Integracja z CSIRE, czyli największe wyzwanie rynku energetycznego okiem eksperta

Sektor energetyczny stoi obecnie przed jednym z największych wyzwań ostatnich czasów: koniecznością przygotowania się do procesu integracji z Centralnym Systemem Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Zmiany prawne, jakie miały miejsce w ostatnich latach spowodowały, że dystrybutorzy i sprzedawcy energii elektrycznej znajdują się w obliczu złożonych procesów rozwojowych – do 2024 roku wszyscy uczestnicy rynku energii muszą być gotowi na obsługę masowej wymiany danych w ramach systemu CSIRE. 

Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej

Nie jest tajemnicą, że rynek energetyczny wymaga cyfryzacji. Wynika to z coraz większej potrzeby kontroli i monitorowania procesów w ramach systemów obsługi klienta oraz zarządzania danymi pomiarowymi. Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, przemysł, a nawet ustawodawca bardziej niż kiedykolwiek są tego świadomi i poszukują wydajnego oraz skutecznego sposobu usprawnienia procesów na tym rynku. Ta „cyfryzacja energii” to między innymi rozwój inteligentnych sieci oraz „inteligentnych” liczników, w celu umożliwienia konsumentom łatwego dostępu do danych dotyczących zużycia energii. 

Na czym polega integracja CSIRE?

Podmioty zobligowane do komunikacji z CSIRE muszą zintegrować swoje systemy dziedzinowe z systemem centralnym. Wdrożony komponent integracyjny będzie stanowił warstwę pośredniczącą w komunikacji: z jednej strony obsługując specyficzny protokół komunikacji z CSIRE, a z drugiej komunikując się zgodnie ze standardami danej organizacji z systemami dziedzinowymi. 

Zadaniem komponentu integracyjnego będzie odciążenie pozostałych systemów danej organizacji ze złożoności technicznej komunikacji z CSIRE, pozostawiając im odpowiedzialność za procesy biznesowe. Konektor ma też dostarczyć funkcjonalności wspólne, takie jak: audytowanie komunikacji, buforowanie, filtrowanie niepotrzebnych komunikatów. 

Porozmawiajmy

Główne wyzwania związane z wdrożeniem CSIRE

Zgodnie z nowym podejściem odpowiedzialność sprzedawców energii w gruncie rzeczy nie ulegnie zmianie i procesy będą realizowane według ustawy UC17.  Jednak uczestnicy rynku energii muszą zapewnić sprawną wymianę danych z CSIRE, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, pełnej kontroli, ciągłości działania, niezawodności i monitoringu wszystkich procesów.  

Kluczowym wyzwaniem w tym procesie jest niewątpliwie ogromny zakres wymiany danych. Duże natężenie komunikatów – choćby z inteligentnych liczników energii – to istotne wyzwanie przy integracji z systemem CSIRE. Aplikacje, które obsługują tę integrację powinny uwzględniać obsłużenie takiej ilości komunikatów oraz umożliwiać skalowanie. Warto wybrać więc rozwiązanie z łatwo konfigurowalnymi ustawieniami skalowania wertykalnego jak i horyzontalnego, co ułatwi obsługę dużego wolumenu danych. – radzi Jakub Kazek, New Business Developer ds. Integracji Systemów w Unity Group

Istotną kwestią jest fakt, że projekt CSIRE jest wciąż na etapie wyboru wykonawcy, a co za tym idzie nie ma jeszcze pełnej specyfikacji technicznej tego systemu, w tym opisu integracji.  Bez tych informacji wyzwaniem jest zaprojektowanie odpowiedniego konektora do systemu CSIRE. Na szczęście niektóre technologie integracyjne, na przykład rozwiązanie Anypoint Platform firmy MuleSoft, ułatwiają integrację systemów dziedzinowych organizacji z systemem takim jak CSIRE oraz umożliwiają zbieranie, agregowanie, transformację czy mapowanie informacji z systemów dziedzinowych i przesyłanie do CSIRE w wymaganej formie. dodaje Jakub Kazek. 

Ponadto system wymaga pełnej audytowalności komunikatów, czego zapewnienie może się okazać niełatwym zadaniem, zarówno pod względem narzędzia, jak i optymalizacji kosztów utrzymania. Warto zdecydować się na infrastrukturę wyposażoną w komponenty pozwalające na realizację tego wymagania. – podsumowuje ekspert ds. integracji.

Uzupełniając powyższą listę o mnogość (około 50) procesów podstawowych na rynku energii, które mają być realizowane za pomocą centralnego systemu, a także stosunkowo krótki okres, jaki ustawodawca przewidział na dostosowanie systemów, wdrożenie nowego podejścia okazuje się niezwykle ambitnym zadaniem i warto podejść do jego realizacji z doświadczonym partnerem. 

Jak przygotować się na tę zmianę?

Dla uczestników rynku energetycznego jest dziś krytyczne, aby dobrze przygotować się na zmianę z technologicznego punktu widzenia, jednocześnie minimalizując obciążenie operacyjne związane z tym projektem. Organizacje zobligowane do podłączenia się z CSIRE posiadają różne systemy dziedzinowe, w których przechowywane są niezbędne dane. Przy braku na dzień dzisiejszy pełnej specyfikacji CSIRE oraz przy różnych architekturach systemów w różnych organizacjach, ciężko jest mówić o gotowych rozwiązaniach. Warto do każdego przypadku podejść w sposób indywidualny i dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie, z zachowaniem dobrych praktyk i adekwatnych komponentów integracyjnych. 

Komunikacja systemów wszystkich uczestników rynku energetycznego z CSIRE będzie często audytowana, zarówno  wewnętrznie jak i przez regulatora rynku. Przy projekcie integracyjnym mówimy zatem nie tylko o warstwie integracyjnej, ale także o narzędziu wspierającym audytorów. Biorąc pod uwagę skalę projektu – termin 1.07.2024, r. do którego zobligowane podmioty muszą być zintegrowane z CSIRE, nie jest wcale odległy.

Dowiedz się więcej o integracji systemów

Szukasz doświadczonego partnera integracyjnego?

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

14.05.2024

Data Governance i Data Quality / Rosnący wpływ na biznes

Data Consulting

Najważniejsze są solidne fundamenty – to przesłanie sprawdza się zarówno jeśli chodzi o działalność budowlaną, jak i tworzenie procesów biznesowych. W tym drugim przypadku najczęściej opieramy się o dane, dlatego tak ważna jest ich jakość. Wraz z rozwojem zaawansowanych narzędzi do zarządzania danymi, takimi jak Business...

Phygital Illustration
08.05.2024

Phygital / Nowa era handlu

E-Commerce

Wraz z postępującą globalizacją technologia staje się coraz bardziej wszechobecna, a świat cyfrowy i świat fizyczny coraz bardziej się przenikają. Zacieranie granic pomiędzy tymi wymiarami zaowocowało powstaniem trendu zwanego „phygital”. Opisuje on synergiczną integrację tych dwóch światów w celu stworzenia nowych, innowacyjnych...

PIM Data Syndication Illustration
30.04.2024

Syndykacja danych / Skuteczne zarządzanie informacjami

Product Information Management

Adekwatne, sprawdzone informacje są prawdziwą siłą. Dla firm działających w różnych branżach stanowią często znaczący czynnik sukcesu w komunikacji z klientami i partnerami. Do optymalnego zarządzania informacjami służą systemy PIM (Product Information Management). Umożliwiają organizacjom skuteczne gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>