36 tys. specjalistów IT, 550 tech-eventów oraz 110 dużych centrów technologicznych – jak rozwija się wrocławski sektor IT?

Pod koniec 2019 ukazał się raport badający kondycję wrocławskiego sektora IT przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Invest in Wrocław i klaster firm IT Corner Wrocław, do którego należy Unity Group. Nadrzędnym zadaniem raportu było pokazanie charakterystyki wrocławskiego sektora IT, a także nakreślenie kierunków jego rozwoju i stopnia innowacyjności.


O tym, jak atrakcyjnym i ważnym na mapie obszarów technologicznych jest Wrocław mogą świadczyć następujące liczby: to czwarty co do wielkości obszar metropolitalny w Polsce, w którym kształci się około 112 tysięcy studentów, a aż 15 tysięcy studiuje na kierunkach związanych z IT. Według estymacji ARAW specjalistów IT jest aż 36 tysięcy, zgromadzonych wokół 110 dużych centrów IT/R&D oraz 200 start-upów. Podane liczby potwierdzają, że branża IT stanowi jedną z kluczowych gałęzi rozwoju i obszaru zatrudnienia w aglomeracji  wrocławskiej. Energię i potencjał Wrocławia pokazuje też ilość organizowanych tech-eventów – jest ich ponad 550 rocznie!

Raport jest wynikiem przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca 2019 badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych wśród firm z siedzibą na terenie aglomeracji wrocławskiej. Badanie zrealizowano we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat. Dzięki metodzie CAWI pozyskano aż 120 wypełnień ankiety online, z kolei indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzono z 15 przedstawicielami firm. Struktura udzielonych odpowiedzi wygląda następująco: 44% pozyskano od małych i mikroprzedsiębiorstw, 33% od średnich przedsiębiorstw oraz 23% od dużych przedsiębiorstw, powyżej 250 pracowników. Najliczniejszą grupą ankietowanych byli reprezentanci przedsiębiorstw zdefiniowanych jako software house/IT consulting (56%).

“Dzięki badaniu widzimy, że wrocławskie firmy wciąż mają ambitne plany. Duże korporacje zabiegają o to,  by do Wrocławia trafiły jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie procesy i ciekawe projekty. Małe i średnie firmy są gotowe do budowy nowych produktów, rozwoju portfolio świadczonych usług oraz wejścia na kolejne rynki” – komentuje wyniki raportu Ewa Kaucz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Głównymi odbiorcami rozwiązań wrocławskich firm IT jest branża finansowa, co pokrywa się z globalnymi trendami. Z kolei kolejne miejsca, poza sektorem IT, zajmują produkcja, handel oraz transport i logistyka.

Raport 2019: Wrocławski sektor IT

“Są to atrakcyjne sektory, przechodzące obecnie transformację cyfrową i adaptujące nowatorskie rozwiązania, takie jak AI, Big Data czy IoT. Koncentracja rozwiązań świadczonych dla tych branż we Wrocławiu jest zgodna z kierunkiem polityki innowacyjnej Unii Europejskiej związanej z rozwojem Przemysłu 4.0. Umożliwi to firmom pozyskanie dodatkowych środków na inwestycję i budowę hubów transformacji w tym obszarze” – podsumowuje Grzegorz Rudno-Rudziński, partner zarządzający w Unity Group i członek zarządu w IT Corner.

Najpopularniejszymi rozwiązaniami IT oferowanymi przez wrocławskie podmioty to przede wszystkim świadczenie usług na zlecenie klienta z przeniesieniem praw autorskim na klienta (35%) oraz tworzenie produktu o w pełni zautomatyzowanym procesie dystrybucji (platforma, Saas), co dotyczy niemalże 1/5 badanych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o języki kodowania, częstotliwość występowania konkretnych technologii pokrywa się z globalnymi tendencjami w branży. W pierwszej siódemce najczęściej wykorzystywanych języków programowania znalazły się m.in.: JavaScript, Java, SQL, C++, Python, C# oraz PHP.

Raport 2019: Wrocławski sektor IT

Ważnym elementem rynku IT jest także samo miasto. Wrocław gwarantuje szereg atutów, które dla przedsiębiorców mają niebagatelne znaczenie: rozmiar i zróżnicowanie lokalnego rynku, rozpoznawalna marka miejska w Polsce i zagranicą oraz dostępność komunikacyjna. Wszystko to pozwala Wrocławiowi być uznawanym za miejsce atrakcyjne i sprzyjające biznesowi, tym samym umożliwia przyciągnięcie nowych inwestycji i nawiązywanie kolejnych relacji biznesowych, także z zagranicznymi podmiotami.

Wiodącymi wyzwaniami dla wrocławskich przedsiębiorców są m.in. ograniczony dostęp do wyspecjalizowanych pracowników – aż 62% ankietowanych wskazało ten problem jako istotny, następnie wysokie koszty pracy (41%) i duża konkurencja na rynku (37%). Najrzadziej uznawano za wyzwania problemy z otrzymaniem środków na inwestycje i trudność w pozyskaniu partnerów biznesowych. Obie te opcje zyskały tylko 13% głosów, co jednoznacznie może potwierdzać fakt istnienia sprzyjającego przedsiębiorcom klimatu do rozwoju ich działalności.

Jeśli chodzi o przyszłość i kierunki rozwoju wrocławskiego rynku IT cieszą deklaracje niemalże wszystkich przedsiębiorstw związane z ambitnym planem rozwoju ich porfolio usług i produktów (95%), a także optymistyczne plany dotyczące zwiększania liczby stanowisk zespołu IT w firmach (84%). Jednocześnie blisko 90% przedsiębiorców twierdzi, że ich sytuacja finansowa jest stabilna.

Raport 2019: Wrocławski sektor IT

Takie wyniki mogą tylko potwierdzać to, że w najbliższych latach Wrocław utrzyma dynamikę rozwoju sektora IT i stanie się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla inwestorów oraz pracowników szukających pracy w IT.

Jak dodaje Rudno-Rudziński: “Raport stanowi cenne źródło wiedzy dla władz Wrocławia, ponieważ jest nie tylko diagnozą lokalnej branży IT, ale i prognozą jej rozwoju. Dlatego może pomóc im poprowadzić lokalny ekosystem w kierunku innowacji. Z kolei dla potencjalnych inwestorów i klientów może być wskazówką: jakie są silne strony wrocławskiego rynku IT, jakim wyzwaniom musi sprostać i jak lokalna branża będzie się kształtować w najbliższych latach”.


Pełną wersję raportu można pobrać ze stron:

Wersja polska: http://bit.ly/ITCRaportPL  

Wersja angielska: http://bit.ly/ITCRaportENG 

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

PIM in Marketplace Platform
16.04.2024

Rola systemów PIM na platformach marketplace

E-Commerce

Dobrej jakości, kompletne informacje produktowe pozwalają sprzedawcom w odpowiedni sposób zaprezentować asortyment, a klientom znaleźć dokładnie to, czego szukają. Najpopularniejsze platformy marketplace działają niemalże jak wyszukiwarki, pozwalając konsumentom na zaawansowane filtrowanie ofert za pomocą wielu słów kluczowych i różnych...

11.04.2024

Nowy model cenowy MuleSoft / Niższy próg wejścia 

Integracja systemów

MuleSoft to lider integracji aplikacji i systemów, ułatwiający firmom tworzenie złożonych rozwiązań informatycznych, czerpiącym ze wszystkich dostępnych zasobów informatycznych. Producent oferuje także reużywalne API i konfiguracje umożliwiające proste łączenie zróżnicowanych systemów. Ostatnio MuleSoft wprowadził znaczące zmiany w...

09.04.2024

Recommerce / Znaczenie handlu wtórnego na rynku detalicznym

E-Commerce

W ciągu ostatniego roku lub dwóch recommerce zyskał ogromną popularność. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną konsumenci chętnie odsprzedają swoje rzeczy i kupują używane produkty, aby zaoszczędzić pieniądze. To z kolei wpływa na sytuację w sprzedaży bezpośredniej, dodatkowo zachęcając sprzedawców detalicznych do wejścia na rynek...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>