Strategie cenowe B2B w kanałach online i offline / Kompleksowy przewodnik

W wysoce konkurencyjnym świecie handlu B2B, strategia cenowa to nie tylko liczby — to narzędzie, które kształtuje rentowność, pozycję rynkową i ogólny sukces firmy. Wraz z rozwojem kanałów cyfrowych, strategie cenowe stały się bardziej skomplikowane, ale także bardziej istotne. Firmy muszą teraz skutecznie działać zarówno na rynkach online, jak i offline.

Zdając sobie sprawę, że metody ustalania cen produktów w sektorze B2B nie jest łatwa, opracowałem kompleksowy przewodnik, który zgłębia tę sztukę, dostarczając firmom praktycznych wskazówek. Będę również czerpać z ogromnej wiedzy Hermanna Simona, szczególnie z jego książki „True Profit! No Company Ever Went Broke Turning a Profit”.

Na czym polega strategia cenowa B2B?

Strategie cenowe B2B to metody i taktyki, które firmy stosują, aby ustalić cenę produktu i usług w relacjach business-to-business. Są one podstawą modelu przychodów firmy i wymagają dogłębnej znajomości dynamiki rynku, postrzegania wartości przez klientów oraz presji konkurencyjnej.

Wobec wyróżniającej się roli ceny jako czynnika napędzającego zysk oraz wymienionych tu szczególnych cech profilu jej oddziaływania należałoby oczekiwać, że przedsiębiorcy i menedżerowie najwyższego szczebla poświęcą cenie wiele uwagi. W praktyce często tak nie jest. Uwaga i energia zespołu zarządzającego skierowane są raczej na inny czynnik napędzają cy zysk, mianowicie na koszty.

Hermann Simon

Dynamika cen online vs offline

Różnica między cenami online a offline jest wyraźna. Ceny online muszą być często bardzo dynamiczne, zdolne do szybkich zmian w odpowiedzi na zmiany rynkowe, takie jak ceny konkurencji i wahania popytu. Natomiast ceny offline mogą bardziej opierać się na budowaniu relacji i negocjowanych umowach, które odzwierciedlają długoterminowe zaangażowanie.

Ponadto sprzedaż online przyniosła potężny pakiet innowacji cenowych. Należą do nich: stawki ryczałtowe, dynamiczne ceny, freemium (produkt lub usługa dostępne za darmo, ale niektóre ich funkcje wymagają opłat), systemy prepaid, Pay-per-Use (opłata za korzystanie, a nie za posiadanie produktu) lub „Podaj swoją cenę”.

Hermann Simon

Dopasowanie strategii cenowych online i offline jest kluczowe dla zachowania spójności w postrzeganiu marki i doświadczeniu klienta. Firmy muszą zadbać, aby ich strategie cenowe odzwierciedlały wartość oferowaną klientom, a jednocześnie były konkurencyjne i spójne we wszystkich kanałach sprzedaży.

Przegląd modeli cenowych B2B

Zrozumienie różnych modeli cenowych B2B i sposobów ich dostosowania do różnych sytuacji biznesowych jest kluczowe dla każdej firmy, która chce ulepszyć swoją strategię cenową. Każdy model ma swoje plusy i minusy, a wybór odpowiedniego może znacząco wpłynąć na rentowność i sukces firmy na rynku. Sprawdźmy przykłady strategii cenowych w sektorze B2B.

Strategia koszt-plus

Ten model polega na dodaniu standardowej marży do kosztu produkcji produktu. Jest to jedna z najprostszych strategii cenowych, łatwa do obliczenia i zastosowania.

Zalety:

 • Prostota i przejrzystość: łatwy model do zrozumienia dla wszystkich interesariuszy.
 • Stała marża zysku: zapewnia przewidywalną marżę na sprzedaży.

Wyzwania:

 • Brak konkurencyjności: nie uwzględnia cen konkurencji, co może prowadzić do cen zbyt wysokich lub zbyt niskich.
 • Ignorowanie wartości dla klienta: nie uwzględnia, ile klient jest gotów zapłacić w oparciu o postrzeganą wartość.

Strategia koszt-plus jest często stosowana dla produktów o jasno określonych cenach i standardowych specyfikacjach, zwłaszcza w branżach, gdzie dominują długoterminowe kontrakty i stabilne koszty.

Strategia wartości

W tym modelu ceny ustalane są głównie w nawiązaniu do wartości produktu lub usługi dla klienta.

Zalety:

 • Wyższe marże zysku: pozwala firmom na pobieranie wyższych opłat za produkty, które cieszą się dużym uznaniem wśród klientów.
 • Skupienie na kliencie: dopasowanie cen do tego, jak klient postrzega wartość produktu, może poprawić zadowolenie i lojalność konsumentów.

Wyzwania:

 • Złożoność w określaniu wartości: Wymaga dokładnego zrozumienia potrzeb klientów oraz trendów na rynku.
 • Ryzyko niewłaściwej wyceny: nieprawidłowe oszacowanie wartości może skutkować cenami, które odstraszają klientów.

Ceny oparte na wartości są idealne dla niestandardowych rozwiązań lub produktów niszowych, gdzie firma może jednoznacznie udowodnić wartość dla klienta, takich jak specjalistyczne oprogramowanie lub zaawansowany sprzęt produkcyjny.

Internet radykalnie zmienił warunki kalkulacji cen, co może mieć znaczący wpływ na sam zysk. W e-commerce technicznie łatwiej jest szybko zmieniać ceny. Dzięki wykorzysaniu tych możliwości ceny zmieniają się częściej niż w tradycyjnym świecie.

Hermann Simon

Model wielopoziomowy

Polega na tworzeniu kilku poziomów cenowych, z których każdy oferuje inny zestaw funkcjonalności lub poziomów obsługi.

Zalety:

 • Segmentacja rynku: pozwala firmom zaspokoić różne poziomy potrzeb klientów, również w zależności od ich możliwości finansowych.
 • Większe możliwości przychodowe: zachęca klientów do wyboru wyższych poziomów cenowych dla lepszych funkcji, zwiększając przychody.

Wyzwania:

 • Złożoność w zarządzaniu: wymaga starannego zarządzania, aby zachować przejrzystość i zapobiec zamieszaniu klientów.
 • Równoważenie poziomów: Kkluczowe jest zaprojektowanie poziomów, w taki sposób, aby były wyraźnie zróżnicowane, a jednocześnie atrakcyjne dla różnych segmentów klientów.

Ceny wielopoziomowe są skuteczne w przypadku produktów SaaS, usług subskrypcyjnych oraz w każdym scenariuszu, gdzie produkty lub usługi mogą być oferowane w różnych poziomach wartości.

Modele subskrypcyjne

Subskrypcje to system, w którym klienci płacą regularną opłatę za ciągły dostęp do produktu lub usługi, zazwyczaj na podstawie miesięcznej lub rocznej umowy.

Zalety:

 • Przewidywalne przychody: subskrypcje zapewniają stały strumień dochodów i ułatwiają prognozowanie przychodów.
 • Utrzymanie klientów: zachęcają do długoterminowych relacji z klientami i regularnych zakupów.

Wyzwania:

 • Koszty pozyskania klientów: mogą być wysokie, ponieważ trzeba przekonać klientów do długoterminowych korzyści.
 • Wymagana wysoka jakość usług: konieczna jest stała doskonałość w świadczeniu usług, aby zatrzymać klientów.

Modele subskrypcyjne cieszą się rosnącą popularnością w branżach takich jak oprogramowanie, usługi informacyjne i inne dziedziny, gdzie kluczowe jest utrzymanie ciągłego zaangażowania klientów.

Łączenie modeli dla sukcesu online i offline

Podczas wprowadzania nowych modeli cenowych w kanałach online i offline, istotne jest zachowanie spójności, jednocześnie dostosowując się do specyfiki każdego kanału. Na przykład, ceny online mogą wymagać większej elastyczności, aby szybko reagować na zmiany na rynku, podczas gdy ceny offline mogą bardziej skupiać się na budowaniu relacji i oferowaniu rabatów ilościowych.

Aby efektywnie łączyć te modele, firmy powinny korzystać z technologii do synchronizacji zmian cen w sposób płynny we wszystkich kanałach. Zaawansowana analiza danych może pomóc w dynamicznym dostosowywaniu cen i personalizacji ofert na podstawie historii interakcji i preferencji klientów.

Zrozumienie i odpowiednie wdrożenie tych modeli cenowych pozwala firmom nie tylko zaspokoić różnorodne potrzeby swoich odbiorców, ale także zwiększyć zdolność do skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej zarówno na tradycyjnych, jak i cyfrowych rynkach.

Polityka cenowa B2B krok po kroku

Skutecznie wdrożona strategia cen wymaga podjęcia kilku kroków:

 • Analiza rynku: gromadź i analizuj dane dotyczące trendów rynkowych, potrzeb klientów oraz warunków ekonomicznych, aby dokładnie zrozumieć sytuację na rynku.
 • Benchmarking konkurencji: zidentyfikuj głównych konkurentów i przeanalizuj ich strategie cenowe, aby poznać standardy branżowe oraz znaleźć potencjalne możliwości różnicowania.
 • Segmentacja klientów: podziel swoją bazę klientów na różne grupy, które posiadają podobne cechy lub potrzeby, co może pomóc w efektywniejszym dopasowaniu strategii cenowych.
 • Wybór odpowiedniego modelu cenowego: wybierz model cenowy, który współgra z celami biznesowymi i pozycjonowaniem na rynku, bazując na wnioskach wyciągniętych z powyższych analiz..
 • Integracja technologiczna: wykorzystaj systemy ERP i CRM do zarządzania oraz wdrażania strategii cenowych. Te systemy pomagają w monitorowaniu danych sprzedaży, preferencji klientów oraz trendów rynkowych, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjnych cen.

Przykłady zastosowań strategii cenowych B2B

W zróżnicowanym świecie B2B, firmy muszą zmierzyć się ze skomplikowanymi strategiami cenowymi, które są kluczowe dla ich sukcesu. Od produkcji po handel detaliczny, wiele branż działa zarówno w kanałach B2B, jak i B2C, co sprawia, że skuteczne strategie cenowe są niezbędne do utrzymania konkurencyjności i rentowności.

Badania wykazały, że w okresie trzech miesięcy w aptece internetowej zmieniło się 87% wszystkich cen, w sklepie z elektroniką 67%, w sklepie odzieżowym 50%, a w sklepie z częściami samochodowymi 40%. Chociaż wpływ tych zmian na zysk nie jest do końca znany, dynamiczne zmiany cen i częste wojny cenowe tworzą zarówno szanse, jak i poważne wyzwania.

Hermann Simon

Sprawdźmy, jak różne branże wdrażają spersonalizowane strategie cenowe, aby sprostać swoim wyzwaniom i osiągnąć określone cele.

1. Strategie cenowe B2B w przemyśle produkcyjnym

W przemyśle produkcyjnym firmy muszą sprostać wyzwaniu obsługi zróżnicowanej bazy klientów, jednocześnie rywalizując na bardzo konkurencyjnym rynku. Duży producent sprzętu przemysłowego obsługuje na przykład zarówno małych wykonawców, jak i międzynarodowe korporacje. Ta różnorodność wymaga strategii cenowej, która uwzględnia różne zdolności zakupowe i potrzeby, nie obniżając przy tym rentowności.

Kluczowym wyzwaniem jest tu opracowanie modelu cenowego, który zachęca do większych zamówień ilościowych, jednocześnie pozostając atrakcyjnym dla mniejszych nabywców. Rozwiązaniem jest cennik wielopoziomowy, który różnicuje ceny w zależności od ilości zamówień oraz poziomu zaangażowania klienta. Taka strategia maksymalizuje marże, zachęcając do większych zamówień, a jednocześnie zwiększa satysfakcję klientów, oferując ceny dostosowane do różnych segmentów nabywców. Dzięki wdrożeniu wielopoziomowej strategii cenowej, producenci mogą skutecznie segmentować rynek, poprawiać marże i utrzymywać konkurencyjne ceny.

2. Strategie cenowe B2B w przemyśle meblarskim

Producenci mebli, którzy sprzedają swoje produkty zarówno w salonach wystawowych, jak i bezpośrednio do konsumentów przez internet, muszą umiejętnie zarządzać potencjalnymi konfliktami między kanałami sprzedaży. Ceny muszą być ustawione tak, aby nie zniechęcać partnerów handlowych, a jednocześnie przyciągać konsumentów, którzy są przyzwyczajeni do porównywania cen online.

Przemysł meblarski często zmaga się z dużą zmiennością preferencji klientów i wysoką wrażliwością na ceny, zwłaszcza w internecie. Rozwiązaniem jest wprowadzenie różnych strategii cenowych dla sprzedaży online i offline. Ceny offline mogą skupiać się na zamówieniach hurtowych i budowaniu długoterminowych relacji z salonami sprzedaży, oferując stabilne i przewidywalne ceny. Z kolei ceny online są bardziej dynamiczne i często dostosowywane na podstawie konkurencyjności cen oraz analiz zachowań konsumentów. Takie podejście pomaga unikać konfliktów między kanałami sprzedaży i pozwala firmie skutecznie dotrzeć do różnych segmentów klientów.

3. Strategie cenowe B2B w przemyśle spożywczym

Dystrybutorzy w przemyśle spożywczym, tacy jak firma specjalizująca się w suszonych owocach i orzechach, obsługują różnorodne grupy klientów, w tym szkoły, biura, restauracje i hotele. Każdy z tych segmentów ma swoje unikalne wymagania dotyczące wielkości zamówień, częstotliwości dostaw i wrażliwości cenowej, co sprawia, że standardowe strategie cenowe nie są wystarczająco efektywne.

Aby sprostać tym wyzwaniom, warto opracować niestandardową platformę e-commerce B2B, która automatycznie dostosowuje ceny w zależności od typu klienta, wielkości zamówienia i częstotliwości zakupów. Integracja tej platformy z systemem ERP umożliwia zarządzanie zapasami i cenami w czasie rzeczywistym, co zapewnia efektywność operacyjną i większe zadowolenie klientów. Takie rozwiązanie nie tylko usprawnia operacje, zmniejszając potrzebę ręcznego dostosowywania cen, ale także oferuje klientom uczciwe i przejrzyste ceny dostosowane do ich specyficznych potrzeb.

Te przykłady pokazują, jak ważne są solidne strategie cenowe B2B w różnych branżach. Rozumiejąc i reagując na unikalne wyzwania swoich rynków, firmy mogą wdrażać skuteczne strategie cenowe, które zwiększają rentowność i lojalność klientów.

Rozwiązywanie kluczowych wyzwań B2B pricing

Podczas implementacji skutecznych strategii cenowych firmy mogą napotkać następujące wyzwania:

 • Spójność w kanałach: utrzymanie jednolitych cen w różnych kanałach sprzedaży bywa trudne, zwłaszcza gdy trzeba równoważyć dynamiczne zmiany cen online ze stabilnością cen offline.
 • Złożoność struktury cen: zarządzanie skomplikowanymi strukturami cenowymi dla różnych produktów, usług i segmentów klientów wymaga zaawansowanych narzędzi i procesów zarządzania.
 • Integracja nowych technologii: wprowadzanie nowych technologii wspierających decyzje cenowe może być wyzwaniem, szczególnie dla firm korzystających z przestarzałych systemów.
 • Wrażliwość rynku: rynki B2B są bardzo wrażliwe na zmiany cen, co może wpływać na długoterminowe relacje z klientami i umowy.

Warto pamiętać, że wiele cen powstaje podczas negocjacji, a nie jest jednostronnie ustalanych przez sprzedawcę. Dotyczy to większości transakcji B2B, ale również dużych zakupów konsumenckich, takich jak samochody czy mieszkania.

Hermann Simon

Strategiczne rozwiązania

Aby przezwyciężyć te wyzwania, firmy mogą zastosować kilka strategicznych rozwiązań:

 • Zaawansowana analityka: Wdrażaj analizę predykcyjną i modelowanie danych, aby podejmować świadome decyzje cenowe na podstawie danych rynkowych w czasie rzeczywistym.
 • Zespoły międzyfunkcyjne: Twórz zespoły

Zmagania z kluczowymi wyzwaniami w wycenie B2B

Firmy często stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z wdrażaniem skutecznych strategii cenowych:

 • Spójność w różnych kanałach: Zapewnienie spójności cen w różnych kanałach sprzedaży może być trudne, szczególnie przy balansowaniu dynamiki online ze stabilnością offline.
 • Złożoność struktury cenowej: Zarządzanie skomplikowanymi strukturami cenowymi w różnych produktach, usługach i segmentach klientów wymaga solidnych narzędzi zarządzania i procesów.
 • Integracja nowych technologii: Wdrażanie nowych technologii wspomagających decyzje cenowe może być trudne, zwłaszcza dla firm z przestarzałymi systemami.
 • Wrażliwość rynku: Rynki B2B mogą być bardzo wrażliwe na zmiany cen, co może wpływać na długoterminowe relacje z klientami i umowy.

„Należy również pamiętać, że wiele cen powstaje w trakcie negocjacji i nie jest jednostronnie ustalane przez sprzedawcę. Dotyczy to większości transakcji B2B, ale ceny są również negocjowane w segmencie konsumenckim przy większych zakupach, takich jak samochody czy mieszkania.” — Hermann Simon

Strategiczne rozwiązania

Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy mogą wdrożyć kilka strategicznych rozwiązań:

 • Wykorzystanie zaawansowanej analityki: wdrażanie analityki predykcyjnej i modelowania danych pozwala podejmować lepsze decyzje cenowe na podstawie aktualnych danych rynkowych.
 • Zespoły międzyfunkcyjne: tworzenie zespołów składających się z przedstawicieli działów sprzedaży, marketingu, finansów i IT zapewnia, że strategia cenowa jest spójna z ogólną strategią biznesową.
 • Pętle zwrotne z klientami: regularne zbieranie opinii od klientów na temat cen i ich wpływu na decyzje zakupowe pomaga dopracować strategię cenową.
 • Narzędzia dynamicznego ustalania cen: korzystanie z oprogramowania, które dostosowuje ceny w czasie rzeczywistym na podstawie warunków rynkowych, konkurencji i poziomów zapasów.
 • Ciągłe szkolenia: regularne szkolenia zespołu na temat trendów rynkowych i najlepszych praktyk w zakresie strategii cenowej pomagają zachować elastyczność w podejmowaniu decyzji.

Procesy ustalania cen rynkowych obejmują wszystko, od strategii, poprzez wprowadzenie ceny, aż po monitoring. Skuteczniejsze zarządzanie procesami cenowymi pozwala na zwiększenie rentowności sprzedaży, zwykle o 2 do 4 punktów procentowych.

Hermann Simon

Nowe trendy wpływające na strategię cenową B2B

Przyszłość wyceny B2B będzie kształtowana przez kilka kluczowych trendów:

 • Dynamic pricing: coraz więcej firm wdroży modele dynamic pricing, które pozwalają na dostosowywanie cen w czasie rzeczywistym na podstawie analiz warunków rynkowych.
 • Analityka predykcyjna: wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do przewidywania zachowań klientów i ich wrażliwości na ceny stanie się bardziej powszechne, umożliwiając dokładniejsze strategie cenowe.
 • Personalizacja: w miarę gromadzenia bardziej szczegółowych danych o klientach, spersonalizowane strategie cenowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji będą zyskiwać na znaczeniu.
 • Przejrzystość i etyka: w obliczu rosnącej kontroli nad praktykami cenowymi, firmy będą musiały zapewnić, że ich strategie są przejrzyste i etyczne, aby utrzymać zaufanie i lojalność klientów.
 • Globalne strategie cenowe: firmy działające na skalę globalną będą musiały opracować bardziej zaawansowane modele cenowe, które uwzględniają różne warunki ekonomiczne, regulacje i działania konkurencji.

Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję autonomicznie ustalają ceny. Pozwala to na przykład liniom lotniczym zmieniać taryfy nawet kilka milionów razy w roku.

Hermann Simon

Podsumowanie

Opanowanie strategii B2B pricing to nie tylko ustalenie właściwej ceny, ale także zrozumienie złożonych interakcji dynamiki rynkowej, percepcji klientów i presji konkurencyjnej. W miarę jak firmy poruszają się między kanałami online i offline, umiejętność adaptacji i innowacji w zakresie wyceny będzie kluczowa dla utrzymania wzrostu i rentowności.

Najważniejsze kroki, jakie firma B2B może podjąć, to przeprowadzenie dokładnych badań rynkowych, wybór odpowiednich modeli cenowych oraz integracja zaawansowanych narzędzi technologicznych wspierających te strategie.

Podsumowując, bez względu na to, czy dopiero zaczynasz zgłębiać zasady B2B pricing, czy też chcesz udoskonalić obecną politykę cenową, warto zastanowić się, jak holistyczne i elastyczne podejście może poprawić wyniki Twojej firmy. Właściwa strategia cenowa pomoże osiągnąć sukces w dzisiejszym dynamicznym środowisku rynkowym.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

18.06.2024

Magento jako CMS / Analiza funkcji zarządzania treścią

E-Commerce

Przygotowanie specjalnych ofert dla klientów to zdecydowanie za mało, żeby zdobyć pozycję lidera w dzisiejszym konkurencyjnym świecie e-commerce. Liczą się wszystkie niuanse, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej platformy e-commerce, która będzie stanowiła silnik Twojego sklepu. Sukces w e-commerce to zdecydowanie więcej, niż tylko...

11.06.2024

Architektura Composable w praktyce / Marketplace B2B w branży medycznej  

E-Commerce

Architektura Composable jest często polecana firmom, ale właściwie dlaczego? Zamiast mówić o niejasnych korzyściach z „kompozycyjności”, skupmy się na konkretach. To, że system jest „composable” pozwala na wdrażanie nowych kanałów, korzystając z istniejącej infrastruktury i podstawowych zasobów, jednocześnie zachowując wysoką...

04.06.2024

Chatbot: co to jest i jak działa asystent AI? 

AI

Dla wielu firm na całym świecie chatboty to jedno z najbardziej strategicznych narzędzi oferowanych przez sztuczną inteligencję (AI). Niezależnie od tego, czy używasz ich do generowania leadów, wsparcia klienta, czy jako wirtualnego asystenta osobistego, chatboty mają ogromny potencjał. Mogą stać się wizytówką Twojej firmy, działając jako...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>