Rozwiązanie: B2C E‑Commerce Branża: E-Commerce

Nowoczesna platforma e-commerce do sprzedaży usług elektronicznych

11%
Wzrost liczby zamówień zagranicznych
<revenue.grown>
Pełna integracja
<systems.connected>
Redukcja błędów
<risks.avoided>

Wyzwanie

Firma Asseco Data Systems S.A. powstała w 2016 roku i zaliczana jest do największych firm IT w Polsce. Spółka produkuje i rozwija oprogramowanie m.in. dla sektora leasingowego oraz samorządów, dostarcza infrastrukturę informatyczną, rozwiązania dla inteligentnych miast i budynków, oferuje centra danych, specjalizuje się także w usługach bezpieczeństwa i zaufania danych oraz komunikacji masowej. Działalność skoncentrowana jest na obsłudze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji samorządowej na rynku krajowym, ale spółka oferuje też swoje produkty na rynkach zagranicznych – w Europie, na terenie Afryki oraz Azji.

Istniejąca platforma e-commerce, oparta na Magento 1, nie była już w stanie sprostać wymaganiom wynikającym z szybkiego rozwoju firmy. Asseco poszukiwało nowego rozwiązania pozwalającego na skuteczniejszą dystrybucję usług elektronicznych do różnych grup klientów (B2B, instytucji publicznych i B2C), zapewniającego integrację z licznymi systemami firmy oraz umożliwiającego ekspansję międzynarodową. Ze względu na dynamiczne zmiany rynku, priorytetem Asseco było poprawienie ścieżki zakupowej klientów, a także dostosowanie platformy do potrzeby szczególnej grupy klientów, jaką są instytucje publiczne.

 • Wyzwaniem była duża ilość koniecznych do wykonania integracji, by umożliwić jednolity system sprzedaży w internecie.
 • Klient potrzebował wdrożyć trzy sklepy na potrzeby różnych rynków docelowych, obsługujące trzy różne waluty w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.
 • Istotne było poprawienie ścieżki zakupowej uwzględniającej nawyki klientów w oparciu o przeprowadzone badania.
 • Niezbędna była automatyzacja procesu sprzedażowego, obejmującego między innymi: zamówienia, płatności, obsługę klienta czy mailingi. Zautomatyzowany został także proces wymiany danych między systemami Asseco w celu zapewnienia spójności komunikacji z klientem oraz pełnej transparentności w dostępi
 • Konieczne było dostosowanie struktury użytkowników i danych adresowych do wymogów grupy docelowej Asseco. Klient potrzebował przebudowania struktury danych w taki sposób, aby umożliwić obsługę instytucji publicznych w Polsce, dla których jeden adres główny może posiadać wiele adresów podrzędnych.
 • Klient wymagał wdrożenia mechanizmu umożliwiającego usprawnienie weryfikacji płatności dokonywanych poprzez przelewy tradycyjne - typowe dla instytucji publicznych będących dużą grupą klientów Asseco.
 • Ważne było stworzenie indywidualnych cenników dla różnych typów klientów B2B i detalicznych oraz wdrożenie odroczonych płatności.
Tomasz Ewangelista
Dyrektor Działu Rozwoju Usług Bezpieczeństwa i Infrastruktury
Asseco Data Systems

"Doświadczenie i zaangażowanie wykazywane przez zespół Unity Group sprawiły, że wspólnie prowadzony projekt udało się zakończyć sukcesem. Doskonała współpraca, na każdym etapie wdrażania projektu. Współpraca z zespołem Jerzego to sprawne działanie i szybka organizacja pracy."

Rozwiązanie

 • Pracę dla Asseco rozpoczęliśmy od projektu analitycznego, obejmującego badanie potrzeb klienta w odniesieniu do nowego systemu oraz analizę grup docelowych klientów platformy.
 • Bazując na wypracowanych wnioskach i dotychczasowym doświadczeniu Asseco zdecydowaliśmy się na migrację platformy e-commerce z Magento 1 do Magento 2 Community Edition.
 • Zintegrowaliśmy platformę z różnorodnymi systemami wewnętrznymi (np. STER - ERP, Koliber) oraz zewnętrznymi (VIES – system wymiany informacji o VAT, PayPal, DotPay). W sumie zintegrowanych zostało aż 12 systemów.
 • Szybsze uzupełnienie danych i ich weryfikacja możliwa jest dzięki integracji z wewnętrznym systemem będącym centralną baza kontrahentów firmy (Koliber) – Asseco ma możliwość automatycznego pobieranie danych kontrahenta za pomocą numeru NIP z bazy firmy. W przypadku nowych klientów, dane pobierane są z baz centralnych takich jak CEIDG, REGON czy GUS.
 • Obsługa instytucji publicznych możliwa jest dzięki przebudowanej strukturze danych. Każdy adres główny (nabywcy, np. urzędu miasta) może mieć przypisanych wiele adresów podrzędnych (odbiorcy, np. szkoły w tym mieście).
 • Stworzyliśmy różne wersje sklepu wyświetlane po zalogowaniu w zależności od rodzaju Klienta – dla partnerów handlowych (sprzedawców), klientów biznesowych oraz detalicznych. Każdy z partnerów handlowych może mieć inny widok produktów oraz drzew kategorii.
 • Wdrożyliśmy możliwość definiowania i zamawiania pakietów produktowych, które dostępne są w programie partnerskim. System na bieżąco sprawdza stan produktów i umożliwia (bądź nie) tworzenie takich zestawów.
 • Partnerzy podzieleni zostali na grupy do których przypisane są odpowiednie poziomy rabatów, jednak każdy z kontrahentów może uzyskać również indywidualne poziomy cen. Dodatkową funkcjonalnością tego rozwiązania jest definiowanie ceny w zależności od ilości kupowanych produktów (im więcej, tym taniej) oraz możliwość indywidualnego udostępnienia odraczania płatności.
 • Stworzyliśmy złożony mechanizm odpowiedzialny za parowanie transakcji bankowych z zamówieniami złożonymi w e-commerce, który przyspiesza proces realizacji zamówienia i niweluje ewentualne błędy księgowe. System, na podstawie danych z banku, analizuje i przypisuje do zamówień przelewy, co umożliwia automatyczną weryfikację tych transakcji i wysyłkę odpowiednich komunikatów do klienta na temat statusów płatności – w tym ew. nadpłaty lub niedopłaty.

Rezultat

11%
Wzrost liczby zamówień zagranicznych
W wyniku wdrożenia zagranicznej instancji sklepu i rozwoju firmy nastąpił wzrost liczby zamówień w zagranicznej walucie o 11%.
<revenue.grown>
Pełna integracja
Platforma zintegrowana jest z wieloma systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi klienta, takimi jak VIES, STER, SOE czy SSO.
<systems.connected>
Redukcja błędów
Automatyczne pobieranie i weryfikacja danych kontrahentów pozwoliły na wyeliminowanie błędów przy obsłudze procesu sprzedaży.
<risks.avoided>
Indywidualne cenniki
Stworzone rozwiązanie umożliwia definiowanie cen produktów wg polityki cenowej, z rozróżnieniem na klientów B2B i detalicznych.
<business.customized>
Szybsza realizacja zamówień
Automatyzacja procesu zarządzania płatnościami bezpośrednio wpływa na szybkość realizacji zamówień i zmniejsza ryzyko wystąpienia pomyłek.
<process.optimized>
Usprawnienie obsługi instytucji publicznych
Nowa struktura danych kont kontrahentów ułatwia obsługę zamówień składanych przez instytucje publiczne.
<structure.supported>
Poprawa customer experience
Dostosowanie funkcjonalności sklepu i oferty do aktualnych potrzeb poszczególnych grup klientów.
<customers.enabled>
Łatwiejsze zakupy
Skrócenie ścieżki zakupowej klienta, dodanie nowych sposobów płatności i możliwość tworzenia zestawów sprawiają, że zakupy są wygodniejsze.
<orders.fulfilled>

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!