Partnerskie podejście i zwinność – recepta na działanie nie tylko w czasach kryzysu

Kryzys nie jest nam obcy. Unity Group przetrwało zarówno bańkę internetową w 2000 r., jak i kryzys finansowy w 2008 r. Dzięki zaufaniu naszych klientów, wiedzy i zaangażowaniu naszych zespołów, zwinnej metodyce działania oraz efektywnym wdrożeniom, udało nam się pokonać te trudne okresy, wykorzystać doświadczenia w nich zdobyte i rosnąć. Dziś w obliczu kolejnego globalnego kryzysu, tym razem spowodowanego pandemią koronawirusa, …w zasadzie działamy tak jak zwykle, tylko w tempie 100 razy szybszym. Trzy podstawowe priorytety – chronić pracowników, zabezpieczyć ciągłość pracy firmy i wspierać klientów, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Na bieżąco obserwowaliśmy szybki rozwój sytuacji na globalnym rynku. W ciągu zaledwie paru tygodni poważne zagrożenie epidemiologiczne, zmieniło się w ogólnoświatową pandemię, której skutkiem jest obecny, pogłębiający się kryzys gospodarczy. Z dnia na dzień drastycznie spadały przychody przedsiębiorców na całym świecie, a wiele firm – w tym także Unity Group – musiało zmierzyć się z nowymi realiami funkcjonowania.

Nauczeni doświadczeniami poprzednich kryzysów – dostrzegając, że mamy do czynienia z czarnym łabędziem[1] – wiedzieliśmy, że nie możemy czekać. W pierwszych krokach podjęliśmy działania zmierzające do zabezpieczenia naszych pracowników i zagwarantowania ciągłości pracy firmy na wypadek przedłużającej się kwarantanny. Zwinne działanie leży w DNA naszej spółki. W ciągu paru dni przepięliśmy całość firmy na funkcjonowanie w trybie zdalnym i zapewniliśmy sprawność operacyjną w kluczowych procesach.

Absolutnym priorytetem było dla nas szybkie otwarcie dialogu z klientami. Globalne zmiany gospodarcze spowodowane epidemią i wynikająca z nich – często nagła – trudna sytuacja znaczącej liczby firm na całym świecie błyskawicznie się pogłębiały. Polscy przedsiębiorcy z podstawowej dla nas branży retail utracili gro przychodów ze względu na zamknięcie dużej ilości obiektów handlowych oraz restrykcje dotyczące przemieszczania się. Wiedzieliśmy, że najważniejsze będzie sprawne przygotowanie klientów do funkcjonowania w warunkach nieuchronnego wzrostu fali zachorowań i dalszych ograniczeń z tym związanych, a także zaadresowanie ich długofalowych potrzeb, wynikających z konieczności zmian w dotychczasowych modelach biznesowych i nowej strategii rozwoju w okresie odbudowy gospodarki.

Sytuacja zmieniała się dynamicznie. Musieliśmy dopasowywać się do niej szybciej niż zazwyczaj. Z głównymi decydentami rozmawialiśmy o tym, jaka jest obecna sytuacja ich biznesu, jak możemy pomóc, informowaliśmy o tym, jakie podjęliśmy działania, aby móc dalej sprawnie odpowiadać na ich potrzeby. Z kierownikami projektów ustalaliśmy nowe sposoby pracy po obu stronach oraz konieczne do wdrożenia zmiany zabezpieczające skuteczną i terminową realizację przyjętych wcześniej założeń. Po stronie IT optymalizowaliśmy działania w zakresie zapewnienia bezpiecznej komunikacji i omawialiśmy ewentualne dopasowania dla zapewnienia ciągłości i jakości usług informatycznych. Działaliśmy – i nadal działamy – w duchu partnerskiej pomocy w przetrwaniu kryzysu, sprawnie minimalizując koszty. Tam gdzie było to pilnie potrzebne zwiększyliśmy zespoły, a klientów uczyliśmy pracy zdalnej i zwinnej. Uczulaliśmy także naszych pracowników na specyficzne w obecnej sytuacji potrzeby klientów, zrozumienie ich trudnej sytuacji, a czasem również nerwów, które mogą nie być ze stali w tych trudnych czasach. Bazując na wzajemnym wsparciu, zaufaniu i dobrej komunikacji można wiele zyskać.

Strategie przyjęte przez przedsiębiorców w obliczu kryzysu są bardzo zróżnicowane. Firmy działające szybko i odważnie, a jednocześnie te mające wystarczające zasoby gotówki i wiarę, że po odblokowaniu rynku wyjdą zwycięsko ze spowolnienia gospodarczego, podejmują decyzję o przyspieszeniu inwestycji, które pozwolą im przetrwać, a nawet się rozwinąć[2]. Dla tych podmiotów wyzwaniem jest jak najszybsze i efektywne przeprowadzenie transformacji sprzedaży – czyli jej cyfryzacja i przeniesienie do sieci.

Firmy z branż zagrożonych są zmuszone niemal z dnia na dzień zmienić swój sposób działania, nie tylko poprzez digitalizację, ale opracowanie kompletnie nowego modelu biznesowego. W tym wypadku liczy się przede wszystkim szybkość wdrożenia, zaimplementowania pierwszego MVP. Powód jest prosty – jeżeli podmioty te nie zaczną błyskawicznie działać w kanałach elektronicznych – zbankrutują. W obecnej rzeczywistości nie mogą one bowiem skutecznie prowadzić biznesu w dotychczasowym modelu.

Duzi, klasyczni gracze – działający zarówno offline, jak online – ale ponoszący w związku z panującymi ograniczeniami poważne straty w kanałach tradycyjnych, zmuszeni są do szukania optymalizacji i nadprogramowych oszczędności, także w kanałach elektronicznych. Wielu z nich wstrzymuje nowe inwestycje, zwiększając jednocześnie ilość modyfikacji istniejących rozwiązań w celu dopasowania się do pogłębiającej się sytuacji kryzysowej.

Wielu z tych przedsiębiorców w obliczu konieczności gruntownego przedefiniowania strategii i zmiany modelu funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie realizacji sprzedaży, potrzebuje sprawdzonych i doświadczonych partnerów. Prowadzimy w tym zakresie bezpłatne konsultacje i cykl otwartych, specjalistycznych webinariów. Przygotowaliśmy także unikalny zestaw rozwiązań dla firm, które w obecnej sytuacji kryzysowej zmuszone są przenieść swoje operacje do sieci. Pakiet działań rekomendowanych przez Unity Group tworzy tzw. tarczę technologiczną, znacząco przyspieszającą cyfrową transformację małych i średnich przedsiębiorstw – z kilku miesięcy nawet do tygodnia. Staramy się ponadto razem z klientami znaleźć rozwiązania na „postpandemiczny czas”, w którym przyjdzie nam prowadzić biznes.

Referencja

[1] Odniesienie do bestsellerowej książki Nassima Nicholasa Taleba analizującej zjawisko czarnych łabędzi: niespodziewanych wydarzeń, które spadają na nas nagle i odciskają ogromne piętno na naszym życiu.

[2] Rodzaje tego typu branż wiać np. na mapie Corona Virus Impact https://miro.com/app/board/o9J_kuqzBts=/

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

28.05.2024

Strategie cenowe B2B w kanałach online i offline / Kompleksowy przewodnik

Uncategorized

W wysoce konkurencyjnym świecie handlu B2B, strategia cenowa to nie tylko liczby — to narzędzie, które kształtuje rentowność, pozycję rynkową i ogólny sukces firmy. Wraz z rozwojem kanałów cyfrowych, strategie cenowe stały się bardziej skomplikowane, ale także bardziej istotne. Firmy muszą teraz skutecznie działać zarówno na rynkach...

21.05.2024

Nearshoring w outsourcingu IT / Klucz do lepszej efektywności

Uncategorized

W erze globalizacji i cyfryzacji, firmy z różnych branż, zwłaszcza z sektora IT, coraz częściej sięgają po outsourcing jako sposób na osiągnięcie swoich celów. W kontekście wdrażania zaawansowanych technologii, takich jak platformy e-commerce, rozwiązania Data Science, architektura headless/composable, integracje systemów IT, itd.,...

14.05.2024

Data Governance i Data Quality / Rosnący wpływ na biznes

Data Consulting

Najważniejsze są solidne fundamenty – to przesłanie sprawdza się zarówno jeśli chodzi o działalność budowlaną, jak i tworzenie procesów biznesowych. W tym drugim przypadku najczęściej opieramy się o dane, dlatego tak ważna jest ich jakość. Wraz z rozwojem zaawansowanych narzędzi do zarządzania danymi, takimi jak Business...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>