Trzymaj finanse pod kontrolą. Analiza kondycji firmy w Power BI.

Sytuacja ekonomiczna wywołana epidemią koronawirusa wymusza szybkie zmiany podejścia do prowadzenia biznesu w praktycznie wszystkich branżach. Przedsiębiorcy koncentrują się obecnie na ścisłej kontroli kosztów oraz szukaniu przestrzeni do generowania dodatkowych przychodów. W tych trudnych okolicznościach z pomocą mogą przyjść narzędzia do zaawansowanej analityki, czyli innymi słowy business intelligence. Dzięki rozbudowanej warstwie prezentacji danych, systemy klasy business intelligence, takie jak Microsoft Power BI, mogą być szczególnie przydatne w momentach, kiedy chcemy zyskać łatwy dostęp do wiedzy na temat aktualnego stanu firmy i lepiej reagować na zmiany, zwłaszcza w czasach wahań rynkowych. Pomocne są w tym np. analizy zmian zachowań zakupowych w czasie, czy też funkcje powiadamiania o zdarzeniach.

Czego dowiesz się dzięki analizie trendów sprzedaży

Nagłe zmiany na rynku mogą prowadzić do zmian wzorców zakupowych u klientów. Towary, które dobrze sprzedawały się do tej pory, niekoniecznie muszą utrzymywać ten sam trend. Z drugiej strony towary, które miały niskie zainteresowanie wśród klientów mogą teraz osiągać znacznie lepsze wyniki. Taka sytuacja może wymusić na firmie chwilową zmianę podejścia do docelowych grup klientów i zmienić styl, w jaki towarujemy nasze magazyny.

Pomocne mogą być raporty, które pomagają śledzić na bieżąco, w jaki sposób kształtowała się sprzedaż danych grup produktowych w porównaniu do poprzedniego tygodnia, miesiąca lub roku, czy np. do analogicznego okresu w poprzednim roku. Dzięki takim porównaniom jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować produkt bądź kategorię produktową, w której widać znaczący wzrost lub spadek popularności, a z drugiej strony możemy zweryfikować, czy to jest efekt aktualnej wyjątkowej sytuacji, czy może trend, który można zaobserwować w każdym roku lub miesiącu. Ranking zmian pozwala na szybkie wykrycie opisywanych zjawisk bez konieczności zagłębiania się w każdy produkt z osobna.

Czy warto mierzyć efektywność kanałów dystrybucji?

Poza otwieraniem kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej, dobrym sposobem na zwiększenie zasięgu działania jest skorzystanie z platformy e-commerce. Pozwala to dotrzeć do klientów, którzy nie są w stanie odwiedzić sklepu stacjonarnego. E-commerce jest także sposobem na uzupełnienie oferty, która może być bogatsza, niż pozwalają na to możliwości magazynowe pojedynczej placówki sprzedażowej.

Efektywność działania sprzedaży bezpośredniej oraz e-commerce można zestawić celem analizy współzależności między nimi. Możemy dzięki temu śledzić zmiany wartości sprzedaży w czasie i zdecydować o dalszym modelu działania, przenosząc sprzedaż danych segmentów produktowych do sklepów stacjonarnych lub online.

Jak optymalizować koszty utrzymania, dzięki symulacjom “co-jeśli”?

Firmy usługowe mogą być zainteresowane monitorowaniem rentowności poszczególnych swoich placówek. Branża determinuje godziny, w których lokal powinien być dostępny dla klientów. Natężenie ruchu z kolei wymusza liczbę wymaganych pracowników, aby obsłużyć określoną liczbę zamówień pochodzących od klientów. W każdej branży, podczas prowadzenia działalności ponoszone są pewne koszty stałe, niezależne od wielkości sprzedaży towarów lub usług. Tego typu informacje bywają często rozsiane po różnych rejestrach i systemach księgowych, przez co trudno oszacować właściwą rentowność punktu. Power BI świetnie nadaje się do analizy tego typu przypadków, ponieważ pozwala stworzyć łatwe w obsłudze wizualizacje, które korzystają z automatycznie odświeżanych, bieżących danych z różnych źródeł.

Na bazie tych danych możemy przygotować raport, który zobrazuje, w jakich godzinach występowały transakcje, oraz jaka była ich wartość. Następnie zestawiamy je z przychodem uzyskanym w danych dniach lub godzinach i analizujemy poziom rentowności. Na podstawie tej przykładowej analizy możemy zdecydować, czy opłacalne jest przyjmowanie zamówień w danych godzinach, skoro koszty utrzymania są większe niż wygenerowany w tym czasie przychód. Możemy również przeprowadzić analizę, która odpowie na pytanie: jak zmieni się wynik finansowy firmy, jeśli zmienimy parametry, na które mamy wpływ np. liczbę pracowników czy nasze godziny pracy.

Otrzymuj powiadomienia o zdarzeniach krytycznych.

Aby móc szybciej reagować na zmiany, Power BI potrafi automatycznie powiadomić użytkowników w momencie, kiedy w danych zostanie wykryta pewna wartość krytyczna. Może to być spadek przychodów poniżej kosztów lub osiągnięcie zbyt niskiej marży procentowej na produkcie. Integrując Power BI z usługą Power Automate, jesteśmy w stanie zdefiniować zdarzenia biznesowe, które mogą być wyzwalaczem dla dalszych działań ostrzegawczych.

Alert wysłany na skutek takiego zdarzenia może zawierać informację o wskaźniku, który został przekroczony oraz link przenoszący do elementu usługi Power BI, w którym go zlokalizowano. Pozwala to od razu przyjrzeć się niepożądanej sytuacji i rozpocząć działania zapobiegawcze.

Systemy Business Intelligence ułatwiają wyciągnie wniosków z danych, które są rejestrowane na skutek zdarzeń biznesowych zachodzących w firmie. Jedną z ich głównych zalet jest możliwość zestawiania ze sobą danych, które pochodzą z różnorodnych, wyspecjalizowanych źródeł. Pozwala to dostrzec zjawiska, które wcześniej analizowane osobno mogły pozostać niezauważone, a co za tym idzie – odkryć nowe możliwości sprzedażowe czy też źródła niepotrzebnych kosztów. Z roku na rok dane organizacji stają się coraz cenniejszym zasobem, często nazywanym „nową ropą naftową”, a ich odpowiednie zbieranie, analiza i wykorzystanie to obecnie klucz do utrzymania się na rynku oraz zwiększania konkurencyjności.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

16.02.2021

Dlaczego warto realizować aplikacje mobilne w oparciu o usługi AWS?

Rozwiązania mobilne

Dzisiejsze aplikacje mobilne muszą spełniać wiele wymagań, szczególnie w obszarze wydajności, skalowalności i, oczywiście, opłacalności. Zdecydowanie potrzebna jest więc zaawansowana, wspierająca owe aplikacje infrastruktura.  Frontend aplikacji bazuje na sprzęcie użytkownika, jednak to nad backendem mamy największą kontrolę. Zarówno...

02.02.2021

7 objawów długu cyfrowego

Konsulting IT

Poprzedni artykuł poświęciliśmy rosnącemu znaczeniu długu cyfrowego – zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń. Tym razem skupimy się na powszechnych sygnałach, które mogą wskazywać na cyfrowe zadłużenie Twojej firmy lub konkretnych procesów. Bardzo możliwe, że obszary, których dotyka dług cyfrowy, stopniowo stały się częścią...

26.01.2021

Dług cyfrowy / cichy zabójca biznesów

Konsulting IT

Cześć biznesów mogła beztrosko działać offline – póki nie nadeszły okoliczności, które popsuły wszystkim nastroje. Ostatnie wydarzenia wyciągnęły na światło dzienne problem długu cyfrowego. Prosta, brutalna prawda na dziś: firmy i inne podmioty nagle znalazły się w rzeczywistości, która nie pozwala opierać działalności na...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>