Rozwiązanie: Automatyzacja Procesów Biznesowych Branża: Kolejnictwo

Cyfrowa weryfikacja naprawy wagonów

Eliminacja dokumentacji papierowej
<business.transformed>
Automatyzacja aktualizacji napraw
<risks.removed>
Automatyzacja weryfikacji i kontrola jakości naprawy
<process.automated>

Wyzwanie

GATX Rail Europe to amerykańska firma, która jest globalnym liderem leasingu taboru kolejowego. Ze względu na wielkość i charakter działalności, codziennie obsługuje tysiące dokumentów – pochodzących głównie z warsztatów i będących elementem szerszego procesu naprawy taboru kolejowego.

Około 85% tej dokumentacji było przetwarzanej i wymienianej ręcznie, a gotowe produkty nie zdołały skutecznie zdigitalizować tego procesu. Ponieważ firma współpracowała już wcześniej z Unity Group, zdecydowano się na wdrożenie dedykowanego rozwiązania, które zapewniło jej pełną kontrolę nad całą operacją.

  • Rozwiązanie musiało być zintegrowane z istniejącym systemem ERP firmy.
  • Dane z napraw miały być automatycznie weryfikowane, aby pomyślna naprawa została potwierdzona w systemie.
  • Rozwiązanie miało być dostępne na komputerach, tabletach i w aplikacji mobilnej.
  • Produkt byłby wykorzystywany także przez pracowników w zakładach naprawczych, często w odzieży roboczej (np. rękawicach), co musiało być uwzględnione podczas projektowania rozwiązania i prac and jego użytecznością.
Hubert Gołębiewski
IT Project Manager
GATX Rail Europe

"Unity Group wielokrotnie udowodniła, że jest skutecznym partnerem. Wewnętrzni interesariusze są pod wrażeniem terminowości i jakości dostarczanych rozwiązań, a także profesjonalizmu, niezawodności i wiarygodności zespołu. Klienci mogą oczekiwać z ich strony bardzo dużego zaangażowania"

Rozwiązanie

  • Dane są przechowywane w bazach danych w chmurze w celu optymalizacji kosztów.
  • Każdy wagon może mieć aż 50 podzespołów, z których wszystkie wymagają wirtualnego identyfikatora.
  • Niestandardowa PWA służy do zbierania informacji zarówno z komputerów, jak i tabletów używanych przez pracowników w zakładzie.
  • Weryfikacja raportów waliduje i automatyzuje proces.
  • Rozwiązanie ma charakter "end-to-end" (E2E), zawiera kompletny SLA dla całodobowej obsługi technicznej.

Rezultat

Eliminacja dokumentacji papierowej
Dokumenty są obecnie przetwarzane i wymieniane w pełni cyfrowo, co obniża koszty i usprawnia proces. Nie ma konieczności pracy z dokumentacją papierową.
<business.transformed>
Automatyzacja aktualizacji napraw
Informacje dotyczące jakości wagonów są dostępne dla pracowników wszystkich zaangażowanych w proces części organizacji.
<risks.removed>
Automatyzacja weryfikacji i kontrola jakości naprawy
Proces weryfikacji jest teraz zautomatyzowany, usprawniając proces kontroli jakości bez wpływu na jej przebieg.
<process.automated>
Porównanie danych historycznych
Dzięki cyfrowym plikom, GATX Rail Europe może również porównywać aktualne dane z pozyskanymi wcześniej w celu lepszej analizy i trafniejszych spostrzeżeń.
<analytics.improved>
Pliki cyfrowe są łatwo współdzielone
Obecnie każdy wymagany plik jest w momencie udostępniany całej firmie. Nie ma już konieczności drukowania i wysyłania jego wielu kopii na całym świecie.
<operations.globalized>

Czego się nauczyliśmy?

Zanim rozpoczęliśmy pracę, priorytetem było dla nas zrozumienie logiki biznesowej GATX Rail Europe oraz całej branży. W celu stworzenia niezawodnego rozwiązania, zapoznaliśmy się z procesem kierującym działalnością operacyjną firmy, wymaganymi danymi technicznymi, przepisami branżowymi oraz sposobem, w jaki powinna przebiegać sama procedura walidacji.

Podczas współpracy z klientem, otrzymaliśmy od niego informacje na temat wszystkich istotnych dla nas kwestii. Dzięki temu byliśmy w stanie zbudować kompletne rozwiązanie E2E, które od samego początku projektowane było z uwzględnieniem specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Zaangażowanie Product Ownera przez cały czas trwania projektu sprawiło, że rozwiązanie wpisało się w oczekiwania firmy i spełniło szersze wymagania branżowe.

Migracja modułu zestawów kołowych do scentralizowanego web portalu

GATX Rail Europe

Po wdrożeniu scentralizowanego Shop Portalu, przenieśliśmy tam dodatkowe kluczowe obszary biznesowe GATX w celu zwiększenia wydajności pracy. Przeczyt

<process.optimized>  <work.enhanced>  <options.opened> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!