Partnerskie podejście i zwinność – recepta na działanie nie tylko w czasach kryzysu

Kryzys nie jest nam obcy. Unity Group przetrwało zarówno bańkę internetową w 2000 r., jak i kryzys finansowy w 2008 r. Dzięki zaufaniu naszych klientów, wiedzy i zaangażowaniu naszych zespołów, zwinnej metodyce działania oraz efektywnym wdrożeniom, udało nam się pokonać te trudne okresy, wykorzystać doświadczenia w nich zdobyte i rosnąć. Dziś w obliczu kolejnego globalnego kryzysu, tym razem spowodowanego pandemią koronawirusa, …w zasadzie działamy tak jak zwykle, tylko w tempie 100 razy szybszym. Trzy podstawowe priorytety – chronić pracowników, zabezpieczyć ciągłość pracy firmy i wspierać klientów, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Na bieżąco obserwowaliśmy szybki rozwój sytuacji na globalnym rynku. W ciągu zaledwie paru tygodni poważne zagrożenie epidemiologiczne, zmieniło się w ogólnoświatową pandemię, której skutkiem jest obecny, pogłębiający się kryzys gospodarczy. Z dnia na dzień drastycznie spadały przychody przedsiębiorców na całym świecie, a wiele firm – w tym także Unity Group – musiało zmierzyć się z nowymi realiami funkcjonowania.

Nauczeni doświadczeniami poprzednich kryzysów – dostrzegając, że mamy do czynienia z czarnym łabędziem[1] – wiedzieliśmy, że nie możemy czekać. W pierwszych krokach podjęliśmy działania zmierzające do zabezpieczenia naszych pracowników i zagwarantowania ciągłości pracy firmy na wypadek przedłużającej się kwarantanny. Zwinne działanie leży w DNA naszej spółki. W ciągu paru dni przepięliśmy całość firmy na funkcjonowanie w trybie zdalnym i zapewniliśmy sprawność operacyjną w kluczowych procesach.

Absolutnym priorytetem było dla nas szybkie otwarcie dialogu z klientami. Globalne zmiany gospodarcze spowodowane epidemią i wynikająca z nich – często nagła – trudna sytuacja znaczącej liczby firm na całym świecie błyskawicznie się pogłębiały. Polscy przedsiębiorcy z podstawowej dla nas branży retail utracili gro przychodów ze względu na zamknięcie dużej ilości obiektów handlowych oraz restrykcje dotyczące przemieszczania się. Wiedzieliśmy, że najważniejsze będzie sprawne przygotowanie klientów do funkcjonowania w warunkach nieuchronnego wzrostu fali zachorowań i dalszych ograniczeń z tym związanych, a także zaadresowanie ich długofalowych potrzeb, wynikających z konieczności zmian w dotychczasowych modelach biznesowych i nowej strategii rozwoju w okresie odbudowy gospodarki.

Sytuacja zmieniała się dynamicznie. Musieliśmy dopasowywać się do niej szybciej niż zazwyczaj. Z głównymi decydentami rozmawialiśmy o tym, jaka jest obecna sytuacja ich biznesu, jak możemy pomóc, informowaliśmy o tym, jakie podjęliśmy działania, aby móc dalej sprawnie odpowiadać na ich potrzeby. Z kierownikami projektów ustalaliśmy nowe sposoby pracy po obu stronach oraz konieczne do wdrożenia zmiany zabezpieczające skuteczną i terminową realizację przyjętych wcześniej założeń. Po stronie IT optymalizowaliśmy działania w zakresie zapewnienia bezpiecznej komunikacji i omawialiśmy ewentualne dopasowania dla zapewnienia ciągłości i jakości usług informatycznych. Działaliśmy – i nadal działamy – w duchu partnerskiej pomocy w przetrwaniu kryzysu, sprawnie minimalizując koszty. Tam gdzie było to pilnie potrzebne zwiększyliśmy zespoły, a klientów uczyliśmy pracy zdalnej i zwinnej. Uczulaliśmy także naszych pracowników na specyficzne w obecnej sytuacji potrzeby klientów, zrozumienie ich trudnej sytuacji, a czasem również nerwów, które mogą nie być ze stali w tych trudnych czasach. Bazując na wzajemnym wsparciu, zaufaniu i dobrej komunikacji można wiele zyskać.

Strategie przyjęte przez przedsiębiorców w obliczu kryzysu są bardzo zróżnicowane. Firmy działające szybko i odważnie, a jednocześnie te mające wystarczające zasoby gotówki i wiarę, że po odblokowaniu rynku wyjdą zwycięsko ze spowolnienia gospodarczego, podejmują decyzję o przyspieszeniu inwestycji, które pozwolą im przetrwać, a nawet się rozwinąć[2]. Dla tych podmiotów wyzwaniem jest jak najszybsze i efektywne przeprowadzenie transformacji sprzedaży – czyli jej cyfryzacja i przeniesienie do sieci.

Firmy z branż zagrożonych są zmuszone niemal z dnia na dzień zmienić swój sposób działania, nie tylko poprzez digitalizację, ale opracowanie kompletnie nowego modelu biznesowego. W tym wypadku liczy się przede wszystkim szybkość wdrożenia, zaimplementowania pierwszego MVP. Powód jest prosty – jeżeli podmioty te nie zaczną błyskawicznie działać w kanałach elektronicznych – zbankrutują. W obecnej rzeczywistości nie mogą one bowiem skutecznie prowadzić biznesu w dotychczasowym modelu.

Duzi, klasyczni gracze – działający zarówno offline, jak online – ale ponoszący w związku z panującymi ograniczeniami poważne straty w kanałach tradycyjnych, zmuszeni są do szukania optymalizacji i nadprogramowych oszczędności, także w kanałach elektronicznych. Wielu z nich wstrzymuje nowe inwestycje, zwiększając jednocześnie ilość modyfikacji istniejących rozwiązań w celu dopasowania się do pogłębiającej się sytuacji kryzysowej.

Wielu z tych przedsiębiorców w obliczu konieczności gruntownego przedefiniowania strategii i zmiany modelu funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie realizacji sprzedaży, potrzebuje sprawdzonych i doświadczonych partnerów. Prowadzimy w tym zakresie bezpłatne konsultacje i cykl otwartych, specjalistycznych webinariów. Przygotowaliśmy także unikalny zestaw rozwiązań dla firm, które w obecnej sytuacji kryzysowej zmuszone są przenieść swoje operacje do sieci. Pakiet działań rekomendowanych przez Unity Group tworzy tzw. tarczę technologiczną, znacząco przyspieszającą cyfrową transformację małych i średnich przedsiębiorstw – z kilku miesięcy nawet do tygodnia. Staramy się ponadto razem z klientami znaleźć rozwiązania na „postpandemiczny czas”, w którym przyjdzie nam prowadzić biznes.

Referencja

[1] Odniesienie do bestsellerowej książki Nassima Nicholasa Taleba analizującej zjawisko czarnych łabędzi: niespodziewanych wydarzeń, które spadają na nas nagle i odciskają ogromne piętno na naszym życiu.

[2] Rodzaje tego typu branż wiać np. na mapie Corona Virus Impact https://miro.com/app/board/o9J_kuqzBts=/

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

23.04.2024

AI w marketingu / Przegląd możliwości

AI

„W dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, optymalizacja marketingu odgrywa coraz ważniejszą rolę”. Tak zapewne zaczynałby się kolejny artykuł wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Bez obaw! Choć jesteśmy fanami AI, to poniższy tekst został napisany przez człowieka. Przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd najważniejszych...

PIM in Marketplace Platform
16.04.2024

Rola systemów PIM na platformach marketplace

E-Commerce

Dobrej jakości, kompletne informacje produktowe pozwalają sprzedawcom w odpowiedni sposób zaprezentować asortyment, a klientom znaleźć dokładnie to, czego szukają. Najpopularniejsze platformy marketplace działają niemalże jak wyszukiwarki, pozwalając konsumentom na zaawansowane filtrowanie ofert za pomocą wielu słów kluczowych i różnych...

11.04.2024

Nowy model cenowy MuleSoft / Niższy próg wejścia 

Integracja systemów

MuleSoft to lider integracji aplikacji i systemów, ułatwiający firmom tworzenie złożonych rozwiązań informatycznych, czerpiącym ze wszystkich dostępnych zasobów informatycznych. Producent oferuje także reużywalne API i konfiguracje umożliwiające proste łączenie zróżnicowanych systemów. Ostatnio MuleSoft wprowadził znaczące zmiany w...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>