20.04.2023

UNITY4UKRAINE / Perspektywa odbudowy Ukrainy

Skala zniszczeń w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest ogromna: na ten moment sięga już 2 mln m², jeśli chodzi tylko o budynki mieszkalne. Łączna kwota zdewastowanej infrastruktury wynosi już ponad 137,8 mld dolarów. Do odbudowy wojennych zniszczeń potrzebne będzie zaangażowanie międzynarodowej społeczności, a pomoc trzeba planować długofalowo.

Na naszym blogu publikujemy głównie treści technologiczne, ale nie pozostajemy obojętni wobec tragicznych wydarzeń, które mają miejsce u naszych bliskich sąsiadów w Ukrainie. W maju ubiegłego roku z inicjatywy pracowników zorganizowaliśmy we współpracy z Fundacją Ukraina event charytatywny, z którego dochód przekazaliśmy Fundacji.

Dzisiaj wiemy, że akcje charytatywne to za mało. Zastanawiając się, jak możemy pomóc w dłuższej perspektywie, zaprosiliśmy do wymiany doświadczeń przedstawicieli biznesu oraz gości specjalnych.

UNITY4UKRAINE – miejsce rozmowy i wymiany doświadczeń

21 marca 2023 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach inicjatywy UNITY4UKRAINE, którego organizatorem było Unity Group oraz Fundacja Ukraina, a partnerem kancelaria Kochański & Partners. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli:

  • Wiaczesław Wojnarowśkyj, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie
  • Serhii Kozin, Chief Project Officer, Ukraińska Izba Przemysłowa
  • Igor Lisin, Wiceprezes Fundacji Ukraina i Anastasiia Tur, Kierowniczka Działu Współpracy z Ukrainą, Fundacja Ukraina
  • Sylwia Krasoń-Kopaniarz, Managing Director, Group’s Head of International Operations, Impel
  • Jakub Krysa, Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych, Kochański & Partners.

W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele polskich firm, w szczególności z branży budowlanej, takich jak: SIG, AB Bechcicki, ASAJ, Euroterm, Polaris, a także kancelarii prawnych, m.in. Szkutnik & Partnerzy. Celem wszystkim zebranych gości było włączenie się w proces odbudowy Ukrainy.

Od kilku miesięcy nasi klienci, m.in. z branży budowlanej, konstrukcyjnej, wykończeniowej, prosili nas o udostępnienie kontaktów do partnerów, z którymi mogliby rozmawiać o odbudowie Ukrainy. Zamiast przekazywać numery telefonów, postanowiliśmy zorganizować spotkanie, które pozwoli na wymianę wiedzy. Polskie firmy szukają ustrukturyzowanych informacji, jak i kiedy mogą się włączyć w proces odbudowy Ukrainy. – mówi Sebastian Błaszkiewicz, Dyrektor Sprzedaży w Unity Group, współorganizator spotkania.

Spotkaniu UNITY4UKRAINE zbiegło się niemal w czasie z wizytą w Polsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zapraszał polski biznes do odbudowy jego kraju: Bardzo jesteśmy zainteresowani, aby w odbudowie Ukrainy to Polska była kluczowym partnerem, aby podjęła się realizacji wielu projektów. Macie wiele firm posiadających odpowiednie kadry, doświadczenie i kapitały. Cytowane za: Business Insider.

Wiaczesław Wojnarowśkyj, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie

Planowanie odbudowy Ukrainy

Chociaż eksperci wskazują, że odbudowa Ukrainy to długotrwały proces, który może potrwać nawet kilkadziesiąt lat, działania podejmowane są już teraz. W pierwszej kolejności skoncentrowane są na przywróceniu funkcjonowania krytycznej infrastruktury, takiej jak szpitale, szkoły czy przerwane linie komunikacyjne. Priorytetem jest także energetyka, budownictwo mieszkaniowe i rozminowanie. Ukraina nie czeka na zakończenie aktywnej fazy działań bojowych. Odbudowa trwa nawet w regionach, w których prowadzone były intensywne działania wojenne. Wczesne planowanie i długoterminowa perspektywa jest istotna dla zachowania stabilności ukraińskiego społeczeństwa, a obecność w tym procesie przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz biznesu potwierdza, że niezbędne będzie zaangażowanie środków zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Spotkania, takie jak UNITY4UKRAINE, są niezbędne, żeby zdobyć wiedzę, wymienić się doświadczeniem i pomysłami, stworzyć i zaplanować wspólne projekty, nawiązać partnerstwa oraz dołączyć do realizacji społecznej misji. – komentuje Anastasiia Tur, Kierowniczka Działu Współpracy z Ukrainą, Fundacja Ukraina.

Relacje oparte na zaufaniu

Kluczowym warunkiem powodzenia odbudowy gospodarki i infrastruktury Ukrainy jest współpraca różnych środowisk i zaangażowanie środków prywatnych inwestorów. Spotkanie UNITY4UKRAINE dało możliwość wymiany doświadczeń i porozumienia w kwestii najważniejszych celów, ale także zagrożeń związanych z tym procesem. Z pewnością bardzo ważne jest odpowiednie zrozumienie potrzeb mieszkańców Ukrainy i umiejętne ich zaspokojenie. W tym pomóc może kontakt z organizacjami III sektora, takimi jak Fundacja Ukraina, która angażuje się w pomoc uchodźcom od początku wybuchu wojny. Fundacja kupuje i wysyła konkretnym jednostkom i zakładom samochody, karetki, wozy strażackie, sprzęt techniczny, leki, jedzenie, a także angażuje się w działania bezpośrednie, takie jak np. remont szkoły w Ukrainie.

Wspólne szukanie rozwiązań i pomysłów jak włączyć się w odbudowę pozwoli na mądrą, dobrze przemyślaną pomoc, która przyniesie najwięcej korzyści. Partnerstwo z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, oparte na zaufaniu może przerodzić się w długotrwałą relację, która wykracza poza sfery ściśle biznesowe.

Jak mówi Anastasiia Tur: W procesie odbudowy Ukrainy najważniejsza jest wiedza o ustalonych politycznych, integracyjnych i gospodarczych procesach oraz zmianach zachodzących w powojennej Ukrainie, znajomość ukraińskiego ustawodawstwa, analiza reform, kontakt z samorządami, które w ramach procesów decentralizacji będą inicjować i nadzorować przedsięwzięcia inwestycyjne. Niezbędne jest także uwzględnienie potrzeb i oczekiwań ukraińskiego społeczeństwa, co do tego jak powinna wyglądać odbudowana Ukraina, a także nawiązanie relacji i współpraca z ukraińskimi organizacjami, biznesem przed wejściem na rynek ukraiński.

Sebastian Błaszkiewicz (Unity Group), Igor Lisin (Fundacja Ukraina), Sylwia Krasoń-Kopaniarz (Impel), Jakub Krysa (Kochański & Partners)

Jak włączyć się w proces odbudowy Ukrainy?

Przedsiębiorcy mogą włączyć się w proces odbudowy Ukrainy na kilka sposobów, np. nawiązując współpracę z ukraińskim partnerem, organizacją pozarządową lub biorąc udział w przetargu. Aktualnie najwięcej działań obejmuje zapewnienie ciągłości infrastruktury krytycznej, w miejscach, gdzie najczęściej odbywają się ataki oraz gdzie niezbędna jest natychmiastowa pomoc. Planowane są jednak także działania długofalowe, dlatego istotne są nie tylko jednorazowe wpłaty, ale także współpraca biznesowa, której podstawą jest tworzenie relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzi na potrzeby docelowych odbiorców. Pamiętać trzeba również o konieczności zachowania pewnej dynamiki i elastyczności działania – sytuacja, w której znalazła się Ukraina, nie podlega sztywnym regułom.

Podczas spotkania UNITY4UKRAINE omówione zostały różne możliwości wsparcia Ukrainy w procesie odbudowy, m.in. poprzez udział w przetargach, które publikowane są na platformach online – jedną z nich uruchomił rząd Niemiec. Z kolei GDDKiA powołało zespół roboczy ds. pomocy Ukrainie. Informacji można szukać także na stronie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) zgłosiło się 1800 firm, które są zainteresowane wznowieniem eksportu i włączeniem się w proces odbudowy Ukrainy. Pojawia się coraz więcej programów, jednak problemem jest dotarcie do konkretnych informacji – w jaki sposób i kiedy można wesprzeć Ukrainę w usuwaniu wojennych zniszczeń.

Obecność polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy

Na spotkaniu w Krakowie obecni byli przedstawiciele polskich firm, którzy wspierają Ukrainę od początku wybuchu wojny, organizując zbiórki, zatrudniając i wspierając pracowników, a także przekazując bezpośrednie środki pieniężne.

Ze względu na geograficzną bliskość i silną współpracę z Ukrainą, która obejmuje także kwestie gospodarcze, Polska staje się zapleczem logistycznym i kompetencyjnym dla projektów związanych z odbudową Ukrainy. Niezbędne będzie dostarczenie materiałów budowlanych, udostępnienie sprzętu, a także wykwalifikowanej kadry. Jest to ogromne wyzwanie, które wiąże się też z inwestycyjnym ryzykiem – mówimy o działaniach w kraju, który wciąż jest w aktywnej fazie działań bojowych. Jednak w przyszłości kwota przeznaczona na odbudowę zniszczonej infrastruktury także będzie bezprecedensowa – szacuje się, że będzie wynosić ponad 411 mld dolarów. Podczas spotkania UNITY4UKRAINE przedstawiciele firm budowlanych sygnalizowali, że chcą włączyć się w ten proces.  

Firma AB Bechcicki angażuje się w różne formy wsparcia potrzebujących. Jesteśmy również obecni przy potrzebujących w niespodziewanych sytuacjach kryzysowych – wspieraliśmy szpitale podczas pandemii koronawirusa oraz organizowaliśmy aktywnie zbiórki dla potrzebujących z Ukrainy. Nasza firma wyraża chęć we włączenie się w działania związane z odbudową Ukrainy. Jesteśmy ogólnopolskim dystrybutorem materiałów budowlanych, posiadamy w ofercie produkty ponad czterystu dostawców i jesteśmy w stanie dostarczać je firmom wykonawczym lub inwestorom w bardzo atrakcyjnych cenach. – mówi Jacek Gonet, Dyrektor Oddziału Kraków, AB Bechcicki.

Jakub Krysa, Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych, Kochański & Partners

Perspektywy dla polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy

O możliwości włączenia się do procesu odbudowy Ukrainy przez polskich przedsiębiorców zapytaliśmy eksperta:  

Polska już dziś stanowi dla Ukrainy swoisty „hub” logistyczny oraz zaplecze sprzętowo-materiałowe. Należy się spodziewać, że w kolejnych miesiącach potrzeby Ukrainy będą ewoluowały: powoli będziemy odchodzić od tych, które mają charakter pilny i bieżący (jak np. zapewnienie ogrzewania, sprzętu medycznego, leków, artykułów żywnościowych, doraźne naprawy i prace budowlane, etc.) na rzecz tych, które mają charakter strategiczny i długofalowy (jak np. odbudowa infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej, modernizacja sieci energetycznej, zielona i cyfrowa transformacja gospodarki, budowa mieszkań, magazynów, etc.). Z perspektywy polskich wykonawców to właśnie te projekty mogą być najbardziej interesujące. Przemawia za tym ich skala, bliskość geograficzna Polski (co znacząco skraca i usprawnia łańcuchy dostaw), pokrewieństwo kulturowe i językowe Polaków i Ukraińców oraz swoiste know-how, które Polska zdobyła podczas transformacji po 2004 r. dzięki środkom z UE. – mówi Jakub Krysa, Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych, Kochański & Partners.

Wyzwania w procesie odbudowy Ukrainy

Jakie są największe wyzwania dla polskich firm, jeśli chodzi o kontrakty w ramach odbudowy Ukrainy?

Obecnie największym wyzwaniem, przed którym stoją polskie firmy ,chcące ubiegać się o kontrakty na Ukrainie jest pozyskanie informacji o zamówieniach. Jak na razie nie powstała platforma, która agregowałaby wszystkie ogłoszenia o przetargach. Aktualnie są one rozproszone. Zasadniczo wyróżniamy trzy podstawowe źródła przetargów na rzecz Ukrainy. Są to organizacje i instytucje międzynarodowe (jak np. Bank Światowy, ONZ, EBOR, czy EBI), poszczególne państwa członkowskie UE oraz USA no i oczywiście Ukraina. Każdy z tych zamawiających ma swoją bazę przetargową oraz własne regulaminy przetargowe, z którymi trzeba się zapoznać przed złożeniem oferty. Wyzwaniem są też krótkie terminy na złożenie oferty (czasem jest to zaledwie kilka dni) oraz niektóre wymagania przetargowe (np. obowiązek posiadania siedziby na Ukrainie, konieczność zatrudnienia ukraińskich podwykonawców, posiadanie personelu posługującego się biegle w mowie i piśmie językiem ukraińskim, etc.). Bez wątpienia wyzwaniem, o którym w dalszym ciągu trzeba pamiętać, jest również zapewnienie pełnego bezpieczeństwa personelowi oddelegowanemu do pracy na terytorium Ukrainy. – dodaje Jakub Krysa.

Po spotkaniu przedstawiciele firm potwierdzili zainteresowanie poruszaną tematyką, a także wyrazili chęć pogłębienia wybranych obszarów, takich jak m.in. zabezpieczenie inwestycji na Wschodzie. Wymiana wiedzy i doświadczeń, także firm, które przed wojną i w jej trakcie prowadzą działalność w Ukrainie (m.in. panel dyskusyjny z p. Sylwią Krasoń-Kopaniarz), była ważnym elementem spotkania i cenną lekcją nie tylko prowadzenia biznesu w sytuacji kryzysowej, ale także empatii i wsparcia dla współpracowników z Ukrainy.  

Jednym z wniosków ze spotkania była informacja, że firmy z branży budowlanej, konstrukcyjnej i wykończeniowej jednogłośnie deklarują, że chcą włączyć się w proces odbudowy Ukrainy, ale brakuje im ustrukturyzowanych informacji, w jaki sposób to zrobić. Dlatego dla uczestników i wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy materiały na ten temat. Aby otrzymać paczkę prezentacji, prosimy o wiadomość na adres contact@unitygroup.com wpisując w tytule UNITY4UKRAINE. Zapraszamy też do kontaktu poprzez LinkedIn.

Czytaj więcej
/ Najnowsze publikacje

11.04.2024

Rail by Unity Group Brązowym Partnerem konferencji Rise of IoT and Big Data in Rail 2024

Rise of IoT w niemieckiej Kolonii to cykliczne wydarzenie, które skupia największych przedstawicieli szeroko pojętego sektora kolejowego z całej Europy. Obecni są tam zarówno operatorzy kolejowi, konserwatorzy jak i właściciele taboru, a także przedstawiciele branży IT. Konferencja łączy świat fizyczny z cyfrowym, kładąc nacisk na rozwiązania z zakresu internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i cyfryzacji całej branży. Nie mogło więc zabraknąć…

18.03.2024

Unity Group stawia na wzmocnienie obszaru konsultingu biznesowego i łączy siły z partnerami zarządzającymi Allwins. Celuje w dalszy wzrost wyników

Firma Unity Group, jeden z liderów transformacji cyfrowej handlu w Polsce, rozpoczęła rok od mocnego akcentu. Spółka istotnie wzmocniła dział konsultingu biznesowego jako ważnego ogniwa w procesie zmian związanych z digitalizacją firm. – Obszar konsultingu biznesowego jest kluczowym elementem procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjno-handlowych w modelu end-to-end, który chcemy dalej dynamicznie rozwijać. To on otwiera relacje z klientami…

27.10.2023

Unity Group na Targach e-Handlu 2023 

Targi e-Handlu to największe wydarzenie związane z sektorem e-commerce w Europie Centralnej. Tegoroczna, 24. edycja wydarzenia odbędzie się 27.10.2023 r. w godzinach od 10:00 do 17:00 w budynku EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.   Na miejscu obecnych będzie ponad 100 wystawców, wśród których pojawimy się również my – Unity Group. Porozmawiamy z Wami m.in. o takich tematach,…

Jesteśmy gotowi
A Ty?

Nasze rozwiązania trafiają na pierwsze strony gazet. Skontaktuj się i zacznijmy razem kolejną historię.

Kontakt

<challenges.accepted>