Rozwiązanie: Integracja Systemów Branża: Budownictwo Core sector: Handlu hurtowego

Integracja systemów ERP i MES przy użyciu Apache Camel

Bezpieczeństwo komunikacji
<information.provided>
Szybka integracja nowych systemów
<future.enabled>
Wysoka dostępność
<stability.ensured>

Wyzwanie

KAN jest uznanym i rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej, polskim producentem nowoczesnych i kompleksowych systemów instalacyjnych KAN-therm. Od rozpoczęcia działalności w 1990 roku KAN budował swoją pozycję na mocnych filarach: profesjonalizmie, innowacyjności, jakości i rozwoju. Dziś zatrudnia ponad 1100 osób, posiada sieć oddziałów w Polsce, placówki w Niemczech, na Węgrzech, Ukrainie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Produkty ze znakiem KAN-therm eksportowane są do 68 krajów na całym świecie, sieć dystrybucji obejmuje swym zasięgiem Europę, znaczną część Azji, sięga również Afryki i Ameryki.

W związku z wdrożeniem MES, niezbędne okazało się stworzenie warstwy integracyjnej, która pozwoliłaby na bezproblemowe wprowadzanie kolejnych planowanych zmian w architekturze IT. Grupa KAN zwróciła się do Unity Group z potrzebą wdrożenia rozwiązania integracyjnego, które umożliwi szybszą i efektywniejszą rozbudowę architektury w przyszłości, bez konieczności dokonywania skomplikowanych modyfikacji.

  • Grupa KAN wymagała wysokiej dostępności systemu integracyjnego w swojej nowej architekturze. Klient okazał się otwarty na nasze rekomendacje oraz na wybór najbardziej optymalnych technologii, które pozwoliłyby osiągnąć im ten cel.
  • W projekcie należało uwzględnić charakter pracy organizacji, w którym produkcja odbywa się w trybie ciągłym, a w związku z tym również ciągłą komunikację pomiędzy systemami ERP (iScala) oraz platformą zarządzającą produkcją MES (PSIasm), tak aby bez przeszkód realizować postawione cele produkcyjne
  • Wdrożenie warstwy integracyjnej miało zapewnić możliwość dalszej rozbudowy i modyfikacji istniejących systemów, a przede wszystkim bezpiecznej integracji z aplikacjami zewnętrznymi (spoza sieci KAN) w przyszłości.
Andrzej Miszczuk
Dyrektor IT ds. Systemów
KAN

"Zrealizowany dla KAN projekt pozwolił nam na integrację systemu ERP z MES z jednoczesnym osiągnięciem wysokiej dostępności systemu co było dla nas kluczowym czynnikiem tego procesu. Integracja przebiegła bez problemów, komunikacja z Unity Group a także zrozumienie problemu była na wysokim poziomie, co sprawia, że możemy wystawić pozytywną ocenę i zarekomendować tę firmę."

Rozwiązanie

  • Do budowy warstwy integracyjnej użyta została „lekka” technologia Apache Camel wraz z frameworkiem Spring Boot. Jest to rozwiązane sprawdzone i niezawodne, a jednocześnie darmowe, zatem bardzo opłacalne.
  • Wysoką dostępność (high-availability) osiągnięto dzięki rozwiązaniu Docker Swarm, tworzącego klaster kontenerów oraz zastosowaniu mechanizmu rozpraszania obciążenia Traefik i pływającego IP.
  • Dzięki zastosowaniu odpowiedniego podejścia, wdrożona warstwa integracyjna dba o to, aby do systemu ERP i MES trafiały zawsze aktualne komunikaty. Spójność i aktualność danych została osiągnięta dzięki dedykowanemu mechanizmowi weryfikującemu wersje komunikatu, w oparciu o bazę danych, przechowującą status procesu integracji.
  • Rozwiązanie integracyjne można rozbudowywać i dołączać do niego kolejne systemy za pomocą protokołów wymiany danych, takich jak: REST, SOAP, SQL, AMQP, HTTP oraz dzięki możliwości przetwarzania danych bez ich utraty.
  • Stworzenie mechanizmu monitorowania przepływu danych pomiędzy systemami w oparciu o stos ELK wraz z systemem powiadomień mailowych o napotkanych błędach pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia problemu.

Rezultat

Wysoka dostępność
Ciągłość działania jest zapewniona dzięki architekturze HA
<stability.ensured>
Szybka integracja nowych systemów
Zaprojektowana i wdrożona warstwa integracji skraca proces podłączania nowych systemów
<systems.integrated>
Bezpieczeństwo komunikacji
Cała komunikacja jest rejestrowana , co umożliwia łatwe wychwytywanie ewentualnych niespójności, przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych wrażliwych.
<business.protected>
Monitoring przepływów i powiadomienia o błędach
Szybsza reakcja na błędy i proaktywność w działaniach naprawczych znacznie ograniczają występowanie błędów krytycznych.
<information.provided>

Tobie również
możemy pomóc

To tylko jeden z przykładów naszego doświadczenia, którym możemy się podzielić z Twoją firmą. Każdy projekt jest inny – tak jak każda współpraca. Skontaktuj się z nami i zacznijmy pracować nad czymś nowym – razem!