Projekt konsultingowy architektury integracyjnej systemów krok po kroku

Jeśli to czytasz, zapewne szukasz informacji o tym, jak usprawnić architekturę integracyjną systemów w Twojej firmie. Być może musisz uporać się ze spadającą wydajnością systemów lub sprawić, że dział IT będzie szybciej odpowiadać na potrzeby biznesu. Niezależnie od Twoich wyzwań, zanim rozpoczniesz jakikolwiek projekt integracji systemów informatycznych, warto zbadać, czego tak naprawdę potrzebujesz i jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie optymalne.

Pomoże Ci w tym projekt analityczno-konsultingowy w zakresie integracji systemów. Jak wygląda taki projekt i dlaczego jest pomocny przy wyborze odpowiedniej ścieżki integracyjnej?

Konsulting w zakresie integracji systemów informatycznych – kiedy warto o nim pomyśleć?

Klienci kontaktują się z nami, gdy widzą spadającą wydajność systemów informatycznych i/lub gdy infrastruktura IT przestaje nadążać za wymaganiami biznesu. Dyrektorzy IT nie mają jednak zazwyczaj możliwości, aby samodzielnie zaprojektować lub przebudować istniejącą architekturę integracyjną. Nie jest to bynajmniej zarzut. Budowanie od zera zespołu, który kompleksowo przeprowadzi taką integrację, byłby najczęściej nieopłacalny. Naturalnym jest wówczas znalezienie partnera, który pomoże wdrożyć nowe rozwiązanie integracyjne. Zanim to się jednak wydarzy, trzeba zrobić krok wstecz i wypracować, co dokładnie należy wdrożyć.

Jaką wartość może przynieść projekt konsultingu integracji systemów informatycznych?

Projekt konsultingowy pozwoli wykazać, czy problem klienta rzeczywiście można rozwiązać ulepszając architekturę systemów informatycznych, czy może konieczne jest inne rozwiązanie.

 • Skorzystanie z porad ekspertów zewnętrznych pozwoli również znaleźć dopasowane i optymalne rozwiązanie, które spełni założone wymagania. Każda firma ma inną sytuację, inne systemy IT oraz inne cele biznesowe. Ponadto, na rynku dostępne jest wiele rozwiązań, które mają swoje plusy i minusy. Projekt analityczno-konsultingowy pozwoli znaleźć rozwiązanie technologiczne najbardziej spersonalizowane i co za tym idzie właściwe dla Twojej firmy.
 • Jest to również ochrona przed nietrafioną inwestycją i projektem. Projekty integracji systemów to dość spory wydatek dla budżetów firmowych, więc naturalnym jest chęć sprawdzenia i potwierdzenia, czy planowane rozwiązanie rzeczywiście będzie korzystne.
 • Projekt analityczno-konsultingowy w obszarze integracji systemów uświadamia dyrektora IT, jakie kompetencje będą potrzebne w zespole, aby już po wdrożeniu rozwijać i opiekować się wdrożonym rozwiązaniem.
 • Jednym z rezultatów projektu jest określenie takiego planu działania, sposobu implementacji i transformacji architektury integracyjnej, który nie zaburzy ciągłości biznesowej i operacyjnej przedsiębiorstwa.
 • I wreszcie, projekt konsultingowy, to potężna i bardzo praktyczna wiedza dla zespołu wdrożeniowego, dzięki czemu docelowe wdrożenie może być realizowane szybciej.

Zobaczmy więc, jak w praktyce wygląda projekt konsultingu w obszarze integracji systemów informatycznych i co jest efektem takich prac.

Projekt analityczno-konsultingowy integracji systemów krok po kroku

Często mówimy o tym, że wybór technologii jest ostatnim krokiem i zwieńczeniem procesu, w którym określa się cele, potrzeby biznesowe oraz aktualną sytuację w firmie. Nie inaczej wygląda to w przypadku wdrażania nowej architektury systemów informatycznych. Rozwiązania integracyjne są różne w zależności od firmy i jak za chwilę zobaczysz, ich wybór zależy od kilku czynników.

Krok 1 / Badanie sytuacji zastanej

Spotykamy się z dwoma głównymi podejściami przy projektach analityczno-konsultingowych. Wynikają one m.in. z różnic w poziomie dojrzałości digitalowej firmy oraz zrozumieniu tematu architektury integracji systemów w zespołach wewnętrznych.

Klient, który wie, jaki ma problem w zakresie integracji.

W takiej sytuacji klient jest świadomy swoich potrzeb oraz wie, który wycinek architektury systemów IT musi zmienić, aby osiągnąć cele biznesowe. W takiej sytuacji zewnętrzny ekspert integracji systemów analizuje wybraną przez klienta część systemu. 

Klient, który potrzebuje zmapowania całej architektury systemów.

Zdarza się również, że klient potrzebuje dokładniejszego zmapowania całej struktury swoich systemów informatycznych. Wówczas po przyjrzeniu się całemu systemowi, wybiera się jeden wycinek do dokładniejszej analizy.

Jak wygląda taka analiza?

W każdym z powyższych przypadków należy zadać sobie szereg pytań:

 • Jakie systemy są wdrożone w ramach analizowanego obszaru?
 • W jaki sposób przesyłane są informacje między systemami?  Na przykład, czy jest to eksport lub import danych plikowych, wykorzystanie języka PL/SQL a może Rest API?
 • Czy dane przesyłane między systemami wymagają zmiany formatu?
 • I wreszcie, jaki jest faktyczny wpływ istniejącej architektury integracyjnej na prowadzenie biznesu?  Czy sposób, w jaki systemy komunikują się ze sobą pozwala realizować cele i oczekiwania firmy? Być może taka komunikacja odbywa się w sposób cykliczny, na przykład co kilka godzin, a powinna dużo częściej, wręcz ‘live’. A może zmiany i modyfikacje w tym obszarze (np. dodanie kilku dodatkowych pól w opisie produktu w ramach integracji PIM – system e-commerce), trwają zbyt długo i jest to nieakceptowalne przez biznes?

Mając taki komplet informacji, można przejść do kroku drugiego, czyli doradzenia w wyborze rozwiązania integracyjnego.

Krok 2 / Konsulting, czyli doradztwo w integracji systemów

Dane zebrane w kroku pierwszym stanowią podstawę do stworzenia obszernego dokumentu, który jest swoistym spersonalizowanym kompendium wiedzy dla organizacji. Jest to dla firmy podstawa do podjęcia decyzji o wyborze rozwiązania integracyjnego lub… informacja, że rozwiązanie integracyjne jest w porządku, ale należy popracować nad innymi obszarami np. wdrożeniem rozwiązania chmurowego. Tak! Efekt prac konsultingowych nie zawsze prowadzi do konieczności zmian w istniejącej architekturze integracji systemów! Oczywiście o ile Twój konsultant jest uczciwy. 😉

Co w takim razie może zawierać się w takim dokumencie na temat rekomendowanego rozwiązania integracji systemów informatycznych?

 • Cele i założenia biznesowe projektu integracyjnego.
 • Opis sytuacji przedwdrożeniowej.
 • Podsumowanie aktualnej sytuacji systemów (AS IS) – lista systemów  w analizowanym wycinku architektury  oraz określenie możliwości integracyjnych poszczególnych jej składowych.
 • Stworzenie listy procesów oraz obiektów biorących w nich udział, rekomendowanych do wdrożenia w ramach rozwiązania integracyjnego.
 • Koncepcja nowej architektury integracji wraz z opisem dobrych praktyk.
 • Lista wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych docelowego rozwiązania integracyjnego.
 • Zestawienie możliwych do wykorzystania rozwiązań wraz z ich charakterystyką, porównaniem i rekomendacją najlepszych rozwiązań oraz szacunkowymi kosztami utrzymania rozwiązania.

To tylko niektóre z obszernej listy punktów, jakie powinny się znaleźć w takim dokumencie.

Krok 3 / Opcjonalny PoC (Proof-of Concept)

W niektórych przypadkach koniecznie może być przetestowanie założeń i potencjalnych rozwiązań. Wynika to często z różnic między stylami komunikacyjnymi oraz rodzajem danych, jakie są wysyłane pomiędzy systemami. PoC, czyli wersja próbna rozwiązania, pozwala potwierdzić, że dane rozwiązanie jest na pewno możliwe do implementacji. Warto pamiętać, że zrealizowany z pozytywnym wynikiem projekt PoC nie idzie do kosza. Będzie on podwaliną do rozwijania danej funkcjonalności integracyjnej.

Jakie kompetencje powinien mieć konsultant?

Wiesz już, jak wygląda przebieg projekt analityczno-konsultingowego integracji systemów. Czego jednak oczekiwać od partnera, z którym będziesz pracować?

Udokumentowane doświadczenie

Najlepszą wizytówką eksperta są jego udokumentowane osiągnięcia i projekty. Zapytaj więc potencjalnego partnera o poprzednie projekty i case studies – z jakimi wyzwaniami klienta musiał sobie poradzić? Jak radził sobie z pojawiającymi się w trakcie prac niespodziankami? Jak przebiegał projekt? Jakie były rezultaty?

Szukaj technologicznych agnostyków

Sprawdź, czy potencjalny partner nie jest skrzywiony w kierunku tylko jednej technologii, którą próbuje sprzedać wszystkim, niezależnie od tego, czy pasuje do danej sytuacji czy nie. Na etapie procesu decyzyjnego kluczowe jest poznanie różnych opcji, ich plusów, minusów oraz możliwości wdrożenia w Twojej firmie.

Regularność spotkań i określenie ram projektu

Zwróć uwagę, czy Twój potencjalny partner projektu konsultingowego informuje Cię o tym, jaki będzie szacowany timeline projektu, kroki milowe, struktura i ramy pracy. Taki plan bardzo ułatwia pracę i pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kilka dodatkowych wskazówek

Zanim podsumujemy całość mamy dla Ciebie kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą Ci dobrze poukładać pracę z Twoim konsultatnem IT.


Otwartość

Pamiętaj, że rolą konsultanta nie jest zadowalanie Ciebie i mówienie tego, co chcesz usłyszeć. Obiektywne i rzetelne doradztwo to chyba największa wartość projektów konsultingowych i wiąże się z tym, że usłyszysz rzeczy, które być może spowodują dyskomfort. Płacisz jednak zewnętrznemu ekspertowi za to, żeby szczerze i otwarcie mówił Ci, jak jest i jak powinno być.

Szczerość

Praca nad projektem konsultingowym to tak naprawdę praca zespołowa, dlatego szczerość jest konieczna po obu stronach. Otwarta komunikacja przy projekcie zaoszczędzi późniejszych rozczarowań i opóźnień. Przy projektach tego typu kluczowe jest zaufanie i partnerstwo. Jeśli nie ufasz partnerowi od początku, projekt może stać pod znakiem zapytania.

Dedykowany zespół

Dobrą praktyką jest wyznaczenie do współpracy odpowiednich specjalistów, np. architekta integracji lub inną osobę, która zajmuje się integracjami systemów w firmie. Warto też wskazać osobę, która po stronie biznesu opowiada za wdrożenie oraz ma dużą wiedzę na temat organizacji. Ułatwi to codzienną współpracę między specjalistami.

Teraz możesz zacząć Twój projekt konsultingowy!

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci zrozumieć, jak wygląda projekt konsultingowy w zakresie integracji systemów informatycznych. Jeśli przygotowujesz się do przebudowy i zmian w Twojej architekturze systemów, możesz potrzebować wsparcia kogoś, kto obiektywnie i na bazie dostępnych danych pokaże Ci możliwe spersonalizowane rozwiązania. Taki przewodnik po nieznanych ścieżkach integracji pozwoli Ci lepiej przyjrzeć się własnym potrzebom i zrozumieć, co i jak możesz zrobić, aby zrealizować cele biznesowe Twojej firmy.

Masz więcej pytań na temat projektu konsultingowego? Porozmawiajmy!

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

Multichannel Retail Illustration
23.07.2024

Sprzedaż wielokanałowa / Klucz do sukcesu w erze cyfrowej

E-Commerce

W erze cyfrowej transformacji sprzedaż wielokanałowa stała się kluczowym elementem strategii biznesowej dla firm pragnących utrzymać swoją pozycję rynkową i napędzać wzrost. Dla właścicieli dużych przedsiębiorstw, którzy rozważają ekspansję na nowe kanały sprzedaży, szczególnie w przestrzeni online, zrozumienie i wdrożenie tej...

16.07.2024

Analityka chatbota / Kluczowe metryki

AI

Chatboty mają ogromny potencjał do wykonywania imponujących zadań. Mogą poprawić jakość obsługi klienta, obniżyć koszty operacyjne, a także zapewnić Twojej firmie interaktywną obecność przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Aby jednak w pełni wykorzystać ich możliwości, trzeba dokładnie wiedzieć, jak mierzyć skuteczność...

09.07.2024

Ile kosztuje sklep internetowy na Magento?

E-Commerce

Magento 2 to jedna z najbardziej popularnych platform e-commerce na świecie. Dzięki swojej elastyczności posiada niemalże nieograniczone możliwości dostosowania do potrzeb biznesu, zarówno w sektorze B2C, jak i B2B. Dostępne są trzy wersje rozwiązania – Magento Open Source, Adobe Commerce i Adobe Commerce Cloud, które różnią się między...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>