Kluczowe elementy i rozwiązania z obszaru API

Intensywny rozwój API przeniósł łączność i wymianę danych na zupełnie nowy poziom. API stały się kluczowym elementem rozwiązań dla przedsiębiorstw, które opierają swoje narzędzia na danych z wykorzystaniem integracji między systemami.


Z poniższego artykułu dowiesz się:

  • W jakim kierunku rozwija się API
  • Co to jest API Life Cycle i jakie są jego kluczowe etapy
  • Co oznaczają pojęcia API Gateway i API Economy

Rozwój API 

API nie są już tylko narzędziem do realizacji celów biznesowych. Są również katalizatorem zmian i są coraz częściej monetyzowane przez nowoczesne przedsiębiorstwa. Wraz z pojawieniem się nowego podejścia, powstało wiele modeli oraz procesów, których wykorzystanie pozwala na zapewnienie wysokiej jakości i szybkości korzystania z API. 

Tworząc rozwiązania integracyjne, istotne jest rozpoznanie czego oczekujemy od wdrożenia platformy integracyjnej. Czy zastosowanie rozwiązania ma na celu integrację systemów wewnętrznych, korzystanie z publicznych i prywatnych API dostarczanych przez firmy trzecie, czy tworzenie własnych API, z którymi będą mieli się łączyć zarówno klienci wewnętrzni, jak i zewnętrzni. W zależności od podejścia (szczególnie dla tego ostatniego), warto zapoznać się z buzzwordami, które często przewijają się przy okazji wdrażania rozwiązań API. 

API Life Cycle Management  

Pojęciem często pojawiającym się przy tworzeniu rozwiązań integracyjnych jest Full Life Cycle API Management. Co kryje się za tym hasłem, dla którego Gartner buduje swój magiczny kwadrat?  Samo API management to proces tworzenia, publikowania i nadzorowania API w bezpiecznym i skalowalnym środowisku. Celem API Management jest również umożliwienie organizacji publikującej API, monitorowanie całego cyklu jego życia. Istotne jest upewnienie się, że potrzeby deweloperów i aplikacji korzystających z interfejsu są spełnione. Cykl życia API składa się z czterech kluczowych etapów: 

  1. Projektowania, którego wynikiem jest powstanie specyfikacji API (kontrakt) opisanej w ustandaryzowanym języku  RAML (RESTfull Api Modeling Language) lub Swagger. 
  2. Implementacji i testowania– implementacja interfejsów w zgodzie z ustalonymi kontraktami oraz zapewnienie testowalności dla implementacji.
  3. Wdrożenioraz zarządzania i monitoringu – kluczowym momentem w życiu API jest jego uruchomienie oraz udostępnienie w bezpieczny sposób  wykorzystując API Gateway. W ramach utrzymania API, często używa się ich wersjonowania, w szczególności utrzymania kilku różnych wersji API równolegle, oznaczania API jako przestarzałe lub testowe. 
  4. Udostępnienie dla developerów i zaangażowanie ich w jego użycie –  do pisania aplikacji mobilnych, pisania stron przez agencje itp. Specyfikację API można udostępniać za pomocą API Portalu dla wybranych użytkowników lub grup, albo udostępnić je całkowicie publicznie. API Portal powinien posiadać mechanizm subskrypcji do API, uzyskania kluczy dostępów oraz wglądu do aktualnej specyfikacji (kontraktu) API. Szczególnie przydatną funkcjonalnością nowoczesnych API Portali jest możliwość przetestowania metod lub wystawienia całego API jako atrapa (ang. mock). 
Rys. 1. API Lifecycle (źródło: https://blogs.mulesoft.com/)

API Gateway 

Ważnym pojęciem, które pojawiło się wcześniej jest API Gateway. Można je określić jako pojedynczy punkt styku pomiędzy zasobami a klientami, którzy chcą korzystać z tych danych. Zamiast dostarczać jeden typ interfejsu, API Gateway pozwala na wystawienie różnych API dla każdego klienta. Dzięki temu klient wysyła zapytanie tylko do jednego punktu, a API Gateway jest odpowiedzialne za skomunikowanie się z odpowiednimi usługami, w celu zwrócenia określonego komunikatu. Dodatkowo, możliwe jest utworzenie spójnych polityk bezpieczeństwa lub poziomów SLA per klient, czy też grup klientów.  

API Economy 

Intensywny rozwój technologii wokół API, w tym powstanie standardów modelowania i kontraktowania oraz systemy klasy API Management, pozwoliły na stworzenie wirtualnej ekonomii API. API stały się, nawiązując do trendów omnichannel, nowym kanałem dystrybucji dla produktów czy usług oraz sposobem na zawieranie korzystnych partnerstw. 

Dzięki szerokiemu zasięgowi poprzez publicznie dostępne API Portale, API pozwalają sięgnąć po nowych klientów, nowe źródła przychodów czy połączyć ze sobą – do tej pory osobne – światy chmury publicznej i systemów wewnętrznych. Jest to bardzo duża wartość, ale jeszcze niewystarczająca, by budować wokół tego biznes. Dopiero rozwiązania klasy API Management pozwoliły na monetyzację rozwiązania. Technologie tego typu nie tylko wspierają development, ale dają metody autoryzacji i zarządzania dostępami, billingowania czy naliczania płatności. Ściśle technologiczne rozwiązanie stało się więc motorem rozwoju biznesu, czy wręcz jedynym źródłem przychodu dla firm żyjących ze sprzedawania danych.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

12.10.2021

Single Source of Truth (SSoT) / Sposób na dług technologiczny

E-Commerce

Zbędne powtórzenia, niedokładność i niekonsekwencja to problemy, których każda firma chce uniknąć. Ich obecność często wskazuje na błędny wybór (lub użytkowanie) technologii. Użyte we właściwy sposób, odpowiednio dobrane technologie powinny usuwać powtórzenia w procesach, zapewnić większą przejrzystość i całościowo poprawiać...

05.10.2021

Personalizacja w e-commerce / Solidne podstawy

E-Commerce

Kiedy rozmawiamy, personalizacja często dzieje się nieświadomie. Interakcja jest wtedy płynna, a na potrzeby klienta reagujemy w czasie rzeczywistym. Obsługa w sklepie może pokierować ludzi w odpowiednie miejsce po coś, czego właśnie potrzebują – to sekret wszystkich dobrych sprzedawców. Co z Internetem? Tam musimy się dostosować. Trendy...

28.09.2021

Black Friday Checklist / Praktyczna lista kontrolna dla właścicieli portali e-commerce

E-Commerce

Każdego stresuje Black Friday, ale umówmy się, ci, których stresuje najmniej, to kupujący 😉 Za kulisami każdej wyprzedaży tego typu stoją całe działy IT, marketingu i wsparcia klienta, które muszą się dokładnie przygotować i obmyślić całą strategię działania. Nie wspominając już nawet o magazynie, logistyce i wszystkich następnych...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>