Rozwiązanie: Integracja Systemów Branża: Telekomunikacja

Migracja procesów integracji danych

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
<security.improved>
Szyfrowanie SSL
<standards.updated>
Szybki przekaz danych
<performance.optimized>

Wyzwanie

NetWorkS! To największa w Polsce firma zajmująca się planowaniem, budową i obsługą sieci telekomunikacyjnych. Do udziałowców NetWorkS! należą Orange Polska S.A i T-Mobile Polska S.A – najwięksi krajowi operatorzy komunikacji.

Unity Group dla organizacji NetWorkS! przeprowadziła złożoną operację przeniesienia integracji systemu zewnętrznego SPIN z systemem centrali Orange we Francji (Oceane), z platformy OpenESB na MuleESB.

  • Analiza obecnie zrealizowanych integracji na wycofywanej u klienta technologii OpenESB.
  • Rozpoznanie wykorzystywanego języka BPEL, zdiagnozowanie słabych punktów procesu.
  • Zaprojektowanie nowej, wydanej architektury integracyjnej, która wyeliminuje nadmiarowe elementy starego rozwiązania i wzbogaci proces o nowe, odpowiadające za monitorowanie procesów.

Rozwiązanie

  • Uproszczenie logiki realizowanych przepływów integracyjnych oraz rezygnacja z języka BPEL, co przełożyło się na łatwiejsze utrzymanie rozwiązania.
  • Wyeliminowanie zbędnych komponentów w architekturze logicznej. Dzięki temu obsługa zgłoszeń dotyczących usterek i awarii stacji przekaźnikowych, należących do dwóch wiodących dostawców telefonii komórkowych w Polsce, stała się szybsza i bardziej płynna.
  • Umożliwienie wykorzystania najnowszych, bardziej wydajnych i zawierających mniej błędów wersji komponentów oprogramowania (bazy danych, środowiska uruchomieniowe).
  • Wykorzystanie najnowszej wersji protokołu SOAP zapewniającego większe możliwości zarówno w zakresie funkcjonalnym, jak i bezpieczeństwa.
  • Eliminacja zbędnych i „błędogennych” komponentów w architekturze logicznej rozwiązania wprowadzających większy stopień skomplikowania oraz tzw. „dług technologiczny”.
  • Wdrożenie szyfrowania komunikacji za pomocą SSL pomiędzy systemami dziedzinowymi.

Rezultat

Szybka koordynacja awarii
Szybsza i łatwiejsza koordynacja napraw awarii przez dedykowane ekipy pracujące w terenie.
<coordination.advanced>
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji międzysystemowej przez zastosowanie szyfrowania.
<security.improved>
Stabilność integracji danych
Wykorzystanie popularnej i w pełni wspieranej platformy integracyjnej, przekładające się na stabilność integracji danych i poprawki ewentualnych błędów.
<stability.introduced>
Szyfrowanie SSL
Pełny wgląd w logi oraz monitoring skracające czas konieczny na zdiagnozowanie nieprawidłowości w procesach integracyjnych.
<standards.updated>
Wzrost kompetencji pracowników
Zwiększenie kompetencji kadry Networks! w obrębie wytwarzania i utrzymania projektów integracyjnych z wykorzystaniem MuleESB.
<competences.improved>
Szybki przekaz danych
Efektywne i niezawodne przekazywanie danych dotyczących awarii infrastruktury telekomunikacyjnej, krótszy czas reakcji na zgłoszenia i naprawę.
<performances.optimized>

Czego się nauczyliśmy?

Pierwszym bardzo istotnym zadaniem, stojącym przed Unity Group, było szczegółowe przeanalizowanie i zrozumienie definicji dotychczasowo realizowanych procesów integracyjnych, opracowanych w języku BPEL i umieszczonych w zasobach wycofywanej platformy integracyjnej OpenESB. Koniecznością było zaprojektowanie docelowej architektury logicznej rozwiązania, uwzględniającej eliminację zbędnych elementów oraz zastosowanie nowych komponentów odpowiadających za monitorowanie procesów.

Po zaimplementowaniu i zaakceptowaniu zmian, przeprowadzono kompleksowe testy odbiorowe klienta, polegające na porównaniu działania obu platform integracyjnych. Po pomyślnym przejściu testów rozwiązanie zostało wdrożone.

Dodatkowo dla wskazanej grupy pracowników klienta, eksperci z Unity Group przeprowadzili kilkudniowy cykl szkoleń i warsztatów, dotyczących wytwarzania oraz rozwoju rozwiązań integracyjnych, stworzonych przy pomocy platformy Mule ESB.

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!