Rozwiązanie: B2B E‑Commerce Branża: Sektor meblarski

W pełni zintegrowana sprzedaż i dystrybucja mebli w kanałach B2B

Automatyzacja sprzedaży w kanale B2B
<revenue.grown>
Skalowalna architektura
<traffic.enabled>
Przyszłościowy system
<expansion.prepared>

Wyzwanie

FABRYKI MEBLI „FORTE” SA istnieją na rynku meblarskim już ponad 30 lat. Posiadają 6 zakładów produkcyjnych w Polsce i jeden w Indiach, skierowany na rynki azjatyckie. Sprzedaż prowadzona jest w 45 krajach, a w 6 firma posiada własne przedstawicielstwa. Eksport stanowi 80% sprzedaży. Firma działa w modelu B2B i sprzedaje swoje produkty w partnerskich sklepach meblowych.

W związku ze zmieniającymi się potrzebami kontrahentów B2B firma FABRYKI MEBLI „FORTE” SA podjęła decyzję o wzmocnieniu działalności w kanale online. Dotychczasowe narzędzie, zamknięty panel zakupowy dla kontrahentów, przestał odgrywać swoją rolę. W związku z tym FABRYKI MEBLI „FORTE” SA poprosiły Unity Group o wdrożenie nowego, elastycznego i przyszłościowego rozwiązania, które zaspokoi rosnące potrzeby firmy.

 • Celem FABRYKI MEBLI „FORTE” SA było wdrożenie platformy handlowej B2B, a także nowej strony internetowej wraz z katalogiem produktów i pełnym zestawem informacji dla klientów detalicznych.
 • Istotna była optymalizacja istniejącego narzędzia PIM: stworzenie modelu danych, dostosowanie PIM-a do nowej platformy e-commerce, usprawnienie zarządzania i dystrybuowania informacji produktowych.
 • Dla Klienta ważna była także kwestia skalowalności systemu e-commerce i przygotowanie platformy do dalszego rozwoju w przyszłości. Rozwiązanie miało pozwolić na dodawanie kolejnych systemów, bez konieczności przebudowy całej warstwy integracyjnej.
 • Firma Meble Forte chciała ograniczyć konieczność ręcznej pracy przy aktualizowaniu danych w różnych systemach, aby oszczędzić czas i zminimalizować ryzyko potencjalnych pomyłek i braku spójności danych.

Rozwiązanie

 • Pierwszym krokiem w projekcie była analiza potrzeb i sytuacji firmy FABRYKI MEBLI „FORTE” SA. W trakcie pogłębionego procesu, na który składały się konsultacje i warsztaty, zidentyfikowaliśmy najważniejsze wyzwania, opracowaliśmy sposoby ich rozwiązania oraz wskazaliśmy najlepsze praktyki zarządzania informacjami.
 • W efekcie wdrożyliśmy nową platformę e-commerce B2B opartą o nasz autorski system Unity.Commerce, wyposażony w funkcjonalności niezbędne dla sektora B2B. Obejmują one m.in. rozbudowany panel sprzedażowy, moduł promocji do zarządzania polityką cenową oraz możliwość wysyłania wiadomości do wybranych segmentów klientów.
 • Intuicyjne konto kontrahenta B2B, umożliwia klientom przeglądanie zamówień, składanie reklamacji, sprawdzanie statusu zamówień i przeglądanie faktur. Dodaliśmy również wygodną porównywarkę produktów i możliwość tworzenia list życzeń do przyszłych zakupów.
 • Dostępne są różne typy zamówień: dla klienta, na magazyn i na ekspozycję. Możliwy jest także podział zamówień na dwie dostawy.
 • Istniejący wcześniej system PIM - Pimcore - został zoptymalizowany pod kątem szybszego wprowadzania danych, jakościowych opisów produktów i możliwości efektywnej dystrybucji informacji do wszystkich sklepów partnerskich.
 • Zaawansowane grupowanie produktów (podział na rodzaj wnętrza, kolekcje, bardzo rozbudowany moduł filtrowania) i możliwość zapisania atrybutów na koncie ułatwia wyszukiwanie konkretnego asortymentu.
 • Jako warstwę integracyjną wykorzystaliśmy MuleSoft, który połączył systemy ERP, PIM i B2B i jednocześnie umożliwił szybką i skuteczną integrację przyszłych rozwiązań. Ponadto zaktualizowane dane są automatycznie przesyłane między systemami, eliminując powtarzalne lub zbędne zadania, które mogłyby wpłynąć na wydajność systemu.
 • W celu zapewnienia skalowalności, wszystkie systemy uruchomione zostały w oparciu o wysokowydajne środowiska chmurowe AWS oraz Azure. Wykorzystano szereg usług typu managed, a same serwery uruchomiono w ramach grup autoskalowanych, zapewniając w ten sposób nie tylko automatyczne skalowanie wraz z obciążeniem, ale także samoistną naprawę w przypadku awarii.
 • Oprócz samej platformy B2B, wdrożyliśmy również stronę dla klientów – partnerów biznesowych FORTE na rynek polski, wraz z obsługiwanym katalogiem produktów. Dzięki temu klienci mogą przeglądać ofertę Meble Forte, a także porównywać ceny, wyszukiwać salony lub korzystać z wygodnego kalkulatora.
 • Wdrożyliśmy również narzędzia do efektywnego gromadzenia logów i metryk, w tym do wizualizacji danych, monitorowania i automatycznych alertów w przypadku anomalii. Narzędzia te pomagają firmie Meble Forte zapewnić ciągłość działania, ponieważ możemy szybko reagować na potencjalne problemy i zapobiegać wystąpieniu krytycznych incydentów.

Rezultat

Automatyzacja sprzedaży w kanale B2B
Kontrahenci B2B robią zakupy szybciej i wygodniej, również w wersji mobilnej.
<revenue.grown>
Większa świadomość marki na rynku
Rozbudowana strona katalogowa dla klientów wspiera budowanie pozytywnego wizerunku marki i zwiększa świadomość produktową.
<customers.engaged>
Spójne dane produktowe
Spójne informacje produktowe i atrakcyjne zdjęcia, które pochodzą z bazy PIM, wpływają na lepsze doświadczenia klientów.
<systems.connected>
Personalizacja oferty
Zespoły sprzedaży mogą teraz tworzyć indywidualne cenniki i rabaty, realizując elastyczną politykę cenową.
<offer.improved>
Uwolnienie czasu handlowców
Handlowcy mogą efektywniej zaplanować swoją pracę dzięki automatyzacji sprzedaży, a dostępność dedykowanych narzędzi wspiera budowanie biznesowych relacji.
<sales.optimized>
Skalowalna architektura
Zastosowanie środowiska chmurowego pozwala na skalowanie infrastruktury w zależności od ruchu oraz optymalizację kosztów uwzględniającą bieżący ruch oraz plany
<traffic.enabled>
Poprawa bezpieczeństwa
Potencjalne błędy lub anomalie są automatycznie wychwytywane, co zmniejsza ryzyko wystąpienia krytycznych incydentów.
<business.customized>
Przyszłościowy system
Dzięki wykorzystaniu środowiska chmurowego i warstwy integracyjnej, można łatwiej dodawać dodatkowe systemy.
<expansion.prepared>
Zoptymalizowany przepływ danych
Tylko zaktualizowane dane są udostępniane między systemami, unikając niepotrzebnych transmisji danych i zapewniając spójność.
<updates.acheived>
Eliminacja błędów
Dane między systemami są automatycznie przesyłane i przekształcane, eliminując potencjalne błędy pracy ręcznej.
<structure.supported>
Usprawniona spójność danych
Dzięki platformie Anypoint dane są przesyłane automatycznie i natychmiastowo, dzięki czemu są zawsze aktualne.
<data.mastered>

Aplikacja e-commerce B2B prezentująca produkty podczas wirtualnych targów

Fabryki Mebli "FORTE" S.A

Dla lidera branży produkującego wysokiej jakości meble przygotowaliśmy aplikację pozwalającą zaprezentować wszystkie dostępne produkty na e-targach.

<content.enriched>  <business.adapted>  <project.delivered> 

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!