Legacy System Transformation. Modernizacja aplikacji internetowych jako element transformacji cyfrowej

Jedna godzina przestoju w fabryce, wynikająca z problemów z przestarzałymi systemami i maszynami, może kosztować firmę od kilkuset euro w przemyśle spożywczym do nawet kilkuset milionów euro w rafinerii. Nie chodzi tylko o straty finansowe, ale również o utracone szanse, obniżenie renomy czy spadek konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Czas negatywnie wpływa również na systemy IT, których ciągłość działania i dalszy rozwój są hamowane przez przestarzałe technologie. Wsparciem w rozwiązywaniu tych problemów jest Legacy System Transformation – proces zapewniający bezpieczeństwo oraz ciągłość funkcjonowania systemów i aplikacji krytycznych.


Zgodnie z definicją Instytutu Gartnera, legacy application or system to “aplikacja bądź system, oparty na przestarzałych technologiach, które mają kluczowe znaczenia dla poprawnego wykonywania codziennych operacji”. Jednym z największych wyzwań, które stawia przed nami transformacja cyfrowa, jest zastąpienie starszych rozwiązań systemami, opartymi na nowoczesnych technologiach. Jednocześnie wraz z zachodzącymi zmianami, przedsiębiorstwa muszą zapewnić ich zgodność ze starymi systemami i formatami danych, które są nadal w użyciu. Konieczność wdrażania LST przez firmy reprezentujące różne branże wynika również ze zmian prawnych, narzuconych przez przepisy krajowe oraz dyrektywy UE m.in. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2), interoperacyjności systemu kolei UE, dyrektywy ws. aplikacji telematycznych dla przewozu towarów czy pasażerów, czy głośnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

Raport “Flexera Manufacturer Product EOL/EOS” z 2018 roku wskazuje, że przestarzałe technologie to poważny problem, przed którym stoją wszystkie organizacje. Prezentuje on główne koszty, wynikające z używania nienadzorowanych i nieodpowiednio zabezpieczonych środowisk. Zalicza do nich m.in. wydatki na bezpieczeństwo danych, przeprowadzanie audytów przez dostawców, kilkukrotnie wyższe koszty utrzymania niewspieranych produktów czy straty sięgające od 50 do nawet 500 tysięcy dolarów za godzinę przestoju w pracy baz danych. Uniknięcie tych kosztów jest możliwe dzięki procesowi Legacy System Transformation, który skutecznie radzi sobie nie tylko z barierami, hamującymi transformację cyfrową, ale też z ryzykiem biznesowym, które niesie za sobą każda kolejna awaria. Podejście to polega na weryfikacji, w jakim stanie jest problematyczny system IT, przygotowaniu rekomendowanej ścieżki dojścia do docelowego rozwiązania, a w razie potrzeby wdrożeniu niezbędnych działań, gwarantujących jego stabilne i bezpieczne funkcjonowanie. Niezbędnym elementem Legacy System Transformation jest zabezpieczenie obecnego systemu w okresie przeprowadzania koniecznych zmian. Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma zachowanie ciągłości działania systemów krytycznych. Na problem należy więc patrzeć dwutorowo. Z jednej strony konieczne jest przygotowanie rekomendacji docelowego rozwiązania, z drugiej – prowadzenie doraźnych działań, umożliwiających bieżące korzystanie z danego systemu. 

Polski rynek w kontekście Legacy System Transformation

Choć wśród zagranicznych firm Legacy System Transformation cieszy się coraz większą popularnością, wzrasta też liczba podmiotów świadczących tego typu usługi, to w Polsce podejście to zaczyna się dopiero kształtować. Wynika to m.in. z faktu, że na polskim rynku działa stosunkowo niewiele firm, które proponują kompleksowe podejście do tego tematu. Powinno ono obejmować analizę stanu obecnego, bieżące potrzeby biznesu, aktualną architekturę systemową i utrzymaniową, wypracowanie zbiorczej rekomendacji zmian oraz elastycznego podejścia do ich realizacji. Unity Group, od lat wspierając swoich klientów w procesie transformacji cyfrowej, wchodzi niejako w rolę “strażaków”, którzy najpierw gaszą pożar, wywołany przez problemy z niewłaściwym funkcjonowaniem aplikacji krytycznych, a po ich rozwiązaniu zajmuje się kompleksowym wsparciem w obszarze Legacy System Transformation, zapewniając integrację systemów oraz ciągłość działania aplikacji usługa ta jest szczególnie kierowana do firm, reprezentujących m.in. przemysł i produkcję, transport, kolejnictwo czy branżę automotive, które wymagają największego wsparcia w tym zakresie.

Wymierne korzyści

Rys. 1. Korzyści z rozwiązania Legacy System Transformation.

Realizacja tego procesu przekłada się na wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które muszą na nowo zdefiniować swoje cele biznesowe, zlokalizować je w obecnej architekturze, zaplanować efektywną integrację z obecnie działającymi systemami i znaleźć pomiędzy nimi synergię. 

Ze względu na architekturę oprogramowania czy wykorzystaną technologię przestarzałe oprogramowanie ciężko jest nadal utrzymywać, rozwijać czy integrować z nowymi systemami. Wraz z upływem czasu coraz trudniejsze staje się też zapewnienie ciągłości działania systemów i kluczowych aplikacji. Często jest to wręcz niemożliwe, dlatego wykorzystywanie starszych systemów jest uznawane za jedną z istotnych barier przeprowadzania transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach. 

Integracja systemów wpływa również na bezpieczeństwo danych. Przekonała się o tym w marcu norweska firma Norst Hydro, będąca jednym z największych na świecie producentów aluminium. Spółka stała się ofiarą ataku wirusa blokującego, co zaszkodziło jej systemowi IT w większości obszarów prowadzonego biznesu, spowodowało też ogromne straty, łącznie z przestojami w zakładach produkcyjnych oraz spadkiem akcji firmy. 

Cyberatak był możliwy, bo starsze rozwiązania na ogół są mniej odporne działanie złośliwego oprogramowania. Wynika to m.in. z faktu, że oprogramowanie dostępne na rynku od wielu lat daje hakerom wystarczająco dużo czasu na wnikliwe zapoznanie się z kodem i znalezienie w nim luk. Dodatkowo przestarzałe oprogramowanie często nie jest aktualizowane przez jego dostawcę, co powoduje, że system przestaje spełniać najnowsze wymogi bezpieczeństwa. Nawet jeśli firma tworzy system na zamówienie i ma zasoby, by cały czas go utrzymywać, wprowadzanie kolejnych poprawek czy aktualizacji wiąże się z koniecznością dodatkowych inwestycji w bezpieczeństwo. Może to prowadzić do powstania “efektu dziurawego wiadra”. Oznacza to, że po uporaniu się z jedną luką pojawia się kolejny, wymagający zabezpieczenia ubytek. Jednocześnie należy pamiętać, że transformacja cyfrowa wymusza na firmach wykorzystywanie wcześniej zamkniętych wewnątrz organizacji danych, co rodzi problem zapewnienia im bezpieczeństwa. Bez Legacy System Transformation nie da się więc przeprowadzić transformacji m.in. w zakresie B2B czy B2C. 

Legacy System Transformation pozwala też na obniżanie kosztów. Starsze systemy są zazwyczaj mocno rozbudowane pod względem wielkości kodu oraz jego funkcjonalności. Ich monolityczny charakter sprawia, że zmiana jednego modułu może prowadzić do zakłócenia działania całej aplikacji, więc każda aktualizacja dotychczasowego systemu wymaga czasu i wysiłku, co generuje dodatkowe koszty. Podobnie jest w przypadku całej infrastruktury, która wraz z upływem czasu jest coraz trudniejsza i bardziej kosztowna w utrzymaniu. Starsze systemy często wymagają specyficznego środowiska technicznego, w tym sprzętu. Tak więc inwestycje w utrzymanie infrastruktury, w porównaniu do nowoczesnych rozwiązań opartych na chmurze, są dużo wyższe. Korzystanie z przestarzałych technologii wymaga też określonego zestawu umiejętności i wiedzy od pracowników, zajmujących się wsparciem i konserwacją starszych systemów. Zmusza to firmy do inwestowania w dedykowane szkolenia personelu, generujące kolejne wydatki. 

Legacy System Transformation daje firmom możliwość dostosowania się do obecnych standardów IT oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Inwestując we wsparcie i konserwację starszego oprogramowania, mniej czasu i miejsca poświęca się wprowadzaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Może to skutkować utratą przewagi konkurencyjnej. Zamiast dostosowywać się do najnowszych praktyk IT i modeli biznesowych, firmy koncentrują się na prawidłowym działaniu przestarzałego oprogramowania. W efekcie zwiększa się ryzyko pominięcia nowych możliwości rozwoju w ramach branży. W międzyczasie mogą dostrzec i wykorzystać je konkurenci. W takim wypadku koszt utraconej szansy odpowiadają przychodom, które konkurencja jest w stanie zwiększyć dzięki nowo pozyskanym klientom. Dlatego w skutecznym budowaniu konkurencyjności kluczowa jest gotowość do szybkiego wprowadzania zmian. Firmy, które chcą być postrzegane jako innowacyjne, muszą być w stanie w ciągu miesiąca otworzyć nowy, zagraniczny oddział czy błyskawicznie wprowadzić na rynek nowy produkt. Nie dokonają tego bez sprawnie działających systemów IT. Tę tendencję przedstawia poniższy wykres, który prezentuje, jak skrócił się czas adaptacji innowacji oraz jak ważna dla utrzymania konkurencyjności jest elastyczność i szybkość wprowadzania zmian.

Rys. 2. Proces adaptacji innowacji

Od czego zacząć? 

Według przewidywań Instytutu Gartnera modernizacja istniejących systemów będzie wymagała od firm ponad trzykrotnie większych wydatków niż planowane do 2020 roku inwestycje. Ich efektywność zależy od podejścia, które wybierze przedsiębiorstwo. Jedną z najpopularniejszych możliwości jest migracja systemu poprzez wykorzystanie rozwiązań w chmurze oraz wprowadzenie w nim drobnych ulepszeń. Podejście to ma jednak sporo ograniczeń, wynikających z faktu, że główna logika biznesowa i architektura pozostają w większości niezmienione. W wielu przypadkach konieczne są więc bardziej innowacyjne rozwiązania. Polegają one na wprowadzaniu zaawansowanych technologicznie zmian, związanych z optymalizacją architektury, wydajności czy refaktoryzacją aplikacji, a nawet przebudową całego systemu. 

Bez względu na dalszą metodę modernizacji, pierwszym krokiem w procesie Legacy System Transformation jest weryfikacja, w jakim stanie jest problematyczny system IT. Na podstawie analizy technicznej, a także weryfikacji poziomu dokumentacji, możliwości biznesowych, funkcjonalnych, wydajnościowych i prawnych, przygotowywane są rekomendacje dalszych ścieżek jego rozwoju. Wprowadzanie w życie najlepszego rozwiązania prowadzi do likwidacji długu technologicznego oraz stopniowej modernizacji systemu. Przekłada się to na jego ciągłe, stabilne i bezpieczne funkcjonowanie oraz systematyczne budowanie przewagi konkurencyjnej.

Podsumowanie 

Niezależnie od powodów modernizacji systemów, głównych korzyści, na które liczą firmy czy metod jej przeprowadzenia, Legacy System Transformation to złożony i czasochłonny, ale konieczny proces. Opierając swoją działalność na przestarzałym oprogramowaniu, firmy nie będą w stanie skutecznie i w pełni przejść procesu transformacji cyfrowej. Wybór odpowiedniej ścieżki dalszego rozwoju może mieć kluczowy wpływ na realizację dalszych celów biznesowych i budowanie przewagi konkurencyjnej. Warto wziąć to pod uwagę w chwili, gdy transformacja cyfrowa staje się priorytetem dla coraz większej liczby polskich przedsiębiorstw. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o usługach związanych z Legacy System Transformation oraz interesuje Ciebie zagadnienie Digital Transformation, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

11.06.2024

Architektura Composable w praktyce / Marketplace B2B w branży medycznej  

E-Commerce

Architektura Composable jest często polecana firmom, ale właściwie dlaczego? Zamiast mówić o niejasnych korzyściach z „kompozycyjności”, skupmy się na konkretach. To, że system jest „composable” pozwala na wdrażanie nowych kanałów, korzystając z istniejącej infrastruktury i podstawowych zasobów, jednocześnie zachowując wysoką...

04.06.2024

Chatbot: co to jest i jak działa asystent AI? 

AI

Dla wielu firm na całym świecie chatboty to jedno z najbardziej strategicznych narzędzi oferowanych przez sztuczną inteligencję (AI). Niezależnie od tego, czy używasz ich do generowania leadów, wsparcia klienta, czy jako wirtualnego asystenta osobistego, chatboty mają ogromny potencjał. Mogą stać się wizytówką Twojej firmy, działając jako...

28.05.2024

Strategie cenowe B2B w kanałach online i offline / Kompleksowy przewodnik

Uncategorized

W wysoce konkurencyjnym świecie handlu B2B, strategia cenowa to nie tylko liczby — to narzędzie, które kształtuje rentowność, pozycję rynkową i ogólny sukces firmy. Wraz z rozwojem kanałów cyfrowych, strategie cenowe stały się bardziej skomplikowane, ale także bardziej istotne. Firmy muszą teraz skutecznie działać zarówno na rynkach...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>