ViaCon_Unity_Group_Power_BI_

Rozwiązanie: Analityka Danych i Machine Learning Branża: Produkcja Core sector: Handlu hurtowego

Niezawodne i skalowalne środowisko raportowe dla produkcji w branży budowlanej

Spójna analiza danych
<data.unified>
Synteza w jednym miejscu
<business.integrated>
Ujednolicenie raportów
<work.optimized>
Unity_Group_report_construction_industry

Wyzwanie

ViaCon Polska wchodzi w skład założonej w 1986 roku w Szwecji i Norwegii Grupy ViaCon. Jest to największa w Europie organizacja działająca na rynku przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych i elementów konstrukcyjnych z blachy falistej.
Na rynku krajowym firma działa od 1997 roku.

Klient prowadził zaawansowane analizy biznesowe dotyczące produkcji, w każdym z podległych mu oddziałów w różnych krajach. Organizacji zależało na usprawnieniu międzynarodowego środowiska raportowego, w celu optymalizacji jednego z kluczowych obszarów biznesu.

 • ViaCon planuje cele na dany rok: określa jaką wielkość produkcji planuje osiągnąć w poszczególnych miesiącach w rozbiciu na produkty, ich typy oraz oddziały, w których są produkowane.
 • Wartości dla produktów są raportowane osobno w kilku jednostkach, według ich charakterystyki i specyfikacji, istnieje więc duża liczba różnych źródeł danych, które należy przeanalizować.
 • Kierownicy produkcji z poszczególnych krajów aktualizowali co miesiąc swoje pliki Excel, wprowadzając wartość produkcji, która była porównywana z zakładaną alokacją budżetu.
 • Każdy kraj miał swój plik, w którym zbiorczo znajdowały się informacje na temat realizacji miesięcznych planów budżetowych, bieżącej wartości produkcji, poziomu stanów magazynowych, a także informacje na temat kadry realizującej projekty.
 • Aby ułatwić zarządowi oraz kadrze kierowniczej analizę wydajności produkcji każdego z produktów na tle całej grupy, utworzono dodatkowe, zbiorcze pliki Excel, które agregowały dane ze wszystkich plików.
 • Kiedy pojawił się nowy produkt dodawano w odpowiednim arkuszu kolejną, podobną do pozostałych tabelę, która pozwalałaby zapisywać dane. Tabele i ich budowa na przestrzeni lat mogły się różnić, ponieważ pojawiały się i odchodziły kolejne zmienne.
 • Choć dane w tabelach Excel wydawały się podobne, to zachowanie spójności danych i aktualizowanie treści było bardzo kłopotliwe, ze względu na różnice występujące w układzie bazowych arkuszy. Skalowanie danych było problematyczne i wymagało modernizacji.
 • Klient chciał usprawnić międzynarodowe środowisko raportowania i poszukiwał odpowiedniego narzędzia z obszaru Business Intelligence.
Tomasz Poprawski
Dyrektor Produkcji
ViaCon Polska

"Power BI bardzo nam pomogło w analizie danych produkcyjnych. Jest znacznie bezpieczniejszy, bardziej niezawodny, interaktywny i przyjazny dla użytkownika, niż pliki Excela, z których korzystaliśmy wcześniej. Jestem zadowolony z jego użyteczności i zdecydowanie polecam Power BI jako narzędzie do analizy danych z różnego rodzaju źródeł."

Rozwiązanie

 • W organizacji funkcjonował ekosystem Microsoft 365, dlatego doradziliśmy wybór Power BI, który okazał się najlepszym uzupełnieniem istniejących w firmie narzędzi.
 • Dokonaliśmy analizy funkcjonujących u klienta modeli danych i zaproponowaliśmy nowy sposób zapisu, a także modyfikację obecnych schematów, optymalnych dla Power BI pod kątem funkcjonalności.
 • Konwertowaliśmy dotychczasowe dane do nowego, spójnego schematu. Schemat pozwolił na ich zachowanie oraz umożliwiał łatwą rozbudowę o nowe atrybuty. Tak przygotowana struktura sprawiła, że dane były bardziej uniwersalne i otwierały możliwość zastosowania ich do innych potrzeb (np. migracja lub zasilanie danymi z innych systemów).
 • Zniknęła potrzeba przechowywania i tworzenia plików dla każdego roku raportowania – każdy kraj miał już tylko swój jeden plik z całą historią produkcji.
 • Przygotowaliśmy od podstaw jeden, wspólny model danych Power BI w oparciu o nowe struktury danych źródłowych.
 • Zaprojektowaliśmy zestaw analiz, który rozszerzał dotychczasowe podejście do danych. Nowe raporty dostosowywały swój kształt do zakresu wyświetlanych danych według wybranych kryteriów: m.in. oddziałów, produktów lub czasu.
 • Utworzyliśmy grupy uprawnień, które sprawiają, że użytkownik, który przegląda raport, będzie miał dostęp tylko do danych, do których zostanie uprawniony.
 • Wdrożyliśmy wszystkie komponenty do usługi Power BI, doradzając w obsłudze i konfiguracji oraz przeprowadziliśmy szkolenie z opracowanych elementów dla przedstawicieli grupy użytkowników docelowych. Zakres szkolenia oraz materiały pomocnicze dla klienta zostały opracowane indywidualnie w konsultacji.
 • W nowym systemie każdy kraj pracuje na jednym pliku – Single Source of Truth – z którego zbierane są dane.

Rezultat

Spójna analiza danych
Wspólne modele danych i zestawy analiz pozwalają na precyzyjne wykorzystanie danych z całej firmy.
<data.unified>
Synteza w jednym miejscu
Oszczędność czasu i szybsza reakcja na istotne zmiany.
<business.integrated>
Ujednolicenie raportów
Standaryzacja zminimalizowała ryzyko błędu i poprawiła jakość raportów.
<accuracy.ensured>
Niezawodne środowisko raportowe
Wdrożenie Power BI zagwarantowało bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a także jakość i interaktywność tworzonych raportów.
<reports.automated >
Zarządzanie dostępem do informacji
Uprawnienia są reglamentowane, a użytkownicy mają dostęp tylko do danych, do których zostali wcześniej uprawnieni.
<security.optimized >
Ograniczenie ręcznych poprawek
Wdrożenie nowych struktur zmniejszyło konieczność ręcznego poprawiania plików i pojawiania błędów.
<time.saved>
Jacek Szczepiński
Project Manager
ViaCon Polska

"Unity Group okazał się bardzo wiarygodnym partnerem. Są nie tylko profesjonalistami, ale również potrafią stworzyć fantastyczną atmosferę pracy. To była przyjemność być częścią tego projektu."

Technologie
/ Wspierające rozwiązania

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!