Rozwiązanie: Automatyzacja Procesów Biznesowych Branża: Budownictwo

System wspierający proces pozyskiwania zleceń

Wzrost skuteczności sprzedaży
<sales.increased>
Stabilność i ciągłość rozwiązania
<risk.avoided>
Sprawniejsza obsługa postępowań
<process.simplified>

Wyzwanie

Mostostal działa od 1945 r. i jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Aktywna we wszystkich głównych sektorach tej branży, posiada zakres usług obejmujący generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizacje projektów dla partnerów krajowych i zagranicznych. Grupa kapitałowa Mostostal skupia obecnie kilkanaście firm projektowych i wykonawczych.

Głównym wyzwaniem projektu było stworzenie dedykowanego rozwiązania, które usprawniłoby obsługę postępowań przetargowych i sprzedażowych.

  • W związku z koniecznością zbierania i gromadzenia danych o toczących się przetargach, firma potrzebowała sprawnego systemu wsparcia dla procesu pozyskiwania zleceń i ofertowania.
  • Aby zachować ciągłość procesów w firmie, nowy system musiał także uwzględniać niektóre rozwiązania z poprzedniego, autorskiego rozwiązania stosowanego przez firmę, które przestało już jednak spełniać oczekiwania funkcjonalne i raportowe.
  • Istotna była możliwość zapisywania szerokiego zakresu danych potrzebnych do zarządzania portfelem przetargów.
  • Ważnym wymogiem była również łatwość wyszukania zarejestrowanych transakcji i postępowań.

Rozwiązanie

  • Rejestrowanie danych w systemie – system umożliwia gromadzenie danych w powiązanych ze sobą elementach – przetargach, ofertach, kartach zamknięcia ofert i wynikach przetargów. Informacje zarejestrowane podczas ofertowania pozwalają śledzić toczące się przetargi i planować związane z nimi działania.
  • Analiza postępowań oraz raportowanie wyników – rejestrowanie wyników przetargów umożliwia weryfikacje trafności wycen i skuteczności sprzedaży. Informacje te są dostępne dzięki predefiniowanym raportom generowanym przez system.
  • Dostęp do dwóch wersji językowych – ze względu na specyfikę funkcjonowania firmy Mostostal Warszawa S.A. oraz powiązania kapitałowe ze spółką Acciona, system został przygotowany w dwóch językach: polskim i hiszpańskim. Dotyczy to zarówno interfejsu użytkownika, jak i danych gromadzonych w systemie.

Rezultat

Sprawniejsza obsługa postępowań
Nowe narzędzie pozwala rejestrować szeroki wachlarz danych o przetargach oraz procesach pozyskiwania zleceń i ofertowania.
<process.simplified>
Pełne dostosowanie do potrzeb
Dzięki mechanizmowi weryfikacji trafności wycen, firma może kontrolować skuteczność swoich działań i ją poprawiać.
<efficiency.improved>
Wzrost skuteczności sprzedaży
Dzięki mechanizmowi weryfikacji trafności wycen, firma może kontrolować skuteczność swoich działań i ją poprawiać.
<sales.increased>
Stabilność i ciągłość rozwiązania
Nowe narzędzie uwzględnia elementy z poprzedniego rozwiązania, które nadal są istotnie dla procesów w firmie.
<risk.avoided>

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!