Rozwiązanie: Integracja Systemów Branża: Motoryzacja

System logistyczny

Automatyzacja pracy
<time.saved>
Usprawnienie logistyki
<limits.removed>
One System
<structure.simplified>

Wyzwanie

Volkswagen Group Polska, importer takich marek jak Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Samochody Użytkowe oraz Porsche, to jedna z największych grup motoryzacyjnych na świecie.

Firma, przed realizacją projektu, posiadała wiele systemów do obsługi zadań logistycznych, które działały w sposób niezależny. Z punktu widzenia klienta było to nieefektywne w zarządzaniu oraz uniemożliwiało przeprowadzanie przetargów na obsługę zadań logistycznych dla całej grupy. Jednocześnie wiadome było, że w przyszłości pojawi się nowy system sprzedażowy, który zastąpi kilka obecnie działających.

 • Zaprojektowanie elastycznego rozwiązania, możliwego do wykorzystania przez wszystkie marki – rozwiązanie zapewnia obsługę logistyczną przez jedną lub wiele firm, z jednym lub wieloma niezależnymi magazynami (możliwe przetargi na obsługę logistyki co kilka lat).
 • Zapewnienie komunikacji ze starymi oraz nowymi systemami logistycznymi.
 • Zapewnienie ciągłej i nieprzerwanej pracy.
 • Transparencja dla zewnętrznego dostawcy.
 • Zapewnienie ciągłości wszystkich procesów biznesowych (wdrażanie kolejnych systemów dla poszczególnych marek miało zapewniać ciągłość obsługi logistyki także na poziomie procesowania pojedynczego pojazdu w trakcie dowolnego procesu biznesowego).
 • Zapewnienie kompletności przesyłanych danych poprzez ich skompletowanie z różnych źródeł (dla zapewnienie spójności działania systemów propagowanie danych z wykorzystaniem konwersji było niewystarczające, należało zapewnić interfejs do zarządzania konwersjami i zapewnienia kompletności danych.
 • Opcja ponawiania komunikatu w przypadku aktualizacji wybranych danych.
Krzysztof Jeger
Kierownik Zespołu Integracji i Utrzymania Systemów IT
Volkswagen Group Polska

"Nasza długa i owocna współpraca z firmą sprawia, że ​​rekomendujemy Unity Group jako odpowiedzialnego i kompetentnego partnera"

Rozwiązanie

 • Dynamiczny sposób przełączenia obsługi danej marki pomiędzy obsługą w starym i nowym systemie.
 • Definiowanie obligatoryjnych, brakujących danych np. wymaganych w nowym systemie, a otrzymywanych ze starego systemu.
 • Określanie parametrów, kodów umożliwiających definiowanie procesów biznesowych i tym samym inne procesowanie tych i kolejnych komunikatów.
 • Dla zapewnienie prawidłowej obsługi procesowania logistyki każdego z samochodów wymagana była persystencja poszczególnych danych w celu prawidłowego uzupełniania wybranych komunikatów z innych systemów dla tego samochodu.
 • Persystowanie pełnych, wybranych komunikatów w celu ich ponownej wysyłki w przypadku zmiany lub uzupełnienia danych dołączanych do tego komunikatu.
 • Wykorzystanie kolejki komunikatów (RabbitMQ) do obsługi komunikatów przychodzących z odrębnego systemu z danymi homologacyjnymi samochodów, które to dane uzupełniają wybrane komunikaty logistyki.
 • Persystencja całości komunikacji ze zdefiniowanego okresu wstecz w celu analizy danych, wsparcia serwisowego klienta.

Rezultat

Zapewnienie ciągłości procesów biznesowych
Stworzenie jednego systemu odpowiedzialnego za komunikację dotyczącą logistyki samochodów. Eliminacja konieczności utrzymania wielu archaicznych systemów.
<communication.improved>
Automatyzacja pracy
Uproszczenie, przyspieszenie i automatyzacja pracy dzięki implementacji Anypoint Platform.
<time.saved>
Prosta i bezpieczna obsługa partnerów biznesowych
Obsługa wielu marek, wsparcie komunikacji z dostawcami, bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem SSL/TLS wraz z uwierzytelnianiem każdej ze stron (certyfikacja).
<interface.upgraded>
Usprawnienie logistyki
Obsługa logistyczna przez jedną lub wiele firm, z jednym lub wieloma niezależnymi magazynami (możliwe przetargi na obsługę logistyki co kilka lat).
<limits.removed>
Niezawodność systemu
Zapewnienie ciągłego działania systemu w trakcie przełączania obsługi logistyki ze starych do nowych systemów.
<system.corrected>
Jeden system
Dzięki temu zbędne było utrzymanie wielu archaicznych systemów, które były nieefektywne i problematyczne w utrzymywaniu.
<structure.simplified>

System obiegu dokumentów

Volkswagen Group Polska

Nowoczesny system do automatyzacji procesu zamawiania produktów i usług – wzrost oszczędności czasu i kosztów

<process.automated>  <savings.increased>  <permissions.customized> 

Oparta o API, wysokodostępna integracja ponad 30 systemów

Volkswagen Group Polska

Sprawne przeniesienie i obsługa rozbudowanych integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

<platform.optimized>  <work.automated>  <system.improved> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!