Rozwiązanie: Product Information Management (PIM) Branża: Budownictwo

Usprawnione zarządzanie produktami dla dystrybutora materiałów budowlanych

145 000+
Zarządzanych produktów
<process.enhanced>
Szybka aktualizacja danych
<updates.optimized>
Przyszłościowy system
<future.proofed>

Wyzwanie

Polski oddział SIG jest częścią międzynarodowego koncernu zajmującego się dystrybucją materiałów budowlanych. Firma posiada w swoim asortymencie specjalistyczne materiały niezbędne na każdym etapie prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. Grupa SIG tworzy rozległą sieć sprzedaży w 9 krajach Europy, a od kilku lat rozwija z sukcesami model sprzedaży omnichannel, łącząc zarówno sprzedaż tradycyjną, jak i kanały online.

W ramach trwającej transformacji cyfrowej realizowanej z Unity Group, SIG chciał usprawnić zarządzanie tysiącami produktów.

  • Celem klienta było zebranie wszystkich kluczowych informacji w jednym miejscu oraz wdrożenie nowocześniejszych rozwiązań do zarządzania produktami.
  • Dotychczas dane produktowe były rozproszone: część z nich przechowywano w systemie ERP a zdjęcia i grafiki na serwerze multimediów. Przesyłanie danych odbywało się przez protokół FTP, co było rozwiązaniem nieefektywnym.
  • Klient chciał uporządkować proces dodawania opisów produktowych, aby wyeliminować błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych.
  • Istotny był również czas aktualizacji danych na platformie e-commerce. Dotychczas ze względu na duży wolumen danych zmiany pojawiały się z dużym opóźnieniem. Mechanizm identyfikowania zmian był niewydajny, ponieważ musiał za każdym razem porównywać zbiory wszystkich produktów.
Bartosz Pilch
Group Director of Omnichannel
SIG

"Ze względu na bardzo szybko rosnącą ilość produktów w ofercie, dotychczasowy model pracy oparty o moduły systemu ERP wymagał wyborów między obniżeniem oczekiwań odnośnie do jakości danych a stałym powiększaniem zespołu za nie odpowiadającego. Dlatego wdrożenie systemu PIM — w pierwszej kolejności — podyktowane było potrzebą zwiększenia efektywności pracy zespołu zajmującego się zarządzaniem informacją produktową, przy jednoczesnym braku kompromisów dotyczących jakości. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że już po kilku miesiącach od pełnego uruchomienia systemu widzimy, że cel ten został zrealizowany."

Rozwiązanie

  • W celu usprawnienia procesu zarządzania informacją produktową, wdrożyliśmy system Pimcore oraz zintegrowaliśmy go z istniejącymi systemami firmy, w tym platformą e-commerce.
  • System Pimcore pobiera informację o utworzeniu nowego produktu z systemu ERP, a w PIM następuje wzbogacenie informacji produktowej o zdjęcia i inne niezbędne dane.
  • Pimcore umożliwia zarządzanie tysiącami indeksów, uzupełnianie kluczowych informacji produktowych w spójny i minimalizujący błędy sposób oraz automatyczne udostępnianie ich innym systemom.
  • Do przechowywania danych zamiast serwera multimediów wykorzystywana jest chmura AWS, dzięki temu informacje są bezpieczniejsze oraz możliwe jest wygodne zwiększanie potrzebnych zasobów.
  • Warstwa integracyjna MuleSoft wraz z narzędziem do kolejkowania wiadomości umożliwia automatyczne przesyłanie i aktualizowanie informacji między systemami firmy. W efekcie, dane produktowe na Platformie B2B aktualizowane są dużo szybciej.

Rezultat

145 000+
Zarządzanych produktów
Nowe rozwiązanie do zarządzania tysiącami produktów.
<process.enhanced>
Automatyczna aktualizacja danych
Informacje na platformie e-commerce są przesyłane automatycznie, dlatego nie ma konieczności ręcznego wprowadzania zmian.
<updates.optimized>
Jedno źródło prawdy
Wszystkie informacje o produktach są przechowywane w jednym miejscu.
<data.centralized>
Eliminacja błędów
Dzięki utworzeniu słowników produkty opisywane są w sposób jednolity.
<errors.minimized>
Oszczędność czasu
Dzięki opcji masowej edycji możliwe jest wprowadzanie szybszych zmian informacji produktowych.
<time.saved>
Przyszłościowy system
Wdrożony System PIM umożliwia w przyszłości tworzenie opisów w innych językach oraz zwiększanie liczby zarządzanych produktów.
<future.proofed>
Bartosz Pilch
Group Director of Omnichannel
SIG

"Sporą wartością we współpracy z Unity Group przy tym projekcie była możliwość przetestowania dostępnych na rynku rozwiązań przez zespół, który aktualnie korzysta z PIMa. Dzięki temu możliwy był wybór tego, który najlepiej dopasowany jest do naszych realiów biznesowych. Osobiście uważam, że kluczem do sukcesu we wdrożeniu była właśnie faza przygotowawcza, w której zostały zdefiniowane potrzeby użytkowników, zmapowane procesy oraz przetestowane dostępne na rynku rozwiązania."

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

142% wzrostu przychodów
ze sprzedaży online

SIG

Firma SIG Sp. z o.o. poprosiła nas o wdrożenie dedykowanej platformy e-commerce B2B opartej o technologię PHP.

<prize.rewarded>  <sales.increased>  <customers.engaged> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!