Kluczowe elementy i rozwiązania z obszaru API

Intensywny rozwój API przeniósł łączność i wymianę danych na zupełnie nowy poziom. API stały się kluczowym elementem rozwiązań dla przedsiębiorstw, które opierają swoje narzędzia na danych z wykorzystaniem integracji między systemami.


Z poniższego artykułu dowiesz się:

  • W jakim kierunku rozwija się API
  • Co to jest API Life Cycle i jakie są jego kluczowe etapy
  • Co oznaczają pojęcia API Gateway i API Economy

Rozwój API 

API nie są już tylko narzędziem do realizacji celów biznesowych. Są również katalizatorem zmian i są coraz częściej monetyzowane przez nowoczesne przedsiębiorstwa. Wraz z pojawieniem się nowego podejścia, powstało wiele modeli oraz procesów, których wykorzystanie pozwala na zapewnienie wysokiej jakości i szybkości korzystania z API. 

Tworząc rozwiązania integracyjne, istotne jest rozpoznanie czego oczekujemy od wdrożenia platformy integracyjnej. Czy zastosowanie rozwiązania ma na celu integrację systemów wewnętrznych, korzystanie z publicznych i prywatnych API dostarczanych przez firmy trzecie, czy tworzenie własnych API, z którymi będą mieli się łączyć zarówno klienci wewnętrzni, jak i zewnętrzni. W zależności od podejścia (szczególnie dla tego ostatniego), warto zapoznać się z buzzwordami, które często przewijają się przy okazji wdrażania rozwiązań API. 

API Life Cycle Management  

Pojęciem często pojawiającym się przy tworzeniu rozwiązań integracyjnych jest Full Life Cycle API Management. Co kryje się za tym hasłem, dla którego Gartner buduje swój magiczny kwadrat?  Samo API management to proces tworzenia, publikowania i nadzorowania API w bezpiecznym i skalowalnym środowisku. Celem API Management jest również umożliwienie organizacji publikującej API, monitorowanie całego cyklu jego życia. Istotne jest upewnienie się, że potrzeby deweloperów i aplikacji korzystających z interfejsu są spełnione. Cykl życia API składa się z czterech kluczowych etapów: 

  1. Projektowania, którego wynikiem jest powstanie specyfikacji API (kontrakt) opisanej w ustandaryzowanym języku  RAML (RESTfull Api Modeling Language) lub Swagger. 
  2. Implementacji i testowania– implementacja interfejsów w zgodzie z ustalonymi kontraktami oraz zapewnienie testowalności dla implementacji.
  3. Wdrożenioraz zarządzania i monitoringu – kluczowym momentem w życiu API jest jego uruchomienie oraz udostępnienie w bezpieczny sposób  wykorzystując API Gateway. W ramach utrzymania API, często używa się ich wersjonowania, w szczególności utrzymania kilku różnych wersji API równolegle, oznaczania API jako przestarzałe lub testowe. 
  4. Udostępnienie dla developerów i zaangażowanie ich w jego użycie –  do pisania aplikacji mobilnych, pisania stron przez agencje itp. Specyfikację API można udostępniać za pomocą API Portalu dla wybranych użytkowników lub grup, albo udostępnić je całkowicie publicznie. API Portal powinien posiadać mechanizm subskrypcji do API, uzyskania kluczy dostępów oraz wglądu do aktualnej specyfikacji (kontraktu) API. Szczególnie przydatną funkcjonalnością nowoczesnych API Portali jest możliwość przetestowania metod lub wystawienia całego API jako atrapa (ang. mock). 
Rys. 1. API Lifecycle (źródło: https://blogs.mulesoft.com/)

API Gateway 

Ważnym pojęciem, które pojawiło się wcześniej jest API Gateway. Można je określić jako pojedynczy punkt styku pomiędzy zasobami a klientami, którzy chcą korzystać z tych danych. Zamiast dostarczać jeden typ interfejsu, API Gateway pozwala na wystawienie różnych API dla każdego klienta. Dzięki temu klient wysyła zapytanie tylko do jednego punktu, a API Gateway jest odpowiedzialne za skomunikowanie się z odpowiednimi usługami, w celu zwrócenia określonego komunikatu. Dodatkowo, możliwe jest utworzenie spójnych polityk bezpieczeństwa lub poziomów SLA per klient, czy też grup klientów.  

API Economy 

Intensywny rozwój technologii wokół API, w tym powstanie standardów modelowania i kontraktowania oraz systemy klasy API Management, pozwoliły na stworzenie wirtualnej ekonomii API. API stały się, nawiązując do trendów omnichannel, nowym kanałem dystrybucji dla produktów czy usług oraz sposobem na zawieranie korzystnych partnerstw. 

Dzięki szerokiemu zasięgowi poprzez publicznie dostępne API Portale, API pozwalają sięgnąć po nowych klientów, nowe źródła przychodów czy połączyć ze sobą – do tej pory osobne – światy chmury publicznej i systemów wewnętrznych. Jest to bardzo duża wartość, ale jeszcze niewystarczająca, by budować wokół tego biznes. Dopiero rozwiązania klasy API Management pozwoliły na monetyzację rozwiązania. Technologie tego typu nie tylko wspierają development, ale dają metody autoryzacji i zarządzania dostępami, billingowania czy naliczania płatności. Ściśle technologiczne rozwiązanie stało się więc motorem rozwoju biznesu, czy wręcz jedynym źródłem przychodu dla firm żyjących ze sprzedawania danych.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

31.01.2023

Twoi klienci mówią w różnych językach? / Sprawdź wszystkie touchpointy!

E-Commerce

Komunikacja jest ważnym elementem w biznesie, szczególnie jeśli chodzi o rozmowy z klientami. Jednak warto zadać sobie pytanie, czy Ty i Twoi klienci mówicie tym samym językiem? Żyjemy przecież w wielokulturowym świecie i o ile oferta Twojej firmy nie jest skierowana do odizolowanego od cywilizacji plemienia, może się okazać, że nie ze...

System Integration based on AWS services
22.12.2022

Integracje systemów w chmurze – wszystko, co musisz wiedzieć na start

AWS

Firmy coraz częściej migrują swoją infrastrukturę do chmury publicznej — serwery, pamięci masowe, systemy CRM… Kolejnym elementem w tej cloudowej układance może być integracja systemów informatycznych. Jest to bardzo ciekawa opcja dla firm, które planują lub zaczęły korzystać z usług chmurowych. W tym artykule pokażemy Ci na...

16.12.2022

Transformacja handlu w branży meblarskiej / Znaczenie i kierunki rozwoju

E-Commerce

Cyfryzacja sprzedaży jest jedną z najważniejszych zmian, które czekają branżę meblarską w nadchodzącym czasie. Chociaż meble wciąż chętnie kupowane są stacjonarnie, zwiększone zainteresowanie kanałami online jest zauważalne także w tym sektorze. Digitalizacja to szereg zmian dotyczących całej organizacji – obejmuje między innymi...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>