Branża: Sektor medyczny

Usprawnienie strategii komunikacji & treści dla lidera rynku healthcare

Nowy koncept strony luxmed.pl
<business.updated>
Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa
<security.optimized>
Opracowanie roadmapy
<roadmap.developed>

Wyzwanie

Grupa LUX MED to lider prywatnej opieki medycznej w Polsce, będącej częścią międzynarodowej Grupy Bupa. Chcąc umacniać swoją pozycję na rynku, LUX MED intensywnie rozwija własne (270) oraz partnerskie placówki medyczne (3 000), a także powiększa ich ofertę o nowe obszary biznesowe jak szpitale czy centra rehabilitacji. Już ponad 2,5 mln pacjentów korzysta z usług firmy.

W swojej strategii grupa LUX MED podkreśla, że dalej planuje rozwijać swoją ofertę, stając się partnerem dla swoich klientów zarówno w zdrowiu, jak i chorobie.

 • Szybki rozwój biznesu poprzez ekspansję oraz akwizycję sprawił, że LUX MED posiada obecnie duży ekosystem kanałów komunikacji, w szczególności serwisów WWW.
 • Przy okazji wymiany serwisu głównego – luxmed.pl – firma postawiła sobie za cel, aby nowo wybrane narzędzie pozwalało zapewnić spójność komunikacji, skrócić czas uruchamiania nowych serwisów w ramach Grupy LUXMED oraz zmniejszyć koszty utrzymania kanałów cyfrowych.
 • Wdrożenie nowego systemu zarządzania treścią (CMS) miało być pierwszym krokiem do ujednolicenia komunikacji cyfrowej na poziomie zarówno wizualnym, jak i narzędziowym.

Rozwiązanie

 • Projekt wdrożenia nowego CMSa dla ponad 25 podmiotów w Grupie LUX MED., z racji wielkości wyzwania, został podzielony.
 • W pierwszej kolejności przeprowadzony został etapy konsultingu. W zakres projektu wchodziły dwa główne obszary: User Experience (UX) i projektowanie (UI) oraz Architektura IT. Do wykonania tego projektu, Grupa LUX MED wybrała ofertę dwóch firm. Projekt zrealizowaliśmy wspólnie z EDISONDĄ, która specjalizuje się w obszarze business designu. My odpowiadaliśmy za kwestie IT wykorzystując nasze doświadczenie z wdrożeń dużych i złożonych serwisów WWW oraz Digital Experience.
 • Konsulting miał na celu przeanalizowanie i zebranie wymagań oraz zarekomendowanie najlepszych rozwiązań zarówno UX, jak i technologicznych. Analiza dotyczyła zarówno doświadczeń klienta b2b i b2C, jak i architektury IT oraz procedur bezpieczeństwa. Kluczowym wyzwaniem było zdefiniowanie miejsca serwisu WWW w ekosystemie produktów cyfrowych Grupy LUX MED.
 • W pierwszym etapie zespół EDISONDY przeprowadził badania użyteczności obecnego serwisu WWW, analizując zachowania zarówno z klientów Grupy LUX MED, jak i z osoby, które nie korzystają na co dzień z usług firmy. 
 • W kolejnym etapie przygotowaliśmy koncepcję nowego serwisu na podstawie kluczowych makiet wraz z architekturą informacji.  
 • Następnie powstały pozostałe makiet i ekrany graficzne dla wybranej koncepcji www oraz podstawowego web style guide (desktop i mobile). 
 • Równolegle do prac UX, prowadziliśmy konsulting technologiczny. W ramach tej części prac przygotowaliśmy architekturą IT wraz z rekomendacjami odnośnie utrzymania, założenia dotyczące integracji serwisu z innymi platformami, a także rekomendację najlepszej technologii CMS.
 • Unity Group przeanalizowało wymagania klienta oraz porównało dwa potencjalne warianty realizacji. Rozwiązanie monolityczne, oparte o duże platformy DXP (Digital Experience Platform), takie jak Kentico czy Sitecore, zostało porównane z wariantem “headlessowym”. W wyniku prac, zarekomendowaliśmy realizację projektu w oparciu o podejście “headless” i platformę Kontent.ai.
 • Dodatkowo, przedstawiliśmy propozycję architektury IT wraz z polityką wymiany danych oraz integracji między platformami. Uwzględniliśmy także dokładnym harmonogram prac i koszty wdrożenia.
 • Dbając o bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu, politykę bezpieczeństwa oraz IT, zarekomendowaliśmy zbudowanie ekosystemu WWW w oparciu o CMS działający w modelu usługowym SaaS (Software as a Service) oraz wykorzystanie usług chmurowych (Microsoft Azure).
 • Jednym z kluczowych warunków sukcesu było zebranie wymagań i potrzeb tak dużej organizacji jak Grupa LUX MED. W projekcie wysłuchaliśmy i pogodziliśmy potrzeby 3 grupy interesariuszy – biznesu (rozumianego jako sprzedaż i marketing), IT oraz bezpieczeństwa. Pozwoliło nam to zaprojektować i zarekomendować najlepsze i najbardziej przyszłościowe rozwiązanie digital.

Rezultat

Nowy koncept strony luxmed.pl
Opracowanie nowego WWW w oparciu o badania klientów oraz UX Design.
<business.updated>
Elastyczne podejście Headless CMS
Rekomendacja Headless CMS jako platformy do łatwego zarządzania komunikacją +25 submarek.
<agile.recommended>
Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo danych użytkowników dzięki usługom SaaS i chmurze MS Azure.
<security.updated>
Zintegrowana Komunikacja
Prosta komunikacja oraz integracja między platformami dzięki podejściu headlessowemu.
<communication.streamlined>
Opracowanie roadmapy
Stworzenie strategii wykorzystania CM w ekosystemie produktów cyfrowych Grupy LUX MED
<plan.prepared>

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

1 CMS dla ponad 20 serwisów lidera rynku healthcare

LUX MED

Z pozycji jednego, centralnego panelu CMS, LUX MED może swobodnie zarządzać treściami na podstronach wszystkich swoich brandów.

<business.secured>  <content.managed>  <visuals.enhanced> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!