6 kroków do wdrożenia API Economy

Jeszcze kilka lat temu pojęcie „komercjalizacji API” było dla większości organizacji mgliste i niejasne. Niewiele było też firm, które faktycznie zwiększały swoja rentowność poprzez udostępnione na zewnątrz API. Dzisiaj wszyscy zdają sobie sprawę, że posiadane dane i wykorzystywane wewnętrznie usługi są cenne i można na nich po prostu zarobić. Dotyczy to nie tylko firm z branży internetowej, ale praktycznie każdej większej organizacji. W niniejszym wpisie przedstawię:

  • czym jest API Economy
  • podstawowe modele biznesowe w tej koncepcji
  • możliwy sposób jej wdrożenia

Czym jest API Economy?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest samo API (ang. Application Programming Interface). Można je zdefiniować, jako interfejs umożliwiający różnym oddzielnym systemom komunikowanie się i wzajemną wymianę informacji. API Economy z kolei to koncepcja zakładająca, że informacje te wymieniane są w sposób komercyjny. Należy jednak rozumieć to pojęcie szeroko. Komercyjna wymiana zasobów informacyjnych nie musi opierać się na bezpośredniej płatności za dostęp do usług i danych. API może być udostępnione w innej formie (również publicznie – ogólnie dostępne). Istotne jest, że to udostępnienie pozytywnie wpływa na rentowność organizacji.

Przykładem może być udostępnienie danych partnerom, którzy oferując je dalej, zwiększą dostępność naszych usług, a co za tym idzie, wpłyną korzystnie na naszą sprzedaż. Partnerzy mogą też połączyć nasze usługi ze swoimi zwiększając ich atrakcyjność. Zależnie od udostępnianych zasobów finalne korzyści mogą być bezpośrednie (sprzedaż produktów za pieniądze) albo pośrednie (reklama, atrakcyjność w oczach klientów, przywiązanie). Wszystkie powyższe przykłady wynikają z danego modelu biznesowego API Economy.

Modele biznesowe API Economy

W 2013 John Musser zestawiał ze sobą dostępne na rynku modele API Economy, podzielone na 4 główne typy:

1. Publicznie dostępne

Model, który zgodnie ze statystykami wcale nie jest dominujący. Polega na udostępnianiu API bez opłat. Przykładami organizacji, które w ten sposób udostępniają usługi są np. Facebook oraz instytucje publiczne.

2. Płatne

Model biznesowy, polegający na płatnym dostępie do usług. Aby skorzystać z usługi trzeba dokonać opłaty, która może być wyliczona w dowolny sposób (za czas spędzony, ilość wywołań, procent zrealizowanej transakcji, itp.).

3. Deweloper wynagradzany

W tym modelu biznesowym to deweloper (firma zewnętrzna), która skorzysta z API może zostać wynagrodzona, gdyż przyniesie korzyść organizacji udostępniającej. Przykładem może być opłacenie dewelopera, który wykorzystując API, stworzy platformę umożliwiającą klientom subskrypcję naszych usług lub przenoszącą ich do naszych produktów. Zaznaczmy, że pojedyncze opłaty są zazwyczaj bardzo niewielkie i polegają na „podzieleniu się” tym, co zarobimy na kliencie.

4. Pośredni

Model ten zawiera wszystkie inne sposoby uzyskiwania korzyści z API, takie jak udostępnianie API dla wybranej grupy docelowej (np. tej która wykupiła licencję – Salesforce.com), czy umożliwienie firmom trzecim korzystanie z API, w celu zwiększania swojej pozycji na rynku poprzez pozyskiwanie treści (np. Twitter).

Szczegółowy podział modeli biznesowych API Economy, zaproponowany przez John’a Musser’a, widać na poniższym rysunku.

John Musser, API Business Models – 20 models in 20 minutes

6 kroków do komercjalizacji API

Zanim przystąpisz do wdrażania koncepcji API Economy, pamiętaj o kilku zasadniczych elementach:

1. Wytypowaniu udostępnianych danych i usług

czyli analizie tego jakie usługi i w jaki sposób mogą być dla organizacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Po ich wyselekcjonowaniu warto również przemyśleć, w jakiej kolejności powinny być one udostępnione.

2. Wyborze modelu biznesowego API

czyli skorzystaniu z jednego lub kilku modeli, celem zmaksymalizowania korzyści.

3. Mierzeniu efektywności

czyli zdefiniowaniu parametrów, za pomocą których możliwa będzie ocena potencjału i ewentualnego sukcesu przyjętej koncepcji API Economy.

4. Strategii API

wszystkie powyższe elementy powinny zostać spisane w formie dokumentu definiującego strategie organizacji w kontekście API. Taka strategia API powinna wynikać ze strategii informatyzacji przedsiębiorstwa i zawierać wszystkie charakterystyczne dla tego typu dokumentów elementy (cele, ramowy harmonogram, itd.).

5. Dostosowaniu API do oczekiwań użytkowników i deweloperów

zainteresowanie użytkowników aplikacji końcowych i deweloperów tworzących te aplikacje zdecyduje o sukcesie bądź porażce całego projektu. Należy więc zidentyfikować jakie wymagania mogą mieć te grupy w obszarze, w którym zamierzamy udostępnić API. Istotne są zarówno wymogi funkcjonalne (z których będą korzystać choćby pośrednio użytkownicy końcowi), jak i wymogi pozafunkcjonalne (ważne dla deweloperów).

6. Określeniu architektury i wyborze technologii realizacji

istnieje wiele możliwych ogólnych koncepcji architektonicznych, pozwalających udostępniać usługi w heterogenicznej infrastrukturze informatycznej. Większość z nich bazuje na szynie danych (ESB), stanowiącej centralny komponent takiej architektury. Wielu producentów oferuje bezpieczne i wydajne rozwiązania na licencji open-source. Dobrymi przykładami są tutaj produkty Mulesoft, czy WSO2, które dodatkowo posiadają w ofercie rozwiązania API Gateway. Jest to istotne zważywszy na fakt, że funkcjonalności API Gateway (projektowanie, publikowanie, zarządzanie, limitacja, analiza, bezpieczeństwo) są szczególnie ważne w przypadku niektórych modeli biznesowych API Economy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat API Management, zapraszamy tutaj.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

kroki migracji do chmury
26.09.2023

6 kroków skutecznej migracji do chmury AWS

Usługi chmurowe

Migracja do chmury Amazon Web Services (AWS), czyli platformy oferującej moc obliczeniową, hosting baz danych i usługi dostarczania treści, stała się nieodłączną częścią strategii rozwoju i transformacji cyfrowej wielu organizacji na całym świecie. To proces, który wiąże się z przekształceniem sposobu zarządzania zasobami IT, ale zmiany,...

19.09.2023

Jak stworzyć markę online w modelu D2C? / Branża meblarska

E-Commerce

Meble i e-commerce mogą wydawać się dwoma sprzecznymi terminami – dodawanie szafy do koszyka w sklepie internetowym to nadal dziwne uczucie – ale zakupy online stają się coraz ważniejszą częścią branży meblowej. Zasadniczo możemy podzielić ten sektor na dwie grupy: pierwsza umożliwia bezpośrednie zakupy online, a druga polega wyłącznie...

Content Commerce Blogpost Illustration
12.09.2023

Content Commerce / Jak zdobywać klientów poprzez treści?

E-Commerce

W erze cyfrowej tworzenie wartościowych i angażujących treści stało się warunkiem sukcesu, a content marketing to pojęcie znane każdemu specjaliście. Za każdą marką stoi historia prezentująca wartości, z którymi mogą identyfikować się klienci. Content commerce to strategia, która łączy treść z produktem lub usługą w sposób, który...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>