36 tys. specjalistów IT, 550 tech-eventów oraz 110 dużych centrów technologicznych – jak rozwija się wrocławski sektor IT?

Pod koniec 2019 ukazał się raport badający kondycję wrocławskiego sektora IT przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Invest in Wrocław i klaster firm IT Corner Wrocław, do którego należy Unity Group. Nadrzędnym zadaniem raportu było pokazanie charakterystyki wrocławskiego sektora IT, a także nakreślenie kierunków jego rozwoju i stopnia innowacyjności.


O tym, jak atrakcyjnym i ważnym na mapie obszarów technologicznych jest Wrocław mogą świadczyć następujące liczby: to czwarty co do wielkości obszar metropolitalny w Polsce, w którym kształci się około 112 tysięcy studentów, a aż 15 tysięcy studiuje na kierunkach związanych z IT. Według estymacji ARAW specjalistów IT jest aż 36 tysięcy, zgromadzonych wokół 110 dużych centrów IT/R&D oraz 200 start-upów. Podane liczby potwierdzają, że branża IT stanowi jedną z kluczowych gałęzi rozwoju i obszaru zatrudnienia w aglomeracji  wrocławskiej. Energię i potencjał Wrocławia pokazuje też ilość organizowanych tech-eventów – jest ich ponad 550 rocznie!

Raport jest wynikiem przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca 2019 badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych wśród firm z siedzibą na terenie aglomeracji wrocławskiej. Badanie zrealizowano we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat. Dzięki metodzie CAWI pozyskano aż 120 wypełnień ankiety online, z kolei indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzono z 15 przedstawicielami firm. Struktura udzielonych odpowiedzi wygląda następująco: 44% pozyskano od małych i mikroprzedsiębiorstw, 33% od średnich przedsiębiorstw oraz 23% od dużych przedsiębiorstw, powyżej 250 pracowników. Najliczniejszą grupą ankietowanych byli reprezentanci przedsiębiorstw zdefiniowanych jako software house/IT consulting (56%).

“Dzięki badaniu widzimy, że wrocławskie firmy wciąż mają ambitne plany. Duże korporacje zabiegają o to,  by do Wrocławia trafiły jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie procesy i ciekawe projekty. Małe i średnie firmy są gotowe do budowy nowych produktów, rozwoju portfolio świadczonych usług oraz wejścia na kolejne rynki” – komentuje wyniki raportu Ewa Kaucz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Głównymi odbiorcami rozwiązań wrocławskich firm IT jest branża finansowa, co pokrywa się z globalnymi trendami. Z kolei kolejne miejsca, poza sektorem IT, zajmują produkcja, handel oraz transport i logistyka.

Raport 2019: Wrocławski sektor IT

“Są to atrakcyjne sektory, przechodzące obecnie transformację cyfrową i adaptujące nowatorskie rozwiązania, takie jak AI, Big Data czy IoT. Koncentracja rozwiązań świadczonych dla tych branż we Wrocławiu jest zgodna z kierunkiem polityki innowacyjnej Unii Europejskiej związanej z rozwojem Przemysłu 4.0. Umożliwi to firmom pozyskanie dodatkowych środków na inwestycję i budowę hubów transformacji w tym obszarze” – podsumowuje Grzegorz Rudno-Rudziński, partner zarządzający w Unity Group i członek zarządu w IT Corner.

Najpopularniejszymi rozwiązaniami IT oferowanymi przez wrocławskie podmioty to przede wszystkim świadczenie usług na zlecenie klienta z przeniesieniem praw autorskim na klienta (35%) oraz tworzenie produktu o w pełni zautomatyzowanym procesie dystrybucji (platforma, Saas), co dotyczy niemalże 1/5 badanych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o języki kodowania, częstotliwość występowania konkretnych technologii pokrywa się z globalnymi tendencjami w branży. W pierwszej siódemce najczęściej wykorzystywanych języków programowania znalazły się m.in.: JavaScript, Java, SQL, C++, Python, C# oraz PHP.

Raport 2019: Wrocławski sektor IT

Ważnym elementem rynku IT jest także samo miasto. Wrocław gwarantuje szereg atutów, które dla przedsiębiorców mają niebagatelne znaczenie: rozmiar i zróżnicowanie lokalnego rynku, rozpoznawalna marka miejska w Polsce i zagranicą oraz dostępność komunikacyjna. Wszystko to pozwala Wrocławiowi być uznawanym za miejsce atrakcyjne i sprzyjające biznesowi, tym samym umożliwia przyciągnięcie nowych inwestycji i nawiązywanie kolejnych relacji biznesowych, także z zagranicznymi podmiotami.

Wiodącymi wyzwaniami dla wrocławskich przedsiębiorców są m.in. ograniczony dostęp do wyspecjalizowanych pracowników – aż 62% ankietowanych wskazało ten problem jako istotny, następnie wysokie koszty pracy (41%) i duża konkurencja na rynku (37%). Najrzadziej uznawano za wyzwania problemy z otrzymaniem środków na inwestycje i trudność w pozyskaniu partnerów biznesowych. Obie te opcje zyskały tylko 13% głosów, co jednoznacznie może potwierdzać fakt istnienia sprzyjającego przedsiębiorcom klimatu do rozwoju ich działalności.

Jeśli chodzi o przyszłość i kierunki rozwoju wrocławskiego rynku IT cieszą deklaracje niemalże wszystkich przedsiębiorstw związane z ambitnym planem rozwoju ich porfolio usług i produktów (95%), a także optymistyczne plany dotyczące zwiększania liczby stanowisk zespołu IT w firmach (84%). Jednocześnie blisko 90% przedsiębiorców twierdzi, że ich sytuacja finansowa jest stabilna.

Raport 2019: Wrocławski sektor IT

Takie wyniki mogą tylko potwierdzać to, że w najbliższych latach Wrocław utrzyma dynamikę rozwoju sektora IT i stanie się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla inwestorów oraz pracowników szukających pracy w IT.

Jak dodaje Rudno-Rudziński: “Raport stanowi cenne źródło wiedzy dla władz Wrocławia, ponieważ jest nie tylko diagnozą lokalnej branży IT, ale i prognozą jej rozwoju. Dlatego może pomóc im poprowadzić lokalny ekosystem w kierunku innowacji. Z kolei dla potencjalnych inwestorów i klientów może być wskazówką: jakie są silne strony wrocławskiego rynku IT, jakim wyzwaniom musi sprostać i jak lokalna branża będzie się kształtować w najbliższych latach”.


Pełną wersję raportu można pobrać ze stron:

Wersja polska: http://bit.ly/ITCRaportPL  

Wersja angielska: http://bit.ly/ITCRaportENG 

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

16.02.2021

Dlaczego warto realizować aplikacje mobilne w oparciu o usługi AWS?

Rozwiązania mobilne

Dzisiejsze aplikacje mobilne muszą spełniać wiele wymagań, szczególnie w obszarze wydajności, skalowalności i, oczywiście, opłacalności. Zdecydowanie potrzebna jest więc zaawansowana, wspierająca owe aplikacje infrastruktura.  Frontend aplikacji bazuje na sprzęcie użytkownika, jednak to nad backendem mamy największą kontrolę. Zarówno...

02.02.2021

7 objawów długu cyfrowego

Konsulting IT

Poprzedni artykuł poświęciliśmy rosnącemu znaczeniu długu cyfrowego – zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń. Tym razem skupimy się na powszechnych sygnałach, które mogą wskazywać na cyfrowe zadłużenie Twojej firmy lub konkretnych procesów. Bardzo możliwe, że obszary, których dotyka dług cyfrowy, stopniowo stały się częścią...

26.01.2021

Dług cyfrowy / cichy zabójca biznesów

Konsulting IT

Cześć biznesów mogła beztrosko działać offline – póki nie nadeszły okoliczności, które popsuły wszystkim nastroje. Ostatnie wydarzenia wyciągnęły na światło dzienne problem długu cyfrowego. Prosta, brutalna prawda na dziś: firmy i inne podmioty nagle znalazły się w rzeczywistości, która nie pozwala opierać działalności na...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>