Rozwiązanie: Integracja Systemów Branża: Motoryzacja

Oparta o API, wysokodostępna integracja ponad 30 systemów

Stabilna architektura IT
<platform.optimized>
Automatyzacja pracy
<work.automated>
Lepsza efektywność systemów
<system.improved>

Wyzwanie

Volkswagen Group Polska to jeden z liderów grup motoryzacyjnych na świecie, importer marek Volkswagen, Volkswagen Samochody Użytkowe, Audi, Seat, Skoda oraz Porsche.

  • Volkswagen Group Polska posiadał bardzo rozbudowaną architekturę IT oraz dużą ilość wewnętrznych integracji. Musieliśmy sprawnie i bezawaryjnie przenieść istniejące integracje na szynę danych ESB.
  • Zaprojektowaliśmy efektywną obsługę sprzedaży i dystrybucji nowych pojazdów wszystkich marek z portfela Volkswagen Group Polska. Proces projektowy był bardzo dynamiczny i wymagał od nas dużej elastyczności.
Krzysztof Jeger
Kierownik Zespołu Integracji i Utrzymania Systemów IT
Volkswagen Group Polska

"Rozwiązanie Anypoint Platform i szyna usług Mule ESB, utrzymywane i rozwijane przez Unity Group, stanowią kluczową część naszej architektury IT, a także są fundamentem rozwoju w kierunku wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji. Na podstawie długotrwałej i owocnej współpracy, możemy polecić Unity Group jako odpowiedzialnego i kompetentnego partnera"

Rozwiązanie

  • Wykorzystanie Mule ESB w wersji Enterprise oraz dostępnych w pakiecie narzędzia m.in Mule Management Console (MMC) czy Mule DataWeave, które pozwalają m.in. na wizualizację przepływów na szynie oraz transformacji danych.
  • Sprawne przeniesienie i obsługa rozbudowanych integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, takimi jak Kartoteki i Procesy, Nadin, SAP FI, Active Directory, Urząd Celny, systemy bankowe, systemy działające w fabrykach, systemy fakturowe, itp. dzięki wdrożeniu szyny danych.
  • Dane pochodzące z różnych źródeł są transformowane do odpowiedniej postaci, co usprawnia komunikację pomiędzy zintegrowanymi systemami. Szyna uporządkowała i standaryzowała komunikację w ramach architektury IT oraz zapewniła jej stabilność i bezpieczeństwo.
  • Moduł homologacji – optymalizacja i unifikacja procesu generowania dokumentów homologacyjnych pojazdów. Proces główny polega na zaimportowaniu z fabryki danych samochodu oraz danych homologacyjnych, przetłumaczeniu obcojęzycznych wyrażeń na język polski, autoryzacji homologacji przez Zespół Homologacji i Ekologii, a finalnie automatycznym wydrukowaniu Karty Pojazdu oraz pozostałych dokumentów homologacyjnych przez dział Księgowości na specjalistycznych drukarkach.
  • Moduł deklaracji akcyzowych – optymalizacja i unifikacja procesu generowania dokumentów deklaracji akcyzowych. Moduł umożliwia automatyczne wystawianie deklaracji akcyzowych (bez konieczności wykonywania ręcznych operacji przez użytkownika) ich korygowanie oraz dostarcza dane potrzebne do składania deklaracji w systemie Intrastat. Dane akcyzowe za pośrednictwem szyny danych są dystrybuowane do pozostałych systemów VGP.
  • Moduł limitów finansowych – optymalizacja i unifikacja procesu zarządzania limitami finansowymi dealerów jako kwotą gwarancji finansowych do której grupa dealerów może dysponować samochody. Dysponowanie samochodów może być wykonywane przez dealerów lub dzięki mechanizmom automatycznych dyspozycji, które zgodnie z określonymi algorytmami i poprzez integrację danych z innych systemów, same dysponują odpowiednie samochody.
  • Zastosowanie mechanizmów kolejkowania RabbitMQ – zapobiegło to utracie informacji oraz ich rozsynchronizowaniu, a także ułatwiło naprawianie ewentualnych błędów.

Rezultat

Niezawodna i bezpieczna komunikacja
Niezawodna i bezpieczna komunikacja pomiędzy krytycznymi biznesowo systemami producenta, importera oraz sieci dealerskiej.
<security.assured>
Stabilna architektura IT
Rezygnacja z połączeń P2P na korzyść wydajnej, stabilnej i skalowalnej architektury, gotowej na przyszłe wyzwania, takie jak np. digitalizacja.
<platform.optimized>
Automatyzacja pracy
Uproszczenie, przyspieszenie i automatyzacja pracy. Kompetentny zespół integracji w strukturach VGP, przeszkolony, przygotowanych przez architektów Unity Group.
<process.streamlined>
Lepsza efektywność systemów
Ustandaryzowanie integracji kolejnych aplikacji i systemów oraz zwiększenie efektywności tych działań.
<system.improved>
Wsparcie współpracy z partnerami
Wsparcie współpracy z dealerami i partnerami w zakresie sprzedaży i dystrybucji samochodów.
<cooperation.supported>
Integracja rozwiązań
Integracja rozwiązań Unity Group z rozbudowaną infrastrukturą IT klienta.
<solutions.integrated>
Sprawny przepływ informacji
Sprawny przepływ informacji między zintegrowanymi systemami.
<informationflow.optimized>
Bezpieczeństwo danych
Zabezpieczenia przeciwdziałające utracie informacji w przypadku awarii i opóźnień.
<data.secured>

Czego się nauczyliśmy?

Po przeprowadzeniu analizy biznesowej zaproponowaliśmy wykorzystanie szyny danych Mule ESB Community. W trakcie realizacji prac okazało się jednak, że skala oczekiwań względem rozwiązania i jego bezpieczeństwa wymaga ponownej weryfikacji rekomendowanej technologii. W efekcie przedefiniowaliśmy założenia projektu, który zrealizowaliśmy w oparciu o bardziej rozbudowaną i stabilną alternatywę.

Projekt realizowaliśmy w ścisłej współpracy z centralą firmy Volkswagen w Wolfsburgu, zgodnie z metodologią Domain-Driven Design (DDD), dbając o dokładne odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji klienta. Podstawę dla zaprojektowania nowej architektury stanowiła szczegółowa analiza jego potrzeb biznesowych. We wdrożenie zaangażowano interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

System logistyczny

Volkswagen Group Polska

Jedno rozwiązanie do obsługi kilku firm. Umożliwienie komunikacji wszystkich systemów logistycznych.

<time.saved>  <limits.removed>  <structure.simplified> 

System obiegu dokumentów

Volkswagen Group Polska

Nowoczesny system do automatyzacji procesu zamawiania produktów i usług – wzrost oszczędności czasu i kosztów

<process.automated>  <savings.increased>  <permissions.customized> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!