Rozwiązanie: Product Information Management (PIM) Branża: Sprzedaż detaliczna

Przygotowanie PIM dla sieci detalicznej w branży komputerowej

Integracja systemów
<business.connected>
Single Source of Truth
<data.standardized>
Szybsza eliminacja błędów
<risks.avoided>

Wyzwanie

Klient to dystrybutor produktów i akcesoriów komputerowych z siedzibą w Niemczech, który od 2003 roku konsekwentnie rozwija swoją działalnośc w skali całej Europy. Za pośrednictwem platform internetowych obejmujących wiele krajów oferuje kilkadziesiąt tysięcy produktów najbardziej uznanych producentów. Trafiają one do ponad 2 milionów klientów z sektora B2B i B2C.

Liczba produktów we wszystkich sklepach internetowych stale rośnie, a baza partnerów i producentów wciąż się powiększa. W związku z tym Klient dostrzegł potrzebę zintegrowania informacji o produktach i przygotowania jednego repozytorium spójnych danych i zwrócił się z tą potrzebą do Unity Group.

 • Klientowi zależało na odciążeniu systemów e-commerce od konieczności uzupełniania danych produktowych – rozwiązaniem było wdrożenie systemu Product Information Management.
 • Zadaniem zespołu Unity Group było opracowanie sposobu umieszczenia PIM w architekturze systemów, konfiguracja koniecznych integracji, a także wdrożenie narzędzia.
 • Jednym z wyzwań w projekcie było przygotowanie nowego, spójnego modelu danych na potrzeby zasilenia systemu PIM.
 • Konieczne było właściwe posegregowanie danych. W związku z tym, że pobierane były z kilku systemów ERP, wyzwaniem było zidentyfikowanie i usunięcie duplikatów informacji o produktach.
 • Do naszych zadań należało również przygotowanie dedykowanych importów inicjalnych.

Rozwiązanie

 • Pierwszym etapem naszej pracy było przeprowadzanie warsztatów mających na celu rozpoznanie wymagań Klienta i architektury dotychczasowych systemów.
 • W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby Klienta zarekomendowaliśmy wdrożenie sytemu PIM Akeneo EE.
 • Na podstawie wniosków z analizy przygotowaliśmy koncepcję docelowej architektury, a także ostateczny kształt modelu danych.
 • Następnym krokiem było opracowanie z Klientem projektu oczekiwanych funkcjonalności oraz algorytmów łączących produkty z poszczególnych systemów ERP.
 • Wykonaliśmy import danych korzystając z natywnych oraz dedykowanych rozwiązań. Na skutek tych działań pobrane zostały itd.: informacje produktowe, kategorie, słowniki itd.
 • Wyróżnikiem w projekcie jest możliwość konsolidacji danych na podstawie algorytmów. System łączy duplikujące się produkty z różnych systemów ERP, a następnie pozwala na poprawienie błędnych lub powtarzających się informacji. Do dyspozycji użytkownika został oddany dedykowany panel, który służy do rejestrowania duplikatów.
 • Narzędzie PIM stanowić będzie jedyne źródło informacji produktowej dla kolejnych sklepów internetowych. PIM Akeneo pozwala na obsługę bardzo rozbudowanej oferty, z wieloma indeksami, dużą liczbą kategorii i atrybutów.

Rezultat

Integracja systemów
Wykonanie importów inicjalnych i możliwość integracji PIM z systemami ERP pozwalają na pobieranie danych i udostępnianie ich w różnych kanałach sprzedaży.
<business.connected>
Single Source of Truth
Dane z wielu źródeł dostępne są z poziomu jednego repozytorium. PIM zapewnia w pełni zintegrowaną i aktualizowaną w czasie rzeczywistym bazę informacji produ
<database.updated>
Szybsza eliminacja błędów
Identyfikowanie duplikatów i naprawianie błędów możliwe jest poprzez specjalny panel, manualnie lub automatycznie.
<risks.avoided>
Kompletny model danych
Opracowany model uwzględnia wszystkie potrzeby klienta oraz różne źródła danych.
<data.collected>
Spójne dane w wielu kanałach
Dane produktowe są automatycznie aktualizowane, dzięki czemu są spójne, niezależnie od kanału, w którym są prezentowane.
<data.standardized>
Pełna kontrola nad danymi
System Akeneo przystosowany jest do przetwarzania informacji w różnych formatach, takich jak obrazy, dane SKU, opisy produktowe, dane techniczne i regulacyjne.
<control.enabled>
50 000
Wydajne zarządzanie danymi produktowymi
Optymalizacja zarządzania zaimportowanymi danymi produktowymi – docelowo ponad 50 000 indeksów.
<process.optimized>
Intuicyjny panel zarządzania
Bezproblemowe zarządzanie wszystkimi danymi produktowymi dzięki wygodnej nawigacji i przejrzystej architekturze panelu użytkownika.
<management.facilitated>
Treści dopasowane pod konkretne kanały
Możliwość łatwego przygotowania opisów produktów dla różnych grup odbiorców.
<content.customized>

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!