosła na przestrzeni kolejnych 3-5 lat.

Obecna oraz potencjalna wartość rynku jest napędzana przez rozwiązania dedykowane dla sektorów B2C oraz B2B. Przedsiębiorstwa działające w obydwu sektorach inwestują znaczny kapitał w rozwój platform e-commercowych oraz rozbudowę obecnej infrastruktury.

W przypadku segmentu B2C, wartość budżetu przeznaczonego na rozwój tych systemów w perspektywie długoterminowej wyniesie 0.5-2% całości wartości przychodów z kanału sprzedaży online. W przypadku sektora B2B, wartość budżetu wyniesie maksymalnie 0.5% wartości sprzedaży online. Niemniej jednak to drugi sektor ma największą szansę na rozwój. To tu zachodzi konieczność dogonienia reszty jeśli chodzi o transformację cyfrową.

Zgodnie z najsilniejszym, jak do tej pory, zwrotem przedsiębiorstw z całego świata w kierunku kanałów cyfrowych, Unity Group zamierza wspierać międzynarodowe firmy we wdrażaniu rozwiązań także w obszarach: portali self-service czy platform digital experience, które zwiększają sprzedaż i zaangażowanie klientów, systemów do zarządzania informacją produktową czy zamówieniami, które zapewniają digitalizację procesów, pozwalającą na zwiększenie wydajności, a także skalowalnej i bezpiecznej architektury IT. Powyższe elementy uzupełnione są o rozwiązania typu business intelligence oraz narzędzia analizy danych, by wspierać nowoczesne firmy.

„Wg raportu firmy Progress nt. stanu biznesu cyfrowego (State of Digital Business Report) 47% przedsiębiorstw nie rozpoczęło jeszcze transformacji cyfrowej, a 59% obawia się, że może być już dla nich za późno”

Źródło: SuperOffice

Unity Group
/ Stabilny wzrost

Realizujemy procesy cyfrowej transformacji biznesów naszych klientów od 1997 roku. Wspierając ich w wykorzystywaniu nowych kanałów elektronicznych jednocześnie pomagamy im zwiększać swoją wartość, a tym samym przyczyniamy się do wzrostu atrakcyjności naszej firmy dla kluczowych interesariuszy.

W celu utrzymania stałego wzrostu Unity Group, zbudowaliśmy atrakcyjną kulturę organizacyjną i wdrożyliśmy filozofię zwinnej organizacji. To właśnie nasi ludzie, ich wiedza oraz ciągły rozwój są fundamentem naszych działań.

Głównymi czynnikami wzrostu naszej firmy są: ekspercki know-how oraz doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań, które mają realny wpływ na biznes naszych klientów, oraz – a może przede wszystkim – aktywne, zaangażowane, interdyscyplinarne zespoły specjalistów w dedykowanych obszarach.

01 >
Nowoczesna firma
 • Kultura organizacji to nasza przewaga konkurencyjna.
 • Zwinność jest w naszym DNA.
 • Podejście zorientowane na ludzi.
02 >
Kompleksowa propozycja wartości
 • Kompetentne, doświadczone i zgrane zespoły.
 • Doradzamy i staramy się zawsze iść o krok dalej.
03 >
Sukces klienta
 • Znaczący i pozytywny wpływ na biznes klienta.
 • Długotrwałe relacje.
 • Partnerstwa, które nawiązujemy, prowadzą do polecania naszej firmy.
04
Stabilny wzrost
 • Zrównoważony rozwój i rentowność.
 • Postępy dzięki innowacjom.
 • Działania w kierunku fuzji i przejęć.

By wraz z rosnącą skalą działania nie zatracić tych wartości, Unity Group inwestuje w doskonalenie procesów wewnętrznych, ze szczególnym naciskiem na rozwój innowacyjności oraz oferowanie usług dostarczających realnej wartości biznesowej. Dbamy o to, aby nasze usługi świadczyć, bazując na powtarzalnych i sprawdzonych w świecie produktach i rozwiązaniach. Takie połączenie pozwala nam dynamicznie pozyskiwać kolejnych klientów, zarówno w kraju, jak i zagranicą. W efekcie dbałości o te wszystkie obszary budowania wartości uzyskiwaliśmy rentowny wzrost Unity Group na przestrzeni ostatnich lat.

Strategia oraz cele
/ Do 2025

Kluczowe znaczenie transformacji cyfrowej, w związku ze skutkami pandemii koronawirusa, osiągnęło skalę masową. Obecna sytuacja wraz z upowszechnieniem się nowej rzeczywistości doprowadziły to momentu przełomowego, który, zależnie od sektora, może oznaczać dla firm sukces lub porażkę. Dla Unity Group jest to zdecydowanie ten pierwszy scenariusz. W związku z tym, oraz biorąc pod uwagę ciągły wzrost w trakcie wielu ostatnich lat (CAGR 37% w przedziale 1997-2019), stajemy wobec wielkiej szansy na wejście na wyższy poziom rozwoju.

Nasi ludzie .
Fundament
 • Unikalna kultura organizacyjna dająca nam zdecydowaną przewagę konkurencyjną
 • Przyjazne środowisko pracy wspierające rozwój pracowników oraz całej organizacji
 • Kompetentne oraz współpracujące ze sobą zespoły, skupione na dostarczaniu wartości dla naszych klientów

Cyfrowa transformacja handlu

 • Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań E2E dla klientów z branży handlu detalicznego, hurtowego oraz sektorów powiązanych (motoryzacyjny, transportowy, finansowy)
 • Zaufany doradca transformacji cyfrowej oraz dostawca rozwiązań i usług IT dla firm z całego świata

Ekspansja międzynarodowa

 • Zwiększenie strumienia przychodów od klientów międzynarodowych by dywersyfikować biznes, osiągnąć wyższą rentowność oraz rozwijać zdolność globalnego dostarczania usług
 • Zwiększenie udziału na rynkach zagranicznych, skupienie na krajach nordyckich, UK, USA oraz DACH
 • Kontynuacja planowanych przejęć w CEE oraz w EU & US (sprzedaż i consulting)

Lider w Polsce

 • Ekspert “top-of-mind” w przeprowadzaniu transformacji cyfrowych na polskim rynku
 • Lider innowacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej, publikacjom i wydarzeniom branżowym
 • Kompetencje transformacji handlu E2E, dzięki najlepszym w swojej klasie technologiom i partnerstwom biznesowym

Planując nasz wzrost patrzymy na wiele lat do przodu. Kluczowe obszary działania zostały tym samym przyporządkowane do odpowiednich pozycji roadmapie rozwoju naszego biznesu. Jakie kroki planujemy podjąć do roku 2025? Chcemy, by firma generowała organiczny wzrost przychodów na poziomie 30% rocznie.

W latach 2021-2023, skupimy się na zapewnieniu znacznego wzrostu działalności w Polsce, Europie Zachodniej oraz w Ameryce Północnej w zakresie prowadzenia wdrożeń end-to-end transformacji cyfrowej.

Do 2025 roku, działania na rynkach międzynarodowych mają odpowiadać za 70% naszego biznesu . Unity Group ukierunkuje się następnie na ekspansję na rynkach Afryki oraz Azji Środkowej, tworząc rozpoznawalność marki w kluczowych sektorach.

Kontakt
/ Dla inwestorów

Marek Lose

Managing Partner, CFO

+48 501 146 978
marek.lose@unitygroup.com

Unity S.A.

Silver Forum
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

NIP: 894-26-49-070    REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą na ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000004330