Rozwiązanie: Product Information Management (PIM) Branża: Sektor meblarski

450% produktów więcej dzięki integracji z marketplace

+450%
Dodanych produktów
<revenue.grown>
Single Source of Truth
<customers.engaged>
Nowe kanały sprzedaży
<network.enabled>
White chest of drawers with decor and stylish chair near yellow wall

Wyzwanie

Black Red White to największa w Polsce grupa meblarska, posiadająca około 20% udziałów sprzedaży w krajowym rynku meblowym. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Firma już od trzech dekad oferuje zróżnicowany wybór produktów w konkurencyjnych cenach. Dzięki temu Black Red White stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych marek na polskim rynku. Obecnie oferta BRW dostępna jest nie tylko w salonach meblowych na terenie całej Polski i w sklepie internetowym, ale też na 55 rynkach zagranicznych.

W związku ze stałym poszerzaniem bazy asortymentowej firma chciała otworzyć marketplace dla partnerów i dystrybutorów, który pozwoli pozyskać nowe produkty dla klientów detalicznych marki BRW. Dodatkowo celem Black Red White było uruchomienie nowego kanału sprzedaży B2C za pośrednictwem popularnej w Niemczech platformy marketplace Home24. Niezbędne do tego było uporządkowanie, standaryzacja i scentralizowanie rozproszonych informacji produktowych, a także wykonanie integracji systemów.

 • Firma Black Red White miała kilka różnych źródeł i systemów przechowujących informacje o produktach, co skutkowało rozproszonymi, niejednolitymi danymi, a także problemami z ich aktualnością.
 • W miarę rozwijania asortymentu, zarządzanie danymi produktowymi stawało się trudne i czasochłonne, stąd potrzeba wdrożenia systemu umożliwiającego łatwą edycję, aktualizację i publikację informacji o produktach w wielu kanałach.
 • Przy stale rosnącej ofercie, konieczne stało się skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek, uwzględniając różne kanały takie jak własny e-commerce i marketplace.
 • Wraz z rozwojem firmy Black Red White pojawiła się także potrzeba wprowadzenia nowego modelu biznesowego – udostępnienie partnerom i dystrybutorom platformy marketplace i umożliwienie sprzedaży artykułów w sklepie online marki BRW.
 • Konieczne było dokonanie integracji wszystkich systemów w firmie i zapewnienie ich płynnego działania.
Mariusz Nowak
E-commerce and Omnichannel Strategy Director
Black Red White

"Bez uporządkowania bazy produktowej oraz wdrożenia rozwiązań systemowych, pozwalających na masowe importowanie danych pozyskanych od naszych partnerów, nie byłoby możliwe zarówno szybkie skalowanie oferty asortymentowej, jak i uruchomienie własnego marketplace’u. Integracja Pimcore’a z Baselinkerem natomiast ułatwiła nam rozpoczęcie sprzedaży bezpośredniej na rynkach zagranicznych. Wykorzystanie w tym celu platformy integracyjnej Unilinker zapewniło nam odpowiednią wydajność i elastyczność. Nasz partner wdrożeniowy – zespół Unity Group dał nam odpowiednie wsparcie zarówno w zakresie doboru technologii, jak i przy realizacji tych projektów."

Rozwiązanie

 • Na początku współpracy przeprowadziliśmy warsztaty, aby zidentyfikować potrzeby firmy Black Red White.
 • W celu efektywnego zarządzania informacjami produktowymi wdrożyliśmy system klasy PIM – Pimcore.
 • Aby zapewnić pełną skalowalność i wydajność systemu PIM wykorzystaliśmy infrastrukturę chmurową AWS oraz Elasticsearch – narzędzie zaprojektowane do zaawansowanego wyszukiwania i indeksowania danych.
 • Wdrożenie systemu PIM podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował zasilenie e-commerce Black Red White danymi z ERP. Drugi polegał na otwarciu marketplace pod kątem przyjmowania produktów od zewnętrznych sprzedawców i udostępniania produktów do sprzedaży na własnej platformie e-commerce marki BRW.
 • Funkcjonalności systemu PIM obejmują także automatyczne grupowanie produktów w spójne struktury. Dzięki temu można w łatwy sposób powiązywać ze sobą artykuły – np. prezentowane komody w różnych kolorach będą widoczne jako warianty tego samego produktu, które można konfigurować z poziomu jednej karty, co znacznie przyśpiesza pracę.
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przepływu danych pomiędzy systemem PIM a marketplace wykonaliśmy odpowiednie integracje.
 • W wyniku integracji system PIM wysyła model danych do platformy marketplace, gdzie dostawcy uzupełniają informacje o produktach. Następnie PIM pobiera zaktualizowane dane i przekazuje je do e-commerce, gdzie prezentowane są klientom końcowym.
 • W celu zintegrowania systemów klienta, takich jak Pimcore czy ERP z narzędziem BaseLinker, skorzystaliśmy z wdrożonej wcześniej platformy integracyjnej Unilinker. Jest to autorski hub integracyjny Unity Group, zapewniający wysoką wydajność w przesyłaniu danych pomiędzy systemami.
 • Platforma integracyjna Unilinker umożliwia przesyłanie najważniejszych danych do systemu BaseLinker: danych produktowych i drzewa kategorii z Pimcore oraz stanów magazynowych, cen i faktur z systemu ERP.
 • Finalnie informacje produktowe trafiają na niemiecki marketplace Home24.
Interior of living room with yellow sofa and shelving unit

Rezultat

+450%
Dodanych produktów
W wyniku integracji z marketplace asortyment dostępny w e-commerce BRW zwiększył się niemal 5-krotnie w ciągu 3 miesięcy (20 000 vs 90 000 produktów).
<revenue.grown>
Single Source of Truth
Zgromadzenie wszystkich danych w jednej bazie i ich automatyczna aktualizacja sprawia, że PIM jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji dla całej organizacji.
<data.centralized>
Nowe kanały sprzedaży
Integracje z marketplace otworzyły nowe możliwości biznesowe, w tym związane ze sprzedażą cross border.
<sales.supported>
Sprawne zarządzanie danymi
PIM umożliwia efektywne zarządzanie informacjami o produktach we wszystkich kanałach dystrybucji danych.
<data.managed>
Oszczędność czasu
Dane wprowadzone do systemu PIM wysyłane są także do platform marketplace i e-commerce.
<time.saved>
Pełna integracja systemów
Integracja PIM z platformami e-commerce i marketplace umożliwia skuteczne zarządzanie danymi, szybki time-to-market oraz dostosowanie do różnych kanałów.
<systems.integrated>
Skalowalna architektura
AWS Cloud zapewnia możliwość skalowania infrastruktury w górę lub w dół w zależności od ilości danych produktowych i obciążenia systemu.
<future.proofed>
Mniejsze ryzyko błędów
Dzięki narzędziom AWS do monitorowania wydajności, dostępności i ogólnej stabilności infrastruktury, na której działa system PIM.
<risks.avoided>
BRW Cross-border model

Model cross-border e-commerce dla producenta mebli

Black Red White

Uruchomienie sprzedaży w marketplace dla BRW.

<crossborder.enabled>  <risk.mitigated>  <data.unified> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!