Rozwiązanie: Automatyzacja Procesów Biznesowych Branża: Transport

Zwiększenie liczby obsługiwanych tras o 183% w ciągu 3 lat

Zapewnienie stabilności biznesu
<business.stabilized>
Dostęp do wiedzy o klientach i sprzedaży w jednym miejscu
<databases.integrated>
99,6% dostępności krytycznego dla biznesu systemu
<risks.avoided>

Wyzwanie

Onnibus.com jest wiodącym operatorem międzymiastowych autobusów ekspresowych w Finlandii, oferującym dwie różne koncepcje usług: Onnibus.com i OnniBus FLEX. Firma rozpoczęła działalność 1 stycznia 2011 r. Od tego czasu stała się jedną z największych marek w Finlandii, rewolucjonizując branżę transportu masowego i czyniąc autobus ponownie konkurencyjnym alternatywnym środkiem transportu dla pociągów oraz samochodów osobowych. W celu realizacji ambitnych planów strategicznych dotyczących rozwoju, niezbędne było zapewnienie wsparcia w obszarze systemów e-commerce, m.in. platformy biletowej.

Główne wyzwanie projektu stanowiło przejęcie istniejącej platformy od poprzedniego dostawcy i jej dalszy rozwój z zachowaniem ciągłości biznesowej. Utrzymanie i rozbudowa systemu e-commerce do sprzedaży biletów miała krytyczne znaczenia dla klienta, ponieważ jest to kluczowy element jego modelu biznesowego, bez którego nie mógłby funkcjonować.

  • Przyspieszenie procesu publikacji nowych tras autobusów.
  • Zapewnienie wysokiej dostępności krytycznego dla biznesu systemu.
  • Świadczenie usług utrzymania systemu i zapewnienie czasów reakcji w ramach SLA.
  • Usprawnienie procesu raportowania i wyszukiwania danych sprzedaży online bez wpływu na wydajność części transakcyjnej systemu.
  • Zapewnienie skalowalnego i wydajnego systemu sprzedaży biletów online oraz zarządzanie ich sprzedażą.
  • Transfer wiedzy na temat rozwiązania od poprzedniego dostawcy.
Bernard Gołko
E-commerce / Digital Director Europe & Członek zarządu
OnniBus

"Prace przeprowadzone w ramach projektu Legacy System Transformation pozwoliły nam zwiększyć liczbę obsługiwanych tras o 183% oraz przyspieszyć działanie całego systemu sprzedaży biletów. Unity Group po raz kolejny pokazało swój profesjonalizm, dostarczając projekt na czas (mając na uwadze krótki termin) i podeszli do niego z kreatywnością i szybkością bolidu F1!"

Rozwiązanie

  • Migracja do MS Azure.
  • Transfer wiedzy od poprzedniego dostawcy i przejęcie rozwiązania.
  • Dalszy rozwój platformy w technologii .Net.

Rezultat

Dostęp do wiedzy o klientach i sprzedaży w jednym miejscu
Połączenie danych z wielu źródeł usprawniło wiele procesów w systemie Onnibus, zapewniając swobodny, a jednocześnie bezpieczny dostęp do informacji.
<databases.integrated>
99,6% dostępności krytycznego dla biznesu systemu
Optymalizacja, refaktoryzacja systemu wewnętrznego i poprawa architektury logicznej zwiększyły efektywność i stabilność wdrażania nowych funkcji.
<risks.avoided>
Wzrost liczby obsługiwanych tras o 183%
Dzięki poprawie systemu, może on obsługiwać więcej tras i umożliwia klientom dostęp do większej liczby usług za pośrednictwem kanałów cyfrowych.
<efficiency.improved>
Włączenie obsługi tras z dużą liczbą postojów
W ramach siatki połączeń oferowanych jest więcej przystanków, co przyczyniło się do eliminacji ograniczeń oferty w kanale online.
<services.optimized>

Czego się nauczyliśmy?

Zaczęliśmy od serii trzech sesji przekazania wiedzy z byłym partnerem dostarczającym oprogramowanie. Po tym etapie byliśmy gotowi, aby zacząć rozwijać platformę.

W pierwszej kolejności wykonaliśmy szczegółowy audyt kodu architektury systemu i baz danych przy jednoczesnym tworzeniu planu refaktoryzacji i optymalizacji zgodnie z ich pilnością – biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe klienta. Następnie przeprowadziliśmy pełną instalację systemu na skonfigurowanej przez nas infrastrukturze w MS Azure.

Przeprowadziliśmy projekt optymalizacji systemu i refaktoryzacji. Był on poparty licznymi testami wydajnościowymi i penetracyjnymi potwierdzającymi usunięcie wszystkich zagrożeń i zapewniającymi gotowość systemu do oficjalnej zmiany.

Takie podejście metodologiczne pozwoliło na podpisanie umowy SLA z klientem, w ramach której gwarantujemy ciągłość działania systemu i jego stały monitoring 24/7. System jest obecnie rozwijany przez dedykowany zespół, a Unity Group stało się partnerem transformacji cyfrowej OnniBusa.

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Niestandardowy CMS i pełna integracja systemu IT dla łatwiejszej administracji i utrzymania

OnniBus

Wdrożyliśmy CMS odpowiadający na szybko zmieniające się potrzeby firmy. Rezultatem była szybsza aktualizacja systemu i niższe koszty konserwacji.

<integration.provided>  <costs.decreased>  <speed.increased> 

Aplikacja mobilna oparta na React Native

OnniBus

Szybka, wydajna aplikacja mobilna w języku JavaScript na dwie platformy – iOS i Android.

<implementation.optimized>  <process.optimized>  <code.unified> 

Nowy kanał zakupu biletów obejmujący 2500 punktów sprzedaży

OnniBus

Dedykowany system dla sklepów wielobranżowych wyposażonych w punkty POS - biletomaty umożliwiające klientom zakup biletów autobusowych.

<access.multiplied>  <strategy.planned>  <usability.optimized> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!