Rozwiązanie: Integracja Systemów Branża: Motoryzacja

System obiegu dokumentów

Standaryzacja i automatyzacja
<process.automated>
Wzrost oszczędności czasu i kosztów
<savings.increased>
Zarządzanie uprawnieniami
<permissions.customized>

Wyzwanie

Volkswagen Group Polska to jedna z czołowych grup motoryzacyjnych, znana i ceniona na całym świecie. To importer marek Volkswagen Samochody Użytkowe, Volkswagen, Porsche, Seat, Skoda i Audi.

Volkswagen Group Polska przed realizacją projektu OBDOK2 posiadała system do opisywania i akceptowania faktur zakupowych, który jednak nie uwzględniał całego procesu zakupowego. Większa część procesu dotycząca zbierania zapotrzebowań od pracowników, ogłaszania przetargów, zbierania ofert oraz akceptowania i składania zamówień do dostawców obywała się ręcznie poza systemem z wykorzystaniem różnych typów dokumentów wymienianych drogą mailową lub w formie papierowej.

 • Poproszono nas o stworzenie systemu, który zautomatyzowałby proces zamawiania produktów i usług.
 • Nowy system miał zautomatyzować proces i zapewnić łatwy dostęp do wszystkich dokumentów, wygenerowanych w procesie oraz możliwość śledzenia ich statusu oraz zmian dokonywanych przez poszczególnych użytkowników.
 • Nowy proces dokonywania zakupów oraz obiegu dokumentów (zapotrzebowania, zamówienia i faktury).
 • Integracja z innymi systemami funkcjonującymi w architekturze klienta: Active Directory, struktura HR, SAP.
 • Migracja obecnego systemu na nową platformę wraz z jego dostosowaniem do nowego procesu.
 • Proof of Concept aplikacji mobilnej, umożliwiającej akceptowanie dokumentów.
Krzysztof Jeger
Kierownik Zespołu Integracji i Utrzymania Systemów IT
Volkswagen Group Polska

"Obecnie system umożliwia pracę całej firmie i jest aktywnie wykorzystywany, o czym mogą świadczyć ilości dokumentów stworzonych od dnia uruchomienia. Jest to odpowiednio 60 000 faktur, 2 800 zapotrzebowań oraz 2 400 zamówień"

Rozwiązanie

 • System zapewnia spersonalizowane widoki dla wszystkich osób i jednostek biorących udział w procesie, od zgłaszającego zapotrzebowanie przez osoby akceptujące, kontrolerów, handlowców do księgowości i członków zarządu. Zaprojektowane formularze przenoszą częściowo ciężar pracy związany z doprecyzowaniem zapotrzebowania na zgłaszającego, co pozwala na zwiększenie wydajności zespołu odpowiedzialnego za zakupy. 
 • W znacznym stopniu zautomatyzowany jest również proces opisywania faktur wystawionych do zamówień, zrealizowanych na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań.
 • System OBDOK2 został wkomponowany w obecną infrastrukturę IT w Volkswagen Group Polska, w związku z czym powstały interfejsy wymiany danych pomiędzy nim, a innymi wykorzystywanymi systemami.
 • Zapotrzebowanie na towary (usługi) zgłaszane jest przy pomocy formularza przez wnioskodawcę, którym może być każdy pracownik VGP. W zależności od wartości zapotrzebowania, jest ono zatwierdzane przez osoby o odpowiednich rolach w strukturze organizacyjnej. 
 • Weryfikator ma możliwość zaakceptowania zapotrzebowania bez uwag lub odesłania do poprawy wraz z komentarzem. Zatwierdzone zapotrzebowanie trafia do działu kontrolingu i zakupów, gdzie zostaje przetworzone w zamówienie do dostawcy.

Rezultat

Standaryzacja i automatyzacja
Standaryzacja i automatyzacja procesu zakupowego oraz dostęp online do dokumentów.
<process.automated>
NO PO NO PAY
Wprowadzenie zasady NO PO NO PAY dla określonej grupy wydatków.
<process.structured>
Zarządzanie uprawnieniami
Możliwość zarządzania uprawnieniami do przeglądania poszczególnych typów dokumentów i wykonywania określonych akcji systemowych.
<permissions.customized>
Kontrola wydatków
Monitorowanie obiegu dokumentów i lepsza kontrola nad akceptacją wydatków na etapie zgłaszania zapotrzebowania.
<costs.reduced>
Wzrost oszczędności czasu
Oszczędności wygenerowane w procesie zakupowym, dzięki analizowaniu danych z raportów zakupowych oraz agregowaniu zamówień.
<savings.increased>
Ciągłość pracy
Zapewnienie ciągłości pracy dzięki sprawnej obsłudze zastępstw.
<workflow.optimized>
Krzysztof Jeger
Kierownik Zespołu Integracji i Utrzymania Systemów IT
Volkswagen Group Polska

"Projekt OBDOK2 wymagał wielu zmian realizowanych równocześnie w dwóch płaszczyznach tj. biznesowej związanej z wprowadzaniem nowych procesów oraz IT związanej w wprowadzaniem nowego systemu i integracji z istniejącymi systemami w VGP. Kluczowe było zaangażowanie pracowników z wielu działów już od wczesnej fazy projektu, kiedy to zbierane były wymagania dla nowego systemu"

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Oparta o API, wysokodostępna integracja ponad 30 systemów

Volkswagen Group Polska

Sprawne przeniesienie i obsługa rozbudowanych integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

<platform.optimized>  <work.automated>  <system.improved> 

System logistyczny

Volkswagen Group Polska

Jedno rozwiązanie do obsługi kilku firm. Umożliwienie komunikacji wszystkich systemów logistycznych.

<time.saved>  <limits.removed>  <structure.simplified> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!