Rozwiązanie: Automatyzacja Procesów Biznesowych Branża: Kolejnictwo

Migracja modułu zestawów kołowych do scentralizowanego web portalu

1 400%
Skrócony czas wyszukiwania
<process.optimized>
Ulepszona analityka
<work.enhanced>
Przyszłościowe narzędzie
<options.opened>

Wyzwanie

GATX Rail Europe to europejski oddział globalnego lidera leasingu taboru kolejowego. Firma zarządza flotą kilkudziesięciu tysięcy wagonów, które musi stale monitorować pod kątem serwisowania i napraw.

W ramach kontynuacji dobrej współpracy nad rozwojem i utrzymaniem Shop Portalu - systemu do zarządzania całą flotą wagonów i zestawów kołowych w jednym miejscu, GATX postanowił zaangażować Unity Group do dalszych działań nad rozwojem portalu. Chcąc ujednolicić wszystkie istniejące systemy w organizacji, jedną z kluczowych czynności była migracja modułu zestawów kołowych z SAP do Shop Portalu.

  • Firmie zależało na komunikowaniu się między modułami, a nie systemami, a tym samym zsynchronizowaniu napraw zestawów kołowych z ich utrzymaniem.
  • Dodatkowo, GATX chciał skrócić czas obsługi zapytań oraz mieć większą możliwość wprowadzania zmian i usprawnień w systemie, a tym samym uszczelnić przepływ pracy wielu zaangażowanych użytkowników (klient, warsztat, GATX).

Rozwiązanie

  • Dzięki przeniesieniu całego procesu obsługi zestawów kołowych do Shop Portalu, zarzadzanie ich naprawą i utrzymaniem stało się ujednolicone, a komunikacja pomiędzy interesariuszami – szybsza.
  • Migracja z SAP do Shop Portalu pozwoliła zautomatyzować proces utrzymania I naprawy wagonów, jak i zestawów kołowych, co wpłynęło na optymalizację czasu pracy użytkownika z systemem oraz łatwość w dostępie do różnych funkcjonalności i narzędzi.
  • Dużym plusem migracji jest poprawa wydajności wyszukiwania względem tej czynności w SAP i zmniejszenie czasu działania funkcji wyszukiwarki nawet do mniej niż 30 sekund.
  • Dzięki migracji do jednego systemu, GATX ma możliwość łatwych integracji z innymi platformami bez konieczności budowania specyficznych modułów, jak to było w przypadku SAP.
  • Użytkownicy systemu Shop Portal znają interfejs, więc nie jest wymagana dodatkowa nauka obsługi portalu.
  • Migracja do Shop Portalu umożliwiła analizę i wprowadzenie zmian usprawniających wewnętrzne procesy organizacji, dodawanie funkcjonalności wspierających zidentyfikowane przypadki użycia (use cases) oraz funkcjonalności zapobiegających wykonaniu akcji niezgodnych z procesem.
  • Została także przeniesiona historia napraw i utrzymania zestawów kołowych, co umożliwiło dalszą optymalizację wydajności pracy, jak i procesu zamawiania nowych części.

Rezultat

1 400%
Skrócony czas wyszukiwania
Czas wyszukania konkretnego zestawu kołowego w systemie skrócił się z 7 minut do mniej niż 30 sekund.
<process.optimized>
Eliminacja błędów
Zmniejszenie ilości wykonania błędnych akcji w systemie.
<risks.avoided>
Ulepszona analityka
GATX zyskał możliwość wyszukiwania bardziej złożonych i dokładnych danych dla zestawów kołowych.
<work.enhanced>
Przyszłościowe narzędzie
Wypracowane rozwiązanie zapewnia łatwą i szybką integrację z innymi systemami.
<options.opened>
Zachowane dane historyczne
Migracja do Shop Portalu, wraz z przeniesieniem danych historycznych zestawów kołowych, umożliwia GATX podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących ich napraw i
<records.maintained>
Cały proces naprawy w jednym miejscu
Dzięki integracji danych do jednego systemu, różne zespoły są w stanie pracować na stale aktualizowanych informacjach w portalu.
<knowledge.shared>
Łatwe dodawanie funkcjonalności
Możliwość szybkiego usprawnienia procesu poprzez rozszerzenie o dodatkowe funkcjonalności.
<opportunities.grasped>
SSoT (Single Source of Truth)
Ujednolicenie systemów do zarządzania naprawą i utrzymaniem zestawów kołowych oraz przechowywanie danych w jednym, głównym portalu.
<data.connected>

Czego się nauczyliśmy?

W trakcie trwania projektu wyniknęły zmiany w mapowaniu pól z SAP do Shop Portalu, które opisywały zestawy kołowe. Pojawiła się potrzeba stworzenia nowych, dodatkowych pól, które nie były ujęte podczas planowania prac.

Ponadto okazało się, że walidacje numerów zestawów kołowych mogą się duplikować, czego nie przewidzieliśmy podczas migracji systemu. Dlatego też pojawiła się konieczność stworzenia dodatkowych opcji w nowym systemie, umożliwiających takie działania.

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Cyfrowa weryfikacja naprawy wagonów

GATX Rail Europe

Celem projektu było wdrożenie dedykowanego rozwiązania, które zapewniło firmie pełną kontrolę nad wymianą i przetwarzaniem dokumentacji.

<business.transformed>  <risks.removed>  <process.automated> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!