Rozwiązanie: Integracja Systemów Branża: Inne

100% bezpieczna i niezawodna infrastruktura danych

Lepsza efektywność
<business.enhanced>
Rozszerzona ochrona
<security.optimized>
Poprawa jakości pracy zespołów developerskich
<functionality.expanded>

Wyzwanie

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska jest liderem rynku świadczeń pozapłacowych. Od ponad 23 lat wspiera firmy w motywowaniu i budowaniu zaangażowania pracowników, a także wyznacza kierunek rozwoju narzędzi lojalizowania partnerów biznesowych, klientów i sił sprzedaży. Oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, m.in. karty przedpłacone, wirtualne karty, kupony, nagrody i e-nagrody.

Organizacja miała już doświadczenie w integracjach API, ale wymagały one modernizacji w związku z dynamicznymi zmianami rynku i realizowanymi wyzwaniami biznesowymi. Unity Group została poproszona o usprawnienie procesów wymiany danych pomiędzy systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, m.in. z Salesforce.

  • Niektóre zespoły wymagają dostępu tylko do określonych informacji lub usług, dlatego należało zmodernizować sposób zarządzania uprawnieniami.
  • Z technicznego punktu widzenia Sodexo posiadało ugruntowaną usługę Active Directory, pozwalającą na wdrożenie bezpiecznej integracji.
  • Ze względu na dużą liczbę obsługiwanych podmiotów niezbędna okazała się centralizacja zarządzania uprawnieniami w firmie, aby usprawnić realizację kluczowych celów biznesowych.
  • Aby umożliwić sprawne zarządzanie dużą ilością dostępnych API, należało stworzyć centralny system do ich kontroli. Brak takiego systemu przekładał się na brak jednolitych standardów w zakresie dostępu do API, co wpływało na jakość i wydajność pracy zespołów technicznych.
  • Wszystkie części systemu musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, co dodatkowo uczyniło kwestię bezpieczeństwa absolutną koniecznością. Należało skupić się na automatycznej reglamentacji dostępów użytkowników do usług, aby ograniczyć ręczne nadawanie uprawnień do syst
Marcel Gołuński
Enterprise Architect
Sodexo

"Zrealizowany dla Sodexo projekt pozwala na lepszą integrację danych i większą transparentność komunikacji, a także zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa cyfrowego. Dzięki automatyzacji i ujednoliceniu standardów wiele procesów w organizacji zostało usprawnionych i przyspieszonych, co przełożyło się też na efektywność podejmowanych działań."

Rozwiązanie

  • Wdrożony został WSO2 Identity Server, który następnie połączono z istniejącą już w organizacji usługą Active Directory. Dzięki temu powstał centralny punkt zarządzania uprawnieniami, systemami i tożsamościami użytkowników komunikujących się w całej infrastrukturze.
  • Wprowadziliśmy rozwiązanie WSO2 API Manager, zapewniając centralny punkt zarządzania funkcjonującymi w organizacji API. Umożliwia to bezpieczne publikowanie, monitorowanie, zabezpieczanie i eksponowanie usług cyfrowych.
  • Aby umożliwić integrację między systemami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, została wdrożona wydajna i skalowalna platforma integracyjna typu open source - WSO2 Micro Integrator.
  • Dostęp do poszczególnych API odbywa się z wykorzystaniem tokenów autoryzacyjnych w ramach standardu OAuth2.0. Jako dostawca tożsamości został wdrożony WSO2 Identity Server.
  • Wszystkie wdrożone komponenty zostały przygotowane w oparciu o kontenery Docker, których zaletą jest łatwa skalowalność i brak problemów z zależnościami.

Rezultat

Pełna spójność
Integracja systemów wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantuje zabezpieczenie wszystkich danych.
<data.protected>
Lepsza efektywność
Lepszy przepływ danych i automatyzacja usprawniają działalność firmy.
<business.enhanced>
Poprawa jakości pracy zespołów developerskich
Szybsza i efektywniejsza implementacja nowych usług dzięki centralizacji zarządzania uprawnieniami.
<functionality.expanded>
Rozszerzona ochrona
Dzięki centralizacji zarządzania tożsamościami, dostęp do informacji jest udzielany tylko właściwym interesariuszom.
<security.optimized>
Uporządkowanie architektury
Ustandaryzowanie integracji kolejnych aplikacji i systemów oraz zwiększenie efektywności tych działań.
<system.improved>
Reużywalność komponentów
Stworzenie elastycznej i rozwojowej architektury integracyjnej, możliwej do łatwej rozbudowy w przyszłości.
<future.enabled>
Marcel Gołuński
Enterprise Architect
Sodexo

"Doceniam profesjonalizm i rzetelność zespołu Unity Group. Współpraca przebiegała płynnie i terminowo, a do jej największych atutów należą elastyczność i otwartość na zastosowanie różnych rozwiązań."

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!