Czym jest AWS MAP? / Korzyści płynące z Migration Acceleration Program

AWS Migration Acceleration Program (MAP), czyli program przyspieszający migrację do chmury, to narzędzie zaprojektowane, aby pomóc firmom i innym organizacjom w migracji ich ekosystemów IT na platformę chmurową Amazon Web Services (AWS). Amazon wspiera organizacje w szybkim przejściu przez proces migracji, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka i maksymalizacji korzyści płynących ze stosowania AWS. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Czym jest migracja do chmury i jak działa AWS MAP?

Po pierwsze, musimy wyjaśnić, czym właściwie jest migracja do chmury. Odnosi się do procesu przenoszenia aplikacji, danych i reszty infrastruktury IT Twojej organizacji ze środowisk lokalnych (on-premises) do chmury. Obejmuje to przeniesienie tak naprawdę wszystkich składowych lokalnych serwerów lub centrów danych na platformę chmurową, taką jak Amazon Web Services (AWS).

AWS MAP to rozwiązanie, które dostarcza niezbędne fundamenty, zasoby i doświadczenie, aby wspierać użytkowników w tym złożonym procesie. Obejmuje to szereg elementów:
• Ocena gotowości do migracji – eksperci AWS ocenią Twoje obecne środowisko IT, infrastrukturę i aplikacje, z jakich korzystasz, aby ocenić Twoją gotowość do migracji do AWS. Firma dostarczy również rekomendacji i wskazówek dotyczących optymalizacji procesu migracji.
• Planowanie migracji – program AWS MAP pomaga w opracowaniu kompleksowego planu migracji dostosowanego do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Obejmuje to zdefiniowanie celów migracji, ustalenie harmonogramu, wybór odpowiednich narzędzi i usług do migracji oraz przedstawienie kroków niezbędnych do realizacji procesu.
• Migracja – MAP zapewnia wskazówki techniczne, najlepsze praktyki i praktyczne wsparcie podczas całościowego procesu migracji. Może to obejmować wykorzystanie narzędzi migracji AWS, takich jak AWS Server Migration Service (SMS), AWS Database Migration Service (DMS) lub AWS Snowball (w zależności od charakteru procesu).
• Optymalizacja po migracji – po zakończeniu migracji AWS MAP pomaga zoptymalizować przeniesione procesy i rozwiązania, aby zapewnić ich wydajne działanie na platformie AWS. Może to obejmować wdrożenie strategii optymalizacji kosztów, wykorzystanie natywnych usług AWS lub analizę dostępnych opcji poprawy wydajności.
• Szkolenia i edukacja – MAP AWS oferuje również zasoby szkoleniowe i warsztaty, aby edukować organizacje w zakresie usług dostępnych w AWS, najlepszych praktyk migracji i działania w chmurze. Pomoże to Twojej firmie w rozwoju niezbędnych kompetencji.

Jakie są korzyści z migracji do chmury?

Jako osoba odpowiedzialna za infrastrukturę IT możesz zastanawiać się nad potencjalnymi korzyściami płynącymi z migracji do chmury. Tutaj jednak wszystko zależy przede wszystkim od specyfiki i potrzeb Twojej firmy.

Jedną z najważniejszych zalet takiego rozwiązania jest skalowalność. Platformy chmurowe, takie jak AWS, oferują praktycznie nieograniczoną skalowalność, umożliwiając Twojej firmie łatwe zwiększanie lub zmniejszanie zasobów (w zależności od zapotrzebowania). Ta elastyczność umożliwia Ci realizację pracy na takim poziomie, na jakim w danym momencie potrzebujesz i optymalizację alokacji zasobów bez konieczności dużych inwestycji w sprzęt lub infrastrukturę IT.

Co więcej, migracja do chmury często może przynieść oszczędności w porównaniu z tradycyjną infrastrukturą lokalną. Dzięki chmurze organizacje mogą uniknąć dużych inwestycji w sprzęt i zamiast tego płacić za zużycie zasobów. Ponadto w cloud computing to dostawcy chmury zarządzają całą infrastrukturą, co zmniejsza zapotrzebowanie na zespół IT w Twojej firmie.

Na koniec warto wspomnieć, że odpowiednia strategia migracji do chmury umożliwia szybsze udostępnianie i wdrażanie wykorzystywanych zasobów oraz skraca czas wdrażania aplikacji lub usług na rynek. Platformy chmurowe oferują szeroką gamę gotowych usług, interfejsów API i narzędzi programistycznych, które usprawniają procesy tworzenia i wdrażania aplikacji, co przekłada się na dużą elastyczność działania Twojej firmy.

Dodatkowo, planując migrację ze środowiska on-premises do chmury pamiętaj również o takich kwestiach, jak:
• globalny zasięg i dostępność chmury,
• łatwy dostęp do kopii zapasowych (nawet po awarii),
• bezpieczeństwo,
• dostęp do zaawansowanych technologii.

Potencjalne ryzyka migracji i jak ich uniknąć z pomocą AWS MAP

Każda strategia migracji do chmury wiąże się z własnym zestawem potencjalnych zagrożeń. Chociaż AWS MAP nie odnosi się do żadnych konkretnych zagrożeń, to dostarcza rozwiązania, które mogą je zminimalizować lub wręcz wyeliminować:

 • Bezpieczeństwo i zgodność danych – przeniesienie danych do chmury budzi obawy o ich bezpieczeństwo. Aby ograniczyć to ryzyko, Amazon pomaga organizacjom zrozumieć, jakie środki bezpieczeństwa i certyfikaty zgodności zapewnia AWS. Firma oferuje szereg rozwiązań, takich jak szyfrowanie, kontrola dostępu i monitorowanie przenoszonych danych.
 • Przestoje i przerwy w świadczeniu usług – program migracji do chmury AWS zapewnia wiedzę niezbędną do zaplanowania i realizacji migracji przy minimalnych zakłóceniach. Pomaga to organizacjom opracowywać kompleksowe plany działania, które obejmują testowanie, środowiska przejściowe i etapy migracji w celu minimalizacji przestojów w dostępności usług.
 • Kompatybilność i wydajność aplikacji – aby uniknąć problemów ze zgodnością, narzędzie do migracji AWS pomaga w przeprowadzeniu oceny gotowości Twoich aplikacji do migracji. AWS wcześnie identyfikuje wszelkie wyzwania i oferuje wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich usług migracji do chmury AWS, aby zapewnić optymalne działanie wszystkich aplikacji w nowym środowisku.
 • Transfer danych i przepustowość – przesyłanie dużych ilości danych do chmury może być czasochłonne i wymagać dużej przepustowości. Asystent migracji do chmury AWS pomaga organizacjom opracować strategie transferu danych, obejmujące wykorzystanie AWS Snowball lub AWS DataSync. Firma daje również wskazówki dotyczące architektury sieci i wymagań dotyczących przepustowości, aby zminimalizować ryzyko związane z transferem danych.
 • Optymalizacja kosztów – bez odpowiedniego planowania koszty chmury mogą wymknąć się spod kontroli. Program MAP AWS pomaga organizacjom zrozumieć różne modele ustalania i alokacji kosztów. Zawiera również zalecenia dotyczące optymalizacji wykorzystywanych zasobów, wyboru odpowiednich typów instancji i wykorzystania narzędzi do optymalizacji kosztów, takich jak AWS Spot Instances.

Od czego zacząć program AWS MAP?

Faktem jest, że proces migracji do chmury może być nie lada wyzwaniem dla firm. Dlatego zdecydowanie warto skorzystać z pomocy doświadczonego partnera specjalizującego się w transformacji cyfrowej. Chętnie pomożemy Ci przejść przez cały proces! Ogólnie rzecz biorąc, MAP można podzielić na trzy główne etapy:

Źródło: https://aws.amazon.com/migration-acceleration-program/

Ale z naszego doświadczenia wynika, że najlepiej jest podzielić je na siedem mniejszych „kawałków”, które pomogą Ci efektywnie zrealizować ten proces w Twojej firmie:

 1. Określ cele migracji
  Określ cele swojej organizacji i zidentyfikuj procesy lub aplikacje, które planujesz przenieść do chmury. Zdefiniuj konkretne czynniki biznesowe stojące za Twoją decyzją i określ pożądane rezultaty. Upewnij się, że Twój partner technologiczny rozumie Twoją sytuację i oczekiwania.
 2. Zapoznaj się z programem AWS MAP
  Zapoznaj się z ofertą, zaletami i potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z tego narzędzia do migracji do chmury. Odwiedź witrynę AWS lub skontaktuj się z przedstawicielem Amazona, aby zebrać wszystkie potrzebne informacje. Na tym etapie wsparcie Twojego partnera technologicznego może być kluczowe (ekhem 😉). Rekomendujemy rozważenie następujących usług i narzędzi:
  • AWS Migration Readiness Assessment: proces analizy gotowości do migracji do chmury, zdefiniowania mocnych i słabych stron, a następnie zbudowania planu działania w celu wyeliminowania zidentyfikowanych luk.
  • AWS Cloud Adoption Framework (CAF): zestaw wytycznych, które pomogą Ci uzyskać całościowy obraz transformacji Twojej organizacji potrzebnej do udanej migracji do chmury.
  • AWS Migration Evaluator: narzędzie do zbierania informacji o środowisku i jego wykorzystaniu w celu oszacowania kosztów utrzymania potrzebnych zasobów w chmurze AWS.
 3. Skontaktuj się z Amazon Web Services
  Tutaj chodzi przede wszystkim o to, aby wyrazić swoje zainteresowanie programem MAP i poprosić o pomoc. Możesz skontaktować się z Amazonem za pośrednictwem strony internetowej AWS, jednego z przedstawicieli handlowych lub nawet infolinii. Jeśli współpracujesz z partnerem technologicznym, pomoże on pośredniczyć w tym procesie.
 4. Przeprowadź ocenę gotowości do migracji
  Współpracuj z ekspertami AWS lub ze swoim partnerem IT, aby ocenić Twoje obecne środowisko IT, infrastrukturę i stosowane aplikacje. Ta ocena pomoże zidentyfikować wszelkie problemy, wyzwania lub potencjalne zagrożenia związane z migracją. Otrzymasz też listę rekomendacji i wskazówek, jak zrealizować migrację.
  Nasze wsparcie w tym obszarze obejmuje pomoc w wyeliminowaniu luk w gotowości organizacji do pracy w chmurze, zarówno pod względem aspektów ludzkich (takich jak szkolenie pracowników), aktualizacji procesów IT, jak i aspektów technicznych. Klienci AWS często korzystają w tej fazie z następujących narzędzi:
  • AWS Application Discovery Service: narzędzie umożliwiające zbieranie szczegółowych danych na temat środowiska, w tym uruchomionych procesów i komunikacji sieciowej.
  • AWS Migration Hub: usługa, która automatyzuje planowanie i śledzenie migracji aplikacji za pomocą wielu narzędzi AWS i partnerów technologicznych AWS, umożliwiając wybór narzędzi migracyjnych najlepiej dostosowanych do potrzeb.
 5. Zaplanuj migrację
  Tutaj znowu ważna jest współpraca z partnerem technologicznym, aby stworzyć kompleksowy plan migracji dostosowany do konkretnych potrzeb Twojej organizacji. Plan ten powinien obejmować harmonogram, najważniejsze etapy, alokację zasobów oraz dobór odpowiednich narzędzi i usług niezbędnych podczas migracji.
 6. Zrealizuj migrację
  Czas wdrożyć opracowany plan migracji w życie. Wykorzystaj posiadane wskazówki, najlepsze praktyki i wiedzę techniczną zapewniane przez program, aby zapewnić sobie płynność procesu. Pamiętaj, że AWS oferuje różne narzędzia i usługi, które mogą pomóc w realizacji Twojej strategii.
 7. Optymalizacja i dostosowanie po migracji
  Po zakończeniu migracji należy jeszcze zoptymalizować i „dostroić” wszystkie przeniesione procesy i aplikacje. Obejmuje to wykorzystanie strategii optymalizacji kosztów chmury, określenie możliwości poprawy wydajności i zapewnienie wydajnego działania Twojej nowej chmurowej infrastruktury.
  Z naszego doświadczenia wynika, że wiele firm postrzega migrację jako okazję do modernizacji swoich aplikacji wykorzystujących starsze technologie. Oto kilka sprawdzonych sposobów:
  • Automatyzacja infrastruktury (elastyczność, kontenery, AI/ML).
  • Wdrożenie zwinnych praktyk (DevOps, automatyzacja testów, CI/CD, monitorowanie).
  • Wzorce architektury natywne dla chmury (bezstanowe, mikrousługi, bezserwerowe, jeziora danych).
  • Modernizacja serwerów przy użyciu systemu operacyjnego Windows, modernizacja baz danych i przejście na modele operacyjne oparte na produktach.

Metody te zwiększają innowacyjność, elastyczność, odporność na awarie i wydajność, przyspieszając osiąganie zaplanowanych wyników biznesowych.

Podsumowanie

Program AWS Migration Acceleration Program (MAP) ma na celu przyspieszenie i uproszczenie migracji na platformę chmurową Amazon Web Services (AWS). Oferuje on szereg usług, w tym ocenę gotowości, planowanie migracji, wsparcie wykonawcze, optymalizację po migracji i szkolenia w celu zapewnienia udanego przejścia na AWS.

Aby zapewnić płynną i udaną migrację, organizacje mogą skorzystać z wiedzy i wskazówek doświadczonego partnera technologicznego, zapewniając, że zastosowane rozwiązania są zgodne z ich unikalnymi wymaganiami.

Podsumowując, dzięki AWS MAP firmy mogą pewnie poruszać się po drodze migracji do chmury, ciesząc się licznymi zaletami skalowalności, oszczędności kosztów, szybszego udostępniania, odporności, bezpieczeństwa i innowacji. Współpraca z ekspertem technologicznym dodatkowo zwiększy korzyści płynące z programu, sprawiając, że przejście na AWS będzie płynnym i satysfakcjonującym doświadczeniem.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

PIM in Marketplace Platform
16.04.2024

Rola systemów PIM na platformach marketplace

E-Commerce

Dobrej jakości, kompletne informacje produktowe pozwalają sprzedawcom w odpowiedni sposób zaprezentować asortyment, a klientom znaleźć dokładnie to, czego szukają. Najpopularniejsze platformy marketplace działają niemalże jak wyszukiwarki, pozwalając konsumentom na zaawansowane filtrowanie ofert za pomocą wielu słów kluczowych i różnych...

11.04.2024

Nowy model cenowy MuleSoft / Niższy próg wejścia 

Integracja systemów

MuleSoft to lider integracji aplikacji i systemów, ułatwiający firmom tworzenie złożonych rozwiązań informatycznych, czerpiącym ze wszystkich dostępnych zasobów informatycznych. Producent oferuje także reużywalne API i konfiguracje umożliwiające proste łączenie zróżnicowanych systemów. Ostatnio MuleSoft wprowadził znaczące zmiany w...

09.04.2024

Recommerce / Znaczenie handlu wtórnego na rynku detalicznym

E-Commerce

W ciągu ostatniego roku lub dwóch recommerce zyskał ogromną popularność. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną konsumenci chętnie odsprzedają swoje rzeczy i kupują używane produkty, aby zaoszczędzić pieniądze. To z kolei wpływa na sytuację w sprzedaży bezpośredniej, dodatkowo zachęcając sprzedawców detalicznych do wejścia na rynek...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>