Rozwiązanie: Integracja Systemów Branża: Sprzedaż detaliczna Core sector: Handlu hurtowego Branża produkcyjna

Automatyzacja procesu zakupowego u dystrybutora profesjonalnych produktów do włosów

Oszczędność czasu
<time.saved>
Niezawodność i bezpieczeństwo
<safety.guaranteed>
Skalowalność
<future.optimized>

Wyzwanie

Polwell, właściciel marki Fale Loki Koki, to dystrybutor profesjonalnych produktów fryzjerskich istniejący na polskim rynku już od ponad 30 lat. Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że szybko stała się jednym z najważniejszych dystrybutorów akcesoriów i produktów fryzjerskich w kraju. Obecnie jako sieć Fale Loki Koki skupia 78 sklepów na terenie Polski i dystrybuuje swoje produkty do ponad 30 000 salonów fryzjerskich za pośrednictwem ponad 160 doradców handlowych.

Celem Klienta było uruchomienie dodatkowego kanału sprzedaży online, który umożliwiłby mu dalszy wzrost biznesu i dotarcie do swoich Klientów również podczas pandemii, gdy bezpośredni kontakt z nimi był znacznie utrudniony. Ze względu na udaną współpracę w przeszłości, w tym zaangażowanie Unity Group we wdrożenie zarówno Pimcore, jak i platformy ONe B2B, zostaliśmy poproszeni o pomoc przy integracji systemu Comarch XL z nowymi systemami i zbudowanie architektury integracyjnej u Klienta.

  • Potrzebą Klienta było zintegrowanie nowej platformy handlowej z systemem ERP oraz PIMCore.
  • Bardzo ważne było szybkie przeprowadzenie integracji oraz uruchomienie nowego kanału sprzedaży online.
  • Celem Klienta był także rozwój platformy po zakończeniu pandemii, więc konieczne było zapewnienie skalowalności dzięki reużywalnym komponentom.
  • Nowa komunikacja międzysystemowa miała gwarantować bezawaryjny przepływ informacji, realizowany real time, jak również odporność na potencjalne błędy występujące w systemach dziedzinowych.
  • Należało ponadto zapewnić spójność i bezpieczeństwo przesyłanych danych o dużej objętości, nawet gdyby jeden z integrowanych systemów był chwilowo niedostępny.
Wojciech Domaracki
Dyrektor Operacyjny
Polwell / Fale Loki Koki

"Firma Unity Group przekonała nas do podjęcia decyzji o wdrożeniu platformy integracyjnej Unilinker, która umożliwiła szybką i sprawną integrację naszych systemów klasy ERP oraz PIM z platformą e-commerce B2B. Cieszymy się, że wybraliśmy Unity Group jako partnera wdrażającego.
Współpraca przebiegała bardzo dobrze, czego dowodem było oddanie naszej platformy w ręce naszych Klientów w bardzo krótkim czasie po podjęciu decyzji o wdrożeniu.
Jestem przekonany, że nowo wdrożona szyna danych ułatwi nam bezproblemowe „podłączanie” kolejnych aplikacji do naszego ekosystemu."

Rozwiązanie

  • Zespół Unity Group uczestniczył w procesie wdrożenia platformy handlowej ONe, skierowanej do klientów firmy Polwell
  • Dzięki wykorzystaniu autorskiej platformy integracyjnej Unilinker zrealizowaliśmy szybką i sprawną integrację wewnętrznych systemów klienta z internetową platformą handlową ONe
  • Stworzyliśmy reużywalne i łatwe do rozbudowy komponenty integracyjne, zrealizowane z wykorzystaniem bibliotek Apache Camel, co usprawni wdrażanie i integrowanie kolejnych systemów dziedzinowych
  • Zapewniliśmy łatwą kontrolę rozwiązania integracyjnego, a także umożliwiliśmy proaktywne reagowanie na ewentualne zakłócenia w przepływie danych, dzięki wykorzystaniu komponentów AWS do monitoringu przepływu danych i komunikatów biznesowych
  • W oparciu o usługi Amazon Web Services, takie jak Amazon Elastic Container Service, Amazon Relational Database Service i Elastic Load Balancer, zbudowaliśmy architekturę odporną na awarię i umożliwiającą skalowanie

Rezultat

Oszczędność czasu
Dzięki integracji systemów obsługa zamówień, płatności oraz dostaw została zautomatyzowana, przez co odbywa się szybciej.
<time.saved>
Niezawodność i bezpieczeństwo
Niezawodny, bezpieczny i płynny przepływ danych pomiędzy systemami gwarantuje ciągłość funkcjonowania firmy.
<safety.guaranteed>
Przyszłościowy system
Zastosowanie platformy integracyjnej Unilinker umożliwia firmie łatwy rozwój i szybką integrację kolejnych aplikacji i systemów.
<development.enabled>
Mniej błędów w dokumentacji
Automatyczne pobieranie i weryfikacja danych kontrahentów umożliwia wyeliminowanie błędów przy obsłudze procesu sprzedaży.
<risk.avoided>
Łatwy monitoring
Sprawny monitoring 24/7 pozwala skutecznie eliminować potencjalne zakłócenia w przepływie danych.
<control.facilitated>
Skalowalność
Skalowalna i bezpieczna architektura, która automatycznie dostosowuje się do wolumenu przesyłanych danych.
<future.optimized>

Skuteczne i wydajne zarządzanie tysiącami produktów dzięki PIM

Polwell / Fale Loki Koki

W związku z rosnącą liczbą artykułów w ofercie, pojawiła się potrzeba wdrożenia rozwiązania, które zapewni spójność danych.

<process.optimized>  <sales.supported>  <marketing.enabled> 

Marketplace integration with Unilinker

Uruchomienie nowego kanału sprzedaży w marketplace dzięki Unilinker

Polwell / Fale Loki Koki

Szybka integracja z marketplace dla dystrybutora produktów fryzjerskich.

<market.expanded>  <process.eficient>  <options.enabled> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!