Rozwiązanie: Hurtownia danych Branża: Moda

Usprawnienie analityki i raportowania dzięki wdrożeniu hurtowni danych 

Jedno źródło danych
<data.centralized>
Usprawniony proces raportowania 
<process.optimized>
Zaawansowane analizy 
<data.explored>

Wyzwanie

Firma Komex S.A. jest właścicielem marki 5.10.15, która na rynku obecna jest od blisko 30 lat. Marka działa w modelu omnichannel, prowadząc sprzedaż poprzez własną platformę online 51015kids.eu oraz sieć 260 sklepów franczyzowych w całym kraju. To czyni ją jedną z największych sieci odzieżowych dla dzieci i młodzieży w Polsce. Marka 5.10.15 doceniana jest przez klientów – została uhonorowana Gwiazdą Jakości Obsługi już 13 razy. 

Klient zgłosił się do nas z potrzebą uporządkowania procesu analizy danych w firmie. Zespół analityków pracował na różnych narzędziach i korzystał z różnych źródeł danych. Za każdym razem, gdy analitycy chcieli stworzyć raport na dany temat musieli zwracać się do działu IT z prośbą o udostępnienie potrzebnych danych. Taki sposób działania był uciążliwy oraz nie pozwalał na szybką i elastyczną analizę kluczowych informacji. 

  • Komex potrzebował jednego spójnego źródła danych dla analityków i innych ekspertów w firmie.  
  • Klient potrzebował sposobu na kreatywne i zwinne tworzenie raportów, szybką analizę danych i badanie hipotez.  
  • Docelowe narzędzie musiało być zbudowane z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury on-prem oraz wdrożonego wcześniej przez klienta narzędzia Querona.  

Rozwiązanie

  • Na początku przeprowadziliśmy analizę wymagań biznesowych, aby zidentyfikować potrzeby klienta związane z raportowaniem i analizą danych.  
  • Na podstawie wymagań biznesowych zbudowaliśmy model danych w oparciu o schematy Gwiazdy, Płatka Śniegu a także Konstelację Faktów, które są stosowane do projektowania analitycznych baz danych, umożliwiając szybkie i efektywne wykonywanie złożonych zapytań i analiz danych. 
  • Wybrane dane oczyściliśmy, przetransformowaliśmy i pogrupowaliśmy tematycznie, tak aby ułatwić analitykom pracę.  
  • Następnie zbudowaliśmy hurtownię danych w oparciu o wykorzystywane już w firmie narzędzie Querona. Zebraliśmy w hurtowni dane z różnych systemów firmowych, takich jak ERP, system e-commerce czy system lojalnościowy.
  • Różne rodzaje danych odświeżają się w zależności od potrzeb i ustalonych priorytetów, np. dane dotyczące sprzedaży online odświeżają się z większą częstotliwością, nawet dynamicznie.
  • Zautomatyzowany przepływ danych pozwala na szybkie, wygodne i kreatywne działanie na dostępnych danych. Analitycy mogą teraz łatwo analizować sprzedaż poszczególnych produktów, sprawdzać zależności między sprzedażą w różnych kanałach a porą roku, sezonem itp. 

Rezultat

Jedno źródło danych
Dane analityczne z kluczowych systemów są teraz spójne i zebrane są w jednym miejscu.
<data.centralized>
Usprawniony proces raportowania
Analitycy mogą szybko generować potrzebne im raporty bez zajmowania czasu zespołu IT. 
<process.optimized>
Zaawansowane analizy
Zespół analityków może przeprowadzać złożone analizy sprzedaży poszczególnych produktów oraz zachowań klientów.
<data.explored>
Automatyczny przepływ danych
Dane aktualizują się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i ustaloną częstotliwością. 
<system.efficient>

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!