Rozwiązanie: Integracja Systemów Branża: Telekomunikacja

Lepsze wykorzystanie danych biznesowych dzięki integracji systemów

Automatyzacja procesów
<service.improved>
Zaawansowane raportowanie
<data.optimized >
Bezpieczeństwo danych
<business.protected >

Wyzwanie

Solita to szybko rozwijająca się społeczność ponad 1500 ekspertów z Finlandii, Szwecji, Danii, Estonii, Belgii i Niemczech, która od 25 lat oferuje wyjątkowe portfolio usług, od doradztwa strategicznego po projektowanie usług, tworzenie oprogramowania, sztuczną inteligencję i analizy, usługi w chmurze oraz usługi integracyjne.

Klient zgłosił się do nas z projektem dotyczącym zarządzania danymi DNA - fińskiej grupy telekomunikacyjnej. Celem było zwiększenie zdolności DNA do wykorzystywania posiadanych danych, zarówno w działaniach operacyjnych, jak i na poziomie strategicznym.

 • Uproszczenie architektury IT oraz zastąpienie przestarzałych rozwiązań nowymi.
 • Zautomatyzowanie procesów, a także szybszy i szerszy dostęp do danych, w celu tworzenia raportów na większą skalę.
 • Poszerzenie gamy usług, m. in. o sprzedaż dostępów do nowych raportów.
 • Zintegrowanie różnych modeli danych o podobnym przeznaczeniu, np. kilka systemów dostarczających dane faktur.
 • Szybkie i bezpiecznie przesyłanie danych pomiędzy wieloma źródłami.

Rozwiązanie

 • Zastosowana architektura integracyjna składa się z 4 środowisk: trzech testowych (w tym User Acceptance Tests) oraz produkcyjnego. Są to zarówno serwery tworzące klastry w AWS, jak i on-premise. Podobna architektura została stworzona na potrzeby Apache Kafka.
 • Implementacja została stworzona w Kotlinie, szkieletem aplikacji jest Apache Camel oraz Spring Boot, a do tworzenia obrazu dockerowego wykorzystywany jest Gradle i Jib. Deploy na serwery odbywa się dzięki wykorzystaniu jobów jenkinsowych. Aplikacje zostały zdockeryzowane i działają na wzór mikro serwisów.
 • API budowane są na danych pochodzących najczęściej z baz danych, takich jak: PostgreSQL, SQL Server, Snowflake czy Elasticsearch. Udostępniają one informacje innym systemom. Użytkownicy mogą generować raporty dotyczące finansów, swoich subskrypcji czy informacji dotyczących zakupionych urządzeń czy pakietów usług.
 • Dzięki agregacji danych o fakturach z wielu różniących się strukturą tabel do indeksu w Elasticsearch, ilość danych dostępnych dla użytkownika wzrosła z 3 miesięcy do 2 lat.
 • Wdrożyliśmy kilka aplikacji realizujących różne zadania zapewniające integralność danych. Realizowaliśmy integracje pomiędzy zróżnicowanymi aplikacjami oraz topicami Kafki, także znajdującymi się na różnych klastrach. Dla przykładu, integrowaliśmy topici Kafki z AWS S3. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom udało się uzyskać dostępność danych i aktualizacji near real-time.
 • Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy użycie Kafka Connect, aby móc czytać dane bezpośrednio z Kafki bez potrzeby tworzenia implementacji w Camelu. Odczytane w ten sposób dane można przesyłać do Snowflake.

Rezultat

Wzrost efektywności operacyjnej
Lepsze doświadczenia klientów we wszystkich kanałach oraz bardziej wydajna sprzedaż, marketing i obsługa klienta.
<service.improved >
Zaawansowana analityka
Niezawodne planowanie i zarządzanie w oparciu o poprawne, kompletne raporty oraz metryki.
<data.optimized>
Bezpieczeństwo danych
Bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy wieloma źródłami.
<business.protected >
Większa elastyczność
Szybko reagująca, zwinna i wydajniejsza organizacja.
<processes.enabled >

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!