Nowy model cenowy MuleSoft / Niższy próg wejścia 

MuleSoft to lider integracji aplikacji i systemów, ułatwiający firmom tworzenie złożonych rozwiązań informatycznych, czerpiącym ze wszystkich dostępnych zasobów informatycznych. Producent oferuje także reużywalne API i konfiguracje umożliwiające proste łączenie zróżnicowanych systemów.

Ostatnio MuleSoft wprowadził znaczące zmiany w swoim modelu cenowym, rezygnując z ustalonych odgórnie opłat zależnych od wykorzystywanych rdzeni procesora na rzecz bardziej elastycznej struktury cenowej opartej na faktycznym wykorzystaniu zasobów. Takie rozwiązanie daje obecnym klientom opcje optymalizacji kosztów i otwiera drzwi dla nowych firm, które nie korzystały z technologii Mulesoft z powodu zbyt wysokich stawek.

W niniejszym przewodniku omówimy: 

 • Kluczowe zmiany techniczne i cenowe 
 • Potencjalne korzyści dla mniejszych firm  
 • Najważniejsze kwestie przed decyzją o zakupie licencji MuleSoft  

Jak zmieniły się koszty licencjonowania MuleSoft? 

Firma MuleSoft zdecydowała się na optymalizację cennika, zmieniając sposób rozliczania. Dotychczas obowiązywała sztywna opłata za przydzielone z góry zasoby (rdzenie/wirtualne rdzenie). Po zmianach model cenowy oparty będzie o złożoność aplikacji oraz rzeczywisty przepływ danych (mierzone na podstawie ruchu sieciowego).

 • Mule Flows: to sekwencje przetwarzania danych, które definiują sposób, w jaki dane są przesyłane przez platformę. Przepływy mogą zawierać różne komponenty, takie jak endpointy, transformacje danych, przekierowania, obsługi wyjątków itp. Stanowią one fundamentalną strukturę umożliwiającą przepływ danych między różnymi elementami systemu.
 • Mule Messages: są to struktury danych przekazywane przez aplikację MuleSoft. Stanowią one nośnik informacji od punktu wejścia (aplikacji źródłowej) do punktu wyjścia przepływu (aplikacji docelowej). Mule Messages mogą zawierać różne rodzaje danych, takie jak tekst oraz metadane, które opisują sposób ich przetwarzania w ramach platformy.
 • Wolumen danych: oznaczailość danych, które platforma może obsłużyć w określonym czasie, zazwyczaj mierzonym w jednostkach takich jak np. bajty na sekundę, wiadomości na sekundę itp. Wolumen danych jest kluczowym wskaźnikiem efektywności platformy integracyjnej, ponieważ im wyższy, tym więcej danych może być przetworzonych w krótszym czasie, co z kolei oznacza szybsze działanie i lepszą wydajność całego systemu.

Warto zauważyć, że nowy model cenowy uwzględnia wyłącznie rzeczywiste wykorzystanie, zgodne z potrzebami biznesowymi oraz przepływy danych wykorzystywane w standardowym procesie korzystania z platformy MuleSoft. Zgodnie z informacjami w dokumentacji dotyczącej pakietów cenowych MuleSoft oznacza to, że klient płaci jedynie za to, co faktycznie wykorzystuje. Zmniejsza to próg wejścia i sprawia, że mniejsze integracje są bardziej przystępne cenowo.

Czym charakteryzuje się nowy system cenowy MuleSoft? 

Jest on z pewnością bardziej szczegółowy i elastyczny niż poprzedni. Skupia się on na mniejszych, bardziej precyzyjnych pakietach danych, które firmy mogą dokupić, gdy ich obecne zasoby się wyczerpią. Jest to bardziej skalowalne i opłacalne podejście, którego nie należy mylić ze zliczaniem obciążenia CPU w chmurze.

Wprawdzie wprowadzenie tego modelu na szeroką skalę może jeszcze chwilę potrwać, ale spodziewamy się, że będzie cieszył się dużą popularnością. Stanowi on potwierdzenie zmiany optyki i rezygnacji z metryk opartych na rdzeniach CPU / vCore. Do tej pory firmy musiały szacować swoje zapotrzebowanie na zasoby z wyprzedzeniem, co często prowadziło do nagłej potrzeby skalowania ich w górę lub w dół. Nowy model cenowy MuleSoft ma potencjał, aby dostarczyć klientom bardziej elastyczne i precyzyjne narzędzia do zarządzania zasobami i sprawowania lepszej kontroli nad kosztami usług integracyjnych.

Pakiety cenowe MuleSoft 

W ramach nowego cennika MuleSoft klienci mają do wyboru dwa główne pakiety: Anypoint Integration Starter oraz Anypoint Integration Advanced. Obydwa zawierają kluczowe technologiczne elementy, takie jak Anypoint Runtime Manager, Anypoint Design Center i DataWeave, wraz z obsługą Cloudhub i interfejsów API. Najważniejszą różnicą między nimi są jednak limity użytkowania:

 • Integration Starter oferuje 50 flows, 5 milionów messages i 10 000 GB wolumenu danych rocznie.
 • Anypoint Integration Advanced zawiera 200 flows, 20 milionów messages i 40 000 GB wolumenu danych rocznie.

Oczywiście istnieją także inne różnice, ale dla mniejszych firm rozpoczynających działalność to właśnie te limity są najbardziej istotne w spełnieniu ich potrzeb integracyjnych. Po ich przekroczeniu klienci mają możliwość zakupienia dodatkowych pakietów flows (zawierających dodatkowo 200 GB wolumenu danych), pakietów messages (w paczkach po 1 milion) oraz pakietów wolumenu danych (dostępnych w paczkach po 100 GB, chociaż większość klientów zazwyczaj nie potrzebuje tej opcji, jak wskazuje MuleSoft).

MuleSoft bardziej dostępny dla średnich firm 

Wprowadzenie przez MuleSoft modelu cenowego opartego na rzeczywistym zużyciu zasobów to strategiczna zmiana, której celem jest zwiększenie dostępności usług zarządzania interfejsami API i integracji dla średnich firm. Wśród czynników, które wpływają na zmniejszenie bariery wejścia, wymienić należy: 

 • Niższe ryzyko finansowe: firmy nie muszą już płacić dużych sum za z góry oszacowane zasoby. Mogą elastycznie dostosowywać swoje potrzeby – zwiększać lub zmniejszać je w zależności od bieżącej sytuacji. 
 • Adaptacja do realnych wymagań: dzięki bardziej elastycznemu modelowi firmy mogą lepiej reagować na zmiany na rynku, unikając ryzyka przeinwestowania w usługi, z których w pełni nie skorzystają.  
 • Większa elastyczność operacyjna: nowy cennik pozwoli przedsiębiorstwom wdrażać nowe rozwiązania i innowacje z większą swobodą, mając pewność, że integracja z istniejącą infrastrukturą jest łatwiejsza do skalowania.  

Wszystkie te elementy sprawiają, że MuleSoft staje się kluczowym fundamentem infrastruktury wspierającej wszystkie obecne i przyszłe potrzeby biznesowe. 

Rezultaty dla operacji biznesowych 

Wprowadzenie modelu cenowego opartego na rzeczywistym zużyciu zasobów przez MuleSoft przynosi istotne zmiany operacyjne dla firm, szczególnie w zakresie budżetowania, planowania i alokacji zasobów.

Teraz organizacje mogą lepiej dostosować swoje wydatki do bieżących potrzeb operacyjnych, minimalizując ryzyko niewykorzystania zakupionych zasobów, co z kolei zwiększa efektywność finansową i pozwala na bardziej skrupulatne planowanie.

Z kolei promowanie kultury ciągłego uczenia się i podnoszenia kompetencji w zespole przyczyni się do lepszego przyjęcia i maksymalnej optymalizacji usług MuleSoft. Zachęcanie członków zespołu do korzystania z szerokiej gamy materiałów, szkoleń i wsparcia społeczności MuleSoft z pewnością wpłynie na większą produktywność, co z kolei ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zdobywanie przewagi konkurencyjnej w dynamicznym krajobrazie cyfrowej transformacji.

Strategiczne kwestie do rozważenia 

Dla średnich firm, które chcą korzystać z MuleSoft w nowym modelu cenowym zależnym od użytkowania, ważne jest strategiczne planowanie, aby w pełni wykorzystać dostępne korzyści.

Po pierwsze, szczegółowa analiza bieżących potrzeb integracyjnych i przyszłych celów biznesowych może pomóc w dopasowaniu usług MuleSoft do konkretnych wymagań. Korzystając z bogatego zestawu interfejsów API i możliwości integracyjnych oferowanych przez MuleSoft, firmy mogą usprawnić przepływy pracy, zwiększyć spójność danych i stworzyć bardziej elastyczną infrastrukturę IT.

Podczas integracji z istniejącymi systemami IT warto skupić się na najważniejszych obszarach, takich jak automatyzacja manualnych procesów, rozbudowanie możliwości analizy danych oraz tworzenie satysfakcjonujących doświadczeń klienta.

Nowa architektura systemów IT dla branży farmaceutycznej - Adamed

Nowy model cenowy MuleSoft otwiera przedsiębiorstwom drzwi do rozpoczęcia przygody z platformą od mniej złożonych rozwiązań, skupiających się na kluczowych problemach. Z czasem firmy mogą sięgać po bardziej rozbudowane opcje, dostosowując je do zmieniających się potrzeb i strategicznych celów biznesowych.

Podsumowanie 

Przejście MuleSoft do modelu cenowego opartego na rzeczywistym zużyciu to więcej niż zmiana w rozliczeniach; to szansa dla średnich przedsiębiorstw, aby redefiniować swoje podejście do integracji systemów i zarządzania interfejsami API, korzystając z potężnych możliwości, jakie daje platforma.

Dzięki większej elastyczności i skalowalności nowy cennik świetnie wpisuje się w dynamiczne potrzeby współczesnych przedsiębiorstw, oferując maksymalną efektywność kosztową. W efekcie jeszcze więcej organizacji będzie mogło przekonać się, jak usługi integracyjne mogą napędzić ich wzrost i zwiększyć konkurencyjność w cyfrowym świecie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

14.05.2024

Data Governance i Data Quality / Rosnący wpływ na biznes

Data Consulting

Najważniejsze są solidne fundamenty – to przesłanie sprawdza się zarówno jeśli chodzi o działalność budowlaną, jak i tworzenie procesów biznesowych. W tym drugim przypadku najczęściej opieramy się o dane, dlatego tak ważna jest ich jakość. Wraz z rozwojem zaawansowanych narzędzi do zarządzania danymi, takimi jak Business...

Phygital Illustration
08.05.2024

Phygital / Nowa era handlu

E-Commerce

Wraz z postępującą globalizacją technologia staje się coraz bardziej wszechobecna, a świat cyfrowy i świat fizyczny coraz bardziej się przenikają. Zacieranie granic pomiędzy tymi wymiarami zaowocowało powstaniem trendu zwanego „phygital”. Opisuje on synergiczną integrację tych dwóch światów w celu stworzenia nowych, innowacyjnych...

PIM Data Syndication Illustration
30.04.2024

Syndykacja danych / Skuteczne zarządzanie informacjami

Product Information Management

Adekwatne, sprawdzone informacje są prawdziwą siłą. Dla firm działających w różnych branżach stanowią często znaczący czynnik sukcesu w komunikacji z klientami i partnerami. Do optymalnego zarządzania informacjami służą systemy PIM (Product Information Management). Umożliwiają organizacjom skuteczne gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>