Otwarta kultura
/ Wspólny sukces

To, kim jesteśmy, określa sposób, w jaki pracujemy. Dzięki szacunkowi, trosce i przyszłościowemu myśleniu, działamy w interesie zarówno pracowników, jak i klientów.

93%

Osób w naszej firmie lubi współpracować z kolegami z zespołu

<teams.succeeding>

84%

Pracowników docenia otwartą kulturę pozwalającą na dzielenie się pomysłami i dyskusję

<suggestions.welcomed>

86%

Naszych kolegów darzy się zaufaniem, pomagając sobie w osiągnięciu pełnego potencjału

<trust.earned>

89%

Osób w naszej firmie dzieli się wiedzą i pomaga innym

<knowledge.gained>

* statystyki zaczerpnięte z badania zaangażowania i satysfakcji pracowników przeprowadzonego w lipcu 2020 r

Nasza firma funkcjonuje w oparciu o wzajemną deklarację, dotyczącą wszystkich osób ją tworzących. Ta umowa przyjmuje kulturę nastawioną na samodzielność i zwinność, zarówno osobistą, jak i zespołów.

Jako nadrzędne wartości, promuje ona odpowiedzialność (oddaną i przyjętą) oraz współpracę. Deleguje uprawnienia do zespołów, opiera się o płaską strukturę organizacyjną, gdzie rola jest ważniejsza od stanowiska, a także gdzie decyzje są podejmowane w oparciu o cele strategiczne firmy, jej misję, wizję i wartości, z którymi rzeczywiście się identyfikujemy.

Nasza misja
/ Co robimy?

Rozumiemy świat nowych technologii i wprowadzamy tam naszych klientów.

Nasza wizja
/ Dokąd zmierzamy?

Będziemy tworzyć produkty, usługi i systemy w oparciu o najnowsze technologie.

Projekty zbudowane na bazie naszego doświadczenia ułatwią życie użytkownikom na całym świecie. Ich plany i pomysły staną się rzeczywistością.

Setki milionów ludzi na całym świecie będzie korzystać z naszych produktów i rozwiązań.

Nasze wartości
/ Czym się kierujemy?

01 Jesteśmy kompetentni w naszych działaniach
02 Odważnie podejmujemy wyzwania w codziennej pracy
03 To co robimy rozwija nas i nasze otoczenie
04 Jesteśmy otwarci na nowe pomysły
05 Działamy odpowiedzialnie. Jesteśmy dumni z efektów naszej pracy
06 Bezpośrednio wyrażamy swoje zdanie, nie zapominając o szacunku dla innych
07 Dzięki współpracy znajdujemy lepsze rozwiązania

Otwarta kultura
/ Fundamentem rozwoju

Nasza kultura organizacyjna jest rozwijana już ponad 20 lat. Kształtuje się w pełni wewnętrznie odzwierciedlając sposób pracy, który odpowiada nam najbardziej.

Nie podpisujemy się pod żadną konkretną filozofią. Zamiast tego łączymy elementy charakterystyczne dla organizacji turkusowej, metodyk zwinnych oraz innych, które nas inspirują. W ten sposób właściwie rozwijamy nasze podejście do pracy, a także do siebie nawzajem. Dzięki dojrzałości naszej organizacji i odpowiedzialnej postawie każdego pracownika, nasz unikalny sposób działania wielokrotnie przyniósł świetne rezultaty.

Grzegorz Kuczyński
Managing Partner
Unity Group

"To odpowiedzialna umowa społeczna, korzystna dla wszystkich stron i realizowana z zaangażowaniem oraz pasją"

Nasza kultura
/ Dowiedz się więcej

Nie wdrażamy niestandardowych modeli biznesowych. Nasza kultura jest tworzona przez zespoły od podstaw, z zachowaniem ducha współpracy, który inspiruje i pomaga mierzyć się z wyzwaniami.

<knowledge.shared>  <culture.grown>  <maturity.reached> 

04.08.2020

Turkus na kryzys – mity vs praktyka

Kultura

W obliczu wciąż obecnej pandemii, wynikającego z niej gospodarczego kryzysu i trudności wielu firm, coraz częściej spotykam się z pytaniem o najwłaściwszy model organizacji, odporny na trudne czasy. Wielu publicystów, a czasem także praktyków biznesu stawia tezę, że jest to moment na rezygnację z demokracji, która być może sprawdzała...

13.05.2020

Solidne fundamenty w turbulentnych czasach

Kultura

Dojrzałość, partnerstwo, odpowiedzialność, transparentna komunikacja oraz wartości firmy stanowią fundament Unity Group od 1997 roku. Pozwoliło nam to zbudować organizację, która stale się rozwija, stanowi stabilną przestrzeń dla naszych pracowników i która przede wszystkim nieprzerwanie dostarcza wartość dla klientów oraz wspiera rozwój...

Otwartość
/ Dla dobra wszystkich

Dla naszych klientów

Zaufanie leży u podstaw naszych relacji z klientami, którzy wielokrotnie to potwierdzili.

W ramach podejścia zorientowanego na wyniki, zrealizujemy projekt w oparciu o Twoje cele biznesowe – od wyboru technologii po skład zespołu. Zobacz, jak przez ponad 20 lat zdobywaliśmy zaufanie naszych partnerów.

Realizacje

Dla naszych pracowników

Możemy samodzielnie podejmować decyzje, zarządzać pracą i ukierunkować swój rozwój.

Szanując nasze talenty i umiejętności, budujemy zespoły, które realizują projekty w pełni samodzielnie. Staramy się wdrażać konkretne rozwiązania o mierzalnym wpływie, które napawają nas dumą, bo ich rezultaty są wyraźnie widoczne.

Oferty pracy

Wyjątkową kulturę
tworzą ludzie

Firma byłaby niczym bez ludzi - naszych zespołów, klientów i Ciebie. Zależało nam, żeby w Unity Group stworzyć atmosferę otwartości i zaangażowania. Przekonaj się sam, działajmy wspólnie!

Napisz do nas

<challenges.accepted>