Composable Commerce, Headless Commerce czy MACH? / Dekompozycja monolitu

Composable Commerce, Headless Commerce oraz MACH to trzy pojęcia dotyczące nowoczesnego podejścia do budowania systemów e-commerce. W tym artykule wyjaśniamy różnice między tymi sformułowaniami i zestawiamy je z założeniami monolitu. 

Monolityczna budowa systemu e-commerce

Zacznijmy od końca, czyli od krótkiej charakterystyki „monolitu”, który znajduje się po przeciwnej stronie bieguna podejścia do tworzenia e-commerce. Dzięki temu, na zasadzie kontrastu, łatwiej będzie też zrozumieć takie pojęcia jak headless czy Composable Commerce. Monolityczne podejście do e-commerce odnosi się do tradycyjnej architektury, w której aplikacje buduje się jako jednorodną całość. To oznacza, że zarówno front-end, jak i back-end są ze sobą połączone i zaimplementowane w ramach jednego systemu. W obrębie jednego kodu zintegrowane są także wszystkie komponenty e-commerce, takie jak np. systemy płatności, obsługa zamówień, zarządzanie magazynem, analiza danych, systemy CMS itp. To oznacza, że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w wybranym komponencie ingeruje w działanie całego systemu.

Do ograniczeń monolitycznych systemów e-commerce zaliczyć można:

 • Wysoką złożoność – „monolity” często są bardzo rozbudowane. Wszystkie aplikacje wewnątrz systemu są ściśle powiązane, dlatego wprowadzanie zmian lub dodawanie nowych funkcjonalności może być utrudnione. Powodem jest nie tylko konieczność modyfikacji systemu, ale także posiadania wiedzy o całej aplikacji, co może powodować uzależnienie od konkretnego dostawcy.
 • Brak elastyczności – jednolita struktura monolitycznych aplikacji e-commerce sprawia, że trudno jest skalować poszczególne komponenty niezależnie. W razie czasowego wzrostu ruchu na stronie, na przykład podczas wyprzedaży lub akcji promocyjnych jak Black Friday, konieczne może być skalowanie całej aplikacji, nawet jeśli tylko niektóre części są aktualnie obciążone.
 • Trudności w utrzymaniu – ze względu na dużą złożoność i ścisłe powiązania między komponentami, utrzymanie monolitycznej aplikacji może być trudne i kosztowne. Każda zmiana w jednym komponencie może mieć wpływ na inne części aplikacji, przez co przed każdą implementacją konieczne są dokładne testy.
 • Ograniczoną innowacyjność – monolityczne aplikacje e-commerce przez długi czas były uważane za stabilne i godne zaufania, jednak nie nadążają za postępem technologicznym i pojawiającymi się nowymi możliwości. Ograniczenia w zakresie szybkiego wdrażania nowych funkcjonalności i wprowadzania innowacji mogą powodować, że firma będzie miała trudności w dostosowaniu się do oczekiwań klientów.

Headless Commerce

Skoro monolity przestały spełniać swoje zadanie, przyszła pora na ich dekompozycję. Headless e-commerce to podejście, które odwróciło poprzedni porządek rzeczy i pozwoliło na tworzenie systemów, w których warstwa front-end (czyli „head”) oddzielona jest od funkcjonalności back-end. Umożliwia to korzystanie z wielu różnych technologii front-endowych, które połączone są z systemem e-commerce za pomocą interfejsów API.

Dzięki temu zmiany można wprowadzać szybciej, bez obaw o zakłócenie działania back-endu. Ważnym aspektem wyróżniającym technologię headless jest także możliwość obsługi wielu kanałów sprzedaży, co ma szczególne znaczenie dla firm, które chcą rozwijać w swojej organizacji model omnichannel. Jedna platforma e-commerce może zasilać stronę internetową, aplikację mobilną i system sprzedaży stacjonarnej, tym samym dostarczając klientom spójnych doświadczeń zakupowych na różnych urządzeniach i w wielu kanałach.

Standardowa struktura e-commerce składa się z trzech elementów:

 • warstwa front-end – czyli to, co widzi końcowy klient, interfejs użytkownika, który pozwala na przeglądanie produktów, składanie zamówień i dokonywanie płatności,
 • warstwa back-end – inaczej zaplecze, pobiera, przetwarza i przekazuje informacje z bazy danych,
 • baza danych – magazyn, w którym znajdują się wszystkie informacje, takie jak np. opisy produktów, ceny, zdjęcia itp.

Technologia headless zakłada odseparowanie tych elementów w obrębie platformy e-commerce.

Pobierz e-book na temat wyzwań modelu omnichannel

Composable Commerce

Composable Commerce to podejście do budowania architektury e-commerce, które polega na łączeniu niezależnych komponentów i usług (mikroserwisów), aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie handlowe w podejściu MACH, używając dobrych praktyk JamStack. W Composable Commerce system składa się z szeregu niezależnych komponentów, które można łączyć w dowolnej konfiguracji, aby dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań biznesowych.

W podejściu Composable Commerce, headless i MACH, każdy z poniżej opisanych modułów jest niezależnym, łatwo skalowalnym komponentem, który można zintegrować z innymi modułami, aby stworzyć spójne rozwiązanie. Dzięki temu Composable Commerce pozwala na większą elastyczność, szybkość i innowacyjność w budowaniu platform e-commerce, co przekłada się na szybszy time-to-market i dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku i klientów.

W skład Composable Commerce mogą wchodzić między innymi następujące komponenty / moduły oraz frameworki: 

 • e-commerce front-end,
 • platformy e-commerce headless,
 • headless CMS,
 • silniki wyszukiwania i rekomendacji,
 • systemy płatności,
 • systemy do obsługi wysyłek,
 • narzędzia promocyjne i budujące lojalność klientów,
 • systemy PIM do zarządzania informacjami produktowymi,
 • systemy do zarządzania zamówieniami,
 • marketplace’y,
 • narzędzia do analizy danych,
 • rozwiązania chmurowe,
 • systemu do zarządzania stanami magazynowymi.

MACH

Określenie MACH nie odnosi się już do samego podejścia do systemu e-commerce od strony architektury – ale jest zestawieniem dobrych praktyk pozwalających na jeszcze większą sprawność i skalowalność. MACH to akronim od słów Microservices, API-first, Cloud-native i Headless. Przypomnijmy, co oznaczają te pojęcia.

M \ Mikrousługi – systemy składają się z wielu mikrousług, które działają niezależnie od siebie. Każda odpowiada za określony zestaw funkcji i może być rozwijana, skalowana oraz utrzymywana niezależnie od pozostałych. Dzięki temu podejściu możliwe jest szybsze wdrażanie zmian i lepsze zarządzanie zasobami.

A \ API-first – interfejsy API pozwalają na komunikację między poszczególnymi elementami systemu (np. CRM, ERP, magazyn) i ich łatwą integrację.

C \ Cloud-native – infrastruktura oparta o chmurę może być dowolnie skalowalna, zarówno w górę, jak i w dół, w zależności od bieżących potrzeb. Usługi chmurowe zapewniają też wysoką dostępność i bezpieczeństwo.

H \ Headless – odseparowanie front-endu od back-endu pozwala dostosowywać interfejs użytkownika do potrzeb klientów oraz stosować różne narzędzia do wyświetlania zawartości.

Wyjaśniliśmy pokrótce najważniejsze pojęcia odnoszące się do nowoczesnych systemów e-commerce, pora skupić się na ich wyróżnikach. Jeśli chodzi o headless commerce, w tym podejściu szczególny nacisk położony jest na oddzielenie front-endu i back-endu.  Jest to pierwszy krok w dekompozycji monolitu. Jednak niektóre platformy mogą być częściowo „headless”, ale z monolitycznym back-endem, który nie jest oparty o mikroserwisy.

Kolejnym krokiem ewolucji systemów jest koncepcja Composable Commerce, która pozwala tworzyć wyspecjalizowane aplikacje na podstawie wyboru najlepiej dopasowanych komponentów. Czerpie zarówno z technologii headless, jak i założeń MACH, odblokowując wszystkie możliwości nowoczesnych systemów e-commerce.

Composable Commerce, Headless Commerce i  MACH – podsumowanie

Rozważając najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Bardzo ważna jest ocena celów biznesowych organizacji. Warto przeanalizować takie kwestie jak kluczowe funkcjonalności dla platformy e-commerce, skalowalność, elastyczność systemu, zdolność do integracji, szybkość wprowadzania zmian i sprawdzić, na ile są istotne w odniesieniu do planów rozwoju firmy. Niezbędna jest także analiza zasobów organizacji i sprawdzenie, jak konkretne rozwiązanie i spodziewane efekty po jego wdrożeniu wpisują się w długoterminowe cele biznesowe.

Nie będziemy oryginalni mówiąc, że wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od aktualnej sytuacji w organizacji i planów jej rozwoju. Bez wahania zarekomendujemy każdemu przejście z monolitu na technologię headless, jednak jeśli chodzi o rozwiązanie Composable Commerce, oparte o zasady MACH, jest to kolejny stopień wtajemniczenia. Sprawdzi się z pewnością w organizacjach, dla których istotna jest swoboda, elastyczność, a także możliwość szybkiego reagowania na rynkowe trendy i zmieniające się oczekiwania klientów.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

11.04.2024

Nowy model cenowy MuleSoft / Niższy próg wejścia 

Integracja systemów

MuleSoft to lider integracji aplikacji i systemów, ułatwiający firmom tworzenie złożonych rozwiązań informatycznych, czerpiącym ze wszystkich dostępnych zasobów informatycznych. Producent oferuje także reużywalne API i konfiguracje umożliwiające proste łączenie zróżnicowanych systemów. Ostatnio MuleSoft wprowadził znaczące zmiany w...

09.04.2024

Recommerce / Znaczenie handlu wtórnego na rynku detalicznym

E-Commerce

W ciągu ostatniego roku lub dwóch recommerce zyskał ogromną popularność. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną konsumenci chętnie odsprzedają swoje rzeczy i kupują używane produkty, aby zaoszczędzić pieniądze. To z kolei wpływa na sytuację w sprzedaży bezpośredniej, dodatkowo zachęcając sprzedawców detalicznych do wejścia na rynek...

Asian Marketplace Illustration
02.04.2024

Azjatyckie platformy marketplace / Zagrożenia dla lokalnych e-commerce

Transformacja cyfrowa

Zakupy online w Polsce stały się codziennością – z tej opcji korzysta już 79% użytkowników internetu, z czego aż 30% kupuje w zagranicznych sklepach. Coraz więcej konsumentów z całego świata zwraca się ku azjatyckim platformom zakupowym, takim jak AliExpress, Temu czy Shein, w poszukiwaniu atrakcyjnych cen i szerokiego wyboru produktów. Ten...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>