Wspólnie budujemy lidera cyfrowej transformacji przedsiębiorstw w Europie

Rozdrobniona branża IT potrzebuje silnych, zintegrowanych graczy z szeroką ofertą end-to-end, która będzie atrakcyjna zarówno dla klientów lokalnych, jak i zagranicznych. Wobec tego wyzwania udziałowcy Grupy Euvic i Unity Group, postanowili połączyć siły i wykorzystać efekt synergii płynący z tej współpracy. Cel: stworzyć europejskiego czempiona z obszaru cyfrowej transformacji.

Unity Group zbuduje w Grupie Euvic całkowicie nowy filar działalności – commerce transformation, tworząc tym samym dedykowaną propozycję dla tego sektora. Całe przedsięwzięcie wpisuje się w dotychczas realizowaną strategię Grupy Euvic – Integratora 2.0, ale jest też materializacją dążeń Unity Group do przyspieszenia rozwoju i daje jej szerszy dostęp do rynków i branż, w których działa Euvic.

Euvic Group
/ Integrator 2.0

Na rynku:
od 2005
Przychody w 2020:
> PLN 720 M
Pracownicy / Specjaliści IT:
> 3500
Średni wzrost:
15% (3Y avg)
Biura:
20+

Euvic Group
/ Gracz na globalnym rynku

Euvic świadczy usługi dla swoich klientów bezpośrednio w ich siedzibie lub zdalnie z biur w Polsce i za granicą.

Euvic Group
/ Struktura

SOFTWARE DEVELOPMENT

Rozwiązania dedykowane i wdrożenia rozwiązań już istniejących w szerokim spektrum technologii i obszarów kompetencji. Działania zwinne w modelu smart cost management.

BODY/TEAM LEASING

Dostęp do wiedzy i kompetencji pojedynczych specjalistów IT lub całych zespołów projektowych posiadających odpowiednio dobrane dla realizacji projektu kompetencje technologiczne i miękkie.

IT INFRASTRUCTURE

Skuteczne zarządzanie wszystkimi niezbędnymi elementami operacyjnymi IT, w tym strategią, procesami, sprzętem, danymi i zasobami ludzkimi.

INNOVATIONS

Wsparcie technologicznie i biznesowe dla innowacyjnych projektów IT na różnych poziomach zaawansowania rozwoju.

PERFORMANCE

Obsługa pełnego procesu marketingowego. Wiedza, doświadczenie oraz zaawansowane narzędzia, takie jak programmatic czy remarketing, dzięki którym nasi klienci otrzymują zupełnie nowe możliwości w ramach oferty transformacji cyfrowej i sprzedaży online.

COMMERCE TRANSFORMATION

Kompleksowe usługi umożliwiające holistyczną zmianę w obszarach sprzedaży i obsługi klienta, często obejmującą transformację modelu biznesowego, a także sposobu działania w firmie, zarządzania oraz współpracy z klientami i dostawcami - z wykorzystaniem topowych innowacji technologicznych i najefektywniejszych rozwiązań cyfrowych.

Imponujące portfolio wiodących marek

Wojciech Wolny
Współzałożyciel i prezes zarządu
Euvic

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie e-commerce, widzimy potrzebę oferowania naszym klientom nowych kompetencji i rozwiązań. Dlatego chcemy zwiększyć różnorodność oferowanych usług o konsulting transformacji cyfrowej i rozwiązania wspomagające jej przeprowadzenie. Duże znaczenie mają też kompetencje managerskie zarządu Unity Group, które znacząco wzmocnią całą Grupę Euvic

Kontakt
/ Dla inwestorów

Marek Lose

Managing Partner, CFO

+48 501 146 978
marek.lose@unitygroup.com

Unity S.A.

Silver Forum
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

NIP: 894-26-49-070    REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą na ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000004330