PIM dla branży retail / Opanuj informacyjny chaos

Sprzedaż detaliczna w dzisiejszym środowisku biznesowym to znacznie więcej, niż po prostu prowadzenie działalności handlowej. To nieustanne dostosowywanie się do oczekiwań klientów, których nawyki zakupowe stale ewoluują.

Konsumenci mogą na przykład dokonywać zakupu w sklepie stacjonarnym, ale jednocześnie używają też telefonu: 72% z nich sprawdza cenę, 69% recenzje, a 52% szczegółowy opis produktu. To potwierdza, że po pierwsze, klienci sprawnie przełączają się pomiędzy kanałami sprzedaży, a po drugie, jak ważne są dla nich dane produktowe.

Skuteczne zarządzanie nimi może jednak stanowić wyzwanie, zwłaszcza przy rozległym asortymencie. Zapanować nad tym informacyjnym chaosem może pomóc system PIM – umożliwiając efektywne zarządzanie danymi produktowymi, dostosowywanie się do zmian rynkowych i utrzymanie spójności informacji w dynamicznym środowisku biznesowym.

Systemy PIM w branży detalicznej

Głównym zadaniem systemów PIM jest centralizacja i zarządzanie informacjami produktowymi w firmach. Obejmuje to przede wszystkim opisy produktowe, specyfikacje techniczne, materiały multimedialne (zdjęcia, filmy), ceny oraz inne istotne szczegóły.

Jeśli prowadzisz np. sklep z elektroniką, dzięki systemom PIM możesz łatwo zarządzać informacjami o setkach produktów, uwzględniając niezbędne specyfikacje, opinie klientów, a także multimedia. Klient przeglądający Twój sklep internetowy znajdzie klarowne, spójne i aktualne dane o każdym produkcie – adekwatne informacje będą też na niego czekać w sklepie stacjonarnym i aplikacji mobilnej.

Inny scenariusz to sklep odzieżowy oferujący swoje produkty zarówno online, jak i offline. Dzięki systemowi PIM, opisy, rozmiary, kolory i ceny ubrań są łatwo dostępne i zaktualizowane we wszystkich kanałach sprzedaży. Klient może więc bez obaw dokonać zakupu, wiedząc, że informacje są spójne bez względu na to, czy przegląda je na stronie internetowej czy też w sklepie stacjonarnym.

Korzyści systemów PIM retail

W erze cyfrowej, zwłaszcza w obliczu rosnącej popularności handlu omnichannel, oczekiwania względem spójności informacji o produkcie są wyjątkowo wysokie. Bez względu na to, czy klient przegląda asortyment online czy odwiedza sklep stacjonarny, chce otrzymać kompletne informacje.

System PIM to narzędzie, które nie tylko pozwala utrzymać jednolite informacje produktowe, ale przynosi także wiele innych korzyści.  

  • Konsolidacja danych: zarządzanie danymi o produktach, które  są rozproszone w różnych systemach jest utrudnione. System PIM umożliwia zgromadzenie tych danych w jednym miejscu, co z kolei ułatwia ich aktualizację i udostępnianie.
  • Szybka aktualizacja asortymentu: oferta detaliczna pochodzi zwykle od wielu marek i dostawców i obejmuje wiele kategorii. Funkcjonalności narzędzi Product Information Management usprawniają zarządzanie i szybką aktualizację danych w różnych kanałach, pozwalając na błyskawiczne wprowadzanie nowości, dostosowywanie cen i zarządzanie dostępnością.
  • Usprawnienie procesów wewnętrznych: centralizacja danych pozwala efektywniej współpracować i łatwiej zarządzać informacjami o produktach. W praktyce pracownicy mogą działać sprawniej, a firma może zaoszczędzić trochę czasu i zasobów.

PIM dla handlu detalicznego jako część strategii omnichannel

Jak już wspominaliśmy wielokrotnie, strategie omnichannel stają się dla wielu firm kluczowym elementem konkurencyjności. Decydując się na sprzedaż omnikanałową, spójność i harmonia kanałów sprzedaży powinna być priorytetem – dlatego system PIM odgrywa w tym procesie tak istotną rolę. Umożliwia firmom B2C skuteczne integrowanie i zarządzanie informacjami produktowymi we wszystkich kanałach sprzedaży, od platformy e-commerce, przez aplikację mobilną, aż po sklep stacjonarny. To pozwala klientom na płynne i swobodne przejścia pomiędzy różnymi punktami styku z daną marką – zgodnie z założeniami omnichannel, budując jednocześnie silną i spójną markę.

Branża detaliczna w dużej mierze opiera się na trendach i sezonowości. PIM umożliwia szybkie dostosowanie oferty i aktualizacje informacji o produktach, a dzięki temu również elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Wprowadzając nową kolekcję zmiany w opisach, cenach i dostępności są natychmiast widoczne we wszystkich kanałach.

Omnichannel to nie tylko spójne doświadczenia, ale przede wszystkim idealnie dopasowane i maksymalnie wygodne. Integracja PIM z systemami CRM i e-commerce pozwala na tworzenie spersonalizowanych doświadczeń zakupowych, tworząc pełny obraz konsumenta na podstawie jego zachowań w każdym kanale. To pozwala na prowadzenie skutecznych kampanii promocyjnych, obejmujących zarówno sklepy fizyczne, jak i kanały online.

Znaczenie integracji rozwiązań retail PIM

System PIM sam w sobie stanowi potężne narzędzie, ale to właśnie dzięki odpowiednim integracjom można odkryć pełnię jego potencjału dla branży retail.

Integracja PIM z systemami sprzedaży, magazynowymi i e-commerce pozwala na utrzymanie spójnych danych o produktach we wszystkich obszarach działalności i eliminowanie barier pomiędzy różnymi kanałami. Integracje umożliwiają też płynny przepływ informacji w całym ekosystemie przedsiębiorstwa. W efekcie zarządzanie asortymentem, dostępnością towarów, aktualizacje cen, a także szybkie reagowanie na zmiany rynkowe jest znacznie łatwiejsze.

Integracja PIM z systemami ERP

Integracja z systemami ERP pozwala na efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, w tym magazynami, dostawami czy finansami. Dzięki temu dane związane z asortymentem, dostępnością towarów i stanami magazynowymi są automatycznie synchronizowane z systemem PIM, co eliminuje ryzyko błędów i ułatwia bieżące zarządzanie operacjami. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla sprzedawców detalicznych, którzy dążą do optymalnego poziomu zapasów, przy jednoczesnej uwadze skierowanej na minimalizację kosztów.

PIM a systemy CRM

Integracja z systemami CRM umożliwia lepsze zrozumienie klientów i poprawienie poziomu ich obsługi. Informacje o preferencjach klientów, historii zakupów czy interakcjach są dostępne w jednym miejscu, co pozwala na personalizację oferty, skuteczniejsze zarządzanie kampaniami marketingowymi i budowanie trwałych relacji.

Dynamic pricing a system PIM

Strategia dynamic pricing polega na elastycznym dostosowywaniu cen produktów w oparciu o bieżące informacje. Kluczowe czynniki brane pod uwagę to analiza konkurencji, dane sprzedażowe (obejmujące popyt i dostępność) oraz preferencje konsumentów. W praktyce oznacza to, że ceny produktów są regularnie modyfikowane, aby odpowiadać zmieniającym się warunkom rynkowym, co umożliwia przedsiębiorstwom dostosowywanie oferty do bieżących potrzeb i optymalizowanie wyników finansowych.

Ręczne monitorowanie cen i ich zmiana jest żmudnym i czasochłonnym zadaniem, poza tym powoduje ryzyko błędów. Dzięki integracji e-commerce z systemem ERP lub serwerem cen proces ten można zautomatyzować. Z kolei PIM stanowi wsparcie przy określaniu cen, umożliwiając przechowywanie szczegółowych informacji o produktach, włączając w to informacje o cenach katalogowych. Dodatkowo, wielu sprzedawców korzysta z wbudowanych narzędzi do zarządzania marżą dostępnych na konkretnych platformach sprzedażowych, takich jak na przykład Magento czy Adobe Commerce.

System PIM a cross-border

W poszukiwaniu nowych rynków zbytu wiele firm zaczyna spoglądać w kierunku zagranicy. Wejście na te rynki wiąże się z wieloma wyzwaniami, między innymi logistycznymi, ale także dotyczącymi prezentacji asortymentu w różnych regionach świata.

System PIM pozwala na zarządzanie informacjami o produktach w wielu językach, eliminując barierę językową i zapewniając przejrzystość międzynarodowych transakcji. Dodatkowo narzędzie umożliwia dostosowanie informacji o produkcie do konkretnych wymagań i preferencji różnych rynków. Obejmuje to konwersję walut, jednostek miar i zgodność z lokalnymi przepisami. Przykładem mogą być np. kwestie regulacji dotyczących etykiet żywnościowych, określających zawartość odżywczą, składniki, informacje dotyczące alergenów itp. lub różnice w normach bezpieczeństwa produktów, np. dla zabawek i produktów dla dzieci.

Handel cross-border często wiąże się z koniecznością zarządzania skomplikowaną strukturą asortymentu, dostosowanego do różnych rynków. Systemy Product Information Management doskonale radzą sobie z zarządzaniem złożonymi i różnorodnymi katalogami produktów.

Jak najlepiej wybrać system PIM

Wybór najlepszego systemu PIM dla firmy B2C wymaga starannej analizy i zrozumienia specyficznych potrzeb organizacji. Zastanów się, jakie cele biznesowe chcesz osiągnąć za pomocą tego narzędzia. Czy chodzi o  zwiększenie przychodu, redukcję kosztów, a może wsparcie ekspansji zagranicznej?

Zrozumienie celów pomoże w określeniu funkcjonalności, które są dla Ciebie najważniejsze. Z pewnością warto wziąć pod uwagę kwestię obsługi różnych kategorii produktów, zarządzanie wariantami, obsługa sezonowości, czy elastyczność w prezentacji treści na różnych kanałach sprzedaży. Dostawcy oprogramowania, jak Pimcore,  Akeneo czy Ergonode, oferują wersje Enterprise i Community swoich narzędzi PIM, które można dostosować do aktualnych potrzeb biznesowych.  

Użyteczność

Niezaprzeczalną kwestią jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs i szkolenia oraz wsparcie, które pomoże firmie zapoznać się z narzędziem i wykorzystać pełnię jego możliwości. Oprogramowanie open source Pimcore daje duże możliwości w zakresie wykorzystania danych i dostosowania pod kątem wymagań konkretnej firmy. Jego zaletą jest elastyczność, ale skoncentrowany na technicznych aspektach interfejs może stanowić wyzwanie dla mniej wprawnych użytkowników. Z kolei Akeneo polecany jest dla organizacji, które celują w standardowe funkcjonalności i oczekują od narzędzia prostej, intuicyjnej obsługi.

Przyjazny dla użytkowników interfejs to także coś, na co stawia Ergonode, oferując poza opcją  sprawnej edycji danych, również wielojęzykowość, statusy kompletności produktów, wsparcie AI oraz wygodną pracę zespołów posiadających różne uprawnienia dostępu.

Wydajność

Niemniej istotna jest kwestia wydajności, zwłaszcza jeśli oferujesz duży i zróżnicowany asortyment produktów. System powinien być w stanie sprawnie obsługiwać duże ilości danych, zapewniać szybkie aktualizacje informacji, a także sprawnie współpracować z innymi obszarami biznesu.

Bezpieczeństwo danych

Wybierając system PIM oceń, jak chroni poufność i integralność informacji o produktach. Wśród zabezpieczeń wymienić można np. kontrolę dostępu na różnych poziomach uprawnień, szyfrowanie danych w trakcie przesyłania i przechowywania oraz systematyczny monitoring aktywności użytkowników.

Zintegruj dane produktowe we wszystkich kanałach sprzedaży detalicznej

Podsumowując, do wyboru systemu PIM w branży retail warto podejść mając na uwadze perspektywę długoterminową i nie tylko obecne, ale także przyszłe potrzeby firmy.

W znalezieniu najlepszego rozwiązania pomocna będzie dokładna analiza wymagań i celów biznesowych, ale także skorzystanie z wersji próbnej systemów PIM lub oferty demo, które można znaleźć u wiodących dostawców. To pozwoli lepiej poznać dostępne funkcjonalności i ocenić, czy narzędzie spełni oczekiwania firmy.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

18.06.2024

Magento jako CMS / Analiza funkcji zarządzania treścią

E-Commerce

Przygotowanie specjalnych ofert dla klientów to zdecydowanie za mało, żeby zdobyć pozycję lidera w dzisiejszym konkurencyjnym świecie e-commerce. Liczą się wszystkie niuanse, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej platformy e-commerce, która będzie stanowiła silnik Twojego sklepu. Sukces w e-commerce to zdecydowanie więcej, niż tylko...

11.06.2024

Architektura Composable w praktyce / Marketplace B2B w branży medycznej  

E-Commerce

Architektura Composable jest często polecana firmom, ale właściwie dlaczego? Zamiast mówić o niejasnych korzyściach z „kompozycyjności”, skupmy się na konkretach. To, że system jest „composable” pozwala na wdrażanie nowych kanałów, korzystając z istniejącej infrastruktury i podstawowych zasobów, jednocześnie zachowując wysoką...

04.06.2024

Chatbot: co to jest i jak działa asystent AI? 

AI

Dla wielu firm na całym świecie chatboty to jedno z najbardziej strategicznych narzędzi oferowanych przez sztuczną inteligencję (AI). Niezależnie od tego, czy używasz ich do generowania leadów, wsparcia klienta, czy jako wirtualnego asystenta osobistego, chatboty mają ogromny potencjał. Mogą stać się wizytówką Twojej firmy, działając jako...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>