Cyfryzacja w ochronie zdrowia, czyli pacjent w centrum zainteresowania

Spośród wielu branż to system opieki zdrowotnej czerpie coraz więcej z nowych technologii. Tradycyjnie oparta o fizyczny kontakt i opiekę nad pacjentem, branża medyczna przechodzi „cyfrowe trzęsienie”, zwłaszcza od czasów pandemii COVID-19.

Jakie są najpopularniejsze rozwiązania w cyfryzacji ochrony zdrowia? I jak cyfrowa transformacja może podnosić jakość świadczeń medycznych i wspierać potrzeby pacjentów oraz personelu?

Czym jest cyfryzacja w ochronie zdrowia?

Cyfrowa transformacja w ochronie zdrowia to integracja technologii z praktykami medycznymi, które mają w zamyśle zwiększyć efektywność działania na linii pacjent-placówki medyczne. Cyfryzacja w sektorze ochrony zdrowia obejmuje szeroki zakres rozwiązań, wpływających na obsługę i leczenie pacjenta. Są to na przykład elektroniczna dokumentacja medyczna, telemedycyna, analiza danych czy diagnostyka z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Cyfryzacja w ochronie zdrowia ma przede wszystkim na celu poprawienie jakości opieki zdrowotnej dla pacjentów, usprawnienie procesów, lepsze i bezpieczniejsze zarządzanie danymi oraz zwiększenie dostępności usług medycznych.

Dzięki technologii firmy z sektora medycznego mogą poprawić jakość świadczeń medycznych, podejmować świadome decyzje na podstawie danych oraz stale dostosowywać swoje modele biznesowe do zmieniających się potrzeb pacjentów i rynku.

Jakie są zalety cyfryzacji w ochronie zdrowia?

Cyfrowa transformacja w ochronie zdrowia podnosi standard opieki i usprawnia wiele procesów.

Po pierwsze, cyfryzacja poprawia dotychczasowe doświadczenia pacjentów, zapewniając spersonalizowane leczenie, skracając czas oczekiwania i oferując zdalne konsultacje za pośrednictwem telemedycyny.

Po drugie, cyfrowe technologie w systemach ochrony zdrowia mogą jeszcze bardziej usprawnić i zautomatyzować zadania administracyjne, takie jak rejestracja pacjentów czy fakturowanie. Przykładem takiego usprawnienia są na przykład wdrożone przez Ministerstwo Zdrowia w 2020 roku e-recepty, które, choć w opinii farmaceutów nieidealne, bardzo ułatwiają życie pacjentom.

Z kolei spójne i zintegrowane dane umożliwiają pracownikom służby zdrowia podejmowanie jeszcze lepszych decyzji, co prowadzi do poprawy wyników leczenia pacjentów.

Platformy cyfrowe i wirtualne środowisko ułatwiają też współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu personel medyczny może pracować sprawniej i efektywniej.

Wreszcie, dzięki cyfryzacji, niemal każda placówka medyczna może rozszerzyć swój zasięg i dotrzeć do pacjentów, którzy wolą, lub czasami muszą, skorzystać z usług online.

Jak zmieniły się oczekiwania pacjentów

Oczekiwania pacjentów w zakresie opieki zdrowotnej są mocno skorelowane ze światem cyfrowym w społeczeństwie informacyjnym, co dzisiaj nie powinno już dziwić.  

Pacjentom zależy na wygodnym dostępie do elektronicznej dokumentacji medycznej. Chcą również łatwo rezerwować wizyty i tam, gdzie to możliwe, odbyć konsultację online w zaciszu własnego domu. Co ciekawe, około 40% pacjentów chce kontynuować korzystanie z telemedycyny od czasów pandemicznych. Co więcej, wraz z rozwojem urządzeń ubieralnych i aplikacji zdrowotnych, pacjenci stają się bardziej proaktywni w monitorowaniu swojego zdrowia i poszukują sposobów na wykorzystanie tych danych dla własnego dobra.

Bezpieczeństwo danych również jest istotne. Pacjenci powierzają dostawcom opieki zdrowotnej swoje najbardziej wrażliwe informacje i oczekują, że ich dane będą przechowywane w bezpieczny sposób i traktowane z zachowaniem najwyższej poufności.

Jak cyfryzacja zmienia ochronę zdrowia

Włączenie technologii cyfrowych do ochrony zdrowia to nie luksus, a konieczność.

Wraz ze zmianą oczekiwań pacjentów i rosnącym popytem na usługi online, firmy z branży medycznej muszą przedefiniować swój tradycyjny sposób działania. Konieczne jest przyjrzenie się różnym aspektom funkcjonowania organizacji i zdecydowanie, które z nich najbardziej skorzystają z cyfryzacji.

  • Zaangażowanie pacjentów: tradycyjne metody interakcji z pacjentami stają się przestarzałe. Platformy cyfrowe mogą oferować bardziej spersonalizowane usługi opieki zdrowotnej za pośrednictwem portali dla pacjentów, systemów rezerwacji wizyt i usług konsultacji online.
  • Wydajność operacyjna: ręczne zadania administracyjne, od rejestracji pacjentów po fakturowanie, mogą zostać zautomatyzowane, zmniejszając liczbę błędów i przyspieszając procesy.
  • Zarządzanie danymi: wraz z napływem danych pacjentów istnieje zapotrzebowanie na wydajne systemy przechowywania, wyszukiwania i analizy danych.
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw: śledzenie materiałów medycznych, zarządzanie zapasami i zapewnienie terminowego zaopatrzenia można usprawnić dzięki zintegrowanym rozwiązaniom cyfrowym.

Jakie rozwiązania napędzają cyfryzację w ochronie zdrowia?

Branża opieki zdrowotnej przechodzi fundamentalną zmianę, napędzaną cyfrową rewolucją i nowymi technologiami, które redefiniują sposób działania firm medycznych. Przyszłość opieki zdrowotnej to nie tylko transformacja cyfrowa, ale także bardziej niż kiedykolwiek działania zintegrowane i zorientowane na pacjenta.

Elektroniczna dokumentacja medyczna / fundament nowoczesnej ochrony zdrowia

Jeśli chodzi cyfryzację w opiece zdrowotnej, na pierwszy plan wysuwa się elektroniczna dokumentacja medyczna.

Elektroniczna dokumentacja medyczna to cyfrowa wersja tradycyjnych papierowych kart pacjenta. Zawiera historię choroby, postawione diagnozy, leki, plany leczenia, a nawet wyniki badań.  

Autoryzowane placówki i agencje mają dzięki temu łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do informacji o pacjencie w czasie rzeczywistym.

Jest to rewolucja, dzięki której pacjenci mogą liczyć na lepszą koordynację opieki i lepszą diagnostykę. Kompleksowy wgląd w stan zdrowia pacjenta dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej to dla pracowników ochrony zdrowia możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji.

Rola zintegrowanych systemów w ochronie zdrowia

Jednym z głównych wyzwań stojących przed organizacjami opieki zdrowotnej jest integracja różnych systemów. Poszczególne działy mogą korzystać z różnych rozwiązań IT, co prowadzi do silosów i rozproszenia danych.

Rozwiązaniem jest efektywna integracja systemów i płynna wymiana danych między nimi. Przykładowo, gdy pacjent rezerwuje wizytę online, informacje są natychmiast dostępne dla recepcji, lekarzy i działu rozliczeń. Co więcej, zgodnie z wytycznymi ochrony prywatności w ochronie zdrowia, taka automatyzacja i udostępnianie danych jest kontrolowane, dzięki czemu tylko osoby pełniące niezbędne role (np. lekarze) mogą uzyskać dostęp do bardziej wrażliwych lub osobistych danych pacjenta.

Nowa architektura systemów IT dla branży farmaceutycznej - Adamed

Telemedycyna i zdalne wizyty

Telemedycyna, będąca rewolucją w interakcjach między pacjentem a lekarzem, to praktyka świadczenia usług opieki zdrowotnej za pośrednictwem narzędzi telekomunikacyjnych. Oferuje ona niezrównaną dostępność, zwłaszcza dla osób w odległych lokalizacjach i stanowi elastyczną i opłacalną alternatywę dla tradycyjnych konsultacji. W porównaniu z poziomem sprzed pandemii (1% wizyt), korzystanie z telemedycyny stało się bardziej powszechne i obejmuje około 14-17% wszystkich wizyt.

Jednak według McKinsey, ten wskaźnik może być znacznie wyższy. Nawet 50 milionów wizyt osobistych rocznie można przekształcić w konsultacje zdalne.

Jest to ogromna szansa dla systemu ochrony zdrowia na zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w diagnostyce

Nieco wyświechtane już powiedzenie mówi, że dane to nowe złoto. W tym ujęciu system ochrony zdrowia to wręcz kopalnia złota. Sztuczna inteligencja wykorzystująca moc algorytmów i modeli obliczeniowych coraz mocniej wspiera medycynę na całym świecie.

Każda interakcja z pacjentem, każde leczenie i każda diagnoza generują dane. Odgrywają one kluczową rolę w analizie obrazów medycznych, przewidywaniu stanu zdrowia i tworzeniu spersonalizowanych planów leczenia dostosowanych do jednostek.

Metody data science mogą analizować te dane w celu uzyskania praktycznych informacji na temat zdrowia pacjenta. Niezależnie od tego, czy chodzi o przewidywanie epidemii chorób, optymalizację alokacji łóżek szpitalnych, czy personalizację opieki nad pacjentem, nauka o danych rewolucjonizuje opiekę zdrowotną.

Co ciekawe, dzisiaj wartość rynku generatywnej sztucznej inteligencji w służbie zdrowia jest oceniana na około 1 miliard dolarów, a przewiduje się, że do 2032 osiągnie wartość 22 miliardów dolarów.

Platformy e-commerce w ochronie zdrowia

Choć platformy e-commerce są zwykle kojarzone z handlem, ich potencjał w opiece zdrowotnej jest ogromny. Od firm oferujących opiekę medyczną, poprzez apteki internetowe i sprzedaż sprzętu medycznego, systemy e-commerce mogą zwiększyć zasięg dostawców usług medycznych.

Co więcej, platformy te mogą oferować spersonalizowane rekomendacje, śledzić zakupy pacjentów, a nawet wysyłać automatyczne przypomnienia o konieczności uzupełnienia leków.

Blockchain dla bezpieczeństwa i integralności danych w ochronie zdrowia

Blockchain, czyli technologia rozproszonych rejestrów, zapewnia niezrównane bezpieczeństwo danych w systemie opieki zdrowotnej. Gwarantuje integralność i autentyczność dokumentacji medycznej, ułatwia bezpieczną wymianę danych między dostawcami i zapewnia przejrzystość farmaceutycznego łańcucha dostaw.

Urządzenia medyczne do noszenia na ciele

Kolejny zestaw rozwiązań wspierających cyfryzację ochrony zdrowia obejmuje firmy rejestrujące dane zdrowotne za pomocą ubieralnego sprzętu medycznego, takiego jak na przykład inteligentne zegarki czy czujniki. Pacjenci coraz częściej domagają się informacji o swoim zdrowiu za pośrednictwem urządzeń cyfrowych i coraz bardziej koncentrują się na profilaktyce i zarządzaniu tymi informacjami. Rynek urządzeń ubieralnych stale rośnie i są one na tyle użyteczne, że w USA już 25.5% populacji korzysta z takich gadżetów.

W związku z tym, firmy z sektora opieki zdrowotnej coraz śmielej inwestują w nowe technologie ubieralne w celu monitorowania stanu pacjentów zagrożonych wystąpieniem poważnych chorób.

Rozwiązania chmurowe w cyfryzacji opieki zdrowotnej

Wraz z gwałtownym wzrostem ilości danych, instytucje ochrony zdrowia potrzebują solidnych rozwiązań w zakresie ich przechowywania i przetwarzania. Usługi w chmurze oferują skalowalne, bezpieczne i opłacalne rozwiązania, które odpowiadają na te potrzeby.

Co więcej, platformy chmurowe umożliwiają zdalny dostęp do urządzeń medycznych, zapewniając lekarzom i pacjentom wgląd do dokumentacji medycznej, wyników badań i innych istotnych danych z dowolnego miejsca na świecie.

Cyfryzacja ochrony zdrowia / O czym pamiętać

Technologie i narzędzia cyfrowe możliwe do wykorzystania w opiece zdrowotnej bez wątpienia kuszą swoim ogromnym potencjałem.

Firmy muszą jednak pamiętać o przemyśleniu strategii i zadbaniu o kilka krytycznych kwestii związanych z transformacją cyfrową.

Zgodność z przepisami

Poruszanie się w złożonej sieci przepisów w ochronie zdrowia ma kluczowe znaczenie. Sektor ten działa zgodnie ze ścisłymi wytycznymi, szczególnie jeśli chodzi o przetwarzanie i przechowywanie danych pacjentów. Wdrożenie dowolnego rozwiązania cyfrowego lub technologii w ochronie zdrowia wymaga dogłębnego zrozumienia tych przepisów, aby zapewnić pełną zgodność i uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych. Jedną z koncepcji, jaką należy uwzględniać na przykład w budowie nowych systemów IT jest Privacy by Design. Takie podejście do rozwoju systemów informatycznych od samego początku ogranicza ryzyko związane, chociażby z wyciekiem danych.

Gotowość infrastruktury

Podstawą każdej udanej transformacji cyfrowej jest solidność istniejącej infrastruktury IT. Przed wprowadzeniem nowych technologii, instytucje ochrony zdrowia muszą przeprowadzić kompleksową ocenę swoich obecnych systemów. Wnioski z takiego audytu pokażą, czy systemy są w stanie obsługiwać nowe rozwiązania, czy też konieczne są aktualizacje i modyfikacje w systemach legacy.

Szkolenie personelu

Jednym z wyzwań cyfryzacji w ochronie zdrowia jest wdrożenie do nowych technologii personelu, który często pracuje w trudnych i stresujących warunkach, i tym samym nie zawsze ma ochotę na uczenie się kolejnych nowych rzeczy.

Jednak bez odpowiedniego przygotowania personelu skutecznie wdrożenie technologii będzie bardzo trudne i będzie generować skutki odwrotne od zamierzonych.  

Liderzy firm medycznych muszą inwestować w szkolenia i zapewnić odpowiednie wsparcie, aby pracownicy opieki zdrowotnej skutecznie korzystali z technologii dla dobra pacjentów.

Skupienie na pacjencie

W centrum opieki zdrowotnej zawsze powinien być pacjent. Łatwo jest ulec blaskom nowych technologii i narzędzi, ale główny cel powinien pozostać jasny: dobro pacjenta. Każde rozwiązanie cyfrowe przyjmowane przez pracowników ochrony zdrowia powinno być oceniane z perspektywy wartości dodanej dla pacjenta, jego leczenia czy diagnostyki.

Cyfryzacja ochrony zdrowia jest faktem

Sektor ochrony zdrowia zmienia się na naszych oczach. W miarę jak oczekiwania pacjentów ewoluują, a krajobraz opieki zdrowotnej staje się coraz bardziej konkurencyjny, instytucje, które przyjmują rozwiązania cyfrowe, będą się rozwijać. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację systemów, wykorzystanie mocy danych, czy też wykorzystanie rozwiązań chmurowych, przyszłość opieki zdrowotnej jest cyfrowa.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

14.05.2024

Data Governance i Data Quality / Rosnący wpływ na biznes

Data Consulting

Najważniejsze są solidne fundamenty – to przesłanie sprawdza się zarówno jeśli chodzi o działalność budowlaną, jak i tworzenie procesów biznesowych. W tym drugim przypadku najczęściej opieramy się o dane, dlatego tak ważna jest ich jakość. Wraz z rozwojem zaawansowanych narzędzi do zarządzania danymi, takimi jak Business...

Phygital Illustration
08.05.2024

Phygital / Nowa era handlu

E-Commerce

Wraz z postępującą globalizacją technologia staje się coraz bardziej wszechobecna, a świat cyfrowy i świat fizyczny coraz bardziej się przenikają. Zacieranie granic pomiędzy tymi wymiarami zaowocowało powstaniem trendu zwanego „phygital”. Opisuje on synergiczną integrację tych dwóch światów w celu stworzenia nowych, innowacyjnych...

PIM Data Syndication Illustration
30.04.2024

Syndykacja danych / Skuteczne zarządzanie informacjami

Product Information Management

Adekwatne, sprawdzone informacje są prawdziwą siłą. Dla firm działających w różnych branżach stanowią często znaczący czynnik sukcesu w komunikacji z klientami i partnerami. Do optymalnego zarządzania informacjami służą systemy PIM (Product Information Management). Umożliwiają organizacjom skuteczne gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>