Otwarta kultura
/ Wspólny sukces

To, kim jesteśmy, określa sposób, w jaki pracujemy. Dzięki szacunkowi, trosce i przyszłościowemu myśleniu, działamy w interesie zarówno pracowników, jak i klientów.

96%

Osób w naszej firmie lubi współpracować z kolegami z zespołu

<teams.succeeding>

85%

Pracowników docenia otwartą kulturę pozwalającą na dzielenie się pomysłami i dyskusję

<suggestions.welcomed>

93%

Naszych kolegów darzy się zaufaniem, pomagając sobie w osiągnięciu pełnego potencjału

<trust.earned>

93%

Osób w naszej firmie dzieli się wiedzą i pomaga innym

<knowledge.gained>

* statystyki zaczerpnięte z badania zaangażowania i satysfakcji pracowników przeprowadzonego w sierpniu 2022 r

Nasza firma funkcjonuje w oparciu o wzajemną deklarację, dotyczącą wszystkich osób ją tworzących. Ta umowa przyjmuje kulturę nastawioną na samodzielność i zwinność, zarówno osobistą, jak i zespołów.

Jako nadrzędne wartości, promuje ona odpowiedzialność (oddaną i przyjętą) oraz współpracę. Deleguje uprawnienia do zespołów, opiera się o płaską strukturę organizacyjną, gdzie rola jest ważniejsza od stanowiska, a także gdzie decyzje są podejmowane w oparciu o cele strategiczne firmy, jej misję, wizję i wartości, z którymi rzeczywiście się identyfikujemy.

Co robimy
/ Nasza misja

Rozumiemy świat nowych technologii i wprowadzamy tam naszych klientów.

Dokąd zmierzamy
/ Nasza wizja

Umożliwimy naszym klientom wykorzystanie pełni cyfrowego potencjału ich biznesu.

Będziemy tworzyć produkty, usługi i systemy w oparciu o najnowsze technologie.

Setki milionów ludzi na całym świecie będą korzystać z naszych produktów i rozwiązań.

Czym się kierujemy
/ Nasze wartości

01 Jesteśmy kompetentni w naszych działaniach.
02 Odważnie podejmujemy wyzwania w codziennej pracy.
03 To, co robimy, rozwija nas i nasze otoczenie.
04 Jesteśmy otwarci na nowe pomysły.
05 Działamy odpowiedzialnie. Jesteśmy dumni z efektów naszej pracy.
06 Komunikujemy się otwarcie i jasno wyrażamy swoje zdanie, pamiętając o szacunku dla innych.
07 Dzięki współpracy znajdujemy lepsze rozwiązania.

Otwarta kultura
/ Fundamentem rozwoju

Nasza kultura organizacyjna jest rozwijana już ponad 25 lat. Kształtuje się w pełni wewnętrznie odzwierciedlając sposób pracy, który odpowiada nam najbardziej.

Nie podpisujemy się pod żadną konkretną filozofią. Zamiast tego łączymy elementy charakterystyczne dla organizacji turkusowej, metodyk zwinnych oraz innych, które nas inspirują. W ten sposób właściwie rozwijamy nasze podejście do pracy, a także do siebie nawzajem. Dzięki dojrzałości naszej organizacji i odpowiedzialnej postawie każdego pracownika, nasz unikalny sposób działania wielokrotnie przyniósł świetne rezultaty.

Grzegorz Kuczyński
Managing Partner
Unity Group

"To odpowiedzialna umowa społeczna, korzystna dla wszystkich stron i realizowana z zaangażowaniem oraz pasją"

Nasza kultura
/ Dowiedz się więcej

Nie wdrażamy niestandardowych modeli biznesowych. Nasza kultura jest tworzona przez zespoły od podstaw, z zachowaniem ducha współpracy, który inspiruje i pomaga mierzyć się z wyzwaniami.

<knowledge.shared>  <culture.grown>  <maturity.reached> 

04.08.2020

Turkus na kryzys – mity vs praktyka

Kultura

W obliczu wciąż obecnej pandemii, wynikającego z niej gospodarczego kryzysu i trudności wielu firm, coraz częściej spotykam się z pytaniem o najwłaściwszy model organizacji, odporny na trudne czasy. Wielu publicystów, a czasem także praktyków biznesu stawia tezę, że jest to moment na rezygnację z demokracji, która być może sprawdzała...

13.05.2020

Solidne fundamenty w turbulentnych czasach

Kultura

Dojrzałość, partnerstwo, odpowiedzialność, transparentna komunikacja oraz wartości firmy stanowią fundament Unity Group od 1997 roku. Pozwoliło nam to zbudować organizację, która stale się rozwija, stanowi stabilną przestrzeń dla naszych pracowników i która przede wszystkim nieprzerwanie dostarcza wartość dla klientów oraz wspiera rozwój...

Otwartość
/ Dla dobra wszystkich

Dla naszych klientów

Zaufanie leży u podstaw naszych relacji z klientami, którzy wielokrotnie to potwierdzili.

W ramach podejścia zorientowanego na wyniki, zrealizujemy projekt w oparciu o Twoje cele biznesowe – od wyboru technologii po skład zespołu. Zobacz, jak przez ponad 25 lat zdobywaliśmy zaufanie naszych partnerów.

Realizacje

Dla naszych pracowników

Możemy samodzielnie podejmować decyzje, zarządzać pracą i ukierunkować swój rozwój.

Szanując nasze talenty i umiejętności, budujemy zespoły, które realizują projekty w pełni samodzielnie. Staramy się wdrażać konkretne rozwiązania o mierzalnym wpływie, które napawają nas dumą, bo ich rezultaty są wyraźnie widoczne.

Oferty pracy

Wyjątkową kulturę
tworzą ludzie

Firma byłaby niczym bez ludzi - naszych zespołów, klientów i Ciebie. Zależało nam, żeby w Unity Group stworzyć atmosferę otwartości i zaangażowania. Przekonaj się sam, działajmy wspólnie!

Napisz do nas

<challenges.accepted>