Rozwiązanie: Tworzenie Portali Internetowych Branża: Kolejnictwo

Transformacja cyfrowa poprzez wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla Zakładu Transportu Kolejowego Siarkopol

Lepsze zarządzanie procesami
<process.simplified>
Usprawnienie przeprowadzania napraw
<time.saved>
Skuteczne zarządzanie danymi
<efficiency.improved>

Wyzwanie

Celem projektu było stworzenie systemu wspierającego transformację cyfrową w spółce Siarkopol, wchodzącej w skład międzynarodowej grupy Greenbrier. Pomogliśmy zdigitalizować jeden z kluczowych obszarów firmy.

Zbudowaliśmy rozwiązanie pozwalające na sprawne zarządzanie procesami napraw i dzierżawy taboru kolejowego. W skład taboru firmy wchodzi 350 jednostek trakcyjnych, których utrzymaniem zajmuje się 30-osobowy zespół.

  • Główną zdefiniowaną przez nas potrzebą była konieczność wsparcia i usprawnienia zarządzania procesami utrzymania i dzierżawy pojazdów kolejowych.
  • Istotnym aspektem realizacji było umożliwienie rejestrowania i ewidencjonowania czynności utrzymaniowych taboru oraz prowadzenia spisu podzespołów i przyrządów pomiarowych, także pod kątem ich wynajmu.
  • Kolejną ważną funkcją było automatyczne tworzenie harmonogramów oraz rozdzielanie zadań między pracownikami.
  • Istotną funkcjonalność stanowiło także udostępnienie użytkownikom informacji o aktualnych usterkach oraz postępie prac przy naprawach.
  • Biorąc pod uwagę zakres i skalę działań firmy, niezbędnym elementem realizacji było zintegrowanie wielu źródeł danych o wagonach oraz zapewnienie łatwego dostępu do dokumentacji i historii poszczególnych elementów taboru.
Tomasz Retrych
IT Manager
The Greenbrier Companies

"Kompleksowe rozwiązanie zostało z sukcesem zaimplementowane dzięki ścisłej współpracy Unity Group z naszym zespołem. Jesteśmy zadowoleni zarówno z tego procesu, jak i efektu końcowego, zatem wysoce polecamy usługi Unity Group."

Rozwiązanie

  • W ramach transformacji cyfrowej zbudowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie, które udostępnia rejestry i raporty. W obrębie systemu powstało kilka rejestrów danych.
  • Najważniejszym z nich jest elektroniczny spis wagonów, podzespołów i narzędzi. Zawiera on historię ich użytkowania, harmonogramy i prognozy napraw oraz pełną dokumentację techniczną.
  • System rejestruje także dzierżawy prowadzone przez spółkę oraz zapewnia możliwość generowania zintegrowanych raportów do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Ponadto wspiera on procesy utrzymania taboru. System pomaga pracownikom spółki w codziennym utrzymaniu taboru własnego i cudzego. Umożliwia on zapisywanie informacji o działaniach takich jak przegląd czy naprawy zgodnie z obowiązującą dokumentacją utrzymaniową.
  • Rozwiązanie prognozuje i zarządza procesem napraw. Umożliwia tworzenie ich prognoz w oparciu o harmonogram. System pozwala generować listy zadań do wykonania oraz tworzyć karty prac i narzędzi.

Rezultat

Lepsze zarządzanie procesami
Ułatwiony dostęp do dokumentacji.
<process.simplified>
Zwiększona kontrola zasobów
Narzędzia do organizacji pracy oraz definiowania harmonogramów wspierają zespół w dotrzymaniu założonych terminów.
<operations.optimized>
Usprawnienie przeprowadzania napraw
Możliwość tworzenia list zadań, system ich dystrybucji oraz możliwość monitorowania postępu prac przyspieszają renowację taboru.
<time.saved>
Skuteczne zarządzanie danymi
System pozwala na rejestrowanie, ewidencjonowanie oraz wyszukiwanie informacji o pracach naprawczych i dzierżawie wagonów.
<efficiency.improved>

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!