Rozwiązanie: Product Information Management (PIM) Branża: Budownictwo

System zarządzania informacją produktową (PIM) obsługujący 2 mln indeksów

Kompletny model danych
<data.connected>
System klasyfikacji produktów ETIM
<systems.implemented>
Spójne dane produktowe
<products.standardized>

Wyzwanie

Kaczmarek Electric S.A. dysponuje rozbudowaną siecią hurtowni elektrotechnicznych i elektromarketów w całej Polsce. Swoją działalność skupia na obszarze branży energetycznej, telekomunikacyjnej i automatyki przemysłowej. Ponadto z jej usług korzystają także klienci z sektora przemysłowego i budowlanego, a także klienci indywidualni.

Firma Kaczmarek Electric S.A. jest najdynamiczniej rozwijającą się firmą w branży elektrotechnicznej w Polsce. Sieć hurtowni Kaczmarek Electric posiada ponad 100 oddziałów, usytuowanych zarówno w dużych miastach, jak i małych ośrodkach w całym kraju.

  • Potrzebą biznesową, z którą zwróciła się do nas firma Kaczmarek Electric, było zgromadzenie pochodzących z różnych systemów i baz informacji produktowych, tak żeby możliwe było zastosowanie spójnej, ustandaryzowanej treści i atrybutów produktów.
  • Ze względu na dużą bazę produktową – ok. 2 mln produktów – pojawiła się potrzeba wdrożenia systemu, który pozwoli na proste i wydajne zarządzanie danymi produktowymi.
  • Możliwość zastosowania własnego opisu produktu jak i systemu klasyfikacji wyrobów (ETIM) w ramach jednego formularza edycji, co zapewnia spójność danych produktowych.
  • Umożliwienie klasyfikowania produktów według różnych klas kategorii – klasyfikacji wewnętrznych oraz klasyfikacji ETIM.
  • Integracja z systemami zewnętrznymi.

Rozwiązanie

  • Wdrożenie PIM (Product Information Management) dla firmy Kaczmarek Electric S.A wymagało dokładnej analizy i ścisłej współpracy z klientem podczas tworzenia modelu danych, ponieważ informacje produktowe były rozbudowane i pochodziły z wielu źródeł. Docelowy model danych powstał w trakcie warszatów.
  • Zastosowaliśmy rozbudowaną klasyfikację i atrybuty ETIM z uwzględnieniem możliwości dodawania nowych atrybutów, co umożliwiło klasyfikowanie produktów według różnych klas kategorii.
  • Wprowadziliśmy w architekturze projektu rozwiązania, które sprawiają, że aplikacja zapewnia maksymalną wydajność nawet mimo bardzo dużej ilości produktów.
  • Projekt prowadzony był w metodyce zwinnej, aby dostarczyć rozwiązanie odpowiadające na potrzeby klienta. Podejście zwinne do realizacji sprawiło, że klient mógł z iteracji na iterację weryfikować pierwotne założenia, tym samym pozwoliło na wprowadzenie zmian do modelu danych.
  • Aplikacja daje możliwość integracji z systemami zewnętrznymi, co jednocześnie pozwala na jej rozwój w kierunku pobierania danych z systemu ERP oraz udostępniania danych do różnych kanałów sprzedaży (B2B, B2C).

Rezultat

Kompletny model danych
Model uwzględniający wszystkie potrzeby klienta oraz różne źródła danych.
<data.connected>
System klasyfikacji produktów ETIM
Łatwe przechowywanie, grupowanie oraz tworzenie atrybutów.
<system.implemented>
Spójne dane produktowe
Standaryzacja danych produktowych oraz możliwość dystrybuowania ich do partnerów i kontrahentów w wielu formatach.
<products.standardized>
2,000,000+
Wydajne zarządzanie danymi produktowymi
Możliwość wydajnego zarządzania zaimportowanymi danymi produktowymi przy dużej skali – ponad 2 mln indeksów.
<process.optimized.>

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!