Rozwiązanie: B2C E‑Commerce Branża:

Transformacja krytycznego systemu legacy dla klienta z branży finansowej

Wzrost sprzedaży w kanale online o 18%
<sales.increased>
Obsługa 300% większego ruchu
<traffic.managed>
30% niższe koszty infrastruktury
<system.optimized>

Wyzwanie

Klient, lider w sprzedaży usług w branży finansowej, prowadzi działalność praktycznie w całości opierającą się o sprzedaż przez platformę e-commerce. Produkty oferowane są klientom 24/7 ze zmieniającymi się w czasie rzeczywistym cenami w zależności od wielu zmiennych.

Bardzo dynamiczny rozwój branży, zwiększające się wymagania klientów, a tym samym biznesu, wymuszały zmiany w systemie, co przekładało się na zlecanie kolejnych funkcjonalności, wprowadzanie modyfikacji oraz usprawnień. Nieład, który nawarstwiał się w systemie wobec braku jakości prac deweloperskich, uniemożliwił jego odświeżenie. Dotychczasowy dostawca widząc skalę problemów, postanowił wycofać się ze świadczenia usługi, wypowiadając umowę utrzymania i dalszego rozwoju systemu.

Klient został postawiony w sytuacji dla niego krytycznej – system był bowiem dla niego kluczowy, ponieważ odpowiadał za generowanie większości przychodów w firmie. W tym ciężkim momencie firma zgłosiła się do Unity Group z zapytaniem o wsparcie. Nasi eksperci, czując powagę sytuacji, bez zbędnej zwłoki przystąpili do działania.

 • Brak możliwości podążania z rozwojem systemu za potrzebami biznesowymi.
 • Nieustanna konieczność realizacji hotfix’ów, „gaszenia pożarów”.
 • Brak możliwości zapewnienia wysokiej dostępności dla każdego z komponentów systemu i brak działania SLA.
 • Duże problemy wydajnościowe systemu, które utrudniały kierowanie ruchu z prowadzonych kampanii.
 • Częste i długie przerwy w działaniu systemu, które generowały olbrzymie straty i niezadowolenie klientów.
 • System stał się wąskim gardłem dalszego rozwoju firmy.

Rozwiązanie

 • Razem z klientem wykonaliśmy szczegółową analizę ryzyka związaną z tranzycją i potwierdziliśmy możliwość jej przeprowadzenia.
 • System został zainstalowany na naszej infrastrukturze w MS Azure i jest kompatybilny ze środowiskiem produkcyjnym klienta.
 • Przygotowaliśmy projekt PoC (Proof of Concept) oraz tzw. „Due Diligence”.
 • Nastąpiła tranzycja utrzymania i rozwoju systemu od poprzedniego dostawcy do Unity Group.
 • Zapewniliśmy wysoką dostępność dla każdego z komponentów systemu oraz działanie SLA.

Rezultat

Wzrost sprzedaży online o 18%
Zwiększenie sprzedaży w kanale online o 18% już w pierwszych trzech miesiącach po zakończeniu projektu.
<sales.increased>
Obsługa 300% większego ruchu
Optymalizacja wydajnościowa systemu umożliwiająca obsłużenie 3x większego ruchu.
<traffic.managed>
30% niższe koszty infrastruktury
Ponowna instalacja systemu na naszej infrastrukturze w MS Azure.
<system.optimized>
Synchronizacja pracy
Umożliwienie pracy nad rozwojem systemu wielu zespołom developerskim.
<teams.enabled>
Większe bezpieczeństwo
Zabezpieczenie systemu na zidentyfikowane podatności, w szczególności na istotne zagrożenia OWASP.
<security.implemented>

Czego się nauczyliśmy?

Po zbadaniu stanu obecnego systemu klienta, zostały zaplanowane serie spotkań Pre KT Session (pre knowledge transfer session) z poprzednim dostawcą, który był odpowiedzialny za system. Na podstawie zebranej wiedzy przygotowaliśmy projekt PoC (Proof of Concept) oraz tzw. „Due Diligence” tranzycji utrzymania i rozwoju systemu od poprzedniego dostawcy do nas.

W wyniku pozytywnej oceny efektów, ale też jakości współpracy zostały podpisane kolejne umowy. Obecnie jesteśmy już nie tylko partnerem projektu tranzycji i refaktoryzacji, ale także szeregu rozbudów i utrzymania kolejnych systemów IT.

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!