Rozwiązanie: Business Intelligence Branża: Moda

Automatyzacja procesów analitycznych dla ekskluzywnej marki odzieżowej

Oszczędność czasu
<money.saved>
Kompletne dane w jednym miejscu
<insights.gathered>
Automatyzacja analiz sezonowych
<industry.tailored>

Wyzwanie

Historia marki sięga 2011 roku, w którym powstał pierwszy butik w poznańskim Starym Browarze. BIZUU to jednak coś więcej niż brand, to ponad 10 lat wzajemnej pasji i miłości do mody dwóch sióstr – Blanki Jordan i Zuzanny Wachowiak. Firma od lat z sukcesem prowadzi sprzedaż swoich autorskich kolekcji ubrań - zarówno poprzez kanały offline, jak i online.
Firma dostrzegła potencjał wzrostu, jaki może osiągnąć dzięki wykorzystaniu analityki danych w działalności strategicznej i operacyjnej. BIZUU potrzebowała rozwiązania, które w szczególności wsparłoby decyzje dotyczące produkcji nowych kolekcji i pozwoliło lepiej dostosować je do potrzeb rynku.
Klient wybrał Unity Group do wdrożenia systemu Power BI, aby zapewnić sobie stały monitoring kluczowych KPI oraz ułatwić realizację określonych celów biznesowych.

 • Firma dysponowała informacjami rozproszonymi w wielu źródłach i chciała wdrożyć system typu Business Intelligence - Power BI- który umożliwiłby raportowanie wszystkich danych w jednym miejscu.
 • BIZUU podkreślało, że branżę modową cechuje wysoka sezonowość, a sprzedaż odbywa się w ramach kolekcji ubrań, emitowanych kilka razy w roku. Dlatego dane do analiz należało zestawiać w innym wymiarze czasu niż czas kalendarzowy.
 • Musieliśmy zatem opracować miary, które pozwoliłyby porównywać produkcję i sprzedaż w niestandardowych okresach.
 • Dużym wyzwaniem okazał się brak spójności w sposobie zapisu danych, zarówno w różnych okresach czasu, jak też w różnych kanałach sprzedaży. Aby przygotować rzetelne, poprawne raporty, należało przede wszystkim odpowiednio zdefiniować zapytania do bazy i pobrać właściwe dane.
 • Naszym zadaniem było określenie różnic w zapisie poszczególnych danych i warunkowanie ich w zapytaniach, aby uzyskać poprawne wyniki, zgodne z logiką biznesową.

Rozwiązanie

 • Projekt zaczęliśmy od konsultacji z BIZUU, aby zrozumieć jego logikę biznesową i zidentyfikować kluczowe źródła danych.
 • Zaprojektowaliśmy model danych, który integruje informacje z trzech źródeł: bazy danych MS SQL, narzędzia Google Analytics oraz z umieszczonych na Sharepoint arkuszy kalkulacyjnych Excel i list zawierających dodatkowe dane.
 • Używając języka DAX, stworzyliśmy miary pozwalające na porównywanie sprzedaży oraz produkcji w wymiarze tygodniowym od momentu wejścia kolekcji na rynek. Dzięki temu umożliwiliśmy klientowi łatwe porównywanie sprzedaży kolekcji w niestandardowym wymiarze czasu na tej samej osi.
 • Wykorzystanie chmury Azure pozwoliło nam na wyeliminowanie manualnej pracy związanej z ręcznym eksportem danych oraz przygotowywaniem dziennych raportów. 
 • Stworzyliśmy również bramę danych, która nie tylko odświeża informacje zgodnie z ustalonym harmonogramem dziennym, ale także zapewnia ich bezpieczeństwo.
 • Aby system był jak najbardziej wygodny i przyjazny dla użytkownika, stworzyliśmy gotowe do użycia raporty, a wybrane z nich dostosowaliśmy do urządzeń mobilnych.

Rezultat

Oszczędność czasu
Dzięki gotowym raportom zaoszczędzamy czas pracowników oraz zwiększamy ich wydajność. Zespoły uzyskują od ręki potrzebne im informacje także w wersji mobilnej.
<teams.supported>
Automatyczne aktualizacje danych
Zapewniają aktualność oraz poprawność raportów i analiz.
<process.automated>
Gotowe analizy sezonowe
Raporty uwzględniające sezonowość branży pozwalają BIZUU na bieżące monitorowanie sprzedaży oraz łatwe porównywanie wybranych kolekcji.
<industry.tailored>
Wszystkie dane w jednym miejscu
Przygotowane raporty łączą informacje z wielu źródeł, tj. bazy SQL Server, Googe Analytics, dyski firmowe.
<insights.gathered>

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

ViaCon_Unity_Group_Power_BI_

Niezawodne i skalowalne środowisko raportowe dla produkcji w branży budowlanej

ViaCon Polska

Dla lidera rynku przepustów z rur stalowych i elementów konstrukcyjnych zmodernizowaliśmy środowisko raportowe w Power BI.

<data.unified>  <business.integrated>  <work.optimized> 

Analiza sprzedaży i produktu z zastosowaniem Power BI

House of Champagne

Niestandardowe rozwiązanie, umożliwiające analizowanie sprzedaży w kanałach B2B i B2C – nowy poziom analizy spostrzeżeń i opcji strategicznych.

<efficiency.implemented>  <analytics.optimized>  <data.integrated> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!